Mazeret sınavlarına başvuruda geçerli mazeretler

Mazeret sınavlarına girmek için yapılan başvurularda geçerli mazeretler; Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünün 05.01.2011 Tarihli Senato toplantısı kararlarında belirlenmiştir. Buna göre geçerli kabul edilen mazeretler ve gereken belgeler şunlardır.

Hastalık Hali: Hastalığın bir raporla belgelenmesi, Raporun Devlet Hastanelerinden alınmış olması, acil hallerde özel hastanelere başvurulmuş ise heyet raporu (*)

Birinci Dereceden Yakınların Ölümü veya Acilen Hastaneye Kaldırılması: Anne, baba, eş, kardeş vb. yakınlarından birinini sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı, hastalık veya kaza nedeni ile sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığı bildirir belge,

Trafik Kazası: Öğrenci; sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazası nedeni ile sınava yetişememesi halinde, trafik şubesinden alacağı kaza tutanağı,

Gözaltı ve Tutukluluk Hali: Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş, gözaltına alınmış veya tutuklanmış ise karakol amirinden/savcılıktan alacağı belge,

Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali: Öğrenci ulusal veya uluslar arası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememiş ise, görevlendirme belgesinin getirilmesi.

* Değişiklik: Tüm raporlar geçerli olup heyet raporuna gerek yoktur.


Paylaş