2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Açılması Düşünülen Dersler

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

Ders Kodu ve Ders Adı Ders Saati ve Kredisi Ders Verecek Öğretim Üyesi
ORM-105 Genel Botanik (2+2)3 Doç.Dr.Gökhan ABAY
ORM-203 Gymnospermae (2+2)3 Doç.Dr.Gökhan ABAY
ORM-206 Angiospermae (2+2)3 Doç.Dr.Gökhan ABAY
ORM-216 Ölçme Bilgisi (2+2)3 Yrd.Doç.Dr.Kayhan MENEMENCİOĞLU
ORM-310 Orman Transport Tekniği (2+2)3 Yrd.Doç.Dr.Kayhan MENEMENCİOĞLU
ORM-404 Orman Amenajmanı (2+2)3 Yrd.Doç.Dr.Sedat KELEŞ
ORM-106 İstatistik Yöntemleri (2+2)3 Yrd.Doç.Dr.Sedat KELEŞ
ORM-303 Dendrometri (2+2)3 Yrd.Doç.Dr.Sedat KELEŞ
ORM-304 Orman Hasılat Bilgisi (2+2)3 Yrd.Doç.Dr.Sedat KELEŞ
ORM-313 Fotoyorumlama ve Uzaktan Algılama (2+2)3 Yrd.Doç.Dr.Sedat KELEŞ
ORM-101 Genel Kimya (2+2)3 Yrd.Doç.Dr.Saliha ALYAR
ORM-103 Matematik I (2+0)2 Doç.Dr.Hakan AKMAZ
ORM-104 Matematik II (2+0)2 Doç.Dr.Hakan AKMAZ

Paylaş