I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu

Havza Yönetiminde Modelleme: ve Yeni Yaklaşımlar, Havza Yönetiminde İzleme ve Değerlendirme, Havza Koruma Eylem Planları ve Uygulamaları, İklim değişikliği: Uyum ve Örnek Çalışmalar, Çölleşme ve Arazi Bozulumu, Kuraklık ve Risk Yönetimi, Toprak ve Su Koruma, Arazi ve Su Yönetimi, Mera Yönetimi, Sel, Taşkın, Heyelan ve Çığ, Su Kalitesi ve Ekolojik İzleme Çalışmaları, Havza Yönetiminde UA/CBS konularında yapılan araştırmaların paylaşıldığı sempozyumda, 300’e yakın bilim insanı tarafından hazırlanan 67’si sözlü, 15’i poster olmak üzere 87 bildiri sunuldu. Massachusetts üniversitesinden Doç. Dr. Timothy O.Randhir ve Orta Doğu Teknik üniversitesinden Prof.Dr. Murat Türkeş Davetli Konuşmacı olarak katıldılar.

150’ye yakın katılımcı 10-12 Eylül tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı tarafından Uluyazı Kampüsünde düzenlenen sempozyumda bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve bakanlık yetkilileri havza yönetimi ile ilgili konularda fikir alışverişi yapma fırsatı buldu. Sempozyumun birinci günü Yöresel Yaren Gecesi düzenlenmiştir. Sempozyum ÇEM Genel Müdürü Hanifi Avcı ve Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş ve diğer katılımcılarla beraber Koç Otel’de düzenlenen Gala Yemeği ile devam ettikten sonra sempozyum üçüncü yapılan Çankırı Tarihi ve Kültürel Yerler Gezisi ile sonlandırılmıştır.

Daha detaylı bilgiye buraya adresinden ulaşılabilir.Paylaş