Tohum ve Fidanlık Tekniği ile Ağaçlandırma Tekniği Dersleri Kapsamında Arazi Uygulaması


Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri Tohum ve Fidanlık Tekniği ile Ağaçlandırma Tekniği Dersleri uygulamalarını Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL eşliğinde 27.03.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir.

Uygulama kapsamında ilk olarak İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü çalışma alanı içerisinde yer alan İlyakut Kızılçam ve Toros Sediri orijin deneme sahalarında eğitim verilmiştir. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Başmühendislerinden Gıyasettin AKBİN, Mühendis Ali Murat GÜLSOY ve teknisyen Hamit ERDAL alanda ekibimize eşlik ederek konu ile ilgili açıklama yapmışlardır. Eğitimde, ağaçlandırma çalışmalarında orijin denemelerinin öneminden bahsedilmiş ve denemelerin yürütülmesi üzerine teknik bilgiler verilmiştir. Ayrıca Ankara ili ve çevresinde Toros Sediri ile yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarında, Toros Sediri Orijin denemelerinde çap boy gelişiminden ziyade hayatta kalma şansı en yüksek başarılı bulunan orijinlere yer verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Uygulama kapsamında ikinci olarak Ankara Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Behiçbey Orman fidanlığı ziyaret edilmiştir. Fidanlık müdürü Nusret GÖRÜR, fidanlık şefleri Şeyma SAY ve Serap MENEMENCİOĞLU bu ziyarette bizlere eşlik etmişlerdir. Fidanlıktaki eğitimde Behiçbey orman fidanlığının genel bir tanıtımı yapıtlıktan sonra Fidanlık kuruluş çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Ardından çıplak köklü fidan üretim teknikleri, repikajlı fidan üretimi, fidanlıkta drenaj ve sulama sistemleri ile soğuk hava deposunda tohum saklama teknikleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, fidanlık serasında çelik ve aşılı fidan yetiştirme yerinde gösterilmiştir.

Uygulama dersinin son ayağı ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yerleşkesinde Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ORTOHUM) Tohum Kalite kontrol Laboratuvarına gerçekleştirilmiştir. Kurum çalışanlarından Başmühendis Belma ÇALIŞKAN ile teknikerlerden Adem KARATAŞ ve Özlem SARIGÜL gezinin bu kısmında ekibe eşlik ederek Laboratuvarın tanıtımı ve yapılan çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi vermişlerdir. Ardından çeşitli orman ağacı türlerinde tohum hayatiyet testleri (çimlendirme testleri, kesme testi, tetrazolium testi vb) gibi yöntemler yerinde bizzat gösterilmiştir. Ayrıca çimlenme engelleri bulunan tohumlarda bu engellerin giderilmesi için uygulanan işlemler yerinde gösterilmiştir.
Yardım ve Desteklerinden dolayı İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Behiçbey Orman Fidanlığı ve Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden (ORTOHUM)bizlere eşlik eden meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.


Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
Ders Sorumlusu

Paylaş