Mezuniyet aşamasında olup en çok 3 dersten başarısız olan 4. sınıf öğrencilerinin dikkatine

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15/7-c ve 21. maddesinde yer alan bitirme derecesine gelen son yarıyıla/yıla gelmiş öğrencilere, akademik başarı not ortalamalarına katılan (FD) veya (FF) notu alan devam şartını yerine getiren öğrencilerimize en çok üç dersten ek sınav yapılacaktır.

Ek Sınav 09–10 Şubat 2010 tarihlerinde ilgili Fakülte veya Yüksekokulun belirleyeceği saatlerde yapılacaktır.

Ek sınava girmek isteyen öğrenciler 01–05 Şubat 2010 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen dilekçe ile başvuru yapacaktır.

Not: Faks‚ posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak‚ belirtilen tarihlerde şahsen dilekçe ile müracaat etmeyen öğrenciler ek sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Dilekçe örneğine ulaşmak için buraya tıklayın.

Paylaş