Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Bora İMALOrman Mühendisliği, Silvikültür Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Kırıkkale, 1980

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 / Çankırı
Telefon no : +90 376 212 27 57 (3278)
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : bimal@karatekin.edu.tr     boraimal@hotmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

Bora İmal, 1980 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kırıkkale 50. yıl İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini Kırıkkale M. Akif Ersoy Lisesinde tamamladıktan sonra 1999 yılında Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümünü kazanarak 2003 yılında “Orman Mühendisi” unvanıyla bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimine başladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2007 yılında yüksek lisans eğitimini bitirerek “Orman Yüksek Mühendisi” unvan ve yetkisi almaya hak kazandı. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalında doktora öğrenimine devam etmek üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 35. maddesi gereğince Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2011-2012 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu’ndan kazandığı Doktora Araştırma Bursu ile 1 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan University of Florida ’dada Prof. Dr. Tim MARTIN danışmanlığında Orman Ekofizyolojisi Laboratuvarında doktora tezi ile ilgili inceleme ve araştırmalarda bulundu. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Doktor Unvanı aldı. 2015 yılı Kasım ayında Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir. 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2003
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Silvikültür Yüksek Lisans 2007
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Silvikültür Doktora 2015
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğünde 1983-2003 Yılları Arasında Yapılan Bazı Ağaçlandırma Çalışmalarının Kritiği
Danışman: Yard. Doç. Dr. Nuri ÖNER
  
Doktora Tezi : Bazı Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana [Lamb.] Holmboe) Orijinlerinin Dona ve Kuraklığa Karşı Dayanıklılıklarının Ekofizyolojik Olarak Belirlenmesi
Danışman: Prof. Dr. Cemal Ünal ALPTEKİN

 Uzmanlık Alanları 

Silvikültür, Ağaçlandırma, Fidanlık Tekniği, Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi, Ekofizyoloji, Bitki Stres Fizyolojisi


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12011 - Yükseköğretim Kurulu Doktora Yurt Dışı Araştırma Bursu
22003 - Bölüm Üçüncüsü (Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü)

 Verdiği Lisans Dersleri 

Tohum ve Fidanlık Tekniği
Ağaçlandırma Tekniği
Endüstriyel Ağaçlandırma


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2010 

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin. 

Sözlü Bildirili 

2008 

4. Çankırı Bilgi Şöleni, Çankırı 

Sözlü Bildirili 

2007 

Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin 

Sözlü Bildirili 

2007 

Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin 

Poster Bildirili 

2006 

Türkiye’de Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Ürgüp-Nevşehir 

Sözlü Bildirili 

2005 

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ağaçlandırma, Erozyon Kontrol, Mera Islahı, Etüt Proje, Fidanlık, Denetim ve Kontrol Hizmetleri Konulu Orman Mühendisliği Mesleki Eğitim Semineri, Marmaris-Muğla 

Katılımcı 

2005 

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Orman Amenajmanı ve Silvikültür Konulu Orman Mühendisliği Mesleki Eğitim Semineri, Marmaris-Muğla 

Katılımcı 

2004 

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğünce Düzenlenen SRAP (Sosyal Riski Azaltma Projesi) Kapsamında Danışman Olarak Çalışacak Teknik elemanların Eğitimi Semineri, Kemer-Antalya 

Katılımcı 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2015-Devam 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. 

2007-2015 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 

Araş. Gör. 

2005-2007 

Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi 

Araş. Gör. 

2004-2005 

İsmailoğulları Orman Ürünleri A.Ş (Ağaçlandırma Bölümü) 

Mühendis 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Öner, N., Ayan, S., Sıvacıoğlu, A., İmal, B., 2007. Kent Ormancılığı ve Kent Ormanlarının Çevresel Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(2):190-203.  
Makaleye Atıflar (11):
 1 Tilki, F., Güner, S., Tüfekçioğlu, A., 2008. Kent Ormancılığı ve Artvin İli Kent Ormancılığı Uygulamaları . Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9(1-2):92-100.
 2 Girti, P., Gültekin, Y.S., Özdede, S., 2010. Kentsel Ağaçlandırmaların Ekolojik Çevre Üzerine Etkileri . III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, IV, 1478-1483, Artvin.
 3 Kiper, T., Öztürk, A.G., 2011. Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği. . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2):105-118.
 4 Kulözü, N., Özer, S., Aklıbaşında M., 2014. Kent Ormanları Konusunda Kullanıcılarının Farkındalık Düzeylerinin Saptanması: Erzurum Kent Ormanı Örneği . III. Uluslararası Odundışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, 746-755.
 5 Akcanlı, F., 2010. Çevre Muhasebesi Açısından Kağıt Ambalajı Geri Dönüştüren İşletmelerin Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Fayda-Maliyet Analizi Ankaş Atık Kağıt İmalat San. Ve Tic. A.Ş.’De Uygulama . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, 238 s., Afyon.
 6 Demir, M., Dindaroğlu, T., Yılmaz, S., 2014. Effects of forest areas on air quality; Aras Basin and its environment . Journal of Environmental Health Science and Engineering, 12 (Article Number: 60) Published: MAR 10 2014.
 7 Üçler, A. Ö., Acar, C., 2015. Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımdaki İşlevleri ve Planlanmasındaki Yaklaşımlar . 2023 e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 26-29 Kasım 2015, Antalya, Bildiriler Kitabı, 277-287.
 8 Düzgüneş, E., Bayramoğlu, E., Demirel, Ö., 2016. Effects of the Recreational Aspect of Urban Forests on Ecology . International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Proceedings, 874-880.
 9 Bekar, M., Pulatkan, M., Güneroğlu, N., 2016. Recreational Usage of Urban Forests: The Case of Trabzon City . International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Proceedings, 881-886.
 10 Sağlam, S., Elvan, O.D., 2017. Kent Ormanlarının Türkiye’deki Gelişimi ve Hukuki Durumu . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4): 669-681.
 11 Turna, İ., 2017. Kent Ormancılığı (Kentsel Yeşil Alanlar) . Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Genel Yayın No:245, Fakülte Yayın No:43, Trabzon

2.

Öner, N., İmal, B., 2006. Bülbülpınarı (Eldivan-Çankırı) Yöresi Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2:67-79.  
Makaleye Atıflar (6):
 1 Oskay, F., 2007. Çankırı İli Eldivan İlçesi Karaçam Ormanı Topraklarındaki Fungal Floranın ve İn-Vitro’da Antagonistik Etkileşimlerinin Belirlenmesi, . Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 113s.
 2 Eren, F., 2008. Devrez (Ilgaz-Ankara) Orman İşletme Şefliği´ndeki Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar . Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 72s.
 3 Genç, M., Kasarcı, E., Kaya, C., 2012. Meşcere Kuruluşu Araştırmaları Üzerine Silvikültürel Bir Değerlendirme . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2):291-303
 4 Oskay, F., Şimşek, Z., 2017. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman Topraklarında Saptanan Mikrofunguslar . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AJFR), 3(1):23-38
 5 Özel, H. B., Üzgün, S., 2017. Bartın Yenihan Bölgesi Ormanlarında Vejetasyon Etütleri ve Meşcere Kuruluş Özelliklerinin Belirlenmesi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi(BAROFD), 19(2):183-202.
 6 Başbağ, M., Hoşgören, H., Aydın, A., 2013. Vicia Taxa in the Flora of Turkey . Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28(1):59-66.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Birben, Ü., İmal, B., Özden, S., Öner, N., 2008. Ilgaz (Çankırı)´da Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Yöre Ekonomisine Katkılarının Değerlendirilmesi. Tabiat ve İnsan Dergisi, 2:7-16 .  

2.

Öner, N., İmal, B., 2007. Çankırı İli Orman Varlığı ve Ağaçlandırma Çalışmaları. Çankırı Araştırmaları Dergisi, 2:275-285 .  

3.

İmal, B., Birben, Ü., Öner, N., Özden, S., 2006. Sosyal Riski Azaltma Projesi (Srap) Kapsamındaki Ağaçlandırma Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Yararları. Kırsal Çevre Yıllığı, ISNN 1303-9334, 32-41.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Alptekin, C.Ü., İmal, B., Öner, N., 2010. Ülkemizde Doğal Korunan Alanlar ve Milli Parklarda Alınabilecek Silvikültürel Önlemler. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, III, 915-926, Artvin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Demir, M., Özer, S., 2014. Evaluation of Tortum Waterfall According to the Criteria Used in the Selection of Protected Areas in Turkey . Polish Journal of Environmental Studies, 23(5):1555-1563.
 2 Sıvalıoğlu, P., 2012. Milli Park Kullanıcılarının Algısal Değerlendirmesi: Marmara Bölgesi Örneği . İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi
 3 Yıldırım, H.,T., Yurdakul Erol, S., 2012. Korunan Alanlar, Ekolojik İşlevleri ve Geleceğe Yönelik Tahminler . Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2):101-109.

2.

Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., İmal, B., Şimşek, M., 2010. Küresel İklim Değişikliği Dikkate Alınarak Kurak ve Yarıkurak Alanların Ağaçlandırılması ve Zararlı Böceklerle Mücadelesine Yönelik Öneriler (Çankırı İli Örneği). III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, II, 827-838, Artvin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Kondur, Y., Şimşek, Z., 2016. Researches on the First Time Recorded Egg Parasitoid, Telenomus euproctidis (Wilcox) (Hym.: Scelionidae) of Browntail Moth, Euproctis chrysorrhoea L., (Lep.: Erebidae) on Oak (Quercus infectoria Oliver) in Çankırı, Turkey . International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Proceedings, 22-30.
 2 Şimşek, Z., Kondur, Y., 2017. Çankırı Sarıçam Ormanlarında Diprion pini L. (Hymenoptera: Diprionidae)’nin Feromon Tuzakları Yardımıyla Popülasyon Seyrinin Belirlenmesi . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(1): 194-208.

3.

Alptekin, C.Ü., İmal, B., 2010. Kurak ve Yarıkurak Alanlarda Fidan Üretimine Genel Bir Bakış. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi , 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, Cilt II, s 792-803, Artvin. .  

4.

Fidan, C., Kırış, R., İmal, B., 2008. Su Kaynakları Üzerinde Orman Ekosisteminin Rolü. III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 317-327, Ankara.  

5.

İmal, B., Öner, N., 2008. Yarıkurak Bir Alan Özelliği Gösteren Çankırı İlinde Uygulanabilecek Ağaçlandırma Teknikleri. IV.Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, 100.Yıla Doğru Çankırı, 13-15 Kasım 2008, 231-245, Çankırı. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

6.

İmal, B., Öner, N., Sıvacıoğlu, A., Ayan, S., 2007. Kent Ormancılığı Olgusu ve Türkiye´deki Kent Ormanları. Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Bildiriler Kitabı (CD), 12 s., Mersin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  

7.

İmal, B., Yılmaz, S., Sağlıcak, Y., Kondur, Y., Şimşek, Z., Öner, N., 2007. Çankırı (Tümçam)´da Yarıkurak Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 66-71, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Ertekin, M., Demir, N., Kırdar, E., Özel, H.B., Ayan, S., 2010. Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Kullanılan Karaçam´ın (Pinus nigra Arnold.) Büyümesine Fitohormonların Etkileri . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 443-451, Çorum.
 2 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 3 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

8.

Kondur, Y., Öner, N., Yılmaz, S., Demir, N., İmal, B., Şimşek, Z., 2007. Çankırı (Şabanözü-Çaparkayı)´da Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 80-87, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Ertekin, M., Demir, N., Kırdar, E., Özel, H.B., Ayan, S., 2010. Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Kullanılan Karaçam´ın (Pinus nigra Arnold.) Büyümesine Fitohormonların Etkileri . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 443-451, Çorum.
 2 Yüksek,T., Özalp, M., Yüksek, F., Erdoğan Yüksel, E., Dehşet, F., İnanlı, E., 2010. Erozyon Kontrol Sahalarında Kullanılan Yalancı Akasyanın (Robinia pseudeoacacia L.) Toprak Özelliklerine Etkisi (Artvin-Pamukçular Havzası Örneği) . III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt:II, 708-715.
 3 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 4 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

9.

Öner, N., Ayan, S., Sıvacıoğlu, A., İmal, B., 2007. Kuraklığın Tanımı ve Kurak- Yarıkurak Bölgelerin Ayrımında Kullanılan Yöntemler. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 261-270, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Alptekin, C.Ü., İmal, B., 2010. Kurak ve Yarıkurak Alanlarda Fidan Üretimine Genel Bir Bakış . III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, II, 792-803, Artvin.
 2 Buyrukçu, S., 2011. Hanönü-Günlüburun Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana Lamb. Holmboe) Tohum Bahçesinde Su Stresi Etkileri Yönünden Klonal Varyasyon . Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 63s.

10.

Öner, N., Ayan, S., Sıvacıoğlu, A., İmal, B., Öztürk, S., 2007. Kent Ormancılığının Çevreye Olan Etkileri. Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Bildiriler Kitabı (CD), Mersin. (Poster Bildiri-Özet).  

11.

Öner, N., Sağlıcak, Y., İmal, B., Şimşek, Z., Kondur, Y., Yılmaz, S., 2007. Çankırı (Şabanözü) Özbek Orman İçi Ağaçlandırma Alanının Genel Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 94-102, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 2 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

12.

Şimşek, Z., Demir, N., Kondur, Y., Öner, N., Yılmaz, S., İmal, B., 2007. Yarıkurak Bölge Özelliğine Sahip Çankırı (Şabanözü-Gümerdiğin)’da Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmaları. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 72-79, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 2 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

13.

Yılmaz, S., Şimşek, Z., İmal, B., Öner, N., Kondur, Y., 2007. Çankırı (İldivan-Küçükhacıbey)’da Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmaları. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 88-93, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Abay, G., Ursavaş, S., 2009. Çankırı İli Araştırma Ormanı Karayosunu (Musci) Flora ve Ekolojisi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(16):61-70.
 2 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 3 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44
Toplam Makale Sayısı: 18

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Semerci, H., İmal, B., Semerci A., Kaşko Arıcı, Y. 2014-2016. Ankara ve Antalya Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemelerinde Bazı Orijinlerin Dona Dayanıklılıklarının Belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Esntitüsü Müdürlüğü) [Araştırma Projesi] 
 2.Alptekin, C.Ü., Dirik, H., İmal, B.. 2010-2013. Farklı Biyoiklim Zonlarını Temsil Eden Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana [Lamb.] Holmboe) Orijinlerinin Dona ve Kuraklığa Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: İstanbul Üniversitesi BAP, Proje No:10245) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 2 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.