Ormancılık Haftası Etkinliği - Prof.Dr.Melih BOYDAK Konferansı


Farklı üniversiteler ve fakülteler arası iş birliğinin arttırılması ve daha ileriye götürülmesi amacı ile konusunda uzman öğretim üyeleri konferans vermek amacı ile fakültemize davet edilmektedir. Bu amaca yönelik olarak Ormancılık Haftası kapsamında engin bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olan, ormancılık camiasının önde gelen hocalarından olan Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi, Prof. Dr. Melih BOYDAK; Türkiye Ormancılar Derneğinin de katkılarıyla, 28.03.2019 tarihinde Orman Fakültesinde Toros Sedirinin (Cedrus libani A. Rich.) Ekolojisi, Doğal Gençleştirilmesi ve Bu Türle Karstik Alan Ağaçlandırmaları isimli bir konferans vermiştir. Fakültemiz öğretim üyeleri öğrencileri ile meslektaşlarımızın katılımı ile verimli bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Konferansta, Prof. Dr. Melih BOYDAK; Toros sedirinin Anadolu’da binlerce yıldan beri tahrip edilerek alanlarının azaldığını belirtmiş daha sonra Toros sedirinin doğal yayılışı ve bazı silvikültürel özellikleri hakkında bilgi vermiştir. Konferansın devamında, Toroslarda sedirin tahribi sonucu oluşan yüzbinlerce hektar çıplak karstik alanın yeniden sedir ormanlarına kavuşturulmasında kendisi tarafından geliştirilerek günümüzde uygulanmakta olan Tam alan Serpme Ekimi Yöntemi hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Ardından özellikle yüksek alanlarda ve Toros sedirinin doğal yayılış alanı dışındaki yerlerde ağaçlandırma tekniğine değinmiş bu alanlarda tüplü fidan kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Prof. Dr. Melih BOYDAK; Tam Alan Serpme Ekimi Yöntemi ile 2015 yılı sonuna kadar Toroslarda çıplak karstik alanlarda yaklaşık 206 bin ha. yeni sedir ormanı kurulduğunu, 2006 yılı sonuna kadar ise doğal yayılış alanları içinde ve dışında dikimlerle kurulan sedir ormanlarının yaklaşık 262 bin ha. olduğunu bildirerek, Toroslarda 110 bin ha doğal yayılış alanı bulunan Toros sediri alanlarının yaklaşık 602 bin ha civarına ulaştığını vurgulamıştır.

Prof. Melih BOYDAK konferansın son bölümünde; Çıplak karstik alanların yeniden sedir ormanlarına kavuşturulmasında bir dönüm noktası oluşturan bahse konu çalışmasının, ormancılığımızda üniversite ve uygulamanın birlikte gerçekleştirdiği uluslararası düzeyde başarılı bir uygulamayı temsil ettiğini belirtmiştir. Konferans sonrasında Fakültemiz yönetimi, ilgililer ve Boydak hocamızla birlikte Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan AYRANCI makamında ziyaret edilmiştir.Paylaş