Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Muammer ŞENYURTOrman Mühendisliği, Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Bayat, 1978

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (3287)
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : msenyurt@karatekin.edu.tr     muammer1907@hotmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2001
Türkiye Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2004
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Hasılatı ve Biyometri Doktora 2011
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Tarımsal Araştırma Projesi (TARP)’nin Ormancılık Araştırmaları Üzerine Etkileri
Danışman: Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
  
Doktora Tezi : Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam Meşcerelerinde Artım ve Büyüme
Danışman: Prof. Dr. Ömer SARAÇOĞLU

 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Bolat, F., 2017. Taper equations based on nonlinear mixed effect modeling approach for Pinus nigra in Çankırı forests. BOSQUE 38(3): 545-554.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Günlü, A., Keleş, S., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., 2017. Estimation of leaf area index using WorldView-2 and Aster satellite image: a case study from Turkey . Environmental Monitoring and Assessment

2.

Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, M., Keleş, S., Basımda. Artificial neural network models predicting the leaf area index: a case study in pure even-aged Crimean pine forests from Turkey. Forest Ecosystems.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Günlü, A., Keleş, S., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., , 2017. Estimation of leaf area index using WorldView-2 and Aster satellite image: a case study from Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT.  

2.

Ercanlı, İ., Şenyurt, M. ve Bolat, F. , 2014. Çankırı yöresi sarıçam meşcereleri için dinamik bonitet endeks modellerinin otoregresif modelleme ile geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 15, 53-60. . .  

3.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Başkent, E. Z. ve Şenyurt, M., , 2013. Quickbird ve Landsat 7 ETM+ uydu görüntüleri kullanılarak Ayancık-Göldağ kayın (Fagus orientalis Lipsky) meşcerelerinde hacim tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 14, 24-30. . .  

4.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Şenyurt, M. Ve Yayla, A. T., , 2012. Modeling Stand Volume using Landsat TM data for Fir stands (Abies bornmuelleriana Matth.) Located in Buyukduz Planning Unit, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 14. Uluslararası Göknar Sempozyumu Özel Sayı, 65-71. . .  

5.

Şenyurt, M., Saraçoğlu, Ö., 2012. Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcereleri İçin Bonitet Tablosunun Düzenlenmesi. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi Cilt:12 No:1 102-111.  

6.

Şenyurt, M., 2012. Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam Meşcerelerinde Kütük Çapı-Göğüs Çapı İlişkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt:13 Sayı:1 79-87.  

7.

Daşdemir, İ. ,Şenyurt, M., 2002. Tarımsal Araştırma Projesinin Ormancılık Araştırmaları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi Cilt:4 Sayı:4 28-37.  

8.

Şenyurt, M., Yılmaz, C., Günlü, A., Basımda. Landsat TM Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametrelerinin Tahmin Edilmesi (Reşadiye Orman İşletme Şefliği Örneği). Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Bolat, F., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., 2017. Comparison of Some Autoregressive Models for Removing Temporal Autocorrelation Effect in Stem Analysis Data. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

2.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S., 2017. Predicting breast height diameter from stump diameters of crimean pine stands in ÇAKÜ Research Forest. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

3.

Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, M., Bolat, F., Kahriman, A., 2016. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PREDICTING STAND CARBON STOCK FROM REMOTE SENSING DATA FOR EVEN-AGED SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) STANDS IN THE TAŞKÖPRÜ-ÇIFTLIK FORESTS. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

4.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Yavuz, H., Kahriman, A., , 2015. Predicting stand yield parameters based on artificial neural network for oriental beech in kestel forests, bursa. The 10th International Beech Symposium, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu-TURKEY.  

5.

Günlü, A., Başkent, E. Z., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., , 2015. Estimating dominant height usıng Landsat 7 ETM satellite image in pure oriental beech stands in Göldağ, Sinop. The 10th International Beech Symposium, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu-TURKEY.  

6.

Şenyurt, M. and Ercanlı, İ.,, 2013. Dynamic Base-age Invariant Site Index Models for Scotch Pine (Pinus silvestris L.) in Kastamonu Forest Regional Directorate, International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin, TURKEY, 179-183. . .  

7.

Senyurt, M., Gunlu, A., Ercanlı, İ. and Yılmaz, C.,, 2013. Landsat 8 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Karşıkent Orman İşletme Şefliği Meşcere Özelliklerinin Tahmin Edilmesi, Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 26-26 Kasım Antalya, 497-503. . .  

8.

Atıcı, E., Şenyurt, M., 2011. Şile Ağva Yöresi Şimşir (Buxus sempenvirens) Meşcerelerinin Süsleme Amaçlı Sürgün Hasılatı. II International Non-Wood Forest Products Symposium,Isparta, Turkey, September 8-10, 2011.  

9.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Başkent E.Z., Bolat, F., Şenyurt, M., Basımda. GIS-DERIVED SITE INDEX MODEL OF ORIENTAL BEECH STANDS IN GÖLDAĞ FOREST PLANNING UNIT. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

10.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., Kahriman, A., Basımda. ESTIMATING ABOVEGROUND BIOMASS OF EVEN-AGED SCOTCH PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) FORESTS USING REMOTE SENSING DATA IN ÇIFTLIK FOREST PLANNING UNIT. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ. ve Saraçoğlu, Ö., , 2014. Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme ile Geliştirilmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 22-24 Ekim Isparta, 601-607.. .  

2.

Şenyurt, M., Saraçoğlu, Ö., 2010. Sarıçam Meşcerelerinde Deneme Alanlarının 10 Komşu Ağaç Yöntemine Göre Belirlenmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin.  
Toplam Makale Sayısı: 22

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Ercanlı, İ., Şenyurt, M., Günlü, A., Bolat, F., Kurt, A.. 2013-2014. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Yayılış Yapan Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme Yaklaşımı ile Geliştirilmesi (Yürütücü) (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 2.Ok, K., Alagöz, G.Ö., Atıcı, E., Şenyurt, M., Çoban, S., Koç, M.. 2009-2012. Süsleme Amaçlı Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Yönetimi (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 2 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.