NGBB’de Biryofitler Konferansı

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde mayıs ayında düzenlenen, “Minyatür Ormanlar, Biryofitler (Karayosunu, Ciğerotları ve Boynuzsu Ciğerotları)” konulu konferans, katılımcılar tarafından büyük ilgi ile izlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Abay’ın sunduğu konferansta, orman ekosisteminin önemli bileşeni olan biryofitler tanıtıldı.

Dünyanın değişik coğrafyaları ve iklim koşullarında geniş yayılış gösteren biryofitler, kozmopolit karakterli ve küçük yapılı sporlu bitkilerdir. Genelde karasal bitkiler olarak bilinse de kimi zaman tamamen sulak ortamlarda veya toprak ve nemin çok az olduğu kurak ortamlarda, kayalar ve ağaç gövdeleri üzerinde de yaşayabilirler.
Gökhan Abay’a göre bu minyatür bitkiler, ormanlardaki ekosistemin doğal halısı olarak da tanımlanabilir. Orman yetişme ortamının birçok özelliğini gösteren bazı türlerden, indikatör bitkiler olarak ormancılık uygulamalarında yararlanılmaktadır.

Biyolojik zenginlikler bakımından önemli konuma sahip olan Türkiye’de, binden fazla türü bulunan biryofitlerin ekolojik ve ekonomik özellikleri yeterince bilinmemektedir. Konferansta, çeşitli yönleriyle tanıtılan biryofitlerin gerek bilimsel, gerekse tıbbi ve ekonomik özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Rahim Anşin
Prof. Dr; NGBB Bilim Danışmanı

Fotoğraf: Tümay Tuncer

Konferanstan Fotoğraflar:


Paylaş