Mevlana Değişim Programı&Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Sunumu

Üniversitemiz Mevlana Kurum Koordinatörlüğü tarafından Perşembe günleri 13:30-16:30 saatleri arasında, öğrencilerimize yönelik "Mevlana Değişim Programı&Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Sunumu" yapılacaktır.

Sözü edilen toplantının Fakültemizde de düzenlenmesi konusunda taleplerin, sınıf temsilcileri aracılığıyla Fakültemiz Mevlana Koordinatörlerine (Yrd.Doç.Dr.Semih KUTER ve/veya Yrd.Doç.Dr.Ali Uğur ÖZCAN) iletilmesi gerekmektedir.


Paylaş