Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIROrman Mühendisliği, Silvikültür Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Bolu-Mengen, 1978

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 ()
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : figencakir@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2004
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2007
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Silvikültür Doktora
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Devrez (Ilgaz-Ankara) Orman İşletme Şefliği’ndeki Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar
Danışman: Yrd.Doç Dr. M. Nuri ÖNER
  

 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Öner, N., Eren, F., 2008. The Comparisons Between Root Collar Diameter and Height Growth of Black Pine (Pinus nigra Arnold.) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Seedlings in Bolu Forest Nursery. Journal of Applied Biological Sciences, 2(1):07-12 .  
Makaleye Atıflar (10):
 1 Pourmajidian, M.R., Ammi, S.,Tabari, M., Spahbodi, K., Parsakhoo; A., 2009. Effect of the Extent of Root Pruning on Growth, Biomass and Nutrient Content of Oak (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) Seedlings . Journal of Applied Biological Sciences, 3 (1):87-91.
 2 Sıvacıoğlu, A, 2010. Genetic Variation in Seed and Cone Characteristics in a Clonal Seed Orchard of Scots pine (Pinus sylvestis L.) Grown in Kastamonu-Turkey . Romanian Biotechnological Letters, Volume: 15, Issue: 6, Pages: 5695-5701. Published: NOV-DEC 2010.
 3 Atalay, İ., Efe, R., 2012. Ecological attributes and distribution of Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana Lamb.Holmboe] in Turkey . Journal of Environmental Biology , Volume: 33, Issue: 2, Special Issue: SI Supplement: S, Pages: 509-519, Published: APR 2012.
 4 Banach, J., Skrzyszewska, K., Swieboda, L., 2013. Substrate influences the height of one- and two-year-old seedlings of silver fir and European beech growing in polystyrene containers . Forest Research Papers (Lesne Prace Badawcze),June 2013, Vol. 74 (2):117–125.
 5 Ivetic, V., Skoric, M., 2013. The Impact of Seeds Provenance and Nursery Production Method on Austrian Pine (Pinus nigra Arn.) Seedlings Quality . Annals of Forest Research, 56(2):1-10.
 6 Atik, A., 2013. Effect of different concentrations of effective microorganisms (Baikal EM1) on the root collar diameter and height growth in the seedlings of Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold. subsp pallasiana Lamb. (Holmboe)] . Journal of Food Agriculture & Environment, Volume: 11, Issue: 2, Pages: 1300-1304, Published: 2013.
 7 Atik, A., 2014. Effect of Different Concentrations of Vermicompost (Biohumus) on the Root Collar Diameter And Height Growth in the Seedlings of Anatolian Black Pine . Journal of Forests, 1(2):29-36
 8 Atik, A., Yılmaz, B., Aslan, F., 2015. Effects of Three Different Concentrations of Vermicompost on the Growth in the with 2+0 Aged Seedlings of Anatolian Black Pine . International Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries, 3(2): 25-31
 9 Kravkaz Kuşçu, İ. S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemir Özcan, A. G., Şevik, H.,, 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.) . Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37, Publisher: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editors: Recep EFE, Murat ZENCİRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, pp.455-461.
 10 Silvestru-Grigore, C. V., Dinulica, F., Spârchez, G., Halalisan, A. F., Dinca, L. C., Enescu, R. E., Crisan, V. E., 2018. Radial Growth Behavior of Pines on Romanian Degraded Lands . Forests 2018, 9, 213; doi:10.3390/f9040213.

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Çakır, F., Öner, N., 2013. Studies on Stand Structures within the Devrez (Ilgaz-Ankara) District. International Conference Forest Research Institute at The Bulgarian Academy of Sciences 85-th Anniversary, Federation of Scientific and Technical Unions (FSTU), 1-2 October 2013, Sofia, Bulgaria. Abstracts Book, p.50, (Sözlü Bildiri-Özet).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Çakır, M. Çakır, F., 2015. Ormancılık faaliyetlerinin ölüörtü ve toprak eklembacaklı faunasına etkisi. Üretim İşlerinde hassas ormancılık sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz.  
Toplam Makale Sayısı: 3

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Bozkuş, F. Aksoy, N. Çakır, F. Çakır, M.. 2011-2015. Çankırı Yapraklı Yöresinde Ormandan Bozkıra Geçiş Kuşağının Silvikültürel Özelliklerinin Tespiti (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP (17745)) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.