Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Üstüner BİRBENOrman Mühendisliği, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Rize, 1981

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi ABD, Merkez/Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (3263)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : birben@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

1981 yılında Rize’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize’de tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümünde lisans öğrenimine başladı. 2003 yılında bölüm ikincisi olarak mezun oldu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2006 yılında “Türkiye’de 1937 Yılından Sonra Ormancılık Mevzuatında Yaşanan Gelişmeler ve Toplumsal Yaşamla Etkileşimler” konulu yüksek lisans tezini Yrd.Doç.Dr. Sezgin ÖZDEN danışmanlığında tamamladı. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Çevre ve Orman Hukuku doktora programında öğrenimine devam etmek üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 35. maddesi gereğince görevlendirildi. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı ve 2007 yılında mezun oldu. 2009 yılında Yükseköğretim Kurulu’ndan kazandığı Doktora Araştırma Bursu ile 10 aylığına Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Louisiana State Üniversitesi’nde Prof. Dr. Sun Joseph CHANG danışmanlığında doktora tezi ile ilgili inceleme ve araştırmalarda bulundu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi´nde Doktor Unvanı aldı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.  


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Önlisans 2014
Türkiye Ankara Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2003
Türkiye Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi (AÖF) İktisat Lisans 2007
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2006
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora 2011
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Türkiye´de 1937 Yılından Sonra Ormancılık Mevzuatında Yaşanan Gelişmeler ve Toplumsal Yaşamla Etkişelimler
Danışman: Yard. Doç. Dr. Sezgin ÖZDEN
  
Doktora Tezi : Orman Mülkiyeti ve Kullanım Haklarının Gelişimi Üzerinde Karşılaştırmalı Hukuka Dayalı Bir Analiz
Danışman: Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ

 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Türkiye Ormancılar Derneği

TMMOB Orman Mühendisleri Odası


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12010 - Yükseköğretim Kurulu Doktora Yurt Dışı Araştırma Bursu
22006 - Türk Eğitim Vakfı Doktora Bursu

 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2012-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

2017-... 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2012 

The 14th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development 

Sözlü Bildirili 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2006-2011 

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Arş.Gör. 

2005-2006 

Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi 

Arş.Gör. 

2012-- 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Yrd.Doç.Dr. 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

International Journal of Law, Crime and Justice 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Resources Policy 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Biodiversity and Conservation (BIOC) 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2012 

Hülya KILIÇ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2012 

Seda ERKAN BUĞDAY 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2013 

Sinem AYAZ BIYIKLIOĞLU  

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2013 

Semih EDİŞ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

2013 

Hüseyin YILMAZ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Gençay, G., Birben, Ü., 2018. A Legislation Analysis: Who Owns Turkey’s Natural Resources? Chapter 45. Recent Researches in Science and Landscape Management, Edited by Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal.  

2.

Birben, Ü., Özden, S, 2016. Yeni Anayasa´da Orman (Editör: Sezgin ÖZDEN), Bölüm VI, Türkiye´de Ormancılığa İlişkin Anayasal Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, s71-82. ISBN: 978-605-64482-4-9, Ankara. .  

3.

Birben, Ü., Özden, S,, 2016. Yeni Anayasa´da Orman (Editör: Sezgin ÖZDEN), Bölüm VII, Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde Diğer Ülke Anayasalarında Ormancılıkla İlgili Hükümler, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, s83-89. ISBN: 978-605-64482-4-9, Ankara. .  

4.

Gençay, G., Birben, Ü., 2016. Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Chapter 54: The Effectiveness of Law on Forest Protection, Editors Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy, St. Kliment Ohridski University Press ISBN 978-954-07-4141-3. .  

5.

Özden, S., Kılıç, H., Ünal, H.E., Birben, Ü., 2012. Orman Yangını İnsan İlişkisi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, 68 s., ISBN 978-9944-0048-7-9, Ankara. .  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Gençay, G., Birben, Ü., Durkaya, B., 2018. Yasal Düzenlemelerin Arazi Kullanımı Üzerine Etkileri: Türk Orman Hukukunda 2/B Uygulamaları. Journal of Sustainable Forestry, 37:8, 804-819, DOI:10.1080/10549811.2018.1486717.  

2.

Birben, Ü., Gençay, G., 2018. Bio-smuggling in Turkey. Crime, Law and Social Change, DOI: 10.1007/s10611-018-9794-7.  

3.

Özden, S. Birben, Ü., 2012. Ottoman Forestry: Socio-Economic Aspect and Its Influence Today, . Ciência Rural, 42(3): 459-466..  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Saska Petrova, 2014. Contesting forest neoliberalization: Recombinant geographies of ‘illegal’ logging in the Balkans, Volume 55, August 2014, Pages 13–21 . Geoforum

4.

Öner, N. Özden, S. Birben, Ü., 2010. Relationship Between a Natural Monumental Stand in Turkey and Local Beliefs. Journal of Environmental Biology, 31, 149-155.  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Samakov, A., Berkes, F., 2017. Spiritual commons: sacred sites as core of community-conserved areas in Kyrgyzstan . International Journal of the Commons, 11(1):422-444.
 2 Öztürk, M., Uysal, İ., Yücel, E., Altay, V., Karabacak, E., 2017. Soil-plant interactions in the monumental plane trees (Platanus orientalis) grove-Çanakkale-Turkey . Journal of Environmental Biology, Special Issue, 38(5):1129-1137.
 3 Özkan, B., Ölez, S., Usta, S., Önal Emiroğlu, Ç., Gökmen, M., 2017. İç Anadolu Bölgesi Kalıntı Ormanlarının Durumunun Belirlenmesi ve Korunması İçin Öneriler . IV. Ulusal Ormancılık Kongresi “İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık” 15-16 Kasım 2017, Bildiriler Kitabı I. Cilt , 11-22, Antalya.
 4 Gürsoy, A., 2018. Local Knowledge on Tree Health in Forest Villages in Turkey . The Human Dimensions of Forest and Tree Health, Global Perspectives, Editors: Urquhart, Julie, Marzano, Mariella, Potter, Clive (Eds.), Palgrave Macmillan, Cham

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Birben, Ü., Ünal, H.E., Karaca, A., 2018. Orman kaynaklarına ilişkin toplumsal algının incelenmesi (Çankırı kent merkezi örneği). Türkiye Ormancılık Dergisi.  

2.

Birben, Ü., Ünal, H.E., , 2017. Orman Vasfını Yitirmiş Arazilerin Değerlendirilmesi: Çankırı İli Örneği. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi.  

3.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2017. Clean Development Mechanism. Eurasian Journal of Biology and Ecology.  

4.

Birben, Ü., Ünal, H. E., 2017. Orman Vasfını Yitirmiş Arazilerin Değerlendirilmesi: Çankırı İli Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Gençay, G., Birben, Ü., 2018. Türkiye’de Devlet Ormanlarında Verilen Maden İzinleri ve Rehabilitasyonun Hukuksal Süreci (Bartın Orman İşletmesi Örneği). Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

2.

Birben, Ü., Ünal, H. E., Karaca, A., 2018. Orman kaynaklarına ilişkin toplumsal algının incelenmesi (Çankırı kent merkezi örneği). Türkiye Ormancılık Dergisi.  

3.

Ünal, H.E., Birben, Ü., Özden, S., 2018. Hızlı Kırsal Değerlendirmeden Katılımcı Kırsal Değerlendirmeye: Benzerlikler, Farklılıklar, Avantajlar. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi.  

4.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2017. Küresel Orman Kaynaklarının Durumu ve Eğilimlerdeki Değişimler: 1990-2015 Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

5.

Ünal, H. E., Birben, Ü. , 2017. Küresel Orman Kaynaklarının Durumu ve Eğilimlerdeki Değişimler: 1990-2015 Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(2) 167-182.  

6.

Ünal, H. E., Birben, Ü. , 2017. Temiz Kalkınma Mekanizması. Eurasian Journal of Biology and Ecology, 1, 16-28.  

7.

Birben, Ü., Güneş, Y., 2015. Amerika Birleşik Devletleri’nde Orman Mülkiyeti. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

8.

Birben, Ü., Güneş, Y., 2015. Karşılaştırmalı Hukukta Orman Mülkiyeti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 65, Sayı 2, s47-59, DOI: http://dx.doi.org/10.17099/jffiu.48163.  

9.

Birben, Ü., Güneş, Y., 2015. Mülkiyet Hakkının Kavramsal Temelleri. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ocak 2015 sayı:9 s:197-218, ISSN 2147-3293.  

10.

Birben, Ü., Güneş, Y, 2014. Osmanlı´da Mülkiyet Anlayışı ve Toprak Mülkiyeti. Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:2, s25-51, İstanbul, ISSN:2148-3701.  

11.

Güneş, Y., Birben, Ü., 2012. 1858 Tarihli Arazi Kanunnamesi Üzerine Bir Tartışma. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sayı: 2, Aralık 2012, s58-70, ISSN: 2147-3293.  

12.

Birben, Ü., 2009. Osmanlı Toprak Mülkiyeti ve Özel Ormanlar. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Cilt I, s54-60.  

13.

Birben, Ü., İmal, B., Özden, S., Öner, N., 2008. Ilgaz (Çankırı)´da Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Yöre Ekonomisine Katkılarının Değerlendirilmesi. Tabiat ve İnsan Dergisi, 2:7-16 .  

14.

Birben, Ü., 2008. Türkiye´de 1937 Yılından Sonra Ormancılık Mevzuatında Yaşanan Gelişmeler ve Toplumsal Yaşamla Etkileşimler. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Cilt:54, Sayı: 1, ISSN 0535-8481, İstanbul.  

15.

İmal, B., Birben, Ü., Öner, N., Özden, S., 2006. Sosyal Riski Azaltma Projesi (Srap) Kapsamındaki Ağaçlandırma Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Yararları. Kırsal Çevre Yıllığı, ISNN 1303-9334, 32-41.  

16.

Özden, S., Birben, Ü., 2005. Orman İşletmelerinin Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 5, No 1, s.99-111.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2018. From Rapid Rural Appraisal to Participatory Rural Appraisal: Similarities, Differences and Advantages. International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS).  

2.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2018. The Role Of Forests And Forestry For Rural Poverty In Turkey. International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS).  

3.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2018. Ekosistem Hizmetleri. Ecology 2018.  

4.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2017. Clean Development Mechanism. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF).  

5.

Birben, Ü., Ünal, H.E., 2017. Economıcs Of The Medıcınal And Aromatıc Plants (Maps) In Developıng Countrıes. I. Internatıonal Congress On Medıcınal And Aromatıc Plants: “Natural and Healthy Lıfe”.  

6.

Birben, Ü., Ursavaş, S., Ünal, H.E., 2017. An Assessment of Non-Wood Forest Products in Turkey. I. Internatıonal Congress on Medıcınal And Aromatıc Plants: “Natural and Healthy Lıfe”.  

7.

Birben, Ü., Ünal, H.E.,Gençay, G., 2016. Legal Framework for Protected Areas in Turkey. 17th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development.  

8.

Ünal, H.E., Birben, Ü., 2016. Rural Development and Forests in Turkey. 17th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development.  

9.

Gençay, G., Birben, Ü., 2016. Çevre Korumada Hukukun Rolü. ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 Kasım 2016, Alanya / Türkiye.  

10.

Birben, Ü., Ünal, H.E., Özden, S., 2015. A Legal Analysis on Turkish Forest Legislation in Terms of Legally Binding Agreement on Forests in Europe. 16th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Brasov, Romania-May 19-22 2015 .  

11.

Özden, S. Birben, Ü., 2015. Food Security of Local Communities in the Mediterranean Region of Turkey. 4. Mediterranean Forest Week, 17-20 March 2015 Barcelona.  

12.

Birben, Ü. Güneş, Y, 2014. Türkiye´de Orman Mülkiyeti Açısından Devletin Hakim Konumda Olmasının Tarihsel Nedenleri. XXIV IUFRO World Congress, 5–11 October 2014, Salt Lake City, USA .  

13.

Birben, Ü., Güneş, Y, 2014. The Cibal-i Mübaha: a Special Type of Forest Available for Public Use in the Ottoman Empire Period. 15th International Symposium on Legal Aspects of European Sustainable Development.  

14.

Birben, Ü., Güneş, Y., 2012. The Bundle of Rights Theory and Private Forest Ownership in Turkey. 14th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development. Minsk, Republic of Belarus, September 19-21.  

15.

O.D. Elvan, Birben, Ü., 2011. Collision between regulations in forest law and environment related legislations in Turkey. 11th International Symposium on Legal Aspects of European Sustainable Development, 13-15 May 2009, Slovakia.  

16.

Ayanoğlu, S., Birben, Ü., 2008. Forestry Regulations Of Ottoman Empire And Their Effects On Present Turkish Law. 10th International Symposium on Legal Aspects of European Sustainable Development, 7-9 May Sarajevo.  

17.

Birben, Ü., Özden, S., 2008. Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Osmanlı Dönemi Ormancılığımız ve Günümüze Etkileri. XI International Congress Of Social And Economic History Of Turkey, 17‐22 June 2008, Bilkent Üniversitesi, Ankara .  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Ünal, H. E., Birben, Ü., Özden, S., 2015. Taslak Avrupa Orman Sözleşmesinin Ulusal Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi. 4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi Trabzon.  

2.

Birben, Ü., Gençay, G., 2015. Orman Sınırları Dısşına Çıkarılan Yerler (2B) Üzerinde Zilyetlik ve Hukuki Niteliği. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi 15-17 Ekim 2015, Trabzon..  

3.

Ünal, H.E., Birben, Ü., Özden, S., , 2015. Taslak Avrupa Orman Sözleşmesinin Ulusal Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi. 4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi,14-17 Ekim 2015, Trabzon.  

4.

Birben, Ü., Ünal, H.E., Özden, S., 2014. Avrupa Birliği Su Kaynakları Yönetimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme . I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 17-19 Eylül 2014, Çankırı.  

5.

Birben, Ü. Açıkgöz, M., Ünal, H.E., Ursavaş, S. , 2014. Orman Karbon Piyasaları Üzerine Bir Değerlendirme. Ekoloji 2014 Sempozyumu, 1-4 Mayıs, Kıbrıs (Poster Bildiri).  

6.

Birben, Ü., Türker, Y. Ö., Ünal, H.E., 2013. Doğa Korumada Yeni Bir Yaklaşım: Ekosistem Hakkı. 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya..  

7.

Ursavaş, S., Birben, Ü., 2013. Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Karayosunlarının Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Durumu. 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya.  

8.

Birben, Ü. Ünal, H.E., Özden, S., 2012. 2013 Avrupa Orman Sözleşmesi Gayriresmî Belgesinin Ulusal Orman Mevzuatı Açısından İrdelenmesi. 3. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 18-20 Ekim, İstanbul. .  

9.

Birben, Ü., 2009. Cibal-i Mübaha. II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi 19-21 Şubat 2009.  

10.

Ayanoğlu, S., Gençay, G., Birben, Ü., 2008. Orman Sınırları Dışına Çıkarma işleminde Son gelişmeler. II. Kadastro Kongresi, 21 - 24 Mayıs, Ankara.  

11.

Birben, Ü., Ayanoğlu, S.,, 2008. Kara Avcılığı Kanunu'nun Temel Kavramlar Bakımından Karşılaştırmalı İncelenmesi. 1.Türkiye Av ve Yaban Hayatı Sempozyumu, 17-20 Nisan 2008 - Antalya.  

12.

Birben, Ü., Şentürk. G., 2008. Ormancılık Hukukunun Türkiye Ormancılığı ve Orman Mühendisi Eğitimindeki Önemi. III. Ulusal Ormancılık Kongresi, 20-22 Mart, Ankara.  

13.

Gençay, G., Birben, Ü., 2008. Orman Kadastrosunda Vasıf Tayini. VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 8-9 Mayıs 2008, Düzce.  

14.

Özden, S., Birben, Ü., 2007. Orman Köylerinde Yaşanan Göç Olgusunun Nedenleri Ve Sonuçları. İç,Dış/Göç ve Kültür IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Özetler Kitabı, s.122, Şile/İstanbul .  

15.

Şentürk. G., Birben, Ü., 2007. Orman Alanlarında Madencilik Faaliyetlerinin Hukuksal Boyutlarının İncelenmesi. Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Dar Boğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler, Poster Bildiriler Kitabı, s.143, İstanbul.  

16.

Birben, Ü., Basımda. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Eğitim Öğretim Programının, Bologna Süreci ve 5531 Sayılı Kanun Açısından İrdelenmesi. 5531 sayılı Kanunun Yüksek Öğretim ve Eğitime Yansımalarının İrdelenmesi ve Hedefler.  

Diğer...

1.

Coşkun, A. A., Şentürk. G., Birben, Ü., 2007. Hukuksal Açıdan Yayla Kavramı ve Yapılaşma Usul ve Esasları. Yargıtay Dergisi, cilt 33, sayı 4, s. 521-552, Ankara.  
Toplam Makale Sayısı: 63

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Özden, S. Kılıç, H. Ünal, H.E. Birben, Ü.. 2011-2012. Orman yangınları ve insan ilişkisi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen Kuruluş: ÇNÜ BAP) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.