Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Yard. Doç. Dr. Semih KUTEROrman Mühendisliği, Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 1973

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 ()
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : semihkuter@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce - İleri Düzey (ÜDS: 92.5, KPDS: 91, YDS: 90)

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Lisans 1996
Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Yüksek Lisans 2000
Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Doktora 2014
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Micro Instabilities in Fiber Optic Waveguides
Danışman: Doç. Dr. Serhat ÇAKIR
  
Doktora Tezi : Atmospheric Correction and Image Classification on MODIS Images by Nonparametric Regression Splines
Danışman: Prof. Dr. Zuhal AKYÜREK - Prof. Dr. Gerhard-Wilhelm WEBER

 Uzmanlık Alanları 

Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

EUROPT- The Continuous Optimization Working Group of EURO


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12013 - TÜBİTAK Uluslararası Kongre Katılım Bursu
22011 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

 Verdiği Lisans Dersleri 

TB-101 Genel Kimya
TB-201 Mühendislik Mekaniği
ORM-213 Bilgisayar Kullanımı
TBT-191/192 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

ORM 588 - MATLAB ile UA da Görüntü İşleme Teknikleri
ORM 592 - CBS de Veri Madenciliği


 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

Bora Berkay ÇİFTÇİ 

Devam 

(Yüksek Lisans) 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2015 

Joint ORSC/EURO International Conference 2015 on Continuous Optimization, Shanghai, May 10-12, 2015 

Yürütme Kurulu Üyesi 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Environmental Engineering and Management Journal 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Mathematical Problems in Engineering 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

IEEE - Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

The Scientific World Journal 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

European Journal of Remote Sensing 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Earth Science Informatics 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Kuter, N, Kuter, S., 2015. Land Cover/Use Change Assessment Using Maximum Likelihood and Support Vector Machines Algorithms in Tunçbilek Coal Mine Area. R. Efe, C. Bizzarri, İ. Cürebal & G. N. Nyusupova (Eds.), Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century (pp. 411-423). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.  

2.

Kuter, S., Weber, G.-W., Özmen, A. and Akyürek, Z., 2014. Modern Applied Mathematics for Alternative Modeling of the Atmospheric Effects on Satellite Images. Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics I, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, A.A. Pinto and D. Zilberman, Editors. 2014, Springer International Publishing: Switzerland. Vol. 73, p. 469-485.  

3.

Kuter, N., Kuter, S., 2011. Wildfire Risk Mapping by GIS: A Case Study in Bodrum Forest Sub-District. Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II. Chapter Twenty Five. Edited by Recep Efe, Münir Öztürk and İbrahim Atalay. ISBN(10): 1-4438-2986-2, ISBN(13): 978-1-4438-2986-1, Cambridge Scholars Publishing, UK. pp: 325-337.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Kuter, S., Weber, G.-W., Akyürek, Z., 2016. A Progressive Approach for Processing Satellite Data by Operational Research. Operational Research: An International Journal. DOI: 10.1007/s12351-016-0229-x (in print).  

2.

Kuter, S., Weber, G.-W., Akyürek, Z. and Özmen, A., 2015. Inversion of top of atmospheric reflectance values by conic multivariate adaptive regression splines. Inverse Problems in Science and Engineering. Vol. 23, Issue: 4, 651-669.  

3.

Kuter, N., Yenilmez, F., Kuter, S., 2011. Forest Fire Risk Mapping by Kernel Density Estimation. Croation Journal of Forest Engineering, 32(2): 599-610.  

4.

Kuter, S., Usul, N., Kuter, N., 2011. Bandwidth Determination for Kernel Density Analysis of Wildfire Events at Forest Sub-District Scale. Ecological Modelling, 222(17): 3033-3040.  

5.

Kuter, N., Kuter, S., 2010. Accuracy Comparison between GPS and DGPS: A Field Study at METU Campus. Rivista Italiana di Telerilevamento - Italian Journal of Remote Sensing, 42(3): 3-14.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Kuter, S., Akyürek, Z., Özmen, A. and Weber, G.-W., 2015. Recent applications of applied mathematics and modern continuous optimization in satellite image processing (oral presentation). 27th European Conference on Operational Research (EURO XXVII 2015), Glasgow, UK, July 12-15, 2015 .  

2.

Kuter, S., Akyürek, Z. and Weber, G.-W., 2014. Multi-Spectral Image Classification by Nonparametric Regression Splines. International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics - ICRAPAM 2014, Antalya, Turkey, November 6-9, 2014 (oral presentation).  

3.

Kuter, S., Weber, G.-W. and Akyürek, Z., 2014. Modern OR for the Classification of Satellite Images. The State of the Art on Problem Handling and Decision Making, Barcelona, Spain, July 13, 2014 (oral presentation).  

4.

Kuter, S., Weber, G.-W., Akyürek, Z., 2014. Modern Applied Mathematics for the Classification of Satellite Images. One-Day Workshop on Recent Advances in Stochastic Dynamics, Modelling and Optimization, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey, May 27, 2014 (oral presentation).  

5.

Kuter, S., Weber, G.-W., Akyürek, Z. and Özmen, A., 2013. Nonparametric Regression Splines for Regional Atmospheric Correction. Seminar at Higher School of Economics, National Research University, School of Applied Mathematics and Information Science, Moscow, Russia, October 16, 2013 (oral presentation).  

6.

Kuter, S., Weber, G.-W., Akyürek, Z. and Özmen, A., 2013, 2013. Benefitting from Modern Methods of Continuous Optimization in Spatial Analysis and Remote Sensing. VII Moscow International Conference on Operations Research (ORM2013), Moscow, Russia, October 15-19, 2013 (oral presentation).  

7.

Kuter, S., Weber, G.-W., Akyürek, Z. and Özmen, A., 2013. Incorporating the modern techniques of continuous optimization within spatial analysis. EURO XXVI EURO-INFORMS Joint International Conference, Rome, Italy, July 1-4, 2013 (oral presentation).  

8.

Kuter, S., Weber, G.-W., Akyürek, Z. and Özmen, A., 2013, 2013. Regional atmospheric correction by conic multivariate adaptive regression splines. The 2nd International Conference on Opeational Research (InteriOR 2013), Medan, Indonesia, August 25-28, 2013 (oral presentation).  

9.

Weber, G.-W., Kuter, S., Yerlikaya- Özkurt, F., Kılıç, E. and Karimov, A., 2013. Investigating stochastic hybrid systems within the frame of portfolio optimization by modern applied mathematics. International Istanbul Finance Congress - 2013 (IIFC 2013), Kadir Has University, Istanbul, May 30-31, 2013 (May 31, 2013, Session 2-2) 94-116. (oral presentation).  

10.

Kuter, S., Akyürek, Z., Weber, G.-W. and Özmen, A., 2012. Testing of MARS on MODIS Images for Local Atmospheric Correction. 25th European Conference on Operational Research (EURO XXV 2012), Vilnius, Lithuania, July 8-11, 2012 (oral presentation).  

11.

Weber, G.-W., Kuter, S., Kerimov, A., Temoçin, B.Z. and Kürüm, E., 2012. Prediction of Network Dynamics under Various Time and Uncertainty Assumptions. Investigations in Education, Finance, Economics, Biology and Medicine - Recent Contributions Supported by Optimization. Euler International Mathematical Institute, St. Petersburg, Russia, June 18-23, 2012 (oral presentation).  

12.

Kuter, S., Usul, N., Kuter, N., 2010. Evaluation of Forest Fires with GIS. ESRI International User Conference, 12-16 July 2010, San Diego Convention Center, USA. (http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc10/uc/papers/pap_1332.pdf).  

13.

Kuter, N., Kuter, S., 2010. Wildfire Risk Mapping by GIS: A Case Study in Bodrum Forest Sub-District.. The 2nd International Geography Symposium Mediterranean Environment, GEOMED 2010, 2-5 June 2010, Kemer/Antalya, Türkiye, p: 196.  

14.

Kuter, N., Yenilmez, F., Kuter, S., 2009. Evaluation of Forest Fires with GIS at METU Campus. . Ecology and Forests for Public Health International Conference, 17-20 September 2009, Oslo, Norveç, p: 65.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Kuter, S., Weber, G.-W. and Karasözen, B., 2015. Parametrik Olmayan Regresyon Eğrilerinin Güncel Uygulamaları. Akademik Bilişim 2015 Konferansı - AB2015, Eskişehir, Turkey, February 4-6, 2015 (oral presentation).  

2.

Kuter, S., 2015. Peyzaj koruma kapsamında orman yangınlarının nokta-desen analizinde kernel yoğunluk haritaları (Oral Presentation). I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara, Turkey, October 15-17, 2015.  

3.

Kuter, S., 2014. Nonparametric Regression Splines on Remotely Sensed Images. Seminar given at The Institute of Applied Mathematics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, November 11, 2014 (oral presentation).  

Diğer...

1.

Kuter, S., Weber, G.-W. and Akyürek, Z., 2014. Use of Modern Applied Mathematics in Remote Sensing. AACIMP-2014|9th Summer School on Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics, National University of Technology of Ukraine, Kyiv, Ukraine, August 1-15, 2014 (oral presentation).  

2.

Kuter, S., Weber, G.W. and Akyürek, Z., 2014. OR for Remote Sensing. Tutorial in IFORS (International Federation of Operational Research Societies) News, E. del Rosario, Editor. 2014 (September). Vol. 8, Issue: 3, p. 23-25.  

3.

Kuter, S., Weber, G.-W., Akyürek, Z. and Özmen, A., 2013. Incorporating the Modern Methods of Continuous Optimization within Spatial Analysis. AACIMP-2013|8th Summer School on Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics, National University of Technology of Ukraine, Kyiv, Ukraine, August 1-17, 2013 (oral presentation).  

4.

Kuter, S., Akyürek, Z., Weber, G.-W. and Özmen, A., 2012. Testing of MARS on MODIS Images for Local Atmospheric Correction. AACIMP-2012|7th Summer School on Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics, National University of Technology of Ukraine, Kyiv, Ukraine, August 3-16, 2012 (oral presentation).  
Toplam Makale Sayısı: 29

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Weber, G.W., Kuter, S., Yerlikaya- Özkurt, F., Kılıç, E., Özmen, A., Karimov, A., Yılmaz, F., Aydın, N. S., Kürün, E., Öz, H., Aslan-Yıldırım, M. H. 2014-2014. Identification, Optimization and Control of Stochastic Hybrid Systems with Jumps for Financial, Economical and Environmental Processes (BAP- 07-05-2014-006) (Destekleyen Kuruluş: ODTÜ) [Araştırma Projesi] 
 2.Weber, G.W., Özmen, A., Kuter, S., Yerlikaya- Özkurt, F., Karimov, A., Yolcu-Okur, Y. 2013-2013. Stochastic Hybrid Systems of Financial and Economical Processess: Identificated, Optimized and Controlled (BAP-07-05-2013-005) (Destekleyen Kuruluş: ODTÜ) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 2 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.