Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ÖZCANPeyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 1979

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (3287)
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : auozcan@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2001
Türkiye Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2004
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Doktora 2009
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
  

 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Çankırı Ekoloji Derneği
Orman Mühendisleri Odası
Toprak Bilimleri Derneği
European Geosciences Union


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2012 

European Geosciences Union General Assembly 

Sözlü Bildirili 

2012 

8. The International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" 

Sözlü Bildirili 

2011 

Kurak ve Yarı Kurak Alan Yönetimi Çalıştayı 

Sözlü Bildirili 

2010 

Eko-Kent Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması 

Yürütme Kurulu Üyesi 

2009 

I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

2008 

Natural Resources Conservation, Use and Sustainability 

Katılımcı 

2008 

II. Ulusal Taşkın sempozyumu 

Katılımcı 

2007 

Çevre ve Golf Konferansı 

Dinleyici 

2006 

International ESSC Conferance on Soil and Water Conservation under Changing Land Use 

Sözlü Bildirili 

10 

2006 

International Soil Meeting (ISM) on Soils Sustaining Life on Earth 

Sözlü Bildirili 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2009-2010 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. 

2007-2009 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Araştırma Görevlisi 

2002-2007 

Ankara Üniversitesi 

Araştırma Görevlisi 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Turkish Journal of Agriculture and Forestry 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Özcan, A.U., 2011. Assessing Zir Valley and its Environs in point of Alternative Tourism Potentialk by Using GIS. Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II. (Edited by Efe, R., Ozturk, M., Atalay, I.). Chapter Twenty Seven, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-4438-2986-1, pp. 359-374, UK.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Saygın, D.S., Ozcan, A.U., Basaran, M., Timur, O.B., Dolarslan M., Yilman, F.E. and Erpul, G., 2013. The combined RUSLE/SDR approach integrated with GIS and geostatistics to estimate annual sediment flux rates in the semi-arid catchment, Turkey. Environmental Earth Sciences.  

2.

Deviren, S., Basaran, M., Ozcan, A.U., Dolarslan, M., Timur, O.B., Yilman, E., Erpul, G., 2011. Land degradation assessment by geo-spatially modeling different soil erodibility equations in a semi-arid catchment. Environmental Monitoring and Assessment 180:201-215.  

3.

Basaran, M., Erpul, G., Ozcan, A.U., Saygin, D.S., Kibar, M., Bayramin, I., Yilman, F.E., 2010. Spatial information of soil hydraulic conductivity and performance of cokriging over kriging in a semi-arid basin scale. Environmental Earth Sciences.  

4.

Basaran, M., Erpul, G., Ozcan, A.U., Bogman, P., Cornelis, W., Donald, D., 2010. Effect of attachment configuration on the trapping efficiency of Vaseline Coated Slide catchers for wind-blown particles. Environmental Earth Sciences, 61(7):1375-1384.  

5.

Ozcan, A.U., Erpul, G., Basaran, M., Erdogan, H.E., 2008. Use of USLE/GIS technology integrated with geostatistics to assess soil erosion risk in different land uses of Indagi Mountain Pass—Cankırı, Turkey. Environmental Geology, 53:1731-1741.  

6.

Basaran, M., Erpul, G., Ozcan, A.U., 2008. Spatial and short time variability of some soil properties in a nursery garden experimental site irrigated with low quality water. Asian Journal of Chemistry, 20:3715-3725.  

7.

Basaran, M., Erpul, G., Ozcan, A.U., 2008. Variation of macro-aggregate stability and organic matter fractions in the basin of Saraykoy II Irrigation Dam, Cankiri, Turkey. Frenaus Parlar .  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Basaran, M., Özcan, A.U., Erpul, G., Canga, M.R., 2006. Spatial Variability of Organic Matter and Some Soil Properties of Mineral Topsoil in Cankiri Indagi Blackpine (Pinus nigra) Plantation Region. Journal of Applied Sciences 6(2): 445-452 .  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Özcan, A.U., Akpınar, N., 2009. Hasanoğlan Taş Ocakları´nda coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla çevresel risk alanlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Aytaş, İ., Özcan, A.U., 2018. Landscape change in gypsum region at short period: Çankırı case . 1st GYPSUM ECOSYSTEM RESEARCH CONFERENCE, June 3-9, 2018 Ankara/TURKEY (Poster Bildiri - Özet Metin) .  

2.

Özcan, A.U., Ediş, S., 2016. Effect of different land uses on soil erosion losses in semi-arid region: İdris Mountain-Ankara. International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu / TURKEY.  

3.

Erpul, G., Gabriels, D., Cornelis, W., Youssef, F., Bogman, P., Başaran, M., Samray, H., Guzelordu, T., Ozcan, A.U., 2008. Recent research on erosion processes of wind, water and wind-driven rain at the International Centre for Eremology, Belgium. Conferance on Desertification, 23 January 2008, Ghent, Belgium.  

4.

Basaran, M., Ozcan, A.U., Erpul, G., 2006. Spatial and seasonal variability of salinty in a spruce (Picea pungens) nursery garden experimental site irrigated with low quality water. International Soil Meeting on “Soils Sustaining Life on Earth”, Mayıs 22-26, 2006, Şanlıurfa, Türkiye .  

5.

Ozcan, A.U., Basaran, M., Erdogan, H.,E., Dölarslan, M. and Pekin, U., 2006. Use of Usle Methodology To Assess Soil Erosion Risk in Different Land Uses of İndağı Region, Çankırı. International ESSC Conference on Soil and Water Conservation Under Changing Land Use (Editors: Martinez-Casasnovas, J.A., Ildefonso, P.S., Martin, M.C.R., Solanes, J.C.B.), Universitat de Lleida, ISBN:84-8409-211-9, DL: L-920-2006, pp. 155-158, Lleida, Spain.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Timur, Ö.B., Özcan, A.U., Pekin Timur, U., Başaran M., Çelem H., Perçin M.H., 2014. Yarıkurak bölgede bazı bitkilerin rüzgar erozyonuna karsı etkinliğinin belirlenmesi: Çankırı örneğinde (Sözlü Sunum). II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Yayın No:1594267.  

2.

Başaran, M., Özcan, A.U., Saygın, D.S., Yılman, F.E., Dölarslan, M., Timur, Ö.B., Erpul, G., Bayramin, İ. ve Kibar, M., 2009. Çankırı Eldivan Sarayköy II Göleti Su Toplama Havzasında GIS ve Jeoistatistiksel yöntemlerle YETKE-C değişkeninin hesaplanması.. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya.  

3.

Pekin, U., Özcan, A.U., Timur, Ö.B., 2006. Kent Ormancılığı Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanım Olanakları "Use of GIS Opportunities Urban Forestry Studies". 4.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri (4.GIS Days in Turkey), Fatih Üniversitesi, ISBN:975-303-022-3, İstanbul.  
Toplam Makale Sayısı: 18

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Çelem, H., Timur, Ö.B., Özcan, A.U., Timur Pekin, U., Başaran,M. . 2010-2013. Yerleşim Alanlarında Bitkisel Materyalle Toz Engelleme Çalışmaları: Çankırı Örneği (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (BAP)) [Araştırma Projesi] 
 2.Erpul, G., Özcan, A.U., Başaran, M., Balta, Ç.. 2010-2012. Yarı-kurak Bölgelerde Rüzgar Erozyonu Tehlikesinin Değerlendirilmesi: Bölgesel Ölçekte Model Geçerlilik Çalışmaları (Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 3.Akpınar, N., Özcan, A.U.. 2008-2010. Hasanoğlan Taş Ocaklarının Doğaya Yeniden Kazanımı [Araştırma Projesi] 
 4.Erpul, G., Bayramin, İ., Başaran, M., Kibar, M., Özcan, A.U., Timur, Ö.B., Dölarslan, M., Deviren, S.. 2007-2009. RUSLE Teknolojisi ile Eldivan Sarayköy Göleti Su Toplama Havzasına Gelebilecek Sediment Miktarının Tahmin Edilmesi (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi) [Araştırma Projesi] 
 5.Başaran, M., Erpul, G., Akşit, S., Palancıoğlu, M., Özcan, A.U.. 2007-2009. USLE/GIS/Jeoistatistik Teknikler Kullanılarak Ali Dağı Volkan Konisinde Erozyon Risk Değerlendirmesi (Destekleyen Kuruluş: Erciyes Üniversitesi) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 5 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.