Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR


Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı Başkanı
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 1980

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (4922)
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : ozgurtim@hotmail.com     obtimur@karatekin.edu.tr
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, 58.750 (ÜDS 2011)
Kişisel Web Sitesi : www.ozgurtimur.com

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans 2002
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans 2007
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Doktora 2012
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : A Research on the effects of drainage works on landscape values. A Case Study: Avlan Lake
Danışman: Prof. Dr. Nilgül KARADENİZ
  
Doktora Tezi : Dust Prevent Practise With Plant Materials in Urban Area: A Case Study Çankırı
Danışman: Prof. Dr. Hayran ÇELEM

 Uzmanlık Alanları 

Peyzaj Planlama, Islak Alanlar, Rüzgar erozyonu


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Peyzaj Mimarları Odası
Çankırı Ekoloji Derneği, Çankırı, Kurucu Üye
Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Topluluğu, Kurucu Üye
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tiyatro Topluluğu Üyesi


 Verdiği Lisans Dersleri 

Peyzaj Sanat Tarihi
Perspektif ve Maket Tekniği
Proje II
Proje III
Peyzaj Mimarlığında Disiplinler arası Çalışmalar
Çatı ve Teras Bahçeleri
Vertical Gardens (Poland, Lithuania)


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Dikey Bahçeler
Kentsel Tarım


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2014-2014 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı 

2010-2012 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Kariyer Merkezi Komisyonu 

2014-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Erasmus Fakülte Koordinatörlüğü 

2012-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Erasmus Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü 

2013-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı Başkanı 

2011-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Bologna Komisyonu 

2016-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

Buse YAZICI 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

Elif AKYOL 

Devam 

(Yüksek Lisans) 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2016 

icnase 2016 

Bilim Kurulu Üyesi 

2015 

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

2015 

1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability 

Sözlü Bildirili 

2015 

6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 

Poster Bildirili 

2015 

ICACEP Ankara Toplantısı (Davetli Konuşmacı) 

Katılımcı 

2015 

ICACEP Ankara Toplantısı (Oturum Başkanı) 

Katılımcı 

2015 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NEVŞEHİR, KIRŞEHİR, NİĞDE VE AKSARAY İLLERİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMASI PROJESİ EĞİTİM TOPLANTISI (Davetli Konuşmacı) 

Sözlü Bildirili 

2014 

II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

2013 

PEMAT 2013 

Katılımcı 

10 

2012 

Tarım Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

11 

2012 

Tarım Sempozyumu 

Poster Bildirili 

12 

2012 

PEMAT 2012 

Katılımcı 

13 

2010 

Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarı  

Katılımcı 

14 

2010 

2. International Geography Symposium 

Sözlü Bildirili 

15 

2009 

21. International Building & Life Congress 

Poster Bildirili 

16 

2009 

Peyzaj Planlama ve Tasarım Sorunları Sempozyumu 

Dinleyici 

17 

2009 

Keep Kids Active 

Katılımcı 

18 

2008 

Erasmus Güz Toplantısı 

Katılımcı 

19 

2008 

Agro Environ 6. International Symposium 

Sözlü Bildirili 

20 

2006 

4.Cografi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri 

Sözlü Bildirili 

21 

2005 

Uludağ Milli Parkı Bursa ve Çevresinin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı TUBITAK Kampı 

Katılımcı 

22 

2000 

Peyzaj Mimarlığı Kongresi 

Katılımcı 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2012-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. 

2007-2012 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Arş. Gör. 

2005-2007 

Ankara Üniversitesi 

Arş. Gör. 

2003-2004 

Özcan Peyzaj 

Kontrol Amiri, Şantiye Şefi 

2013-- 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Düzce Ormancılık Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Yüzüncüyıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2015 

Mehmet KARACA 

Gazi Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2017 

Mertkan Fahrettin TEKİNALP 

Düzce Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 


 Diğer Bilgiler 

MS Windows (Tüm sürümleri), MS Office Uygulamaları, AutoCAD, Arcview, ArcGIS 3.2–3.3–8.3 Home Designer Suit 8.0 HGTV Home.... 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Timur, Ö.B., Karaca, E., 2013. Vertical Gardens. Advances in Landscape Architecture.  

2.

Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Özcan, A.U., 2011. Assessing Zir Valley and its Environs in point of Alternative Tourism Potentialk by Using GIS. Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II. (Edited by Efe, R., Ozturk, M., Atalay, I.). Chapter Twenty Seven, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-4438-2986-1, pp. 359-374, UK.  

3.

Şahin Kuş, C., Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Erol, U. E., 2010. Isparta Kenti Donatı Elemanlarının İrdelenmesi. Isparta Değerleri Envanteri, Envanter no:39, ISBN:978-9944-452-41-0.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Deviren, S, M Basaran, AU Ozcan, M Dolarslan, Timur, Ö.B., 2014. The combined RUSLE/SDR approach integrated with GIS and geostatistics to estimate annual sediment flux rates in the semi-arid catchment, Turkey. .  

2.

Saygın, D.S., Ozcan, A.U., Basaran, M., Timur, O.B., Dolarslan M., Yilman, F.E. and Erpul, G., 2013. The combined RUSLE/SDR approach integrated with GIS and geostatistics to estimate annual sediment flux rates in the semi-arid catchment, Turkey. Environmental Earth Sciences.  

3.

Deviren, S., Basaran, M., Ozcan, A.U., Dolarslan, M., Timur, O.B., Yilman, E., Erpul, G., 2011. Land degradation assessment by geo-spatially modeling different soil erodibility equations in a semi-arid catchment. Environmental Monitoring and Assessment 180:201-215.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., Özden, F., Akyol, E., Yazıcı, B., Ataoğlu, F.D., 2018. Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area. Journal of Bartın Faculty of Forestry, 20 (1): 53-62, DOI: 10.24011/barofd.356953.  

2.

Pekin Timur, U., Ediş, S., Timur, Ö.B., Göl, C., 2012. Kentsel Alanlar ve Yerleşkelerde Su Hasadı Teknikleri; Planlama ve Tasarım. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 170-174, ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X.  

3.

Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Şahin Kuş, C., Dağıstanlıoğlu, C., Çalt, Ö. ve Pektaş, O.S, 2011. Çankırı Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Timur, Ö.B., Timur Pekin, U., 2012. Çankırı Koşullarında Yetiştirilebilecek Bitkiler (Ağaçlar ve Çalılar). Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, ISSN:1308-0040, E-ISSN:2146-0132, www.nobel.gen.tr, 122-124 s.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Aytaş, İ., Pekin Timur, U., Timur, Ö.B., 2018. Çankırı Eldivan yöresi görsel peyzaj kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Ve Fuzzy Set Tekniği kullanılarak incelenmesi. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sözlü Sunum) .  

2.

Pekin Timur, U., Erzin, P.E., Aytaş, İ., Timur, Ö.B., 2018. Çocuk oyun alanlarında çocuk-oyun-doğa bütünleşmesi için tasarım önerileri. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sözlü Sunum).  

3.

Pekin Timur, U., Erzin, P.E., Özden, F., Timur, Ö.B., Aytaş, İ., 2018. Terkedilmiş demiryolu güzergahı yeşil yoluna bir örnek: High Line - Bir dönüşüm hikayesi. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sergi Sunumu) .  

4.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., Pekin Timur, U., 2018. Vertical gardens in urban regeneration: Mexico City Via Verde Project Example. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sergi Sunumu).  

5.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Timur, Ö.B., Timur, U.P., Erşahin, S., 2017. Effect of Soil Bulk Density to Urban Plant in Semi-Arid Landscape. International Congress on Landscape Architecture Bosna (Poster).  

6.

Timur, Ö.B., Özden, F., Aytaş, İ., Yazıcı, B., Ataoğlu, F.D., Akyol, E., 2017. Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhıye Bridge and Closed Area. INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH. International University of Sarajevo Nobel Science and Research Center, 06-10 September 2017. ICLAR Abstract Book, p: 16. Bosnia (Oral Presentation).  

7.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., Pekin Timur, U., 2017. New Lighting Approaches in Landscape Architecture. INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH. International University of Sarajevo Nobel Science and Research Center, 06-10 September 2017. Bosnia. (Sergi Sunumu).  

8.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., 2015. Türk Bahçelerinin Tasarım Özellikleri ve Rekreasyon Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. 19-21 Kasım 2015. Kastamonu Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, s: 641-652, Kastamonu.  

9.

Karaca, E., Timur, Ö.B., Karaca, M., 2015. Evaluation of a nursing home garden in contex of healing gardens (Özet Bildiri). 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability. Abstract Book s. 71, 18-20 September 2015 Trabzon / Turkey .  

10.

Karaca, E., Timur, Ö.B., Karaca, M., 2015. Evaluation of a nursing home garden in contex of healing gardens (Oral Presentation). 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability. .  

11.

Şahin Kuş, C., Dağıstanlıoğlu, C., Timur Pekin, U. and Timur, Ö.B., 2011. Noon-Wood Forest Products on the Possibilities of Agricultural Practices on the Landscape of Research. II.International Noon-Wood Forest Products Symposium Abstracts Book.  

12.

Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Özcan, 2010. Assessing Zir Valley and its Environs in point of Alternative Tourism Potential by Using GIS. 2nd International Symposium on Geography Abstracts, 292 p.  

13.

Timur Pekin, U., Barış, M. E., Timur, Ö.B., 2010. Greenways for protection of water resources. International Soil Sciences on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality Proceedings Book.  

14.

Pekin, U., Timur, Ö.B., 2009. Kentsel Dış Mekanlar ve Donatı Elemanları-Eskişehir Kenti Örneği (Poster). Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Doğa, Kent ve Sürdürülebilirlik, (Editörler: Yrd.Doç.Dr. Taş,- N., ve Dr. Taş, M.) TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, ISBN:978-9944-89-688-7, 80-86 s., Bursa.  

15.

Pekin, U., Timur, Ö.B., 2009. Urban Outdoors and Urban Furniture-A case of Eskişehir (Poster). 21th International Building and Life Congress, Nature, City and Sustainability, (Editors: Assist Prof Taş, N.,and Dr. Taş, M.) UCTEA Chamber of Architects, Bursa Section, ISBN:978-9944-89-688-7, pp. 437-444, Bursa.  

16.

Timur, Ö.B., 2008. Evaluating of Problems of Drained Wetlands in Turkey in terms of Sustainability. Proceeding of the 6. International Symposium, Agro Environ, “Natural Resources Conservation, Use&Sustainability. ISBN: 978-975-482-772-9, Antalya, Turkey.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Aytaş, İ., Timur, Ö.B., 2016. Bisiklet Yollarının Kent Planlamasındaki Önemi. 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi. Bildiri Kitabı, 2. Cilt, s: 407-420, 12-14 Kasım 2015, Ankara (Poster Bildiri).  

2.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., 2015. Karayollarında Bitkilendirme Çalışmaları İle Trafik Güvenliğinin Arttırılması. 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Bildiri No: 61 s.53 (Özet Bildiri).  

3.

Timur Pekin, U.,Timur, Ö.B., Özel, A.E., 2015. Kentlerde Alternatif Ulaşım ve Sağlıklı Çevreler İçin Yeşil Yolların Önemi (Özet Bildiri). 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Özetleri Kitabı. Bildiri No:84, s.73.  

4.

Timur Pekin, U.,Timur, Ö.B., Özel, A.E., 2015. Kentlerde Alternatif Ulaşım ve Sağlıklı Çevreler İçin Yeşil Yolların Önemi (Tam Metin Bildiri). 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 12-14 Kasım 2015.  

5.

Timur, Ö.B., 2014. Kentsel Havzalarda Sürdürülebilir Yeşil Altyapı Sistemleri (Poster Bildiri). 1. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu.  

6.

Timur, Ö.B., Özcan, A.U., Pekin Timur, U., Başaran M., Çelem H., Perçin M.H., 2014. Yarıkurak bölgede bazı bitkilerin rüzgar erozyonuna karsı etkinliğinin belirlenmesi: Çankırı örneğinde (Sözlü Sunum). II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Yayın No:1594267.  

7.

Pekin Timur, U., Aras Y. E., Timur, Ö.B., Kuş Şahin C., 2014. Edirne Kenti Tavuk Ormanı’nın Açık ve Yesil Alanlar Açısından Degerlendirilmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu "Akdeniz Ormanlarının Gelecegi:Sürdürülebilir Toplum ve Çevre.  

8.

Karaca E., Timur, Ö.B., Pekin Timur, U., 2013. Eski Bir Sanat Yeni Bir Akım: Dikey Bahçeler. Peyzaj Mimarlıgı 5. Kongresi “Dönüsen Peyzaj”.  

9.

Kuş Şahin C., Pekin Timur, U., Dağıstanlıoğlu C., Erol U. E., Timur, Ö.B., 2013. Kent Mezarlıklarında Bitkisel Materyallerin Kullanımı: Isparta Örnegi. V.Süs Bitkileri Kongresi.  

10.

Şahin Kuş, C., Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Erol, U. E., 2010. Isparta Kenti Donatı Elemanlarının İrdelenmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 335-345 s., ISBN: 978-9944-452-40-3, Isparta.  

11.

Başaran, M., Özcan, A.U., Saygın, D.S., Yılman, F.E., Dölarslan, M., Timur, Ö.B., Erpul, G., Bayramin, İ. ve Kibar, M., 2009. Çankırı Eldivan Sarayköy II Göleti Su Toplama Havzasında GIS ve Jeoistatistiksel yöntemlerle YETKE-C değişkeninin hesaplanması.. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya.  

12.

Pekin, U., Özcan, A.U., Timur, Ö.B., 2006. Kent Ormancılığı Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanım Olanakları "Use of GIS Opportunities Urban Forestry Studies". 4.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri (4.GIS Days in Turkey), Fatih Üniversitesi, ISBN:975-303-022-3, İstanbul.  

13.

Timur, Ö.B., Özcan, A. U., Pekin Timur, U., Çelem H, Perçin H., Basımda. Yarıkurak Bölgede Bazı Bitkilerin Rüzgar Erozyonuna karşı Etkinliğinin Belirlenmesi: Çankırı Örneğinde. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çöllesme Sempozyumu.  
Toplam Makale Sayısı: 39

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Çelem, H., Timur, Ö.B., Özcan, A.U., Timur Pekin, U., Başaran,M. . 2010-2013. Yerleşim Alanlarında Bitkisel Materyalle Toz Engelleme Çalışmaları: Çankırı Örneği (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (BAP)) [Araştırma Projesi] 
 2.Erpul, G., Bayramin, İ., Başaran, M., Kibar, M., Özcan, A.U., Timur, Ö.B., Dölarslan, M., Deviren, S.. 2007-2009. RUSLE Teknolojisi ile Eldivan Sarayköy Göleti Su Toplama Havzasına Gelebilecek Sediment Miktarının Tahmin Edilmesi (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 2 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.