Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Prof. Dr. Sezgin ÖZDENOrman Mühendisliği, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Malazgirt, 1965

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 ()
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : ozden@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

Sezgin Özden, 1965 yılında Mazgirt´de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi yurdun çeşitli illerinde tamamladıktan sonra 1990 yılında KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden 1995´de Master 2000´de de Doktora derecesi aldı. 1997´de Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev alan Özden 2002 yılında aynı birimde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. Dr Özden Nisan 2007´de üniversite doçenti ünvanını almış, 2012´de de profesör kadrosuna atanmıştır.  


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 1990
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Ekonomisi Yüksek Lisans 1995
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Ekonomisi Doktora 2000
Türkiye Üniversiteler Arası Kurul Orman Ekonomisi Doçent 2007
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Profesör 2012
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Ramsar Sözleşmesi Kapsamında Türkiye’deki Sulak Alanların Yönetsel Sorunları ve Çözüm Önerileri
Danışman: Prof. Dr. Turhan İSTANBULLU
  
Doktora Tezi : Ormaniçi Otlatmacılık Sisteminin Ekonomik Analizi ve Geliştirilme Olanakları
Danışman: Prof. Dr. Uçkun GERAY

 Uzmanlık Alanları 

Orman Ekonomisi, Yönetimi ve Politikası, Kırsal Kalkınma, Silvopastoralizm


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Agricultural Economics Society
International Society for Development and Sustainability (M007533)
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Türkiye Ormancılar Derneği
Orman Mühendisleri Odası


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12008 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
22007 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
32006 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
42004 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
52001 - Avrupa Birliği Uluslararası Kongre Katılım Bursu
61997 - TÜBİTAK Uluslararası Kongre Katılım Bursu

 Verdiği Lisans Dersleri 

Ormancılık Hukuku
Halkla İlişkiler
Muhasebe
Ormancılık Yönetim Bilgisi
Ormancılık Politikası
Orman İşletme Ekonomisi
Pazarlama


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
Ormancılıkta Sosyal Analiz
Dünya Ekonomisinde Ormancılık
Ormancılıkta Proje Değerlendirme
Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş
Ormancılık Politikasının Formüle Edilmesi
İleri Ormancılık Politikası
Orman Değerlerinin Belirlenmesi


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2008-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Müdür 

2008-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Senatör 

2003-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Fakülte Kurulu Üyesi 

2007-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 

2008-2012 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 

Yönetim Kurulu Üyesi 

2008-2009 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Müdür 

2008-2009 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Yönetim Kurulu Üyesi, Fakülte Kurulu Üyesi 

2002-... 

Orma Fakültesi (Ankara Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi) 

Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

Ali Üreden 

2019 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN KARBON AYAK İZİ: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ (Yüksek Lisans) 

Şeyma Yetiş 

2017 

Sosyal Devlet ve Ulusal Mevzuatımızda Orman Köylüsü. [Social State and Forest Villagers in National Legislations.] (Yüksek Lisans) 

Seda Erkan Buğday 

2016 

Oduna Dayalı Orman Ürünlerinde Stratejik Pazarlama Analizi(Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Doktora) 

Mürsel BULUT (Öğrencinin ilişiği kesildi) 

2015 

Bakü - Tiflis - Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Projesinin Toplumsal ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması "The researches on societal and environmental effects of The Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline" (Yüksek Lisans) 

Hülya Kılıç 

2012 

Orman yangınları ve insan ilişkisi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Yüksek Lisans) 

Küpra Saygın 

2010 

Çankırı İlinde Bazı Orman Köylerinde Kırsal Yoksulluğun Dinamikleri (Yüksek Lisans) 

Emrah Solak 

2009 

Türkiye’de Ormancılık Örgütünün Halkla İlişkiler Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans) 

Hasan Emre Ünal 

2008 

Orman Ekonomisi Anabilim Dallarının Uluslararası İndekslerde Taranan Yayın Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans) 

Evrim Parlaker 

2006 

Orman mühendislerinin cinsiyet algısı ve ormancılık örgütünde cinsiyet ayrımcılığı [Gender perception of forest engineers and gender separatism in forestry organization] (Yüksek Lisans) 

10 

Üstüner Birben 

2006 

Türkiye´de 1937 yılından sonra ormancılık mevzuatında yaşanan gelişmeler ve toplumsal yaşamla etkileşimler [In Turkey changes of the forestry legislations and interactions with social and political life after the year of 1937]. (Yüksek Lisans) 

11 

Fikret Koç 

Devam 

TÜRKİYE ORMANCILIK TARİHİNDE ORMAN VE AV DERGİSİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ (Yüksek Lisans) 

12 

Fevzi Tıtarlı 

Devam 

Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Karbon Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi:Torku Örneği (Yüksek Lisans) 

13 

Hasan Emre Ünal 

Devam 

BİR KIRSAL KALKINMA PROJESİNİN BAŞARISI: ÇORUM -ÇANKIRI KIRSAL KALKINMA PROJESİ (Doktora) 

14 

S. Ayla DENİZ IZYAJEN 

Devam 

Türkiye ve Fransa’da Korunan Alanlarda Yönetim Sürecinde Katılımcılık: Kazdağı Milli Parkı-Seine Normande Menderesi Bölge Tabiat Parkı Örnekleri. In Turkey and France, participation on management process in protected areas: Examples of Kazdağı National Park and The Regional Natural Park of loops of the Seine Normandy (Doktora) 

15 

Şeyma Yetiş 

Devam 

Murat Nehri Havzasında ekosistem hizmetlerinin fiyatlandırılması üzerine bir araştırma (Doktora) 

16 

Serpil Erkmen 

Devam 

Kırsal Kalkınma Projelerinde Sosyo Ekonomik Analiz Yöntemi Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Murat Nehri Havzası Örneği (Doktora) 

17 

Ayşe USTA BİROĞLU 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

18 

Emin Menteşe 

Devam 

Orman Deposu Yönetiminin Ekonomik Analizi: Kurtçimeni Orman Deposu Örneği (Yüksek Lisans) 

19 

Burak Derman AYDOĞANOĞLU 

Devam 

Korunan alanların etkin yönetiminde ziyaretçi profillerinin önemi: Ankara Soğuksu Milli Parkı örneği (Yüksek Lisans) 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2016 

ISPARTA İLİ MERA ÇALIŞTAYI 09-10 MART 2016 ISPARTA 

Bilim Kurulu Üyesi 

2016 

International Symposium on Forest Areas and Peri-Urban Forests Dynamics and Challenges 

Sözlü Bildirili 

2016 

Anayasa ve ormancılık çalıştayı. Türkiye Ormancılar Derneği. Ankara 

Yürütme Kurulu Üyesi 

2015 

Mediterranean Forest Week, Barcelona, Spain 

Poster Bildirili 

2015 

XIV. World Forestry Congress, Durban, South Africa 

Poster Bildirili 

2015 

4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon 

Sözlü Bildirili 

2014 

Doğa ve Kalkınma Sempozyumu, Ankara 

Kongre/Sempozyum Başkanı 

2013 

3rd Mediterranean Forest Week Tlemcen Algeria 

Poster Bildirili 

2013 

International Conference Forest certification and protection from illegal logging – International and Russia aspect St. Petersburg State Forest Technical University St. Petersburg/Russia 13-15 November 2013 

Sözlü Bildirili 

10 

2013 

Türkiyede Ormancılık Eğitiminin 156.Yılı Çalıştayı 

Sözlü Bildirili 

11 

2012 

III. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul 

Bilim Kurulu Üyesi 

12 

2011 

4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

13 

2010 

3. Doğu Karadeniz Ormancılık Kongresi 

Sözlü Bildirili 

14 

2009 

2. Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi 

Yürütme Kurulu Üyesi 

15 

2009 

13. Dünya Ormancılık Kongresi 

Sözlü Bildirili 

16 

2008 

Ulusal Ormancılık Kongresi 

Yürütme Kurulu Üyesi 

17 

2006 

1. Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi 

Kongre/Sempozyum Başkanı 

18 

1997 

11. Dünya Ormancılık Kongresi 

Sözlü Bildirili 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2012- 2012 

College of Forestry Oregon State University  

Courtesy Faculty 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Orman ve Av 

Dergi Editörlüğü (Ulusal Dergi) 

Ecological Economics 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

African Journal of Agricultural Research 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü “Araştırma Dergisi” 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Bartın Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Journal of Business and Economic Management  

Dergi Editörlüğü (Uluslararası Dergi) 

Journal of Business Management  

Dergi Editörlüğü (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2010 

Emre GÖKSU 

Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2009 

Ferda Nur ŞENER 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2009 

Özhan TÜRKER 

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2011 

Üstüner Birben 

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

2012 

Soner Tümüklü 

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

2014 

Hasan Emre Ünal 

Ankara Üniversitesi
SBE 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

2015 

Özhan Türker 

İÜ FBE 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

2016 

Gülhanım GÜVENLİ 

Bartın Ü. FBE 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2016 

Seda ERKAN BUĞDAY 

ÇNÜ 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 


 Diğer Bilgiler 

Gitar, bağlama çalar. 2008 yılından bu yana TOD Yayın Organı Orman ve Av dergisinin Editörü, TOD Yönetim Kurulu Üyesi. 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Ismail Belen, Alberto Battistelli, David Brand, Ayhan Çagatay, Sadık Çaglar, Valentina Garavaglia, Mehmet Metaj, Itzhak Moshe, Özden, S. Nicolas Picard, Benül Sözer, Ahmet Türer, 2018. Contribution of Mediterranean forests to the Global Agenda. .  

2.

Özden, S. (Ed), 2018. IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı 2 Cilt. TOD Yayını. IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, (İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık). 15-16 Kasım 2017..  

3.

Özden, S. (Ed), 2016. İkinci Yeşil Kitap-Yeni Anayasa´da Orman, TOD Yayını. Haziran 2016 ISBN: 978-605-64482-3-2. .  

4.

Özden, S., Kılıç, H., Ünal, H.E., Birben, Ü., 2012. Orman Yangını İnsan İlişkisi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, 68 s., ISBN 978-9944-0048-7-9, Ankara. .  

5.

Erdönmez C., Özden, S., Atmiş, E., Akesen A., Ekizoğlu A., Kuvan, Y., 2010. Ormancılık Politikası. Türkiye Ormancılar Derneği Yayını Eylül 2010..  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Erkan Buğday, S. & Özden, S., 2017. The relationship between terrain and rural migration (1965–2013) on the north of Turkey (the case ofKastamonu). Environ Monit Assess (2017) 189: 154. https://doi.org/10.1007/s10661-017-5867-9.  

2.

Özden, S. Birben, Ü., 2012. Ottoman Forestry: Socio-Economic Aspect and Its Influence Today, . Ciência Rural, 42(3): 459-466..  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Saska Petrova, 2014. Contesting forest neoliberalization: Recombinant geographies of ‘illegal’ logging in the Balkans, Volume 55, August 2014, Pages 13–21 . Geoforum

3.

Özden, S. Nayır, İ. Göl, C., Ediş, S. Yılmaz, H. , 2011. Health Problems and Conditions of the Forestry Workers in Turkey. African Journal of Agricultural Research 6 (27): 5884-5890, DOI: 10.5897/AJAR11.505.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Melemez, K., Tunay, M., Emir, T., 2014. A Comparison of Productivity in Five Small-Scale Harvesting Systems . Small-scale Forestry (2014) 13:35–45 DOI 10.1007/s11842-013-9239-1
 2 Melemez, K., 2015. Risk factor analysis of fatal forest harvesting accidents: A case study in Turkey . Safety Science, Volume 79, November 2015, Pages 369–378
 3 Laschi, A., Marchi, E., Foderi, C., Neri, F., 2016. Identifying causes, dynamics and consequences of work accidents in forest operations in an alpine context . Safety Science

4.

Göl, C. Özden, S. Yılmaz, H., 2011. Interactions between rural migration and land use change in the forest villages in Gökçay Watershed. Turkish Journal Of Agriculture and Forestry. doi:10.3906/tar-0912-583.  

5.

Öner, N. Özden, S. Birben, Ü., 2010. Relationship Between a Natural Monumental Stand in Turkey and Local Beliefs. Journal of Environmental Biology, 31, 149-155.  
Makaleye Atıflar (7):
 1 Samakov, A., Berkes, F., 2017. Spiritual commons: sacred sites as core of community-conserved areas in Kyrgyzstan . International Journal of the Commons, 11(1):422-444.
 2 Öztürk, M., Uysal, İ., Yücel, E., Altay, V., Karabacak, E., 2017. Soil-plant interactions in the monumental plane trees (Platanus orientalis) grove-Çanakkale-Turkey . Journal of Environmental Biology, Special Issue, 38(5):1129-1137.
 3 Özkan, B., Ölez, S., Usta, S., Önal Emiroğlu, Ç., Gökmen, M., 2017. İç Anadolu Bölgesi Kalıntı Ormanlarının Durumunun Belirlenmesi ve Korunması İçin Öneriler . IV. Ulusal Ormancılık Kongresi “İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık” 15-16 Kasım 2017, Bildiriler Kitabı I. Cilt , 11-22, Antalya.
 4 Gürsoy, A., 2018. Local Knowledge on Tree Health in Forest Villages in Turkey . The Human Dimensions of Forest and Tree Health, Global Perspectives, Editors: Urquhart, Julie, Marzano, Mariella, Potter, Clive (Eds.), Palgrave Macmillan, Cham
 5 Eser, Y., Gülcü, S., 2019. The effects of growing density and fertilization on morphological seedling characteristics of crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb.) . Turkish Journal of Forestry, 20(1): 15-19.
 6 Mourao, P. R., Martinho, V. D. , 2020. Choosing the best socioeconomic nutrients for the best trees: a discussion about the distribution of Portuguese Trees of Public Interest . Environment, Development and Sustainability, https://doi.org/10.1007/s10668-020-00858-z
 7 Arı, Y., 2020. Protecting Biocultural Diversity at Kazdaği National Park, Balikesir, Turkey: The Role of Sacred Natural Sites . Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 14(2):215-238

6.

Erdönmez, C., Özden, S., 2009. Effect of Rural Development Projects on the Migration towards the Urban Focusing: Example of Köykent Project from Turkey. Ciencia Rural Vol 39, No 6 (2009)..  

7.

Toksoy, D., Ayaz, H., Özden, S., Şen, G., 2008. Forestry Organisation And Public Relations In Turkey’s Eastern Black Sea Region, . NEW MEDIT. A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, Numero 4 - Ottobre/Dicembre 2008.  

8.

Atmiş, E., Özden, S., Lise, W, 2007. Urbanization Pressures on the Natural Forests in Turkey: An Overview. Urban Forestry and Urban Greening, 6(2007):83-92.  

9.

Atmiş, E., Özden, S., Lise, W., 2007. Public participation in forestry in Turkey. Ecological Economics, 62(2007):352-359.  

10.

Özden, S., Mendeş, M.,, 2005. The Usage of Multiple Correspondence Analysis in Rural Migration Analysi. NEW MEDIT. A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, (4) 2005:36–41 .  

11.

Geray, U., Özden, S., 2003. Silvopastoralism in Turkey’s Mountainous Mediterranean Region. Mountain Research and Development.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Yetiş S. Özden, S., 2017. Sosyal Devlet İlkesi Işığında Türkiye´de Orman Köylüsünün Durumu (THE SITUATION OF FOREST VILLAGERS FROM THE POINT OF VIEW SOCIAL STATE LAW). The Journal of Social Science. Yıl 4, Sayı 10, 2017 p. 33-53.  

2.

Özden, S., Ayan, S., 2016. Forest Crimes as a Threat to Sustainable Forest Management. Sibirskij Lesnoj Zurnal (Siberian Journal of Forest Science), . 2016. N. 4: 49–55.  

3.

Özden, S. Erkan Buğday, S. , 2015. Üretim Faktörü Olarak Orman Köylüsünün Nüfus Hareketleri: Kastamonu Örneği. KÜ Orman Fakültesi Dergisi. Kasım 2015.  

4.

Atmiş E., Günşen B., Özden, S., , 2010. How can Turkey’s forest cooperatives contribute to reducing rural poverty?. Unasylva 234/235, Vol. 61, 2010.  

5.

Özden, S., Atmiş, E., 2006. The Mountain-based Culture of the Taurus Yörüks: Cultural and Economic Approaches. Journal of Modern Turkish Studies (2006), 3/2:157-165.  

6.

Toksoy, D. Ayyıldız, H., Özden, S., 2001. Türkiye'de Bazı Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri B, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa 43-53.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Ünal, H.E., Birben, Ü., Özden, S., 2018. Hızlı Kırsal Değerlendirmeden Katılımcı Kırsal Değerlendirmeye: Benzerlikler, Farklılıklar, Avantajlar. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi.  

2.

Üreden, A., Özden, S., 2018. Kurumsal Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır: Teorik Bir Çalışma. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Anatolian Journal of Forest Research.  

3.

Birben, Ü., İmal, B., Özden, S., Öner, N., 2008. Ilgaz (Çankırı)´da Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Yöre Ekonomisine Katkılarının Değerlendirilmesi. Tabiat ve İnsan Dergisi, 2:7-16 .  

4.

Atmiş, E., Erdönmez, C., Özden, S., 2006. "Yaylalar Ve Yaylacılık" Toplantısı Üzerine Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirmeler. Orman ve Av Dergisi, 2006/6, Sayfa 12-15.  

5.

İmal, B., Birben, Ü., Öner, N., Özden, S., 2006. Sosyal Riski Azaltma Projesi (Srap) Kapsamındaki Ağaçlandırma Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Yararları. Kırsal Çevre Yıllığı, ISNN 1303-9334, 32-41.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Buğday, E., Özel, H. B., 2019. Utilizing a Fuzzy Inference System (FIS) and Modified Analytical Hierarchical Analysis for Forest Road Network Planning in Afforested Lands . Polish Journal of Environmental Studies, 28(3):1579–1589.

6.

Özden, S., Birben, Ü., 2005. Orman İşletmelerinin Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 5, No 1, s.99-111.  

7.

Özden, S., Parlaker, E., 2004. Orman Köylerinde Kadınların Eğitim ve Aile Planlaması Sorunları (Sarayköy Örneği). Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi Cilt 4, No 1, Sayfa 104-116, Mayıs 2004.  

8.

Özden, S., 2002. Çankırı’da Kırsal Kalkınma Çabalarına Katkı Amacıyla Kullanılabilecek Alternatif Bir Bitki: Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.). Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi Cilt 2 No 1 Sayfa 1-9, Mayıs 2002.  

9.

Özden, S., Alkan, H., Korkmaz, M., 2002. Kızıldağ Milli Parkı İçerisindeki Köylerin Sosyo-ekonomik Yapısı. Kırsal Çevre Yıllığı 2001, Sayfa 34-47, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayını, Ankara 2002.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Özden, S., 2018. Silvopastoralism as an Ancient Culture in Turkey’s Mediterranean Region. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries.  

2.

Yetiş, Ş. Özden, S., 2018. Yapısal Eşitlik Modellemesinin Ormancılığın Sosyal Alanında Kullanılma Olanakları. VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Tekirdağ/Turkey March 24-25, 2018.  

3.

Özden, S., Kantarcı, K., 2018. Türkiye´nin Ekoturizm Potansiyeli ve Geleceği . İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin 9-11 Mart 2018.  

4.

Üreden, A., Özden, S., 2018. How to Calculate Institutional Carbon Footprint: A Theoretical Study. International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018 Kastamonu.  

5.

Özden, S., 2018. Turkey´s Longest Trekking Route Project: Extended Independence Route. International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018 Kastamonu.  

6.

Uyduran, E., Ayan, S., Özden, S., 2017. Nature Tourism in the Natural Parks and Its Economic Analysis. 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences.  

7.

Erkan Buğday, S., Özden, S., 2016. Determination of the competition level inside the organization in the marketing activities: General Directorate of Forestry case. International Forestry Symposium (October 3-6, 2016; Kastamonu/TURKEY) .  

8.

Özden, S., 2016. The economic analysis of the mastic tree (Pistacia lentiscus L.) cultivation projects. International symposium on Forest areas and peri-urban forests "Dynamics and challenges" 3-5 November 2016.  

9.

Birben, Ü., Ünal, H.E., Özden, S., 2015. A Legal Analysis on Turkish Forest Legislation in Terms of Legally Binding Agreement on Forests in Europe. 16th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Brasov, Romania-May 19-22 2015 .  

10.

Özden, S. Birben, Ü., 2015. Food Security of Local Communities in the Mediterranean Region of Turkey. 4. Mediterranean Forest Week, 17-20 March 2015 Barcelona.  

11.

Özden, S., 2015. A historical bridge between forests and people: Foresters´ Association of Turkey. XIV. World Forestry Congress. Durban South Africa.  

12.

Özden, S., Kılıç, H., Ünal, H.E., Birben Ü., 2013. Who burns forests and why?. 3rd Mediterranean Forest Week. Tlemcen Algeria.  

13.

Atmiş E., Günşen B., Özden, S., 2009. Forest Cooperatives and Its Importance in Rural Poverty Reduction in Turkey. XIII World Forestry Congress, Buenos Aires, Argentina.  

14.

Birben, Ü., Özden, S., 2008. Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Osmanlı Dönemi Ormancılığımız ve Günümüze Etkileri. XI International Congress Of Social And Economic History Of Turkey, 17‐22 June 2008, Bilkent Üniversitesi, Ankara .  

15.

Özden, S.,, 2001. Rural Women's Status and Problems in Forest Villages (Ayseki Village Sample). International Conference FOREST RESEARCH: A Challenge for an Integrated European Approach, Vol. II, 749-753, Thessaloniki, Greece.  

16.

Atmiş, E., Özden, S., 1997. Forest-Public Relations (Bartın Sample). XI. World Foresty Congress, Antalya, 1997 .  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Erkan Buğday, S., Özden, S. , 2015. Türkiye’de Orman Ürünleri Pazarında TSE Standartları. 4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi Trabzon.  

2.

Ünal, H. E., Birben, Ü., Özden, S., 2015. Taslak Avrupa Orman Sözleşmesinin Ulusal Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi. 4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi Trabzon.  

3.

Ünal, H.E., Birben, Ü., Özden, S., , 2015. Taslak Avrupa Orman Sözleşmesinin Ulusal Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi. 4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi,14-17 Ekim 2015, Trabzon.  

4.

Birben, Ü., Ünal, H.E., Özden, S., 2014. Avrupa Birliği Su Kaynakları Yönetimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme . I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 17-19 Eylül 2014, Çankırı.  

5.

Birben, Ü. Ünal, H.E., Özden, S., 2012. 2013 Avrupa Orman Sözleşmesi Gayriresmî Belgesinin Ulusal Orman Mevzuatı Açısından İrdelenmesi. 3. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 18-20 Ekim, İstanbul. .  

6.

Özden, S., Ünal, H.E., 2011. Gelişen Madencilik Uygulamalarının Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi. 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu 2-3 Haziran, İzmir.  

7.

Özden, S. Ünal, H. E., 2011. Gelişen Madencilik Uygulamalarının Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi "Evaluation of Recent Mining Practices in terms of Forest Policy" . 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu 2-3 Haziran 2011 İzmir.  

8.

Özden, S. Ekici F., , 2010. Orman mühendisliği mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği. . 3. Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 2010, Artvin.  

9.

Ünal, H.E., Özden, S., , 2009. Orman Ekonomisi Anabilim Dallarının Uluslararası İndekslerde Taranan Yayın Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 2. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Isparta.  

10.

Özden, S., Ünal, H.E., 2008. Türkiye’de Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği Bölümlerinin Yayın Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Ormancılık Kongresi, “150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi bildiriler kitabı, sf 161-170, 20-22. Mart 2008, Ankara.  

11.

Erdönmez, C., Tolunay, A., Ünal, H.E., Özden, S., 2008. Bir Bölüm Meslek Mensubunun Türkiye’deki Orman Mühendisliği Eğitim ve Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. 3. Ulusal Ormancılık Kongresi, 150. Yılında Türkiye`de Ormancılık Eğitimi bildiriler kitabı, sf 123-130, 20-22. Mart 2008, Ankara.  

12.

Özden, S., Birben, Ü., 2007. Orman Köylerinde Yaşanan Göç Olgusunun Nedenleri Ve Sonuçları. İç,Dış/Göç ve Kültür IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Özetler Kitabı, s.122, Şile/İstanbul .  

13.

Özden, S., 2003. Karar Alma Sürecine Çağdaş Bir Yaklaşım: Katılımcı Yönetim. ", II. Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa 360-368, Ankara, 19-20 Mart 2003 .  

14.

Özden, S., 2002. Orta Toros Dağlarında Yaşayan Yörüklerin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Kültürleri, Göçerlik ve Kalkınmalarının Desteklenmesi. Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı sf. 196-205, 25-27 Haziran 2002, Ilgaz Dağı, 2002.  

15.

Özden, S., 1997. Türkiye'de Sulak Alanlarının Önemi ve Sorunları. Su ve Çevre Sempozyumu ’97 Bildiriler Kitabı, Sf. 525-530, 2-5 Haziran,İstanbul, 1997. .  
Toplam Makale Sayısı: 62

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Özden, S. S. Ayla Deniz Izyajen. 2016-2019. Türkiye ve Fransa´da Korunan Alanlarda Yönetim Sürecinde Katılımcılık: Kazdağı Milli Parkı-Seine Normande Menderesi Bölge Tabiat Parkı Örnekleri (Destekleyen Kuruluş: ÇNÜ BAP Proje No: OF180516D02 ) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 2.Erkan Buğday, S., Özden, S., Korap, H.L., Buğday, E.. 2017-2018. Açık Artırmalı Orman Ürünleri Satışlarında Artış Miktarına Döviz Kurlarının Etkisinin Belirlenmesi (Batı Karadeniz Orman İşletme Müdürlükleri Örneği) (Destekleyen Kuruluş: Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ) [Araştırma Projesi] 
 3.Özden, S. . 2013-2016. Sakız ağacı (Pistacia lentiscus L.) yetiştiriciliği projelerinin ekonomik analizi (Destekleyen Kuruluş: ÇKÜ BAP) [Araştırma Projesi] 
 4.Özden, S. Erkan Buğday, S.. 2015-2016. Oduna Dayalı Orman Ürünlerinde Stratejik Pazarlama Analizi (Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen Kuruluş: ÇNÜ BAP Proje No: OF190615D05) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 5.Özden, S. Kılıç, H. Ünal, H.E. Birben, Ü.. 2011-2012. Orman yangınları ve insan ilişkisi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen Kuruluş: ÇNÜ BAP) [Araştırma Projesi] 
 6.Özden, S.. 2005-2006. Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Çankırı Alan Araştırması Koordinatörü (Destekleyen Kuruluş: Avrupa Birliği, İLO) [Araştırma Projesi] 
 7.Geray, U. Özden, S. Alkan, H. Korkmaz, M. 1997-1998. Kızıldağ Milli Parkı Master Plan Projesi (Sosyal Analiz) (Destekleyen Kuruluş: Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü) [Araştırma Projesi] 
 8.Özden, S.. 1994-1995. Türkiye´de Ramsar Kapsamındaki Sulak Alanların Yönetsel Sorunları ve Çözüm Önerileri (Destekleyen Kuruluş: İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 8 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.