Tasarım Atölyesi Dönem Sonu Sergisi

Fakültemiz/Üniversitemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Araş. Gör. Başak Özer tarafından yürütülen Tasarım Atölyesi dersinin dönem sonu sergisi açıldı.

Öğrencilerin, soyut ve somut düşünebilme, hayal kurabilme, fikir üretebilme, ürettikleri fikirlerini farklı tekniklerle anlatabilme becerilerini geliştirmeye yönelik kurgulanan ders kapsamında on farklı atölye gerçekleştirildi. Bazılarının bireysel bazılarının da beraber üretime odaklandığı bu atölyeler; tanışma atölyesi, perspektif atölyesi, soyut resim atölyesi, hafıza haritası atölyesi, kolaj atölyesi, şerit atölyesi, kavramsallaştırma atölyesi, pasla-geç atölyesi, maket atölyesi ve küp atölyesidir.

Tasarım Atölyesi Dönem Sonu Sergisi 07.01.2019-24.01.2019 tarihleri arasında Peyzaj Mimarlığı Bölümünde incelenebilir.
Paylaş