Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ali Uğur ÖZCAN Lisans Üstü ders vermek için Ankara Üniversitesine görevlendirildi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Günay ERPUL’un “CBS ve Havza Sistemleri” dersini Bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Ali Uğur ÖZCAN ile birlikte vermek için Bölüm başkanlığımıza talebi üzerine, adı geçen öğretim üyemiz Ankara Üniversitesinde ders vermek üzere görevlendirilmiştir.

Paylaş