Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KONDUR


Dekan Yardımcısı, Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Orman Mühendisliği, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Kırklareli, 1976

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (3260)
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : yalcinkondur@karatekin.edu.tr     ykondur@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans 2014
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2000
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2004
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora 2014
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Çankırı (İndağı) Meşe (Quercus sp.) Ormanlarında Zarar Yapan Yeşil Meşe Bükücüsü (Tortrix viridana L.) [Lepidoptera:Tortricidae]’nün Biyolojisi ile Meşcere Kuruluşları Üzerine Etkileri
Danışman: Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  
Doktora Tezi : Çankırı İli Meşe (Quercus spp.) Ormanlarındaki Zararlı Lepidoptera Türleri ve Doğal Düşmanları ile Zarar Durumlarının Uydu Görüntüleri Yardımıyla İzlenmesi
Danışman: Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK

 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası


 Verdiği Lisans Dersleri 

Yaban Hayatı Bilgisi
Orman Zoolojisi
Orman İçi Su Ürünleri
Ormancılık Uygulamalarında Fotoğrafçılık Teknikleri


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Böcek Ekolojisi
Kavak Zararlıları ve Mücadele Yöntemler
Orman Ekosistemlerinde Biyolojik Çeşitlilik
Böceklerde Davranış
Türkiye`nin Önemli Orman Zararlıları


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2014-2015 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Mevlana Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü 

2014-2015 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği 

2014-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Fakülte Web Sayfası Yönetim Komisyonu Üyeliği 

2015-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Ders Programı Hazırlama Komisyonu Başkanı 

2016-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Dekan Yardımcısı 

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2018 

International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018, Kastamonu, Turkey 

Sözlü Bildirili 

2016 

International Forestry Symposium, 7-10 December 2016, Kastamonu 

Sözlü Bildirili 

2014 

Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 7-9 Nisan 2014, Antalya 

Sözlü Bildirili 

2012 

14th International Fir Symposium 2012, 12-14 September 2012, Kastamonu 

Sözlü Bildirili 

2011 

Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2011, Antalya 

Sözlü Bildirili 

2010 

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin. 

Sözlü Bildirili 

2010 

Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu  

Sözlü Bildirili 

2009 

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (Nevşehir, Ürgüp) 

Poster Bildirili 

2009 

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, Çankırı 

Katılımcı 

10 

2009 

1. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu, Antalya 

Dinleyici 

11 

2006 

Türkiye’de Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı 

Sözlü Bildirili 

12 

2006 

Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi 

Yürütme Kurulu Üyesi 

13 

2005 

GAP IV. Tarım Kongresi  

Sözlü Bildirili 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2000-2001 

Bilgi Harita İnşaat Tic. Ltd. Şti 

Personel 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2018 

Mertcan Karadeniz 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 


 Diğer Bilgiler 

Fotoğrafçılık,Programlama (PC, Android), Arduino 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Şimşek, Z., Kondur, Y., 2017. Determination of the natural enemies of Diprion pini L. (Hymenoptera: Diprionidae) in Çankırı, Turkey. Freseinus Environmental Bulletin Vol.26, No:11/2017, 6749-6759.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Ozgen, I., 2018. New Findings on Bostrichus capucinus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Bostrichidae) in Turkey . Fresenius Environmental Bulletin 27(5): 2829-2833

2.

Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, Z., Aslan, S., 2015. Evaluation of Survival Ratios and Growth of the Common Plantation Species (Black Pine and Taurus Cedar) on Arid and Semiarid Sites in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin , 24(9a):2906-2915.  
Makaleye Atıflar (6):
 1 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44.
 2 Kravkaz Kuşçu, İ. S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemir Özcan, A. G., Şevik, H., 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.) . Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37 ST. Kliment Ohridski University Press (Editors: Recep Efe, Murat Zencirkıran, Jan A. Wendt, Zeynal Tumsavaş, Halil Ünal, Bilyana Borisova), pp.455-461.
 3 Vasic, V., Pantic, D., Medarevic, M., Obradovic, S., Cukovic, D., 2018. Old-Growth Beech Forests in Serbia . Fresenius Environmental Bulletin, 27(3):1498-1507.
 4 Yıldız, O., Altundağ, E., Çetin, B., Güner, Ş.T., Sargıncı, M., Toprak, B., 2018. Experimental arid land afforestation in Central Anatolia, Turkey . Environmental Monitoring and Assessment 190:355 https://doi.org/10.1007/s10661-018-6724-1
 5 Çetin, M., Yiğit, N., Özel, H.B., Şevik, H., 2018. Chapter 47: The Changing of Lead Micromorphological Characters Growth in Different Growth Conditions in Buxus sempervirens Plants (eds: Recep Efe, Murat Zencirkıran, İsa Curebal) pp:664-674 . in book Recent Researches in Science and Landscape Management, Cambridge Scholars Publishing, 742p, ISBN:978-1-5275-1087-6
 6 Şevik, H., Çetin, M., Yiğit, N., 2018. The Changing Leaf Micromorphogical Characters Grown in Different Growth Conditions in Prunus cerasifera Ehrh. . Recent Researches in Science and Landscape Management, Chapter 46, Edit by Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, pp 644-663.

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Kondur, Y., Şimşek, Z., 2018. Çankırı Meşe Ormanlarında Altınkelebek, Euproctis chrysorrhoea (L.) (Lepidoptera, Erebidae)’nın Çıkış Seyri ve Önemi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

2.

Şimşek, M., Kondur, Y., 2018. Parasitization Preference of Hyposoter didymator (Thunberg) (Hymenoptera: Ichneumonidae) on the Larval Stages of Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

3.

Şimşek, Z., Kondur, Y., 2017. Çankırı Sarıçam Ormanlarında Diprion pini L. (Hymenoptera: Diprionidae)’nin Feromon Tuzakları Yardımıyla Popülasyon Seyrinin Belirlenmesi. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 17(1):194-208.  

4.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M., 2017. Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Ormanlarında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [ Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera:Curculionidae)] Salgınına İklim ve Toprak Yapısının Etkileri. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AJFR), 3(1):79-92.  

5.

Kondur, Y., Bilgili, B.C., Şimşek, Z., Öner, N., , 2012. Monitoring the Epidemic of Bark Beetles Determined in Uludag Fir Stands in Ilgaz (Derbent and Doruk) Via Landsat Satellite Images. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 2012, Özel Sayı: 86-90.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Yaman, M., Algı, G., Ünal, S., Güner, B.G., 2016. Survey of Pathogens and Parasites of the Engraver Beetle Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera:Curculionidae: Scolytinae) in Turkey . Acta Zoologica Bulgarica, 68(1):127-130.
 2 Ünal S., Yaman M.,Ertürk E., Selek F., Karadeniz M, 2014. Kastamonu ve Samsun Yöresinde Yaygın Kavak Zararlıları . Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü VIII. Genel Kurul Toplantısı, 13-14 Kasım 2014. Kocaeli, TÜRKİYE
 3 Jeger, M., Bragard, C., Caffier, D., Candresse, T., Chatzivassiliou, E., et al., 2017. Pest categorisation of Ips sexdentatus . EFSA Journal, 15(11)4999. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4999

6.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, M., 2010. Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk)’nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1):169-174.  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Tüzün, A., Divrak, D., 2013. The Role and Potential Harm Inflicted by Insects in Forest Ecosystems . International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October 2013, Artvin, Turkey, 1134-1136
 2 Bolu, H., Kara, K., Zirek, D., Özaslan, C., 2015. A New Host Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) Record for Drino atropivora (Robineau-Descoidy 1830): (Diptera: Tachinidae) from Turkey . Journal of Entomological Research Society 17(2):11-16
 3 Akkuzu, E., Erol, S., Dıngıloğlu, E., Özdikmenli, G., Ayberk, H., 2015. Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Lepidoptera Faunası . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2):308-318
 4 Koç, A., Koç, C., 2018. An Assessment Through Relationship Between Air Pollution and Climatic Parameters in City of Igdir . Journal of Urban Academy, 11(1):1-10

7.

Şimşek, Z., Kondur, Y.,Öner, N., Şimşek, M. , 2010. Küresel İklim Değişikliği Dikkate Alınarak Kabukböceklerinin Yönetimi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(1):44-54.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Aydın, M., 2011. The Effects of Climatic Changes on Drying of Bornmullerian Fir that occur in Kastamonu Area Forests . The 8th World Congress of the International Assocation for Landscape Ecology, Landscape ecology for sustainable environment and culture, Proceedings, Aug., 18-23, 2011, Beijing, China, pp.22-23
 2 Kondur, Y., Göl, C., 2016. Effects of the Global Climate Change on Resin Production in Forest Trees and Harmful Insect Outbreaks . International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Proceedings, 911-915.

8.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., 2010. Küresel İklim Değişikliğinin Kabukböcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2(2): 149-157.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Saraçoğlu, N., 2014. The utilization of beetles-damaged woods in producing energy . Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı 260-264

9.

Aktaş, H., Şimşek, Z., Kondur, Y., 2008. İç Anadolu Bölgesi’nde kavaklarda kurumalara neden olan Cytospora chrysosperma “Pers.” Fr.’nın morfolojik özellikleri, zarar durumu ve Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) arasındaki ilişkiler. Bitki Koruma Bülteni 48(3): 1-14.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Aktaş, H., Şimşek, Z., 2010. Cytospora chrysosperma “Pers” Fr.’nın Virulans Durumu ve Değişik Kavak Klonlarının Reaksiyonu Üzerinde Araştırmalar . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10 (2): 117-124
 2 Yaman, M., Ünal, S., Algı, G., Güner, B.G., Ertürk, Ö. Demirkol, E., Selek, F., 2015. Bazı Kavak Zararlıları İle Mücadelede Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak Entomopatojenlerin Araştırılması . Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü VIII. Genel Kurul Toplantısı Tebliğleri, 13-14 Kasım 2014, Kartepe/Kocaeli, 116-123

10.

Kondur, Y., Şimşek, Z., 2008. Çankırı (İndağı)’da meşelerde zararlı yeşil meşe bükücüsü [Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae)]’nün farklı yüksekliklerde uçuş periyodunun belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 48(1): 19-36.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Göktürk, T., Aksu, Y., Burjanadze, M.S., Supatashvili, A., 2011. Gürcistan Cumhuriyeti Kazbegi Milli Parkı’nda zarar yapan Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae)’nın morfolojisi, zararı ve mücadelesi . Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 23-25 Kasım 2011 - Antalya 289-293
 2 Tuncer, İ., Avcı, M., 2015. Dinar yöresi meşe ormanlarında Yeşil Meşe Bükücüsü [Tortrix viridana L. 1758 (Lep.; Tortricidae)]’nün zararı, biyolojisi ve doğal düşmanları . Turkish Journal of Forestry, 16(1): 11-19

11.

Şimşek, Z., Kondur, Y., 2006. Çankırı Ormanlarının Zararlı Böcekleri ve Mücadele Yöntemleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:6, No:1, 98-119.  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Tezcan, S., Tezcan, F., Gülperçin, N., 2010. İzmir`den 4000 Böcek Türü . Dilan Matbaası, İzmir, 253s
 2 Tezcan, S., Gülperçin, N., 2010. İzmir (Kemalpaşa)’deki Entegre Kiraz Bahçelerinde Işık Tuzaklarla Yakalanan Böcek Faunası Üzerinde Bir Değerlendirme . Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 145-147
 3 Akıncı, Z.E., Avcı, M., 2016. Neodiprion sertifer´in Göller Bölgesi ormanlarında biyolojisi ve doğal düşmanları . Türkiye Ormancılık Dergisi 17(1): 30-36
 4 Sağıroğlu, E.İ., CAN CENGİZ, F., 2011. Hatay ilinde farklı feromon bileşimlerinin bazı Sesiidae (Lepidoptera) türlerinin yakalanması üzerine etkileri . Bitki Koruma Bülteni 51(4): 407-421

12.

Kondur, Y., Öner, N., Şimşek, Z., 2006. Harmful Insects and Relationships Between Certain Tree Properties in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) of Ilgaz Mountain, Cankiri, Turkey. Journal of Biological Sciences, 6(6):1065-1070.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Oner, N., Dogan, H.H., Ozturk, C., Gurer, M., 2009. Determination of Fungal Diseases, Site and Stand Characteristics in Mixed Stands in Ilgaz-Yenice Forest District, Cankiri, Turkey . Journal of Environmental Biology 30(4):567-575.
 2 Yaman, M., Algı, G., Ünal, S., Güner, B.G., 2016. Survey of Pathogens and Parasites of the Engraver Beetle Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera:Curculionidae: Scolytinae) in Turkey . Acta Zoologica Bulgarica, 68(1):127-130.
 3 Moore, R., Cottrell, J., A’Hara, S., Ray, D., 2017. Pine-tree lappet moth (Dendrolimus pini) in Scotland: Discovery, timber movement controls and assessment of risk . Scottish Forestry, 71(2):34-43.

13.

Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., 2006. Relationships Between Different Growth Parameters and Damage of Harmful Insects in Crimean Pine of Ilgaz Mountain, Cankiri, Turkey. Journal of Biological Sciences, 6(6):1071-1076.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Oner, N., Dogan, H.H., Ozturk, C., Gurer, M., 2009. Determination of Fungal Diseases, Site and Stand Characteristics in Mixed Stands in Ilgaz-Yenice Forest District, Cankiri, Turkey . Journal of Environmental Biology 30(4):567-575.
 2 Stournara, P., Patias, P., Karamanolis, D., 2017. Evaluating wood volume estimates derived from Quickbird imagery with GEOBIA for Pinus nigra trees in the Pentalofo forest, northern Greece . Remote Sensing Letters, 8(1):96-105.

14.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Öner, N., 2006. The Damage of Bark Beetles and the Relations Between Certain Tree Properties in Uludag Fir (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf.) at Ilgaz Mountain, Cankiri, Turkey. Journal of Biological Sciences, 6(6):1017-1022.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Oner, N., Dogan, H.H., Ozturk, C., Gurer, M., , 2009. Determination of Fungal Diseases, Site and Stand Characteristics in Mixed Stands in Ilgaz-Yenice Forest District, Cankiri, Turkey . Journal of Environmental Biology 30(4):567-575.
 2 Varlı, A.V., Sever, A., 2013. İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)’a Karşı Feromon Denemesi . Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(1):1-10.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Yurt, E., 2017. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman Alanında Bulunan Çam Keseböceği [Thaumetopoea pityocampa (Den.&Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)]’nin Yumurta Parazitoitlerinin Tespiti ile Etkinliği Üzerinde Araştırmalar. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3(2): 210-218.  

2.

Şimşek, Z., Kondur, Y., 2016. Çankırı Pinus spp. Orman Alanında Diprion pini L. (Hymenoptera: Diprionidae)’nin Biyolojisi ve Zarar Durumu. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2 (1-2) 4-12 .  

3.

Şimşek, M., Kondur, Y., Özkan, C., 2015. Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator (Thun.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erginlerinin Laboratuvar Koşullarında Yaşam Süresine Etkisi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (1-2):50-55.  

4.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., Öner, N., 2012. Tarım Arazilerinde Sürdürülebilir Zararlı Yönetimi Kapsamında Arazi Yapısı, Biyoçeşitlilik ve Doğal Zararlı Yönetimi Üzerinde İncelemeler. Çankırı Araştırmaları Dergisi, 7(9):103-118.  

5.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y.Şimşek, M., 2010. Yeşil Kuşak Tesislerinin Hububatın Ana Zararlısı Olan Süne ve Kımıl´ın Yumurta Parazitoitleri Üzerine Etkileri. Çankırı Araştırmaları Dergisi, 5(5-6):207-225.  

6.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, E., 2009. Anıtsal Ağaçlardan Koca Meşe (Quercus robur L.)´nin Ekoturizm Açısından Önemi ve Ana Zararlısı Meşe Tekeböceği Cerambyx cerdo L. (Coleoptera: Cerambycidae)´ya Karşı Korunması. Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 4: 221-230.  

7.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., 2008. Organik Tarım Kapsamında Bitki Koruma Uygulamaları. Çankırı Araştırmaları Dergisi Yıl: 3, Sayı:3, 353-411.  

8.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Kayılı, R., 2007. Çankırı İlinde Tarım Alanlarında Görülen Entomolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çankırı Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, 287-296.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Şimşek, M., Kondur, Y., 2018. Parasitization Preference of Hyposoter didymator on the Young Instars of Helicoverpa armigera. ICELIS - International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018, Kastamonu, Turkey (Oral).  

2.

Kondur, Y., Şimşek, Z., 2018. Determination of the Infection of the Brown-tail Moth, Euproctis chrysorrhoea in Çankırı Oak Forests. ICELIS - International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018, Kastamonu, Turkey (Poster).  

3.

Kondur, Y., Göl, C., 2016. Effects of the Global Climate Change on Resin Production in Forest Trees and Harmful Insect Outbreaks. International Forestry Syposium, IFS2016, p. 911-916. 07-10 December 2016, Kastamonu/Turkey (Poster presentation - Full paper)..  

4.

Kondur, Y., Şimşek, Z., 2016. Pupal Parasitoids of Green Oak Tortrix [Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae)] in Çankırı, Turkey. International Forestry Symposium 7-10.12.2016, Kastamonu/Turkey, Abstract Book p.13.  

5.

Kondur, Y., Şimşek, Z., 2016. Researches on the First Time Recorded Egg Parasitoid, Telenomus euproctidis (Wilcox) (Hym.: Scelionidae) of Brown-tail Moth, Euproctis chrysorrhoea L., (Lep.: Erebidae) on Oak (Quercus infectoria Oliver) in Çankırı, Turkey. International Forestry Symposium 7-10.12.2016 Kastamonu/Turkey, Abstracts Book p.11.  

6.

Kondur, Y., Şimşek, Z., 2016. Biology of Phyllonorycter abrasella (Duponchel) and P.manni (Zeller) and Pupa Parasitoids in Oak (Quercus infectoria Oliver) Forests in Çankırı (İndağı). International Forestry Symposium 7-10.12.2016 Kastamonu/Turkey, Abstracts Book p.12.  

7.

Kondur, Y., Bilgili, B.C., Şimşek, Z., Öner, N., , 2012. Monitoring the Epidemic of Bark Beetles Determined in Uludag Fir Stands in Ilgaz (Derbent and Doruk) Via Landsat Satellite Images . 14th International Fir Symposium, 12-14 September, Kastamonu, Abstracts Book, p.25. (Sözlü Bildiri-Özet) .  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Kondur, Y., Şimşek, Z., 2014. Effects of stand composition and altitude on population density o Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortriciae) in Çankırı. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 7-9 Nisan 2014 Antalya.  

2.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, E., 2011. Çankırı Kalesindeki Karaçam Ağaçlarının Onikidişli Çam Kabuk Böceği Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae) Zararından Korunmasının İlin Turizmi Açısından Önemi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı , 23-25 Kasım 2011, Antalya.  

3.

Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., İmal, B., Şimşek, M., 2010. Küresel İklim Değişikliği Dikkate Alınarak Kurak ve Yarıkurak Alanların Ağaçlandırılması ve Zararlı Böceklerle Mücadelesine Yönelik Öneriler (Çankırı İli Örneği). III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, II, 827-838, Artvin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Kondur, Y., Şimşek, Z., 2016. Researches on the First Time Recorded Egg Parasitoid, Telenomus euproctidis (Wilcox) (Hym.: Scelionidae) of Browntail Moth, Euproctis chrysorrhoea L., (Lep.: Erebidae) on Oak (Quercus infectoria Oliver) in Çankırı, Turkey . International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Proceedings, 22-30.
 2 Şimşek, Z., Kondur, Y., 2017. Çankırı Sarıçam Ormanlarında Diprion pini L. (Hymenoptera: Diprionidae)’nin Feromon Tuzakları Yardımıyla Popülasyon Seyrinin Belirlenmesi . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(1): 194-208.

4.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, M. , 2010. Kuraklığın Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri ve Gelecekte Alınması Gereken Önlemler . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 16-17 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 514-521, Çorum. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

5.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, M., , 2009. Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk)´nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009 Nevşehir, s.288 (Poster Bildiri-Özet).  

6.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., 2009. Küresel İklim Değişikliğinin Kabukböcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 7-10 Ekim 2009. Nevşehir, s.375 (Özet).  

7.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., 2008. Küresel İklim Değişikliğinin Böcekler Üzerinde Olası Etkileri. Çankırı Valiliği 4. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni 100. Yıla Doğru Çankırı, 13-15 Kasım 2008 Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 87-125.  

8.

Yılmaz, S., Şimşek, Z., İmal, B., Öner, N., Kondur, Y., 2007. Çankırı (İldivan-Küçükhacıbey)’da Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmaları. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 88-93, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Abay, G., Ursavaş, S., 2009. Çankırı İli Araştırma Ormanı Karayosunu (Musci) Flora ve Ekolojisi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(16):61-70.
 2 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 3 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

9.

İmal, B., Yılmaz, S., Sağlıcak, Y., Kondur, Y., Şimşek, Z., Öner, N., 2007. Çankırı (Tümçam)´da Yarıkurak Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 66-71, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Ertekin, M., Demir, N., Kırdar, E., Özel, H.B., Ayan, S., 2010. Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Kullanılan Karaçam´ın (Pinus nigra Arnold.) Büyümesine Fitohormonların Etkileri . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 443-451, Çorum.
 2 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 3 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

10.

Şimşek, Z., Demir, N., Kondur, Y., Öner, N., Yılmaz, S., İmal, B., 2007. Yarıkurak Bölge Özelliğine Sahip Çankırı (Şabanözü-Gümerdiğin)’da Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmaları. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 72-79, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 2 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

11.

Öner, N., Sağlıcak, Y., İmal, B., Şimşek, Z., Kondur, Y., Yılmaz, S., 2007. Çankırı (Şabanözü) Özbek Orman İçi Ağaçlandırma Alanının Genel Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 94-102, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 2 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

12.

Kondur, Y., Öner, N., Yılmaz, S., Demir, N., İmal, B., Şimşek, Z., 2007. Çankırı (Şabanözü-Çaparkayı)´da Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 80-87, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Ertekin, M., Demir, N., Kırdar, E., Özel, H.B., Ayan, S., 2010. Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Kullanılan Karaçam´ın (Pinus nigra Arnold.) Büyümesine Fitohormonların Etkileri . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 443-451, Çorum.
 2 Yüksek,T., Özalp, M., Yüksek, F., Erdoğan Yüksel, E., Dehşet, F., İnanlı, E., 2010. Erozyon Kontrol Sahalarında Kullanılan Yalancı Akasyanın (Robinia pseudeoacacia L.) Toprak Özelliklerine Etkisi (Artvin-Pamukçular Havzası Örneği) . III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt:II, 708-715.
 3 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 4 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

13.

Şimşek, Z., Kondur, Y., 2006. Yarıkurak Mıntıka Orman Alanları (Çankırı)’nda Zarar Yapan Böcekler. Türkiye’de Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, 7-10 Kasım 2006 Ürgüp-Nevşehir, I. Cilt. 271-286.  

14.

Şimşek, Z., Aktaş, H., Kondur, Y., Koçak, E., Özdemir, I., Karaca, V., 2005. Ülkemizde Hububatın Önemli Zararlısı Süne (Eurygaster spp.) ile Hububatta Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Hastalık Etmenleri ve Mücadele Stratejileri. GAP IV. Tarım Kongresi GAP Tarımının Mevcut Durumu ve Geleceğe Bakış (2005-2015), Cilt I, 323-328.  
Makaleye Atıflar (5):
 1 Dizlek, H., 2010. Süne zararına uğramış ekmeklik buğdayların bazı niteliklerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi olanakları üzerine bir araştırma . Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, 252s
 2 Dizlek, H., İslamoğlu, M., 2010. Buğday Kitlesindeki Süne Emgi Oranının Belirlenmesinde Ülkemizde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması . Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 24, Sayı 1, 81-90
 3 Karaca, V., Gözüaçık, C., Şimşek, Z., 2012. Süne (Eurygaster integriceps Put.) Mücadelesinde Havadan İlaçlamadan Yönetimli Çiftçi Mücadelesine Geçişin Sürdürülebilir Olması Bakımından Alınması Gereken Önlemler . Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (2): 83-87
 4 Karaca, V., Gözüaçık, C., Şimşek, Z., 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Hububatın Entomolojik Sorunları ve Çözüm Önerileri . Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (2): 154-159
 5 Maçça, İ., Özberk, İ., 2012. Adıyaman Ürün Borsasında Ekmeklik Buğday Fiyatlarını Etkileyen Faktörler . Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(3): 49-59

Diğer...

1.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M.,, 2013. Hızardere (Ilgaz) Orman İşletme Şefliğindeki Meşcere Kuruluşlarının Silvikültürel Özellikleri ile Orman Alanlarındaki Ağaçların Kuruma Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler. . Çankırı Karatekin Üniversitesi, BAP-2010/01, Proje Kesin Raporu, 130 s.  

2.

Şimşek, Z., Kondur, Y., 2008. Çankırı (Orta) İli Sarıçam Orman Alanlarında Zararlı Olan Çalı Antenli Çam Yaprakarısı [Diprion pini (L.): Hymenoptera-Diprionidae]´nın Feromon Tuzakla Uçuş Seyri İle En Uygun Mücadele Zamanı ve İlaçlarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK TOGTAG-3244 Nolu Proje Kesin Raporu, 79s.  
Toplam Makale Sayısı: 47

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Kaplan, M., Kondur, Y.. 2017-2018. Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae)`nın Çankırı`da Biyolojisi ile Laboratuar Ortamında Üretimi (Destekleyen Kuruluş: ÇNÜ BAP) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 2.Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M.. 2010-2012. Hızardere (Ilgaz) Orman İşletme Şefliğindeki Meşcere Kuruluşlarının Silvikültürel Özellikleri ile Orman Alanlarındaki Ağaçların Kuruma Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, BAP.) [Araştırma Projesi] 
 3.Şimşek, Z., Kondur, Y.. 2004-2007. Çankırı (Orta) İli Sarıçam Orman Alanlarında Zararlı Olan Çalı Antenli Çam Yaprakarısı [Diprion pini (L.): Hymenoptera-Diprionidae]'nın Feromon Tuzakla Uçuş Seyri, Popülasyon Gelişmesi ile İlaçlı Mücadele İmkanları Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK TOGTAG-3244) [Araştırma Projesi] 
 4.Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., Aslan, S.. 2002-2007. Çankırı İli (Kızılırmak, Yapraklı, Ilgaz) Ağaçlandırma Alanlarında Yetişebilecek Ağaç Türleri İle Bunların Entomolojik Sorunlarının Tespiti Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Çankırı Valiliği) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 4 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.