Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Doç. Dr. İlker ERCANLI


Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı Başkanı
Orman Mühendisliği, Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : 1977, Trabzon

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (3301)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : ilkerercanli@karatekin.edu.tr     ilkerercanli@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce
Kişisel Web Sitesi : http://ilkerercanli.wix.com/ilkerercanli

 Kısa Özgeçmiş 

1977 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1996 yılında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. 2000 yılında mezun olan ERCANLI, aynı yıl KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilimdalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2001 Yılında 2547 sayılı YÖK’ün 35. maddesi gereğince KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne geçici olarak görevlendirildi. 22 Ağustos 2003 tarihinde Orman Yüksek Mühendisi unvanı ile yüksek lisans eğitimini tamamladı ve aynı yıl doktora eğitimine başladı. 2010 yılılnda, "Trabzon ve Giresun Orman Bölge Müdürlükleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link)-Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Karışık Meşcerelerine İlişkin Büyüme Modelleri" adlı doktora tezini tamamlayarak, doktor ünvanını almıştır. 28.07.2010 tarihinde ise, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilimdalına "Yrd. Doç. Dr." olarak atanmıştır. 04.04.2016 tarihinde UAK doçentlik sınavında başarılı olarak, "Doç. Dr." ünvanını almıştır.
Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.  


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2000
Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2003
Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora 2010
Doçent 2016
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Artvin Orman İşletme Şefliği Sınırları İçerisindeki Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşcerelerinde Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi
Danışman: Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
  
Doktora Tezi : Trabzon ve Giresun Orman Bölge Müdürlükleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link)-Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Karışık Meşcerelerine İlişkin Büyüme Modelleri
Danışman: Prof. Dr. Hakkı YAVUZ

 Uzmanlık Alanları 

Ormancılık Hasılat Bilgisi, Büyüme Modelleri, Biyometri, SPSS, C#, VBA ile Excel Programlama


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisliği Odası


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12010 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
22008 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

 Verdiği Lisans Dersleri 

Ormancılıkta İstatistik Yöntemleri
Ormancılıkta Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları
Orman Hasılat Bilgisi
Orman Envanteri
Dendrometri


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Ormancılıkta Artım ve Büyüme Modelleri
İstatistik Yöntemler ve Ormancılıktaki Uygulamaları
Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler ve Ormancılıkta Kullanımı
Ormancılıkta Parametrik Olmayan İstatistiksel Analiz Uygulamaları
Ormancılık Araştırmalarında Deneme Desenleri
Ormanların Verim Gücünün Tahmin Edilmesinde Bonitet Endeks Modelleri
Ormancılıkta Biyokütle Tahmin Yöntemleri


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2011-2012 

Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü 

Üniversite Koordinatörü 

2011-2012 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü 

Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı 

2011-2012 

Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü 

Bölüm Kordinatörü 

2011-... 

Çankırı Orman Fakültesi 

Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı Başkanı 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

TUĞÇE ÖZDAL 

2014 

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yayılış gösteren karaçam [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] meşcereleri için tek ve çift girişli ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 

FERHAT BOLAT 

2014 

Bursa-Kestel Orman İşletme Şefliği içerisindeki meşcereler için Çap dağılım modellerinin geliştirilmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 

AZİM KUTLAY KURT  

2014 

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yayılış gösteren Anadolu Karaçamı [Pinus nigra arnold. subsp. pallasiana (lamb.) holmboe] meşcereleri için uyumlu gövde çapı ve gövde hacim denklemlerinin karışık etkili modelleme yaklaşımı ile geliştirilmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans) 

FATİH BAYNAZOĞLU 

2014 

Mudurnu-Sırçalı Orman İşletme Şefliğinde yayılış gösteren Anadolu Karaçamı[Pinusnigraarnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] meşcereleri için tek ve çift girişli ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 

FATİH ALPASLAN ATALAY 

2014 

Mudurnu-Sırçalı Orman İşletme Şefliğinde yayılış gösteren Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] meşcereleri için gövde profil denklem sistemlerinin geliştirilmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/OrmanMühendisliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, Ş., Keleş, S., 2018. Artificial Neural Network Models Predicting The Leaf Area Index: A Case Study In Pure Even-aged Crimean Pine Forests From Turkey. Forest Ecoystems, 29, 1-12.  

2.

Ercanlı, İ.,, 2018. Positive Effect Of Forest Structural Diversity On Aboveground Stand Carbon Stocks For Even-aged Scots Pine (pinus Sylvestris L.) Stands In The Sarcicek Forest, Northern Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research, 33, 5, 455-463.  

3.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Bolat, F., 2017. Taper equations based on nonlinear mixed effect modeling approach for Pinus nigra in Çankırı forests. BOSQUE 38(3): 545-554.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Günlü, A., Keleş, S., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., 2017. Estimation of leaf area index using WorldView-2 and Aster satellite image: a case study from Turkey . Environmental Monitoring and Assessment

4.

Erşahin, S., Bilgili, C. B., Dikmen, Ü. and Ercanlı, İ., 2016. Net Primary Productivity of Anatolian Forests in Relation to Climate, 2000-2010. 62(6):698-702.. Forest Science. https://doi.org/10.5849/forsci.15-171 .  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Yin, S., Wu, W., Xinwu Li, X., 2018. Comparison of temporal and spatial changes in three major tropical forests based on MODIS data . Journal of Forestry Research
 2 Van Do, Tran, Tamotsu Sato, Mamoru Yamamoto, Osamu Kozan, Nguyen Toan Thang, Vo Dai Hai, Tran Hoang Quy, Phung Dinh Trung and Dang Van Thuyet, 2018. A New Method for Estimating Coarse Root Production in Forest Ecosystem . Forest Science

5.

Ercanli, I. and Kahriman, A. , 2015. The evaluation of different forest structural indices to predict the stand aboveground biomass of even-aged Scotch pine (Pinus sylvestris L.) forests in Kunduz, Northern Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 187, 90, DOI: 10.1007/s10661-014-4248-x. .  

6.

Ercanlı, İ., 2015. Nonlinear Mixed Effect Models for Predicting Relationships Between Total Height And Diameter Of Oriental Beech Trees in Kestel, TURKEY, Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente Journal, In Press, DOI: 10.5154/r.rchscfa.2015.02.006. .  

7.

Ercanlı, İ., Kahriman, A. and Yavuz, H., 2014. Dynamic base-age invariant site index models based on generalized algebraic difference approach for mixed Scotch pine (Pinus sylvestris L.) and Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) Stands. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38, 134-147, DOI: 10.3906/tar-1212-67. .  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Çolak, D. , 2014. Analysis of the performance of the 3-PG model for Scots pine in Turkey (Master of Science Thesis), Mestrado - Mediterranean Forestry and Natural Resources Management - Instituto Superior de Agronomia, Technical University Lisbon, Portuguese, Link: https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/7411 .

8.

Kahriman, A., Yavuz, H. and Ercanlı, İ., 2013. Site index conversion equations for mixed stands of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) in Black Sea Region, TURKEY, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37, 488-494, DOI: 10.3906/tar-1209-80.. .  

9.

Sönmez, T., Ercanlı, İ. and Keleş, S., 2009. A Distance-İndependent Basal Area Growth Model For Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link) Growing in Mixture with Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) in The Artvin Region, North-East Turkey, African Journal of Agricultural Research, 4 (8), 740-751. WOS:000268830300011. .  

10.

Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, M., Keleş, S., Basımda. Artificial neural network models predicting the leaf area index: a case study in pure even-aged Crimean pine forests from Turkey. Forest Ecosystems.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Menemencioğlu, K., Buğday, E., Ercanlı, İ., 2013. Impacts of forest harvesting operations on Soil compaction in scotch pine fir mixed stands: Çankırı sample . Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 15(1), 69-75..  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Bolat, F. ve Ercanlı, İ., 2017. Bursa-Kestel Ormanlarında Çap Dağılımlarının Weibull Fonksiyonu ile Modellenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi.  

2.

Günlü, A., Keleş, S., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., , 2017. Estimation of leaf area index using WorldView-2 and Aster satellite image: a case study from Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT.  

3.

Ercanlı, İ., Kurt, A.K., Bolat, F., 2015. Mersin-Tarsus Yöresi Karaçam Ağaçlandırmaları için Gövde Profil Denklemlerinin Otoregresif Modelleme Tekniği ile Geliştirilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

4.

Ercanlı, İ., Şenyurt, M. ve Bolat, F. , 2014. Çankırı yöresi sarıçam meşcereleri için dinamik bonitet endeks modellerinin otoregresif modelleme ile geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 15, 53-60. . .  

5.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Başkent, E. Z. ve Şenyurt, M., , 2013. Quickbird ve Landsat 7 ETM+ uydu görüntüleri kullanılarak Ayancık-Göldağ kayın (Fagus orientalis Lipsky) meşcerelerinde hacim tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 14, 24-30. . .  

6.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Şenyurt, M. Ve Yayla, A. T., , 2012. Modeling Stand Volume using Landsat TM data for Fir stands (Abies bornmuelleriana Matth.) Located in Buyukduz Planning Unit, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 14. Uluslararası Göknar Sempozyumu Özel Sayı, 65-71. . .  

7.

Ercanlı, İ., Kahriman, A. ve Yavuz, H.,, 2012. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü doğu ladini-sarıçam karışık meşcereleri için karışık etkili doğrusal olmayan regresyon denklemleri ile doğu ladini çap-boy modellerinin geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 13, 75-84. . .  

8.

Ercanlı, İ. ve Yavuz, H., , 2010. Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link)-Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Karışık Meşcerelerinde Çap Dağılımlarının Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları İle Belirlenmesi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 10 (1), 68-83.. .  

9.

Ercanlı, İ., Sivrikaya, F., Keleş, S. ve Günlü, A., , 2007. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşçerelerinin Hacim Artımının Meşcere Yaşı, Bonitet Endeksi ve sıklık Derecesine Göre Değişimi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 7 (1), 24-37. . .  

10.

Ercanlı, İ., Keleş, S., Sivrikaya, F., Çakır, G., Günlü, A., Karahalil, U., Kadıoğulları, A. İ., Başkent, E. Z. ve Köse, S., , 2007. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcereleri için Yöresel (Yalnızçam ve Uğurlu Orman İşletme Şeflikleri) Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 2, 78-101. . .  

11.

Ercanlı, İ. ve Yavuz, İ.,, 2006. Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşcereleri İçin Yöresel (Artvin Merkez İşletme Şefliği) Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 1, 11-25.. .  

12.

Sakıcı, O. E., Ercanlı, İ. ve Kahriman, A., , 2004. Klasik Biyokütle Tahmin Yöntemleri ve Yeni Yaklaşımlar, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 3-4, 165-171. . .  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Bolat, F., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., 2017. Comparison of Some Autoregressive Models for Removing Temporal Autocorrelation Effect in Stem Analysis Data. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

2.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S., 2017. Predicting breast height diameter from stump diameters of crimean pine stands in ÇAKÜ Research Forest. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

3.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S., Ercanlı, İ., 2016. Ormanlık Havzalarda Üretim Yollarında Sıkışmanın Üst Toprak Özelliklerine Etkileri. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, p. 16-26, 02-04 June 2016, Bursa, Turkey (Oral Presentation - Full paper) .  

4.

Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, M., Bolat, F., Kahriman, A., 2016. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PREDICTING STAND CARBON STOCK FROM REMOTE SENSING DATA FOR EVEN-AGED SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) STANDS IN THE TAŞKÖPRÜ-ÇIFTLIK FORESTS. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

5.

Ercanlı, İ., Kahriman, A., Bolat, F., 2015. Applications of artificial neural network for predicting the relationships between height and age for oriental beech. The 10th International Beech Symposium, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu-TURKEY .  

6.

Ercanlı, İ., Kahriman, A., Yavuz, H., 2015. Autoregressive and mixed effect predictions in stem diameter increment data for oriental beech trees. The 10th International Beech Symposium, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu-TURKEY.  

7.

Kahriman, A., Ercanlı, İ., Yavuz, H. , 2015. Growth and yield for scots pine and oriental beech mixed stands in different mixture ratio. The 10th International Beech Symposium, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu-TURKEY.  

8.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Yavuz, H., Kahriman, A., , 2015. Predicting stand yield parameters based on artificial neural network for oriental beech in kestel forests, bursa. The 10th International Beech Symposium, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu-TURKEY.  

9.

Günlü, A., Başkent, E. Z., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., , 2015. Estimating dominant height usıng Landsat 7 ETM satellite image in pure oriental beech stands in Göldağ, Sinop. The 10th International Beech Symposium, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu-TURKEY.  

10.

Ercanlı, İ., Bolat, F. and Kahriman, A., , 2013. Comparing Parameter Recovery Methods for Diameter Distribution Models of Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link.) and Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) Mixed Stands Located Trabzon and Giresun Forest Regional Directorate, International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin, TURKEY, 119-126. . .  

11.

Şenyurt, M. and Ercanlı, İ.,, 2013. Dynamic Base-age Invariant Site Index Models for Scotch Pine (Pinus silvestris L.) in Kastamonu Forest Regional Directorate, International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin, TURKEY, 179-183. . .  

12.

Kahriman, A., Ercanlı, İ. and Yavuz, H.,, 2013. Site Index Conversion Equations for Mixed Stands of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) and Uludağ Fir (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. Subsp. bornmülleriana (Mattf.)) in Kestel, TURKEY, International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin, TURKEY, 499-506. . .  

13.

Günlü, A., Kahriman, A. and Ercanlı, İ.,, 2013. Modeling Some Stand Parameters Using Vegetation Indices Based on Landsat ETM+ in Ayancık-Goldag Planning Unit, TURKEY, International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin, TURKEY, 408-413. . .  

14.

Senyurt, M., Gunlu, A., Ercanlı, İ. and Yılmaz, C.,, 2013. Landsat 8 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Karşıkent Orman İşletme Şefliği Meşcere Özelliklerinin Tahmin Edilmesi, Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 26-26 Kasım Antalya, 497-503. . .  

15.

Ercanlı, İ. and Kahriman, A., , 2013. Trabzon ve Giresun Orman Bölge Müdürlükleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Doğu Ladini (Picea orientalis (l.) Link) ve Sarıçam (Pinus sylvestris l.) Karışık Meşcereleri İçin Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme Yaklaşımı İle Geliştirilmesi, Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 26-26 Kasım Antalya, 613-623. . .  

16.

Ercanlı, İ., Kahriman, A. ve Yavuz, H., , 2007. Ekosistem Tabanlı Çok amaçlı Planlamada Büyüme Modellerinin Önemi ve Darboğazlar (Poster Bildiri), Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi 17-19 Ekim, İstanbul, Türkiye, 942-954. . .  

17.

Ercanlı, İ., Kahriman, A. and Sakıcı, O. E., , 2003. The Effect of Stand Density on Volume Growth, Yield and Distribution in Oriental Spruce Stands, XXXI. International Forestry Students Symposium 01-15 February İstanbul, 183-188.. .  

18.

Kahriman, A., Sakıcı, O. E. and Ercanlı, İ., , 2003. Volume Growth and Yield with Regard to Social Position in Even-Aged Oriental Spruce Stands, XXXI. International Forestry Students Symposium 01-15 February İstanbul, 202-207. .  

19.

Sakıcı, O. E., Ercanlı, İ. and Kahriman, A.,, 2003. Species Diversity and Tree Size Diversity Indices for the Mixed Stands in Black Sea Region, XXXI. International Forestry Students Symposium 01-15 February İstanbul, 218-224.. .  

20.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Başkent E.Z., Bolat, F., Şenyurt, M., Basımda. GIS-DERIVED SITE INDEX MODEL OF ORIENTAL BEECH STANDS IN GÖLDAĞ FOREST PLANNING UNIT. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

21.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., Kahriman, A., Basımda. ESTIMATING ABOVEGROUND BIOMASS OF EVEN-AGED SCOTCH PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) FORESTS USING REMOTE SENSING DATA IN ÇIFTLIK FOREST PLANNING UNIT. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S., Ercanlı, İ., 2015. Orman İçi Üretim Yollarında Üst Toprak Sıkışmasının Havza Hidrolojisine Etkileri. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz (Sözlü sunum - Tam metin).  

2.

Bolat, F., Ercanlı, İ. ve Kurt, A.,, 2014. Bursa-Kestel ormanlarındaki ağaç tür çeşitliliğinin meşcere çap dağılımı üzerine etkisi (Poster Bildiri), II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 22-24 Ekim Isparta, 850-856.. .  

3.

Ercanlı, İ., Kurt, A. ve Bolat, F.,, 2014. Adana-Feke Kızılçam [Pinus bruti Ten.] meşcereleri için gövde çapı ve gövde hacim denklemlerinin karışık etkili modelleme ile geliştirilmesinde bazı varyans yapılarının karşılaştırılması, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 22-24 Ekim Isparta, 585-591.. .  

4.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ. ve Saraçoğlu, Ö., , 2014. Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme ile Geliştirilmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 22-24 Ekim Isparta, 601-607.. .  

5.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S. ve Ercanlı, İ., 2014. Orman İçi ve Üretim Yollarının Üst Toprak Sıkışması ve Havza Hidrolojisine Etkisi,. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, p. 97-108, 10-12 Eylül Çankırı.(Sözlü sunum- Tam metin).  

6.

Ercanlı, İ., Kahriman, A. ve Yavuz, H.,, 2011. Ormancılıkta Artım Ve Büyümenin Modellenmesinde Yeni Bir Regresyon Analizi Yaklaşımı: Karışık Model Eşitlikleri, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş, 827-834. .  

7.

Kahriman, A., Ercanlı, İ. ve Yavuz, İ.,, 2010. Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Steven) Spach. Subsp nordmanniana) ve Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) Karışık Meşcerelerinde Ağaçların Sosyal Gövde Sınıflarına Göre Dağılımları ve Bu Dağılımın Çap Artımına Etkisi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs Artvin, Türkiye, 408-417. . .  

8.

Ercanlı, İ., Kahriman, A. ve Yavuz, H.,, 2010. Karışık Meşcerelerde Türler Arası Bonitet Endeks Tahmini, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs Artvin, Türkiye, 367-371 . .  

9.

Sönmez, T., Günlü, A., Karahalil, U., Ercanlı, İ. ve Şahin, A.,, 2010. Saf Doğu Ladini Meşcerelerinde Çap Dağılımının Modellenmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs Artvin, Türkiye, 388-398. . .  

10.

Ercanlı, İ., Kahriman, A. ve Yavuz, H., , 2009. Bonitetlemede yeni yaklaşımlar: ADA ve GADA modelleri, 1. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bartın, Türkiye, 5-7 Kasım, 335-340.. .  

11.

Sakıcı, O. E.,Yavuz, H., Mısır, N. ve Ercanlı, İ., , 2005. Korunan Doğal Alanlarda Bitkisel Tür Zenginliğinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek İstatistiksel Yöntemler, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 8-10 Eylül, Isparta, 633-638.. .  

12.

Sakıcı, O. E., Yavuz, H., Mısır, N. ve Ercanlı, İ.,, 2005. KTÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanı Ormanüstü Planlama Birimi Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) Meşcerelerinde Ağaçların IUFRO Sınıflamasına Göre Dağılımının İncelenmesi, Ladin Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 20-22 Ekim, 688-697. . .  

13.

Mısır, N.,Yavuz, H., Bayburtlu, Ş. ve Ercanlı, İ. ve Kahriman, A.,, 2005. Normal Hasılat Tablosu İle Müdahale Görmüş Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşcerelerinde Hacim Tahmini ve İstatistiksel Denetimi, Ladin Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 20-22 Ekim, 677-687.. .  

14.

Ercanlı, İ., Yavuz, H., Mısır, N. ve Sakıcı, O. E., , 2005. Sıklığa Bağlı Yöresel İki Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link) Hasılat Tablosunun Karşılaştırılması, Ladin Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 20-22 Ekim, 698-707. . .  

15.

Yavuz, H., Gül, A. U. ve Ercanlı, İ.,, 2005. Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) Karışık Meşcerelerinde Göğüs Yüzeyi Çeşitlilik İndeksi, Ladin Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 20-22 Ekim, 748-755. . .  

16.

Yavuz, H., Gül, A. U. ve Ercanlı, İ.,, 2005. Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link) Karışık Meşcerelerinde Biyolojik Çeşitlilik İndeksi, Ladin Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 20-22 Ekim, 738-747. . .  

17.

Yavuz, H., Mısır, N., Ercanlı, İ. ve Kahriman, A., 2005. Büyüme Modellerinin Ormancılıktaki Önemi ve Ormancılığımız için Öneriler, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart 2005, Antalya, 1708-1717. . .  

18.

Sakıcı, O. E., Yavuz, H., Mısır, N., Kahriman, A. ve Ercanlı, İ.,, 2005. Dikili Ağaçlardan Elde Edilebilecek Odun Çeşitlerinin Modern Tekniklerle Belirlenmesi, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart 2005, Antalya, 1234-1240. . .  

19.

Ercanlı, İ. ve Kahriman, A.,, 2004. Büyüme Modelleri; Dünya ve Türkiye´deki Durum, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 29 Nisan-1 Mayıs, Trabzon, 158-161.. .  
Toplam Makale Sayısı: 63

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Ercanlı, İ., Şenyurt, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S.. 2016-2017. ÇNÜ Araştırma Ormanı Karaçam Meşcereleri İçin Artım ve Büyüme Tahminlerinin Yapay Sinir Ağları Tekniği ile Elde Edilmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 2.Ercanlı, İ., Şenyurt, M., Günlü, A., Bolat, F., Kurt, A.. 2013-2014. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Yayılış Yapan Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme Yaklaşımı ile Geliştirilmesi (Yürütücü) (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 3.Yavuz, H., Kahriman, A., Mısır, N., Mısır, M., Ercanlı, İ., Sakıcı, O.E., Bilgili, F., Bayburtlu, Ş.. 2007-2010. Projenin adı: Batı Karadeniz Bölgesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Sarıçam (Pinus silvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi (Destekleyen Kuruluş: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 4.Yavuz, H., Ercanlı, İ., Mısır, N., Kahriman, A., Sakıcı, O.E., Günlü, A.. 2005-2008. Trabzon orman bölge müdürlüğü sınırları içerisindeki yer alan Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link..)-Sarıçam (Pinus slyvestris L.) karışık meşçerelerine ilişkin büyüme modelleri (Destekleyen Kuruluş: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 4 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.