Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Meriç ÇAKIR


Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Orman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1980

Yazışma Adresi : ÇNÜ Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji ABD. 18200 ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (3283)
Faks no :
E-Posta : mericcakir@karatekin.edu.tr     mericcakir@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce
Kişisel Web Sitesi : toprakekolojisi.blogspot.com/

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2004
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2007
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora 2013
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Farklı Orman Kuruluşlarına Ait Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Danışman: Prof. Dr. Abdullah BARAN
  
Doktora Tezi : Toprak Eklembacaklılarının, Kayın ve Meşe Ekosistemindeki Mevsimsel Değişimi ve Ölü Örtü Ayrışmasına Etkileri
Danışman: Prof. Dr. Ender MAKİNECİ

 Uzmanlık Alanları 

Orman Ekolojisi, Toprak Ekolojisi, Ölüörtü Ayrışması, Toprak Eklembacaklılarının Ekolojisi, Toprak Faunasının Biyoçeşitliliği


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası


 Verdiği Lisans Dersleri 

Genel Ekoloji
Orman Ekolojisi
Ölüörtü ve Humus Tipleri
Orman Ekosistemleri Bilgisi


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Orman Ağaçlarının Ekolojisi
Orman Ekosistemlerinde Ekolojik Araştırmanın Temelleri
Toprak Ekolojisi
Ölüörtü
Topraküstü ve Toprakaltı Etkileşimler


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Entomology, Ornithology & Herpetology Current Research 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Journal of Biodiversity & Endangered Species 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

International Journal of Biometeorology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Community Ecology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Applied Soil Ecology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

American Midland Naturalist 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

10 

Kastamonu Orman Fakültesi  

Hakem (Ulusal Dergi) 

11 

Anatolian Bryology 

Hakem (Ulusal Dergi) 

12 

European Journal of Experimental Biolog 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

13 

Journal of Environmental Biology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2015 

Ebru GÜL 

ÇNÜ Fenbilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

2016 

Aziz Emre YILMAZ 

ÇNÜ Fenbilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Çakır, M. ve Makineci, E., 2019. Litter decomposition in pure and mixed Quercus and Fagus stands as influenced by arthropods. The Journal of Forestry Research (Accepted).  

2.

Çakır, M., 2018. Richness and diversity of litter and soil fauna as affected by differences in three fir species. Bosque 39(3), 441-447.  

3.

Çakır, M., Makineci, E., 2018. Community structure and seasonal variations of soil microarthropods during environmental changes. Applied Soil Ecology, 123, 313-317.  

4.

Akburak, S., Son, Y., Makineci, E., Çakır, M., 2018. Impacts of low-intensity prescribed fire on microbial and chemical soil properties in a Quercus frainetto forest. Journal of Forest Research, 29 (3), 687-696.  

5.

Cakir, M., Makineci, E., 2015. Community Structure and Seasonal Changes of Soil Microarthropods in a Native Oak Stand and Scots Pine Plantation. Ekoloji, 24, 95, 23-31.  

6.

Cakir, M. Makineci, E., 2013. Humus characteristics and seasonal changes of soil arthropod communities in a natural sessile oak (Quercus petraea L.) stand and adjacent Austrian pine (Pinus nigra Arnold) plantation. Environmental Monitoring and Assessment, 185, 8943-8955.  

7.

Göl, C., Çakır, M., Baran, A., 2010. Comparison of Soil Properties Between Pure and Mixed Uludag Fir (Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana Mattf.) Stands in Ilgaz Mountain National Park. Ekoloji, 19, 75, 33-40, DOI: 10.5053/ekoloji.2010.755.  

8.

Göl, C. Çakır, M., Ediş, S., Yılmaz, H., 2010. The effects of land use/land cover change and demographic processes (1950-2008) on soil properties in the Gökçay catchment, Turkey, . African Journal of Agricultural Research, 4(13): 1670-1677, ISSN: 1991-637X, DOI: 10.5897/AJAR09.716 .  

9.

Kumbasli, M., Makineci, E. ve Cakir, M., 2010. Long term effect of red deer ( Cervus elaphus) grazing on soil in a breeding area. Journal of environmental biology, 31, 185-188.  

10.

Cakir, M., Makineci, E. ve Kumbasli, M., 2010. Comparative study on soil properties in a picnic and undisturbed area of Belgrad forest, Istanbul. Journal of environmental biology, 31, 125-128.  

11.

Öner, N. Çakır, M., 2009. Effects of Leaf Area of Downy Oak (Quercus pubescens Willd.) Common Ash (Fraxinus excelsior L.) and Boxelder (Acer negundo L.) Seedlings Plant on Diameter, Height, Volume and Weight Increment. African Journal of Biotechnology, 8(16):3798-3805.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Çakır, M., Tanı, M. ve Tunç, T., 2018. Bozkır-orman geçiş kuşağındaki çalı türlerinin toprak biyoçeşitliliğine etkisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi (Accepted).  

2.

Cakir, M. ve Akburak, S., 2017. Litterfall and nutrients return to soil in pure and mixed stands of oak and beech. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67(2): 178-193. DOI: 10.17099/jffiu.301602.  

3.

Çakır, M., 2017. Kurak Ekosistemlerde Toprak Faunasının Önemi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2017, 3 (1) 67-78.  

4.

Çakır, M. ve Makineci, E., 2011. Toprak Faunası: Sınıflandırılması ve Besin Ağındaki Yeri. Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 61 (2): 43-55.  

5.

Çakır, M. ve Makineci, E., 2009. Toprak mikro-eklembacaklılarının fonksiyonel yapıları ve ölü örtü ayrışmasına etkileri -Belgrad Ormanı örneği . Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Cilt I, 135-140.  

6.

Göl, C., Çelik, N., Çakır, M., Gül, E., 2008. Türkmen Dağı (Evkondu Tepe) Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 48-60. ISSN: 1302-7085..  

7.

Öner, N., Çakır, M., 2006. Yaprak Alanının Anadolu Karaçamı (Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica) ve Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidanlarında Bitki Çap, Boy, Hacim ve Ağırlık Artımı Üzerine Etkileri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 6(2):167–178 .  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Çakır, M. ve Tunç, T., 2018. Litter Decomposition of Quercus pubescens in Semi-arid Region. International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018, Kastamonu,TURKEY.  

2.

Çakır, M. ve Tunç, T., 2018. Almond (Amygdalus orientalis) Leaf Litter Decomposition on Gypsum Soil. International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018, Kastamonu,TURKEY.  

3.

Çakır, M. ve Çakır, F., 2018. Carbon and Nitrogen Storage in Litter of Forest-Steppe Transition Zone in Çankırı. International Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastasmonu, Turkey.  

4.

Çakır, M., 2018. Does Wood Ants Interfere with Soil Biological Quality (QBS-ar). International Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastasmonu, Turkey.  

5.

Sargıncı, M., Çakır, M., Akburak, S. ve Tunç, T., 2018. Preliminary Results of Litterfall and C&N Contents of Litterfall in Black pine. International Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastasmonu, Turkey.  

6.

Çakır, M., 2017. Effects of surface fire on microarthropod community structure in oak forest. International Forestry and Environment Symposium, 7-10 Kasım 2017, Trabzon, Turkey.  

7.

Çakır, M., 2017. Effects of shrubs and bare soil on steppe soil microarthropod communities. International Forestry and Environment Symposium, 7-10 Kasım 2017, Trabzon, Turkey.  

8.

Çakır, M., Sargıncı, M., Akburak, S., Tunç, T., 2017. Preliminary results of litter decomposition and litterfall rates in Eldivan Mountain in Turkey. International Symposium on New Horizons in Forestry, 18-20 October 2017, Isparta, Turkey.  

9.

Çakır, M., 2017. Seasonal Changes in Microarthropods Abundance and Diversity in Black Pine (Pinus nigra) Forest. Ecology 2017, 11-13 Mayıs, Kayseri, TURKEY.  

10.

Çakır, M., 2017. Litter Decomposition of Pinus nigra in Semi-Arid Region. Ecology 2017, 11-13 Mayıs, Kayseri, TURKEY.  

11.

Cakir, M. ve Tunç, T., 2016. Effects of wood ants (Formica rufa group) on abundance of soil microarthropods and litter decomposition. Eurosoil 2016, İstanbul.  

12.

Çakır, M., 2016. Diversity and Distribution of Microarthropods at Three Different Fir Species in Atatürk Arboretum. International Forestry Symposium, Kastamonu.  

13.

Cakir, M., Gonultas, O., Candan, Z., Alma, M.H., Moeliana, H., Makineci, E., 2013. Decomposition Analysis of Biodegradable Film. 67th International Convention, Austin, Texas.  

14.

Çakır, M., 2012. Litter decomposition and organic matter turnover by soil microarthropods. Belowground Carbon Turnover in European Forests, Cost Action FP803, Antalya.  

15.

Göl, C., Çakır, M., 2006. The relationships between different land use types and some soil properties in Uludere watershed of Çankırı-Yapraklı region. International Soil Meeting (ISM) on Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology), 22-26 May 2006, Şanlıurfa-Turkey. (Oral Presentation - Full paper).  

16.

Göl, C., Çakır, M., Şanlı, Ö., Bayraktaroğlu, E., 2006. The relationships between land use types and some soil properties in Ulugöl lake watershed of Ordu. International Soil Meeting (ISM) on Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology), 22-26 May 2006, Şanlıurfa-Turkey. (Oral Presentation - Full paper).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Çakır, M. Çakır, F., 2015. Ormancılık faaliyetlerinin ölüörtü ve toprak eklembacaklı faunasına etkisi. Üretim İşlerinde hassas ormancılık sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz.  

2.

Çakır, M., 2014. Ölüörtü ve Toprak Mikroeklembacaklılarının Meşe Ekosistemindeki Mevsimsel Değişimi ve Biyoçeşitlilikleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.  

3.

Çakır, M., 2014. Toprak Eklembacaklı Faunasının Kurak Alanlardaki Önemi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 10-12 Eylül 2014, Çankırı.  

4.

Cakir, M. Akburak, S., 2013. Silvikültürel Müdahalenin Mikroeklembacaklı Miktarına ve Biyoçeşitliliğine Etkisi. Ekoloji 2013, Tekirdağ.  

5.

Çakır, M. ve Makineci, E., 2011. Toprak biyogöstergesi olarak toprak eklembacaklıları (Arthropoda). Ekoloji 2011, Düzce.  

6.

Cakir, M. ve Makineci, E., 2010. Toprak eklembacaklılarının ekosistem süreçlerine etkileri. Ekoloji 2010 Aksaray.  
Toplam Makale Sayısı: 40

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Çakır, M. Akburak, S. Sargıncı, M. 2016-2019. Çankırı Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Meşcerelerinde Ölüörtü Ayrışması ile Mikroeklembacaklılar ve Mikrobiyal Aktivitenin Zamansal Değişimi ve Toprağa Verilen Besin Maddeleri (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (3501)) [Araştırma Projesi] 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Çakır, M.. 2016-2018. ÇNÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanı Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Meşcerelerinde Yıllık İbre Dökümü ile Ekosisteme Geri Dönen Karbon ve Azot’un Belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: ÇNÜ BAP) [Araştırma Projesi] 
 2.Karaöz, Ö.M., Çakır, M. ve Akburak, S.. 2013-2015. Farklı Sıklıktaki Gürgen (Carpinus Betulus L.) Meşcerelerinde Ayrışma (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP (31748)) [Araştırma Projesi] 
 3.Bozkuş, F. Aksoy, N. Çakır, F. Çakır, M.. 2011-2015. Çankırı Yapraklı Yöresinde Ormandan Bozkıra Geçiş Kuşağının Silvikültürel Özelliklerinin Tespiti (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP (17745)) [Araştırma Projesi] 
 4.Makineci, E. Son, Y. Akburak, S. Çakır, M.. 2012-2014. Meşe (Quercus frainetto Ten.) Ormanında Denetimli Yakma Sonrası Üst Toprakta Karbon ve Azotun Mevsimsel Değişimi (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP-IRP (27803)) [Araştırma Projesi] 
 5.Tolunay, D. Makineci, E. Yılmaz, E. Çakır, M.. 2010-2013. Demirköy Meşe Baltalıklarında Besin Maddesi Stoklarının Araştırılması (Destekleyen Kuruluş: İstanbul Üniversitesi BAP (3900)) [Araştırma Projesi] 
 6.Makineci, E. Çakır, M.. 2009-2012. İstanbul-Belgrad Ormanı Meşe ve Karaçam Meşcerelerinde Ölü Örtü ve Toprak Eklembacaklılarının (Arthropoda) Mevsimsel Değişimi ve Ölü Örtü Ayrışmasına Etkileri (Destekleyen Kuruluş: İstanbul Üniversitesi BAP (3122)) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 7 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.