Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Doç. Dr. Alkan GÜNLÜOrman Mühendisliği, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Trabzon, 1976

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 ()
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : a_gunlu@hotmail.com     alkangunlu@karatekin.edu.tr
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

15.05.1976 tarihinde Trabzon´un Çaykara İlçesi Çamlıbel köyünde doğdu. İlkokul öğrenimini Çamlıbel köyünde tamaladı. Orta ve Lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1996 yılında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. 2000 yılında mezun olan GÜNLÜ, aynı yıl KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilimdalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2003 Yılında 2547 sayılı YÖK’ün 35. maddesi gereğince KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne geçici olarak görevlendirildi. 27 Ağustos 2003 tarihinde Orman Yüksek Mühendisi unvanı ile yüksek lisans eğitimini tamamladı ve aynı yıl doktora eğitimine başladı.
Evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2000
Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2003
Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora 2009
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : “Artvin-Genya Dağı Orman Yetişme Ortamı Birimlerinin Ayrılması ve Haritalanması Üzerine Araştrımalar (Artvin-Merkez Planalama Örneği)”
Danışman: Prof. Dr. Lokman ALTUN
  
Doktora Tezi : “Yetişme Ortamı Envanterinin Doğrudan, Dolaylı ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Ayrılması ve Karşılaştırılması”
Danışman: Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT

 Uzmanlık Alanları 

Orman Amenajmanı, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yetişme Ortamı Envanteri


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12010 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
22009 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
32008 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2011-2016 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Müdür Yrd. 

 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Environment Monitoring and Assestment 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, Ş., Keleş, S., 2018. Artificial Neural Network Models Predicting The Leaf Area Index: A Case Study In Pure Even-aged Crimean Pine Forests From Turkey. Forest Ecoystems, 29, 1-12.  

2.

Abay, G., Gül, E., Günlü, A., Erşahin, S., Ursavaş, S., 2015. Spatial variation, mapping, and classification of moss families in semi-arid landscapes in NW Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, DOI: 10.1007/s10661-014-4240-5.  

3.

Keleş, S,. Günlü, A., Başkent, EZ.,, 2013. Identifying priority areas for reforestation using remote sensing and geographical information systems: a case study from Turkey. Int. J. Global Warming.  

4.

Keleş, S., Günlü, A., Başkent, E.Z., 2013. Identifying priority areas for reforestation using remote sensing and geographical information systems: a case study from Turkey. International Journal of Global Warming.  

5.

Özen Turan, S., Kadıoğulları, A.İ, Günlü, A.,, 2010. Spatial and temporal dynamics of land use pattern response to urbanization in Kastamonu . African Journal of Biotechnology .  

6.

Günlü, A., Başkent, E.Z., Kadıoğulları, A.İ., Altun, L., 2009. Forest site classification using Landsat 7 ETM Data: A case study of Maçka-Ormanüstü Forest, Turkey. Environment Monitoring and Assestment.  

7.

Altun, L., Baskent, E.Z., Gunlu, A., Kadiogullari, A.I., 2008. Classification and Mapping Forest Sites Using Geographic Information System (GIS): A case study in Artvin Province. Environment Monitoring and Assestment, Cilt: 137, Sf: 149-161.  

8.

Altun, L., Başkent, E.Z., Bakkaoğlu, M., Günlü, A., Kadıoğulları, A.İ., 2008. Comparing methods for determining forest sites: a case study in Gümüşhane-Karanlıkdere forest. European Journal of Forest Research.  

9.

Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, M., Keleş, S., Basımda. Artificial neural network models predicting the leaf area index: a case study in pure even-aged Crimean pine forests from Turkey. Forest Ecosystems.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Göl, C. Günlü, A., Ediş, S., Küçükdögül, A., 2018. Çorum - Osmancık - Emine Deresi ve yan dere havzaları 1990 - 2014 yılları havza ıslah çalışmalarının arazi kullanım türü/arazi örtüsüne etkileri. Turkish Journal of Forestry - Türkiye Ormancılık Dergisi.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Günlü, A., Keleş, S., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., , 2017. Estimation of leaf area index using WorldView-2 and Aster satellite image: a case study from Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT.  

2.

Bulut, S. and Günlü, A. , 2016. Arazi Kullanım Sınıfları İçin Farklı Kontrollü Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty.  

3.

Bulut, S., Keleş, S. and Günlü, A., 2016. Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

4.

Anlar, H.C., Günlü, A., Keleş, S. ve Bulut, S., 2015. SPOT-4 Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi; Devrez Planlama Birimi Örneği. Ç.N.Ü., Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

5.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Başkent, E. Z. ve Şenyurt, M., , 2013. Quickbird ve Landsat 7 ETM+ uydu görüntüleri kullanılarak Ayancık-Göldağ kayın (Fagus orientalis Lipsky) meşcerelerinde hacim tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 14, 24-30. . .  

6.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Şenyurt, M. Ve Yayla, A. T., , 2012. Modeling Stand Volume using Landsat TM data for Fir stands (Abies bornmuelleriana Matth.) Located in Buyukduz Planning Unit, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 14. Uluslararası Göknar Sempozyumu Özel Sayı, 65-71. . .  

7.

Ercanlı, İ., Sivrikaya, F., Keleş, S. ve Günlü, A., , 2007. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşçerelerinin Hacim Artımının Meşcere Yaşı, Bonitet Endeksi ve sıklık Derecesine Göre Değişimi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 7 (1), 24-37. . .  

8.

Ercanlı, İ., Keleş, S., Sivrikaya, F., Çakır, G., Günlü, A., Karahalil, U., Kadıoğulları, A. İ., Başkent, E. Z. ve Köse, S., , 2007. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcereleri için Yöresel (Yalnızçam ve Uğurlu Orman İşletme Şeflikleri) Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 2, 78-101. . .  

9.

Şenyurt, M., Yılmaz, C., Günlü, A., Basımda. Landsat TM Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametrelerinin Tahmin Edilmesi (Reşadiye Orman İşletme Şefliği Örneği). Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S., 2017. Predicting breast height diameter from stump diameters of crimean pine stands in ÇAKÜ Research Forest. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

2.

Bulut, S., Günlü, A. and Keleş, S., 2017. Evaluation of Different Supervised Classification Algorithms for Crown Closure Classes: a case study of Yapraklı Forest Planning Unit, Çankırı. International Symposium on New Horizons in Forestry, ISFOR 2017.  

3.

Özen, A. , Günlü, A., 2017. Satellite remote sensing and geographic information systems (GIS) to assess changes in the water volume in Çankırı Güldürcek dam lake. The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration, 7-10 November 2017, Trabzon, Turkey..  

4.

Özen, A. , Günlü, A., 2017. Determining the Change of Turkey’s Biggest Three Freshwater Lakes Surface Area by Geographic Information Systems and Remote Sensing Tools. 1. INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCH AND ENGINEERING CONGRESS 16-18 November 2017. Osmaniye, Turkey..  

5.

Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, M., Bolat, F., Kahriman, A., 2016. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PREDICTING STAND CARBON STOCK FROM REMOTE SENSING DATA FOR EVEN-AGED SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) STANDS IN THE TAŞKÖPRÜ-ÇIFTLIK FORESTS. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

6.

Göl, C., Günlü, A., 2016. The Estimation of Litter Accumulation By Using GIS and RS Techniques (Case Study: Semi - Arid Tatlıçay Watershed, Turkey) . FETEC 2016, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, 02-04 June 2016, Bursa..  

7.

Bulut, S., Günlü, A. and Keleş, S., 2016. Estimation of Some Stand Parameters Using Göktürk-2 Satellite Image. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

8.

Günlü, A., Başkent, E. Z., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., , 2015. Estimating dominant height usıng Landsat 7 ETM satellite image in pure oriental beech stands in Göldağ, Sinop. The 10th International Beech Symposium, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu-TURKEY.  

9.

Günlü, A., Kahriman, A. and Ercanlı, İ.,, 2013. Modeling Some Stand Parameters Using Vegetation Indices Based on Landsat ETM+ in Ayancık-Goldag Planning Unit, TURKEY, International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin, TURKEY, 408-413. . .  

10.

Senyurt, M., Gunlu, A., Ercanlı, İ. and Yılmaz, C.,, 2013. Landsat 8 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Karşıkent Orman İşletme Şefliği Meşcere Özelliklerinin Tahmin Edilmesi, Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 26-26 Kasım Antalya, 497-503. . .  

11.

Mumcu Küçüker, D., Başkent, EZ., Günlü, A.,, 2010. ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI VE ORMAN AMENAJMAN PLANLARINA YANSITILMASI: KAVRAMSAL ÇERÇEVE. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs Artvin, Türkiye.. .  

12.

Sönmez, T., Karahalil, U., Günlü, A., Şahin, A.,, 2010. SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs Artvin, Türkiye.  

13.

Günlü, A., Başkent, EZ., Karahalil, U.,, 2010. YETİŞME ORTAMININ AKTİF UYDU GÖRÜNTÜSÜ (RADARSAT-1) BELİRLENMESİ: ARTVİN-MERKEZ PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs Artvin, Türkiye.  

14.

Karahalil, U., Köse, S., Günlü, A., Mumcu, D., 2007. Inventory of nonwood forest products and strategies for integrating them to forest management plans. Bottlenecks, Solutions, and priorities in the context of Functions of Forest Resources, 17-19 October 2007, Istanbul.  

15.

Günlü, A., Kadiogullari, A., Baskent, E.Z., Güney, D., Büyüksalih, G., 2006. The Critical Role of Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) in Forest Site Classification and Mapping. 7th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources & Environmental Sciences, 5-7 July 2006, Portekiz.  

16.

Kadıoğullari, A.,Başkent, E.Z., Keleş ,S., Günlü, A., 2006. Analyzing the Accuracy of Spatial and Temporal Dynamics of Land UsePattern in Turkey: Case study in Inegöl. 7th International Symposium on SpatialAccuracy Assessment in NaturalResources & Environmental Sciences, 5-7 July 2006, Portekiz.  

17.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Başkent E.Z., Bolat, F., Şenyurt, M., Basımda. GIS-DERIVED SITE INDEX MODEL OF ORIENTAL BEECH STANDS IN GÖLDAĞ FOREST PLANNING UNIT. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

18.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., Kahriman, A., Basımda. ESTIMATING ABOVEGROUND BIOMASS OF EVEN-AGED SCOTCH PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) FORESTS USING REMOTE SENSING DATA IN ÇIFTLIK FOREST PLANNING UNIT. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Göl, C., Günlü, A., Çoşkun, M., Ediş, S., 2015. Çorum-Osmancık-Emine Deresi Ve Yan Dereler Havzasında 1987-2014 Yılları Havza Islah Çalışmaları Sonrası Arazi Kullanım Türü/Arazi Örtüsünde Değişim. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı)..  

2.

Keleş, S., Başkent, E.Z., Karahalil, U., Günlü, A., 2011. Ormanların Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlanmasında Karar Destek Sistemleri: Edremit-Gürgendağ Planlama Birimi Örneği. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu.  

3.

Günlü, A., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., Başkent, E.Z., 2011. Landsat 7 ETM+ Uydu Görüntüsü Yardımıyla Arazi Kullanımı, Meşcere Gelişim Çağı ve Meşcere Kapalılığın Tahmin Edilmesi; Kastamonu-Kızılcasu İşletme Şefliği Örneği. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu.  

4.

Sönmez, T., Günlü, A., Karahalil, U., Ercanlı, İ. ve Şahin, A.,, 2010. Saf Doğu Ladini Meşcerelerinde Çap Dağılımının Modellenmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs Artvin, Türkiye, 388-398. . .  

5.

Kadıoğulları, A., Mumcu, D., Demir, M., Günlü, A., 2006. Başlıca Odun Dışı Orman Ürünlerinin (Kestane, Fıstıkçamı) Miktar ve Konumsal Olarak Dağılımının Belirlenmesi. I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006, Trabzon.  

6.

Altun, L., Günlü, A., Başkent, E.Z., Turna, İ., Bakkaloğlu, M., Acar, C., 2006. Yarı Kurak Bölgelerde Yapılacak Olan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında Orman Yetişme Ortamı Haritalarının Yeri ve Önemi. Orman Mühendisleri Odası Çalıştayı, 7-10 Kasım, 2006, Ürgüp-Nevşehir.  

7.

Köse, S., Karahalil, U., Günlü, A., 2006. Korunan Alanlarda Amenajman Planlarının Yeri ve Önemi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül 2006, Isparta.  

8.

Sivrikaya, F., Başkent, E. Z., Karahalil., U, Günlü, A., 2005. Doğu Karadeniz Bölgesi Ladin Orman Ekosistemlerinde Biyolojik Çeşitlilik Korumaya Yönelik Planlama Stratejilerinin Geliştirilmesi, . Ladin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Cilt II, Sayfa 605-614, 20-22 Ekim 2005, Trabzon.  

9.

Sönmez, T., Çakır, G., Kadıoğulları, I.A., Günlü, A., 2005. Konumsal Orman Bilgi Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi. 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 4. Cilt T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Mart 2005, Antalya.  

10.

Yolasığmaz, A.H., Başkent, E.Z., Karahalil, U., Günlü, A., 2005. Ladin Ormanlarında Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama Sürecinin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. Ladin Sempozyumu, Bildiriler Kitabi, II.Cilt, 20-22 Ekim 2005, Trabzon.  

11.

Çakır, G., Günlü, A., Sönmez, T., Uzay, K., 2004. Orman Fonksiyonları Ayırma kriter ve fonsiyonel planmada kullanılması. V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 29 Nisan-1 Mayıs 2004,Trabzon.  

12.

Karahalil, U., Sivrikaya, F., Günlü, A., Köse, N., 2004. Orman Mühendisliği Puanları ve Tercihlerinin Araştırılması. V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 29 Nisan-01 Mayıs 2004, Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, 1-7, Trabzon.  
Toplam Makale Sayısı: 49

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Ercanlı, İ., Şenyurt, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S.. 2016-2017. ÇNÜ Araştırma Ormanı Karaçam Meşcereleri İçin Artım ve Büyüme Tahminlerinin Yapay Sinir Ağları Tekniği ile Elde Edilmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 2.Ercanlı, İ., Şenyurt, M., Günlü, A., Bolat, F., Kurt, A.. 2013-2014. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Yayılış Yapan Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme Yaklaşımı ile Geliştirilmesi (Yürütücü) (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 3.Başkent, E.Z., Mumcu D., Kadıoğulları, A.İ, Karahalil, U., Sivrikaya, F., Keleş, S., Günlü, A.. 2006-2008. Yanlızçam Ormanlarının Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlanması ve Orman Dinamiğinin Ekonomik ve İdare Süreleri Açısından Değerlendirilmesi (Destekleyen Kuruluş: Karadeniz Teknik Üniversitesi) [Araştırma Projesi] 
 4.Köse, S., Başkent, E.Z., Sivrikaya, F., Sönmez, T., Yolasığmaz, H.A., Çakır, G., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ, Günlü, A.. 2005-2008. Türkiye’de Orman Amenajman Planlama Yazılımının Geliştirilmesi (Destekleyen Kuruluş: Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004-113-001-1) [Araştırma Projesi] 
 5.Yavuz, H., Ercanlı, İ., Mısır, N., Kahriman, A., Sakıcı, O.E., Günlü, A.. 2005-2008. Trabzon orman bölge müdürlüğü sınırları içerisindeki yer alan Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link..)-Sarıçam (Pinus slyvestris L.) karışık meşçerelerine ilişkin büyüme modelleri (Destekleyen Kuruluş: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 6.Köse, S., Başkent, E.Z., Çakır, G., Yolasığmaz, H.A., Sönmez, T., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., Günlü, A.. 2003-2006. Orman Amenajmanında Gerekli Bilişimin Sağlanması İçin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniklerinden Yararlanılması (Destekleyen Kuruluş: KTÜ Projesi, 2003-113.001.5) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 6 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.