Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY


Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı Başkanı
Orman Mühendisliği, Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman, 1980

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 ()
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : ebugday@karatekin.edu.tr     enthere@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2001
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2011
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora 2016
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Ormancılık Üretim Çalışmalarının Çevresel Zararları
Danışman: Yard. Doç. Dr. Kayhan MENEMENCİOĞLU
  
Doktora Tezi : Sertifikalı Orman İşletmelerinde Odun Hammaddesi Üretim Planlarının Oluşturulması (Daday Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)
Danışman: Doç. Dr. Kayhan MENEMENCİOĞLU

 Uzmanlık Alanları 

Ormancılık Üretim Planlaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Orman Yolları, Yapay Sinir Ağları


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası
Türkiye Ormancılar Derneği
Çankırı Ekoloji Derneği


 Verdiği Lisans Dersleri 

Orman Yolları
Ormancılıkta Ölçme ve Harita Bilgisi
Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ormancılık İş Bilgisi
Orman Transport Tekniği
Orman İnşaat Bilgisi


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Ormancılık Uygulamaları
Ormancılık Üretim Planlamasında Bilgisayar Destekli İş Zekası
Ormancılık Üretim Çalışmalarından Kaynaklanan Çevresel Zararlar
Orman İşçiliği ve Ergonomi
Orman Yolları Planlama, Yapım ve Bakım Teknikleri
Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama Teknikleri


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2016-2018 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı 

2016-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı Başkanı 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

Samet DOĞAN 

2018 

Arazi Örtüsü ve Kullanımının Zamansal ve Mekansal Değişiminin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi: Kastamonu Örneği (Yüksek Lisans) 

Hakan KARAÇAY 

Devam 

Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yollarının Topolojik İlişkilerinin Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans) 

Uğur Melih KUDU 

Devam 

Yangın Gözetleme Kuleleri Konumlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Uygunluğunun Değerlendirilmesi (Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) (Yüksek Lisans) 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2018 

International Congress on Engineering and Life Sciences 

Sözlü Bildirili 

2018 

International Symposium of Ecology 2018 (June 19-23, 2018) 

Sözlü Bildirili 

2018 

International Symposium of Ecology 2018 (June 19-23, 2018) 

Poster Bildirili 

2017 

Orman Yolu Standartları Çalıştayı - 8 Aralık 2017 - Bursa 

Sözlü Bildirili 

2016 

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, 02-04 June 2016, Bursa 

Sözlü Bildirili 

2016 

V. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 02-04 Haziran 2016, Bursa 

Katılımcı 

2015 

Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz 

Yürütme Kurulu Üyesi 

2015 

IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz  

Katılımcı 

2015 

Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz 

Sözlü Bildirili 

10 

2015 

10th IUFRO Beech Symposium  

Poster Bildirili 

11 

2014 

III. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı ( Trabzon) 

Katılımcı 

12 

2014 

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

13 

2014 

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

14 

2014 

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Yürütme Kurulu Üyesi 

15 

2013 

19. Ulusal Ergonomi Kongresi 

Sözlü Bildirili 

16 

2013 

International Caucasian Forestry Symposium 

Sözlü Bildirili 

17 

2013 

II. Orman Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı ( Kahramanmaraş ) 

Katılımcı 

18 

2011 

2023’e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu (Antalya) 

Katılımcı 

19 

2011 

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

20 

2010 

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 

Sözlü Bildirili 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2009-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Araştırma Görevlisi 

2016- 2018 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. 

2018-  

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

European Journal of Forest Engineering (EJFE) 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Anatolian Journal of Forest Research (AJFR) 

Hakem (Ulusal Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2017 

Bora Berkay ÇİFTÇİ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü-Dr.Öğr.Üyesi Semih KUTER 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2018 

Güryay Volkan ANDİÇ 

Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü-Prof.Dr. Abdullah Emin AKAY 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2018 

Dilek ÇİNKO 

Kastamonu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü-Doç.Dr. Korhan ENEZ 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Buğday, E., 2018. Application of Artificial Neural Network System Based on ANFIS Using GIS for Predicting Forest Road Network Suitability Mapping. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 27 – No. 3/2018 pages 1656-1668.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Menemencioğlu, K., Buğday, E., Ercanlı, İ., 2013. Impacts of forest harvesting operations on Soil compaction in scotch pine fir mixed stands: Çankırı sample . Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 15(1), 69-75..  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Buğday, E., 2016. Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2 (1-2) 54-57.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Erkan Buğday, S., Buğday, E., 2018. Vocational Qualification in Turkey Forestry. International Congress on Engineering and Life Sciences 26-29 April 2018 .  

2.

Doğan, S., Buğday, E., 2018. Temporal and Spatial Variation of Land Cover and Land Use by Remote Sensing Techniques and Geographic Information Systems: Kastamonu. International Congress on Engineering and Life Sciences, 26-29 April 2018.  

3.

Buğday, E., 2018. Use of Artificial Neural Networks in Forest Road Network Planning. International Symposium of Ecology 2018 (June 19-23, 2018), Kastamonu University, Kastamonu - TURKEY.  

4.

Buğday, E., 2018. Use of drones in Forestry Activities. International Symposium of Ecology 2018 (June 19-23, 2018), Kastamonu University, Kastamonu - TURKEY (Poster).  

5.

Buğday, E., Menemencioğlu, K., 2016. Determining Unofficial Forest Roads by Using Gokturk II Images (Ilgaz Sample). 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

6.

Ayan, S., Erkan Buğday, S., Yer, E. N., Buğday, E., 2016. Stands Characteristics of Cedrus libani A. Rich. natural forests in Turkey. Résumés du colloque international Sous le thème : « Les espaces forestiers et péri-forestiers (EFPF) :dynamique et défis (Özet).  

7.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S., Ercanlı, İ., 2016. Ormanlık Havzalarda Üretim Yollarında Sıkışmanın Üst Toprak Özelliklerine Etkileri. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, p. 16-26, 02-04 June 2016, Bursa, Turkey (Oral Presentation - Full paper) .  

8.

Buğday, E., Menemencioğlu, K., 2015. Harvesting and Extraction of Beech Timber in Turkey: Kastamonu Sample. 10th IUFRO Beech Symposium, Abstract Book. Kastamonu University, 1-6 September 2015, Kastamonu. (Poster sunum).  

9.

Menemencioğlu, K., Buğday, E., 2013. Meeting Forest Road Needs with Ridge Roads in Protection Forests (A case study in Çankırı). International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin..  

10.

Buğday, E., Menemencioğlu, K., 2013. Forest Harvesting Damages to Residual Trees and Saplings in Mixed Forests (A Case Study: Ilgaz Forests, Turkey). . International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Menemencioğlu, K., Buğday, E., Hasdemir, M., 2015. Hassas Ormancılık Anlayışı Çerçevesinde Üretim Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Özet). Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz.  

2.

Menemencioğlu, K., Buğday, E., Tunay, M., 2015. Odun Hammaddesinin Zemin Üzerinde Sürütülmesinde Başlık Kullanımı. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz.  

3.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S., Ercanlı, İ., 2015. Orman İçi Üretim Yollarında Üst Toprak Sıkışmasının Havza Hidrolojisine Etkileri. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz (Sözlü sunum - Tam metin).  

4.

Buğday, E., Menemencioğlu, K., 2014. Türkiye’de Mevcut Orman Yolu Standartlarının Dikili Ağaç Satışına Uygunluğunun İrdelenmesi . II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Yaşar Selman GÜLTEKİN, 2016. TÜRKİYE’DE DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ (YEM) İLE İLGİ GRUPLARININ MODELLENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi

5.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S. ve Ercanlı, İ., 2014. Orman İçi ve Üretim Yollarının Üst Toprak Sıkışması ve Havza Hidrolojisine Etkisi,. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, p. 97-108, 10-12 Eylül Çankırı.(Sözlü sunum- Tam metin).  

6.

Menemencioğlu, K., Kılıç, A., Buğday, E., 2013. Ormancılıkta Dikili Ağaç Damga İşlerinde Zaman Etüdü. 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, 399-407, Balıkesir.  

7.

Buğday, E., Menemencioğlu, K., 2011. Ormancılıkta Yol Yapım ve Bakım Çalışmalarının Su Kalitesi Üzerine Etkileri. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı (1397-1404), 2628 Ekim 2011, Kahramanmaraş.  

8.

Menemencioğlu, K., Buğday, E., 2010. Orman Sırt ve Yayla Yollarının Yapım Tekniği ve Bakım Yönünden İrdelenmesi (Çankırı İli Örneği). III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, II, 571-579, Artvin.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Saliha ÜNVER, 2013. Orman Yollarında Puanlandırma Yöntemiyle Yol Kalite Sınıflarının Belirlenmesi: Karanlıkdere Örneği . Kastamonu University, Journal of Forestry Faculty, 2013, 13 (2): 211-219
Toplam Makale Sayısı: 21

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Buğday, E., Erkan Buğday, S. . 2017-2018. Kayın tomruk üretim sahalarında üretim ve pazarlama taktiklerinin CBS yardımı ile değerlendirilmesi (İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen Kuruluş: ÇAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 2.Erkan Buğday, S., Özden, S., Korap, H.L., Buğday, E.. 2017-2018. Açık Artırmalı Orman Ürünleri Satışlarında Artış Miktarına Döviz Kurlarının Etkisinin Belirlenmesi (Batı Karadeniz Orman İşletme Müdürlükleri Örneği) (Destekleyen Kuruluş: Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ) [Araştırma Projesi] 
 3.Buğday, E., Menemencioğlu, K.. 2011-2012. Ormancılık Üretim Çalışmalarının Çevresel Zararları (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP birimi) [Lisansüstü Tez Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 3 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.