Öğretim Üyelerimiz Uluslararası Kayın Sempozyumuna Katıldı

Kastamonu Üniversitesi ve IUFRO iş birliği ile 01 - 06 Eylül 2015 tarihleri arasında "Uluslararası 10. Kayın Sempozyumu" (10th International Beech Symposium) düzenlenen sempozyuma öğretim üyelerimiz sözlü ve poster bildirileri ile katıldılar. Yrd. Doç. Dr. İlker ERCANLI tarafından “Autoregressive and Mixed Effect Predictions in Stem Diameter Increment Data For Oriental Beech Trees”, Yrd. Doç. Dr. Muammer ŞENYURT tarafından “Predicting Stand Yield Parameters Based on Artificial Neural Network For Oriental Beech in Kestel Forests, Bursa” ve Arş. Gör. Ferhat BOLAT tarafından “Applications of Artificial Neural Network for Predicting The Relationships Between Height And Age For Oriental Beech” adlı bildiriler sözlü ve Yrd. Doç. Dr. Alkan GÜNLÜ tarafından “Estimating Dominant Height Using Landsat Tm Satellite Image In pure Oriental Beech Stands In Göldag Sinop” ve Arş. Gör. Ferhat BOLAT tarafından “Predictions For Oriental Beech Tree Heights Based On Artificial Neural Network in Kestel Forests” adlı bildiriler Poster olarak sunulmuştur. Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ, Arş. Gör. Gamze TUTTU “Evaluating use opportunities of Fagus orientalis in the urban open-green spaces” ve “Harvest amounts of the beech leaves in Turkey” adlı poster bildirileri ile sempozyuma katılmışlardır. Arş. Gör. Ender Buğday “Harvestıng and extraction of beech timber in Turkey: Kastamonu sample” adlı poster bildiri ile katılmıştır.


Paylaş