Anadolu Sığla Ormanlarının Dünü, Bugünü ve Geleceği Konferansı Yapıldı

Fakültemizde Dünya Orman Haftası münasebetiyle Anadolu Sığla Ormanları hakkında Dr. Okan Ürker tarafından konferans gerçekleştirildi. Dr. Okan Ürker Fakültemizde Orman Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte Sığla ormanları ile ilgili yaptığı çalışmaları bizlere aktardı. Güneybatı Anadolu`da orman oluşturma süreçlerinin sunumu ile başladı. Sığla Ormanlarının geçmişten günümüze sayısının oldukça azaldığını belirten Dr. Ürker, 1950`lerde 7000 hektar olan Sığla Ormanı alanının şu an 2000 – 2500 hektara düştüğünü söyledi. Orman alanını işgal, arazi kullanımı, kaçak sığla yağı üretimi ve baraj projelerinin türün geleceğine zarar verdiğini belirten Dr. Okan Ürker parçalanmış sığla ormanlarının yeniden bir araya getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kendisine fakültemiz dekanı Prof. Dr. Ziya Şimşek tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Paylaş