Forest Value - Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi Çağrı Duyurusu

TÜBİTAK`ın proje partneri olarak yer aldığı Forest Value - Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi başlıklı ERA-NET Co-fund projesi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış olup 01/10/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Proje kapsamında ilk çağrı* 17/10/2017 tarihi itibariyle açılmıştır. Çıkılan bu çağrının içeriği fosil ve yenilenemez ham madde bağımlılığından kaynaklanan global ekonomiyi sürdürülebilir biyo-temelli ekonomiye dönüştürmektir. Çağrının amacı; orman ve orman temelli endüstriye destek amaçlı özgün strateji, metot, süreç ve ürün tasarlamayı/geliştirmeyi hedefleyen projelerin desteklenmesidir.

Çağrı metninin içeriği aşağıdaki linkte olup genel olarak aşağıdaki 2 hususu kapsamaktadır.

• Ormanların sürdürülebilir yönetimi/amenajmanı
• Yenilikçi üretim teknolojileri, endüstriyel süreç, ürünler ve servisler

Çağrıyla ilgili detaylı bilgilerin ve takvimin yer aldığı web siteleri:
- http://www.woodwisdom.net/news-events/
- https://www.sumforest.org/news/
- www.forestvalue.org

İrtibat Noktası:
Alperen Erdoğan
Bil. Prog. Uzm.
TOVAG-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu
Tel: 0312 298 12 70
alperen.erdogan@tubitak.gov.tr


**Çağrıyla ilgili dosyayaburaya tıklayarak erişebilirsiniz

Paylaş