Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. Dr. Gamze TUTTUOrman Mühendisliği, Orman Botaniği Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Çanakkale-Çan, 1986

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (3279)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : gamzeertugrul@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

16.03.1986 tarihinde Çanakkale’nin Çan ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çan Atatürk İlkokulu´nda, ortaokul ve lise öğrenimini Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2004 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü’nden 2008 yılında bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Botaniği Programında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2011 yılında tamamladı.

27.07.2009 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 11.02.2010 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Botaniği programında öğrenimine devam etmek üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 35. maddesi gereğince görevlendirildi. Şubat 2010 - Temmuz 2012 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalında çalıştı.

2012 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde başladığı doktora eğitimini 2017 yılında tamamlayarak "Doktor" unvanını almaya hak kazanmıştır.
 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2008
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2011
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora 2017
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarındaki Jipsli Alanların Florası
Danışman: Prof. Dr. Ünal AKKEMİK
  
Doktora Tezi : Tosya (Kastamonu) İlçesinin Florası ve Etnobotaniği
Danışman: Prof. Dr. Gökhan ABAY

 Uzmanlık Alanları 

Bitki Sistematiği, Tohumlu Bitkiler, Etnobotanik


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası
Türkiye Ormancılar Derneği


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12009 - Türk Eğitim Vakfı Yüksek Lisans Bursu
22008 - Bölüm İkincisi (İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi)

 Verdiği Lisans Dersleri 

ORM201 Gymnospermae
ORM202 Angiospermae


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2014-2018 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Orman Mühendisliği Bölümü Sosyal Komite ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu Üyesi 

2015-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Birimi 

Orman Fakültesi Birim Temsilciliği 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Başkanı 

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2018 

Int. Eurasian Conference on Biological and Chemical Science 

Poster Bildirili 

2018 

Ecology 2018 (Uluslararası Ekoloji Sempozyumu) 

Poster Bildirili 

2017 

Int. Symp. on Biodiversity and Edible Wild Species (Bews 2017) 

Sözlü Bildirili 

2017 

Int. Symp. on Biodiversity and Edible Wild Species (Bews 2017) 

Poster Bildirili 

2017 

Ecology 2017 (Uluslararası Ekoloji Sempozyumu) 

Poster Bildirili 

2017 

1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi 

Poster Bildirili 

2017 

International Symposium On Medicinal, Aromatic And Dye Plants 

Poster Bildirili 

2017 

1.Uluslararası Demirci Sempozyumu, Manisa 

Sözlü Bildirili 

2017 

International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR) 

Poster Bildirili 

10 

2017 

International Forestry and Environment Symposium (IFES 2017)  

Sözlü Bildirili 

11 

2017 

International Forestry and Environment Symposium (IFES 2017) 

Poster Bildirili 

12 

2016 

SEAB 2016 (Symposium on EuroAsian Biodiversity) 

Poster Bildirili 

13 

2016 

International Forestry Symposium (IFS 2016) 

Poster Bildirili 

14 

2015 

10th International Beech Symposium 

Poster Bildirili 

15 

2015 

1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 

Poster Bildirili 

16 

2014 

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Katılımcı 

17 

2014 

II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 

Poster Bildirili 

18 

2014 

III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 

Poster Bildirili 

19 

2012 

21. Ulusal Biyoloji Kongresi 

Sözlü Bildirili 

20 

2012 

21. Ulusal Biyoloji Kongresi 

Poster Bildirili 

21 

2011 

Ekoloji 2011  

Poster Bildirili 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi  

Hakem (Ulusal Dergi) 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Tuttu, G., 2014. Calycanthaceae (Calycanthus L., Chimonanthus Lindl.) Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. (Editör: Akkemik, Ü.). Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 402-406, ISBN: 978-605-4610-48-8, Ankara.  

2.

Karlıoğlu, N., Tuttu, G., Tunçkol, B., 2014. Genista L. Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. (Editör: Akkemik, Ü.). Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 611-626, ISBN: 978-605-4610-48-8, Ankara.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Akkemik, Ü., 2016. Genista tinctoria L., s.1019 . İstanbul´un Doğal Bitkileri, Cinius Yayınları

3.

Tuttu, G., 2014. Lagerstroemia L., Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. (Editör: Akkemik, Ü.). Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 100-102, ISBN: 978-605-4610-49-5, Ankara.  

4.

Tuttu, G., 2014. Ononis L., Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. (Editör: Akkemik, Ü.). Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 645-647, ISBN: 978-605-4610-48-8, Ankara.  

5.

Tuttu, G., 2014. Aucuba Thunb., Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. (Editör: Akkemik, Ü.). Orman Genel Müdürlüğü Yayınları,703-705, ISBN: 978-605-4610-48-8, Ankara.  

6.

Tuttu, G., 2014. Chaenomeles Lindl., Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. (Editör: Akkemik, Ü.). Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 305-307, ISBN: 978-605-4610-49-5, Ankara.  

7.

Tuttu, G., 2014. Platanaceae (Platanus L.), Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. (Editör: Akkemik, Ü.). Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 208-212, ISBN: 978-605-4610-49-5, Ankara.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Akkemik, Ü, 2016. Platanus orientalis L., s.1050 . İstanbul`un Doğal Bitkileri, Cinius Yayınları.

8.

Tuttu, G., 2014. Vitaceae (Parthenocissus Planch., Vitis L.) Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. (Editör: Akkemik, Ü.). Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 625-630, ISBN: 978-605-4610-49-5, Ankara.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Akkemik, Ü., 2016. Vitis sylvestris Gmelin, s.1109 . İstanbul´un Doğal Bitkileri, Cinius Yayınları

9.

Aksoy, N., Ertuğrul, G., 2011. Ephedraceae, Türkiye´nin Doğal Gymnospermleri (Açık Tohumlular). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (Editörler: Yaltırık, F., Akkemik, Ü.), 183-199, ISBN 978-605-60143-1-4, Ankara.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Karlıoğlu Kılıç, N., Tuttu, G., 2017. Pollen morphology of Cornus mas L. and Cornus sanguinea L. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, Cilt 67, Sayı 1, s 65-71, DOI: http://dx.doi.org/10.17099/jffiu.75357.  

2.

Yılmaz, H., Tuttu, G., 2016. Çamucu Orman İşletme Şefliği’nin (Balya, Balıkesir/Türkiye) florası. Biological Diversity and Conservation, 9/1, 10-24.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Tuttu, G., Ursavaş, S., Söyler, R., 2017. Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3 (1); 60-66.  

2.

Yıldırımlı, Ş., Tuttu, G., Abay, G., 2017. Solenanthus abayi (Boraginaceae), a new species from Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 24 (2); 47-57.  

3.

Tuttu, G., Akkemik, Ü., 2017. Çankırı–Korubaşı Tepe ve Civarındaki Jipsli Alanların Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 24 (1); 45-88.  

4.

Tuttu, G., Ursavaş, S., 2016. Kayın Yaprağının Türkiye’deki Hasat Miktarları. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2 (1-2); 1-3.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Tuttu, G., Ursavaş, S., Çizgen, S., 2018. Ladenin (Cistus sp.) Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 907. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

2.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2018. Göknar (Abies sp.) Dalının Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 914. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

3.

Ursavaş, S., Çizgen, S., Tuttu, G., 2018. Funda (Erica sp.) ve Funda Kök Odununun Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımları. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 926. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

4.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2018. Çam (Pinus sp.) İbresinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 1283. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

5.

Ursavaş, S., Çizgen, S., Tuttu, G., 2018. Harvest Yields and Ethnobotanical Use of Lichens in Turkey. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 1287. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

6.

Tuttu, G., Ursavaş, S., Çizgen, S., 2018. Alıç (Crataegus sp.) Meyvesi ve Yaprağının Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımları. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 1354. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

7.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2018. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Juniperus drupacea Cones in Turkey. Ecology 2018 International Symposium, Abstract Book, 901. 19-23 June 2018, Kastamonu (Poster Bildiri).  

8.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2018. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Oleander (Nerium oleander) in Turkey. Ecology 2018 International Symposium, Abstract Book, 871. 19-23 June 2018, Kastamonu (Poster Bildiri).  

9.

Ursavaş, S., Tuttu, G., Çizgen, S., 2018. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Oriental Sweetgum (Liquidambar orientalis) in Turkey. Ecology 2018 International Symposium, Abstract Book, 855. 19-23 June 2018, Kastamonu (Poster Bildiri).  

10.

Tuttu, G., Abay G., Yıldırımlı Ş., 2017. Ethnobotanical properties of Tosya district (Kastamonu, Turkey) geophytes. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (Bews 2017), Abstract Book, 126. 3-5 April 2017, Antalya (Sözlü Bildiri).  

11.

Tuttu, G., Abay G., Yıldırımlı Ş.,, 2017. Ethnobotanical importance of quince (Cydonia oblonga Mill.) and usage patterns in Tosya . International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (Bews 2017) 3-5 April 2017, Antalya (Poster Bildiri).  

12.

Tuttu, G., Abay G., Yıldırımlı Ş., 2017. Some edible wild plants in Tosya district (Kastamonu, Turkey) . International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (Bews 2017), Abstract Book, 331. 3-5 April 2017, Antalya (Poster Bildiri).  

13.

Tuttu, G., Yılmaz, H., 2017. Endemic Plants of Balya Çamucu Forest Enterprice Area (Balıkesir/Turkey). Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Abstract Book, 552. 11-13 Mayıs 2017, Kayseri (Poster Bildiri).  

14.

Tuttu, G., Akçay, A., 2017. Woody plants of Güneydağ Forest Enterprice Area (Fethiye/Turkey). Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Abstract Book, 849. 11-13 Mayıs 2017, Kayseri (Poster Bildiri).  

15.

Tuttu, G., Abay G., Yıldırımlı Ş., 2017. Useful Plants Used as Herbal Tea in Tosya (Kastamonu) District. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Abstract Book, 851. 9-12 Mayıs 2017, Konya (Poster Bildiri).  

16.

Ursavaş, S., Tuttu, G., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Mushroom (Boletus sp.) in Turkey. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Abstract Book, 482. 9-12 Mayıs 2017, Konya (Poster Bildiri).  

17.

Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Stinging nettle (Urtica sp.) in Turkey. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Abstract Book, 487. 9-12 Mayıs 2017, Konya (Poster Bildiri).  

18.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Lavender (Lavandula sp.) in Turkey. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Abstract Book, 484. 9-12 Mayıs 2017, Konya (Poster Bildiri).  

19.

Çizgen, S., Ursavaş, S.,Tuttu, G., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Mistletoe (Viscum album L.) in Turkey. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Abstract Book, 486. 9-12 Mayıs 2017, Konya (Poster Bildiri).  

20.

Çizgen, S., Tuttu, G., 2017. Türkiye’deki Anemone (Anemon sp.) Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Symposium On Medicinal, Aromatic And Dye Plants, Proceedings Book, 309. 5-7 October 2017, Malatya, Turkey (Poster Presentation).  

21.

Çizgen, S., Tuttu, G., 2017. Türkiye’deki Cyclamen sp. Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Symposium On Medicinal, Aromatic And Dye Plants, Proceedings Book, 516. 5-7 October 2017, Malatya, Turkey (Poster Presentation).  

22.

Çizgen, S., Tuttu, G., 2017. Türkiye’deki Astragalus sp. Etnobotanik Kullanımı ve Kitre Hasat Miktarları. International Symposium On Medicinal, Aromatic And Dye Plants, Proceedings Book, 348. 5-7 October 2017, Malatya, Turkey (Poster Presentation).  

23.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Türkiye’deki Kuşburnu Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Symposium On Medicinal, Aromatic And Dye Plants, Proceedings Book, 569. 5-7 October 2017, Malatya, Turkey (Poster Presentation).  

24.

Çizgen, S., Tuttu, G., 2017. Türkiye’deki Reçine Üretim Miktarı ve Kullanım Alanları. International Symposium On Medicinal, Aromatic And Dye Plants, Proceedings Book, 541. 5-7 October 2017, Malatya, Turkey (Poster Presentation).  

25.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Türkiye’deki Hayıt Yaprağı Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. 1.Uluslararası Demirci Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 331-332. 12-14 Ekim 2017, Manisa (Sözlü Bildiri).  

26.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Türkiye’deki Zeytin-Zeytin Sürgünü Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. 1.Uluslararası Demirci Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 333-334. 12-14 Ekim 2017, Manisa (Sözlü Bildiri).  

27.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Juniper (Juniperus sp.) Seed in Turkey. ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Abstract Book, 355. 18-20 October 2017, Isparta, Turkey (Poster Presentation).  

28.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Acorn in Turkey. ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Abstract Book, 356. 18-20 October 2017, Isparta, Turkey (Poster Presentation).  

29.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Rhododendron (Rhododendron sp.) in Turkey. ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Abstract Book, 357.18-20 October 2017, Isparta, Turkey (Poster Presentation).  

30.

Tuttu, G., Abay G., Yıldırımlı Ş., 2017. The Flora of Tosya district (Kastamonu). International Forestry and Environment Symposium (IFES 2017), Abstract Book, 27. 7-10 November 2017, Trabzon (Sözlü Bildiri).  

31.

Tuttu, G., Abay G., Yıldırımlı Ş., 2017. New Floristic Records for A5 Square (Tosya, Kastamonu). International Forestry and Environment Symposium (IFES 2017), Abstract Book, 32. 7-10 November 2017, Trabzon (Sözlü Bildiri).  

32.

Tuttu, G., Abay G., Yıldırımlı Ş., 2017. New Floristic Records for A4 Square (Tosya, Kastamonu). International Forestry and Environment Symposium (IFES 2017), Abstract Book, 31. 7-10 November 2017, Trabzon (Poster Bildiri).  

33.

Tuttu, G., Abay G., Yıldırımlı Ş., 2016. Orchids of Tosya Districts (Kastamonu, Turkey). Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016), Abstract Book, 403. 23-27 Mayıs 2016, Antalya (Poster Bildiri).  

34.

Tuttu, G., Ursavaş, S., Söyler, R., 2016. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Lime Flowers in Turkey. International Forestry Symposium (IFS 2016), Abstract Book, 210. 07-10 December 2016, Kastamonu (Poster Bildiri).  

35.

Ursavaş, S., Tuttu, G., Söyler, R., 2016. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Carob (Ceratonia siliqua L.) in Turkey. International Forestry Symposium (IFS 2016), Abstract Book, 211. 07-10 December, Kastamonu (Poster Bildiri).  

36.

Ursavaş, S., Tuttu, G., Söyler, R., 2016. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Chestnut in Turkey. International Forestry Symposium (IFS 2016), Abstract Book, 212. 07-10 December 2016, Kastamonu (Poster Bildiri).  

37.

Aytaş, İ., Tuttu, G., 2015. Evaluating use opportunities of Fagus orientalis in the urban open-green spaces. 10th International Beech Symposium, Abstract Book, 81-83. Kastamonu Üniversitesi, 1-6 Eylül 2015, Kastamonu (Tam Metin, Poster Bildiri).  

38.

Tuttu, G., Ursavaş, S., 2015. Harvest amounts of the beech leaves in Turkey. 10th International Beech Symposium, Abstract Book, 92. Kastamonu Üniversitesi, 1-6 Eylül 2015, Kastamonu (Poster Bildiri).  

39.

Tuttu, G., Abay, G., 2014. Çankırı ve Çevresi Zehirli Bitkileri. III. International Non-wood Forest Products Symposium, Bildiriler Kitabı, 931-943. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş (Tam Metin, Poster).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Tuttu, G., Yılmaz, H., 2015. Balya Çamucu Orman İşletme Şefliği’nin (Balıkesir/Balya) Geofitleri. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 128. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 02-04 Eylül 2015, Bolu (Poster Bildiri).  

2.

Tuttu, G., 2015. Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarındaki Jipsli Alanların Endemik Bitkileri. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 89. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 02-04 Eylül 2015, Bolu (Poster Bildiri).  

3.

Tuttu, G., 2014. Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarının Tıbbi ve Aromatik Bitkileri . II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 329-339. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 23-25 Eylül 2014, Yalova (Poster Bildiri).  

4.

Karlıoğlu, N., Ertuğrul, G., 2012. Cornus mas ve Cornus sanguinea Türlerinin Polen Morfolojisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 613. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, 3-7 Eylül 2012, İzmir (Poster Bildiri).  

5.

Yılmaz, R., Köse, N., Akkemik, Ü., Yılmaz, Y., Karlıoğlu, N., Yılmaz, H., Güner, H.T., Ertuğrul, G., Dalfes, H.N., 2012. ISTO Sanal Herbaryumunun Oluşturulması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, 3-7 Eylül 2012, İzmir (Sözlü Bildiri).  

6.

Ertuğrul, G., 2011. Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarındaki Jipsli Alanların Önemli Odunsu Bitki Taksonları. Ekoloji 2011 Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 179. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, 5-7 Mayıs 2011, Düzce (Poster Bildiri).  
Toplam Makale Sayısı: 60

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Ursavaş, S., Tuttu, G.. 2017-2019. Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı (Çankırı/Eldivan) Tohumlu ve Tohumsuz (Briyofit) Bitki Florası (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Tuttu, G., Abay, G. 2015-2017. Tosya (Kastamonu) İlçesinin Florası ve Etnobotaniği (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 2.Akçay, A., Tuttu, G.. 2015-2016. Fethiye Güneydağ Orman İsletme Şefliğinin Ağaç ve Çalıları (2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri) (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 3.Yılmaz, H., Ertuğrul, G.. 2012-2014. Balkesir Balya Çamucu Orman İşletme Şefliği Alanının Florası (Destekleyen Kuruluş: İstanbul Üniversitesi BAP, Proje No: 22432) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 4 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.