Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAYOrman Mühendisliği, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Ereğli, 1981

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : ()
Faks no :
E-Posta : fundaoskay@karatekin.edu.tr     fuskay@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2003
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2007
Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora 2013
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Çankırı ili Eldivan ilçesi Karaçam orman topraklarındaki fungal floranın ve in-vitro´da antagonistik etkileşimlerinin belirlenmesi
Danışman: Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  
Doktora Tezi : “Dedegöl Dağı Orman ve Ağaç Sınırı Ekotonlarında Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe Gençlikleri Üzerinde Zarara Neden Olan Fungal Hastalık Etmenleri Üzerine Araştırmalar”
Danışman: Doç. Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTIJARVI

 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Verdiği Lisans Dersleri 

Orman Hastalıkları
Odun Patolojisi
Orman Fidanlıklarındaki Hastalıklar
Kent Ağaçları Hastalıkları
Orman Hastalıkları ile Mücadele


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2015 

IUFRO, Working Party 7.02.01. “Root and Butt Rot of Forest Trees" 

Yürütme Kurulu Üyesi 

2015 

IUFRO, Working Party 7.02.01. “Root and Butt Rot of Forest Trees 

Sözlü Bildirili 

2015 

IUFRO 2015 WP 7.02.02 Foliage, Shoot and Stems Diseases of Forest Trees & WP 7.03.04 Diseases and insects in forest nurseries 

Sözlü Bildirili 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Forest Pathology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2015 

Şule Yeltekin  

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensititüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2015 

Yusuf Şaşmaz 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2014 

R. Ceyda Erdoğan 

Süleymöan Demirel Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Doğmuş-Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Woodward, S., Oskay, F., , 2016. Impacts of inoculation with Herpotrichia pinetorum , Gremmenia infestans and Gremmeniella abietina on Pinus nigra and Cedrus libani Seedlings in the field. Forest Pathology, 46; 47-53.  

2.

Alenezi, Faizah; Fraser, Stuart; Belka, Marta; Doğmuş-Lehtijärvi, H.T.; Oskay, F.; Hecková, Z.; Belbahri, L.; Woodward, S., 2016. Biological control of Dothistroma needle blight on pine with Aneurinibacillus migulanus. Forest Pathology.  

3.

Lehtijärvi, A., Doğmuş-Lehtijärvi, H.T., Oskay, F.,, 2014. Cylindrocladium buxicola is threatening the native Buxus sempervirens populations in Turkey. . Plant Protection Science, 50; 227-229.  

4.

Doğmuş-Lehtijärvi H.T., Kaya A.G.A., Lehtijärvi A., Oskay, F., Kaya Ö.D., 2014. Occurrence and Genetic Similarity of Diplodia pinea on Shoots and Cones in Seed Orchards of Pinus spp. in North-Western Turkey. Plant Protect. Sci., 50: 217-220.  

5.

Doğmuş–Lehtijärvi, H. T. Oskay, F. Lehtijärvi, A., 2012. Susceptibility of Pinus nigra and Cedrus libani to Turkish Gremmeniella abietina isolates. . Forest Systems 21(2), 306-312..  

6.

Lehtijärvi, A., Doğmuş-Lehtijärvi, H.T., Aday, A.G., . Oskay, F., 2011. The efficacy of selected biological and chemical control agents against Heterobasidion abietinum on Abies cilicica. Forest Pathology,volume 41, issue 6, pages 470-476. DOI: 10.1111/j.1439-0329.2010.00705.x..  

7.

Oskay, F., A. Lehtijärvi, T. Doğmuş- Lehtijärvi, E. Halmschlager, 2011. First report of Brown felt blight caused by Herpotrichia juniperi on Cedrus libani in Turkey. . Plant Disease, 95: 222-223. DOI: 10.1094/PDIS-07-10-0547..  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Aday Kaya, A.G., Oskay, F., Lehtijärvi, A, 2014. Seydişehir İlçesi, Toros Göknarı Meşcerelerinde Heterobasidion abietinum Tarafından Kaynaklanan Çürüklüğün Gövde İçindeki Gelişimi ve Mücadelesi. . SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 5 (2), 94-101..  

2.

Doğmuş Lehtijarvi H.T., Lehtijarvi A., Aday A.G., Oskay, F., , 2012. Arazi Koşullarında Bazı Kimyasal ve Biyolojik Ajanların Heterobasidion annosum s.l’ un Mücadelesinde Kullanım Olanakları. . Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 12(2), 313-320.  

3.

Lehtijarvi A., Doğmuş Lehtijarvi H.T., Ünal S., Karadeniz M., Aday A.G., Oskay, F.,, 2012. Heterobasidion Infection in Abies bornmülleriana Stands in Kastamonu Province. . Kastamonu Orman Fakültesi dergisi, 12 (3/IUFRO Special Edition);271-274.  

4.

Lehtijarvi A., Doğmuş Lehtijarvi H.T., Oskay, F., Aday A.G.,, 2012. Preliminary Results of Wood Endophytes of Abies cilicica in Yenişarbademli in Isparta Province. . Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 12 (3/IUFRO Special Edition); 275-278.  

5.

Lehtijarvi A., Oskay, F., Aday A.G., Doğmuş Lehtijarvi H.T., 2012. Pathogenicity of some fungi isolated from cankers on Cupressus sempervirens var. horizontalis in Turkey. . Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 4(9), 199-203..  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Oskay, F., Şimşek, Z., 2017. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman Topraklarında Saptanan Mikrofunguslar. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(1): 23-38.  

2.

Oskay, F., Şimşek, Z., 2017. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman topraklarında saptanan bazı mikrofungusların in vitro koşullarda antagonistik etkileşimlerinin belirlenmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3(2): 130-138.  

3.

Lehtijarvi, Doğmuş, H. T., Lettiijarvi, A., Oskay, F., Aday, A. G., Karadeniz, M., 2008. Annosum Kök ve Alt Gövde Çürüklüğünün Abies bornmülleriana ve Abies cilicica meşcerelerinde Yoğunluğunun Belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2) 111-120.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Çakır, F., Oskay, F., 2017. Dieback of boxelders (Acer negundo L.) in Çankırı Province.. The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration", 7-10 November. Trabzon, Turkey..  

2.

Çakır, F., Oskay, F., 2017. The impact of maintenance and pruning practices on health of urban trees; a case study from Çankırı Province. International Symmposium on New Horizons in Forestry. 18-20 October, Isparta, Turkey..  

3.

Lehtijarvi, A., Doğmuş Lehtijarvi, H.T., Oskay, F., Woodward, S., 2015. Dothistroma septosporum in Turkey. IUFRO WP 7.02.02 Foliage, Shoot and Stems Diseases of Forest Trees & WP 7.03.04 Diseases and insects in forest nurseries, 7-12 June, Uppsala, Sweden, p.16..  

4.

Tunalı, Z., Oskay, F., Lehtijarvi, A., Aday Kaya, A.G., Doğmuş Lehtijarvi, H.T., , 2015. . In Planta detection of needle pathogens in Pinus brutia needles. IUFRO WP 7.02.02 Foliage, Shoot and Stems Diseases of Forest Trees & WP 7.03.04 Diseases and insects in forest nurseries, 7-12 June, Uppsala, Sweden, p.39..  

5.

Oskay, F., Doğmuş Lehtijarvi, H.T., Lehtijarvi, A.,, 2015. Impact of boxwood blight pathogens; Cylindrocladium buxicola and Pseudonectria buxi on Buxus balearica and Buxus sempervirens. IUFRO 2015 WP 7.02.02 Foliage, Shoot and Stems Diseases of Forest Trees& WP 7.03.04 Diseases and insects in forest nurseries, 7-12 June, Uppsala, Sweden, p.48..  

6.

Alenezi, F., Fraser, F., Belka, M., Doğmuş Lehtijarvi, H.T., Heckova, Z., Oskay, F., Woodward, S., , 2015. Aneurinibacillus migulanus Nagano controls Dothistroma Needle Blight of Pine.. IUFRO 2015 WP 7.02.02 Foliage, Shoot and Stems Diseases of Forest Trees& WP 7.03.04 Diseases and insects in forest nurseries, 7-12 June, Uppsala, Sweden, p.74..  

7.

Aday Kaya, A.G., Karakaya, A., Doğmuş Lehtijarvi, H.T., Lehtijarvi, A., Oskay, F., , 2015. Diseases of coniferous and deciduous seedlings in forest nurseries in Marmara region in Turkey. IUFRO 2015 WP 7.02.02 Foliage, Shoot and Stems Diseases of Forest Trees& WP 7.03.04 Diseases and insects in forest nurseries, 7-12 June, Uppsala, Sweden.  

8.

Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijarvi, A., Aday Kaya, G., Oskay, F., , 2014. Nurseries As Pathways for Phytophthoras To Enter Turkish Forests. XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, p.354, Salt Lake City, USA.  

9.

) Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijarvi, A., Aday Kaya, G., Oskay, F., 2014. Status of Forest Tree Diseases in Turkey.. XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, p.354, Salt Lake City, USA.  

10.

Lehtijärvi, A., Doğmuş-Lehtijärvi, H. T., Oskay, F., Gehesquière, B., Heungens, K.,, 2013. Cylindrocladium buxicola is Threatening The Native Buxus sempervirens Populations In Turkey. In: Book of Abstracts;. IUFRO 2013 WP 7.02.02 Foliage Shoot and Stems Diseases: Biosecurity in Natural Forests and Plantations, Genomics and Biotechnology for Biosecurity and Forestry, 20-25 May, Cerno Hora, Czech Republic. Abstract Book, p: 25.  

11.

Oskay, F., Doğmuş-Lehtijärvi, H. T., Lehtijärvi, A., Özkan, K., Halmschlager, E., , 2013. Incidence and Severity of Snow Related Fungi on Regenerations of Pinus nigra subsp. pallasiana and Cedrus libani.. In: Book of Abstracts; IUFRO 2013 WP 7.02.02 Foliage Shoot and Stems Diseases: Biosecurity in Natural Forests and Plantations, Genomics and Biotechnology for Biosecurity and Forestry, 20-25 May, Cerno Hora, Czech Republic.p: 40-41..  

12.

Lehtijarvi, A., Oskay, F., Kurt, R., 2013. Expected Impacts of Altered Precipitation on Forest Health and Timber Quality in Turkey. . III. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, 22-24 Mart Bursa, Türkiye. Bildiriler Kitabı (I); 636-644..  

13.

Oskay, F., Aday, A.G., Lehtijärvi, A., Doğmuş-Lehtijärvi, H.T. , 2012. Mistletoe (Viscum album L.) and Heterobasidion annosum L. in The Fir (Abies cilicica) Forests of The Lakes District of Turkey. . 14th International Fir Symposium, IUFRO, WP 01.01.09 & WP 02.02.13 & WP 02.02.09, 12 - 14 September, 2012, Kastamonu, TURKEY..  

14.

Doğmuş-Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Oskay, F., Aday, A.G., 2011. Fungal Diseases of Fruit Trees and Shrubs. . 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY. PP: 337-346.  

15.

Doğmuş-Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A. Karaca, G., Aday, A.G., Oskay, F.,, 2009. Susceptibility of different coniferous seedlings inoculated with Diplodia pinea. . Proceedings of the Conference of IUFRO Working Party 7.02.02. SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, 48-56, Özel Sayı, Eğirdir, Turkey.  

16.

Lehtijärvi, A., Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Oskay, F., Aday, A.G., , 2009. Preliminary results of mycoflora associated with cankers on Cupressus sempervirens var. horizantalis (Mill.) Gordon in Turkey.. Proceedings of the Conference of IUFRO Working Party 7.02.02. SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A,141-149, Özel Sayı, Eğirdir- Türkiye.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Oskay, F., Çakır, F., Lehtijärvi, A., 2015. Ormancılık faaliyetlerinin ve silvikültürel uygulamaların orman hastalıkları üzerindeki etkileri.. Üretim İşlerinde hassas ormancılık sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz, Kastamonu..  
Toplam Makale Sayısı: 32

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Ünal, S., Aday Kaya A.G., Oskay, F., Karadeniz, M., . 2011-2015. Kastamonu İli, Abies bornmülleriana ssp. bornmülleriana Mattf. meşcerelerinde Annosum kök hastalığının yoğunluğunun ve etmenlerinin belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: Süleyman Demirel Üniversitesi) [Araştırma Projesi] 
 2.Lehtijärvi, A., ; Doğmuş Lehtijärvi, H.T., ;Oskay, F., . 2010-2013. Occurrence, damage and virulence of snow related fungi on Anatolian pine and Taurus cedar in Mt. Dedegül. (Destekleyen Kuruluş: Tübitak ) [Araştırma Projesi] 
 3.Doğmuş Lehtijärvi, H. T., Oskay, F., . 2010-2013. Dedegöl Dağı (Isparta) Karaçam Gençliklerinde Zarara Neden Olan Kar Fungusları (Destekleyen Kuruluş: SDÜ BAP) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 4.Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F.. 2008-2010. Boylu Ardıç Fidanlarında Pas Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Oluşturdukları Zararın Belirlenmesi. (Destekleyen Kuruluş: SDÜ 1683-ÖYP ) [Araştırma Projesi] 
 5.Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F.. 2009-2010. Akdeniz Bölgesi Servi Ormanlarında Kanser Hastalığının Önemi ve Etmenleri Üzerine Araştırmalar (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 5 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.