Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIROrman Mühendisliği, Silvikültür Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Bolu-Mengen, 1978

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 ()
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : figencakir@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2004
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2008
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Silvikültür Doktora 2014
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Devrez (Ilgaz-Ankara) Orman İşletme Şefliği’ndeki Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar
Danışman: Yrd.Doç Dr. M. Nuri ÖNER
  
Doktora Tezi : Çankırı Yöresi Ormandan Stebe Geçiş Zonundaki Orman Kuruluşları Ve Silvikültürel Özellikleri
Danışman: Prof.Dr. H. Ferhat BOZKUŞ

 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Verdiği Lisans Dersleri 

Orman Bakımı
Silvikültürün Temel Esasları
Silvikültür Tekniği
Kent Ormancılığı
Meşcere Dinamiği
Silvikültürel Planlama


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Doğal Gençleştirme Yöntemleri
Karışık Meşcerelerin Silvikültürü
Sürgün Ormanları ve Koruya Dönüştürme
Ormancılıkta Budama Teknikleri
Kurak Bölge Ormancılığı


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2015 

Özlem Eken 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2017 

Özlem Eken 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

2015 

Doğu Kağan Sarıcı 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Öner, N., Eren, F., 2008. The Comparisons Between Root Collar Diameter and Height Growth of Black Pine (Pinus nigra Arnold.) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Seedlings in Bolu Forest Nursery. Journal of Applied Biological Sciences, 2(1):07-12 .  
Makaleye Atıflar (10):
 1 Pourmajidian, M.R., Ammi, S.,Tabari, M., Spahbodi, K., Parsakhoo; A., 2009. Effect of the Extent of Root Pruning on Growth, Biomass and Nutrient Content of Oak (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) Seedlings . Journal of Applied Biological Sciences, 3 (1):87-91.
 2 Sıvacıoğlu, A, 2010. Genetic Variation in Seed and Cone Characteristics in a Clonal Seed Orchard of Scots pine (Pinus sylvestis L.) Grown in Kastamonu-Turkey . Romanian Biotechnological Letters, Volume: 15, Issue: 6, Pages: 5695-5701. Published: NOV-DEC 2010.
 3 Atalay, İ., Efe, R., 2012. Ecological attributes and distribution of Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana Lamb.Holmboe] in Turkey . Journal of Environmental Biology , Volume: 33, Issue: 2, Special Issue: SI Supplement: S, Pages: 509-519, Published: APR 2012.
 4 Banach, J., Skrzyszewska, K., Swieboda, L., 2013. Substrate influences the height of one- and two-year-old seedlings of silver fir and European beech growing in polystyrene containers . Forest Research Papers (Lesne Prace Badawcze),June 2013, Vol. 74 (2):117–125.
 5 Ivetic, V., Skoric, M., 2013. The Impact of Seeds Provenance and Nursery Production Method on Austrian Pine (Pinus nigra Arn.) Seedlings Quality . Annals of Forest Research, 56(2):1-10.
 6 Atik, A., 2013. Effect of different concentrations of effective microorganisms (Baikal EM1) on the root collar diameter and height growth in the seedlings of Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold. subsp pallasiana Lamb. (Holmboe)] . Journal of Food Agriculture & Environment, Volume: 11, Issue: 2, Pages: 1300-1304, Published: 2013.
 7 Atik, A., 2014. Effect of Different Concentrations of Vermicompost (Biohumus) on the Root Collar Diameter And Height Growth in the Seedlings of Anatolian Black Pine . Journal of Forests, 1(2):29-36
 8 Atik, A., Yılmaz, B., Aslan, F., 2015. Effects of Three Different Concentrations of Vermicompost on the Growth in the with 2+0 Aged Seedlings of Anatolian Black Pine . International Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries, 3(2): 25-31
 9 Kravkaz Kuşçu, İ. S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemir Özcan, A. G., Şevik, H.,, 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.) . Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37, Publisher: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editors: Recep EFE, Murat ZENCİRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, pp.455-461.
 10 Silvestru-Grigore, C. V., Dinulica, F., Spârchez, G., Halalisan, A. F., Dinca, L. C., Enescu, R. E., Crisan, V. E., 2018. Radial Growth Behavior of Pines on Romanian Degraded Lands . Forests 2018, 9, 213; doi:10.3390/f9040213.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Çakır, F., Bozkuş, F., 2017. Çankırı Yöresi Ormandan Stebe Geçiş Kuşağındaki Meşcere Kuruluş Özellikleri. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.Cilt 3, Sayı 2, 111-122. Çankırı.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Çakır, M. ve Çakır, F., 2018. Carbon and Nitrogen Storage in Litter of Forest-Steppe Transition Zone in Çankırı. International Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastasmonu, Turkey.  

2.

Çakır, F., Oskay, F., 2017. Dieback of boxelders (Acer negundo L.) in Çankırı Province.. The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration", 7-10 November. Trabzon, Turkey..  

3.

Çakır, F., Oskay, F., 2017. The impact of maintenance and pruning practices on health of urban trees; a case study from Çankırı Province. International Symmposium on New Horizons in Forestry. 18-20 October, Isparta, Turkey..  

4.

Çakır, F., Bozkuş, F., 2014. Yarı Kurak Orman-Step Geçiş Zonunun Tür Zenginliği ve Tür Çeşitliliği Bakımından Önemi: Çankırı Örneği. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir..  

5.

Çakır, F., 2013. Orman-Step Geçiş Kuşağı Formasyonlarının Bitki Biyoçeşitliliği Bakımından Değerlendirilmesi.. Ekoloji Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ..  

6.

Çakır, F., Öner, N., 2013. Studies on Stand Structures within the Devrez (Ilgaz-Ankara) District. International Conference Forest Research Institute at The Bulgarian Academy of Sciences 85-th Anniversary, Federation of Scientific and Technical Unions (FSTU), 1-2 October 2013, Sofia, Bulgaria. Abstracts Book, p.50, (Sözlü Bildiri-Özet).  

7.

Çakır, F. , 2012. Stand Structure Characteristics of Pure and Mixed Uludağ Fir (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) Forest in Devrez (Ilgaz ) District.. 14th International Fir Symposium (IKA). 12-14 September, Kastamonu-Turkey..  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Çakır, F., 2017. Ağaçlandırmaların Bitki Biyoçeşitliliğine Etkisi.. 2023’e Doğru VI. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, 175-185. Antalya..  

2.

Oskay, F., Çakır, F., Lehtijärvi, A., 2015. Ormancılık faaliyetlerinin ve silvikültürel uygulamaların orman hastalıkları üzerindeki etkileri.. Üretim İşlerinde hassas ormancılık sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz, Kastamonu..  

3.

Çakır, M. Çakır, F., 2015. Ormancılık faaliyetlerinin ölüörtü ve toprak eklembacaklı faunasına etkisi. Üretim İşlerinde hassas ormancılık sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz.  
Toplam Makale Sayısı: 12

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Bozkuş, F. Aksoy, N. Çakır, F. Çakır, M.. 2011-2015. Çankırı Yapraklı Yöresinde Ormandan Bozkıra Geçiş Kuşağının Silvikültürel Özelliklerinin Tespiti (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP (17745)) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.