State of Mediterranean Forests 2018 (Akdeniz Ormanlarının Durumu 2018) RaporuÜniversitemiz Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN`in de yazarları arasında bulunduğu State of Mediterranean Forests 2018 (Akdeniz Ormanlarının Durumu 2018) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlandı. Türkiye 1948 yılından beri FAO`nun üyesi olup, 6 Aralık 2008 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ``Türkiye Cumhuriyeti ile FAO Arasında FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi –FAOSEC Anlaşması`` çerçevesinde FAO-Türkiye ilişkileri de yeni bir ivme kazanmıştır. Türkiye FAO teknik ve danışma organlarında aktif şekilde yer almaktadır. Türkiye hem Avrupa, hem de Yakındoğu Ormancılık Komisyonlarının üyesidir.


Akdeniz Ormanlarının Durumu Raporu 2018; FAO Ormancılık Birimi ile Plan Bleu koordinasyonunda hazırlanmıştır. Akdeniz Ormanlarının Durumu Raporu, Akdeniz bölgesi ormanlarına ilişkin bilgi eksikliklerini gidermek ve gelecek yönetişim çalışmalarını bilimsel altlık olması amacıyla ilk defa 2013 yılında yayımlanmıştır. Akdeniz Ormanları Durum Raporu 2018, Akdeniz’i çevreleyen; politik, ekonomik, sosyal ve çevresel bağlamda geniş bir yelpazede Akdeniz bölgesindeki otuz bir ülkeyi analiz eden ikinci rapordur. Rapor farklı kurum ve kuruluşlardan 160 kişinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Katkı verenlerin %61`i kuzeybatı Akdeniz bölgesinden ve %39`u da güneybatı Akdeniz bölgesindendir.

Rapor kamuya açık olarak yayınlanmış olup buraya tıklanarak raporun PDF sürümüne ulaşılabilir.Paylaş