Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. Dr. Semih EDİŞOrman Mühendisliği, Havza Yönetimi Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Kırklareli, 1985

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (3309)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : semihedis@karatekin.edu.tr     semihedis@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce
Kişisel Web Sitesi : havzayonetimi.org

 Kısa Özgeçmiş 

Semih EDİŞ, 1985 yılında Kırklareli İli’nde doğdu. İlköğrenimini Kırklareli Tevfik Fikret İlkokulu´nda, ortaokul ve lise öğrenimini Kırklareli Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında kazandığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında “Orman Mühendisi” unvanıyla mezun oldu. 2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi’e Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimine başlamış ve 2018 yılında bitirmiştir. Evli ve 1 çocuk babasıdır. 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2007
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Havza Yönetimi Yüksek Lisans 2011
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Havza Yönetimi Doktora 2018
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Yarı Kurak Havzalarda Düşük Akışların Analizi (Söğütözü Deresi ve Terme Çayı Havzaları Örneği) (Eş Danışman: Doç. Dr. Yusuf SERENGİL)
Danışman: Yard. Doç. Dr. Ceyhun GÖL
  
Doktora Tezi : Yarı Kurak Havzalarda Hidrolojik Modelleme ile İklim Parametrelerinin ve Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Analizi (Terme Çayı Havzası Örneği)
Danışman: Doç. Dr. Ceyhun GÖL

 Uzmanlık Alanları 

Ekohidroloji, Hidroekoloji, Düşük Akımlar, Hidromorfoloji, Riparian Tamponlar, Havza Yönetimi


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası-İstanbul Şubesi, 2007
International Association of Hydrological Sciences,2011
Orman Mühendisleri Odası-Ankara Şubesi, 2011


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12007 - Bölüm İkincisi (Düzce Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü)

 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2011-2018 

Orman Mühendisleri Odası 

Fakülte Temsilcisi 

2009-... 

Orman Mühendisliği Bölümü Sosyal Komite ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu 

Komisyon Üyesi 

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2017 

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 

Sözlü Bildirili 

2016 

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas 

Sözlü Bildirili 

2015 

12 th Session of the Conference of Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD COP12) 

Katılımcı 

2015 

Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

2015 

4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 

Sözlü Bildirili 

2015 

VI. Ulusal Havza Yönetimi Çalıştayı (Kastamonu) 

Katılımcı 

2014 

V. Ulusal Havza Yönetimi Çalıştayı (Çankırı) 

Katılımcı 

2014 

“Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama Süreci, Tarım-Mera-Bozkır" 

Katılımcı 

2014 

“Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama Süreci, İzleme-Değerlendirme-Raporlama" 

Katılımcı 

10 

2014 

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

11 

2014 

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

12 

2014 

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Poster Bildirili 

13 

2013 

IV. Ulusal Havza Yönetimi Çalıştayı (Bartın) 

Sözlü Bildirili 

14 

2013 

Çevre Bilimleri Alanında Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi (No:1129B371300025) 

Katılımcı 

15 

2012 

Forest-Water Interactions with Respect to Air Pollution and Climate Change, IUFRO 7.01.08 WP MEETING Hydroecology 

Sözlü Bildirili 

16 

2012 

10th EUROPEAN CONFERENCE « EUROPE INBO 2012 » ON THE IMPLEMENTATION OF THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE 

Dinleyici 

17 

2012 

Regional Workshop and Training Course on Participatory-Integrated Watershed Management and Rehabilition 

Sözlü Bildirili 

18 

2011 

2.İSTANBUL ULUSLARARASI SU FORUMU  

Katılımcı 

19 

2011 

Ekoloji 2011 Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

20 

2011 

Ekoloji 2011 Sempozyumu 

Poster Bildirili 

21 

2011 

3. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences (Bulgaria) 

Sözlü Bildirili 

22 

2011 

28th Session of the EFC Working Party on the Management of Mountain Watersheds 'Forests for Water-Water for Forests' 

Katılımcı 

23 

2011 

1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu 

Katılımcı 

24 

2010 

COST FP0601 Forest Management and Water Cycle (FORMAN) 

Sözlü Bildirili 

25 

2010 

IUFRO - Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change 

Katılımcı 

26 

2010 

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi  

Sözlü Bildirili 

27 

2010 

Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

28 

2010 

Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Ouality 

Sözlü Bildirili 

29 

2010 

Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu 

Poster Bildirili 

30 

2010 

Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Ouality 

Poster Bildirili 

31 

2010 

COST Action FP 0601 FORMAN - 7th Science Workshop (Forests and abundance of water- focus on boreal forests and peatlands.)  

Poster Bildirili 

32 

2010 

1. Ulusal Su Kaynakları Yönetim Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

33 

2008 

VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi 

Sözlü Bildirili 

34 

2008 

VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi 

Poster Bildirili 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

01.07.2007-31.08.2007 

Alternatif Ormancılık Proje Etüt Müşavirlik İnş. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti. 

Mühendis 


 Diğer Bilgiler 

GPS Personel Navigator Kullanıcısı, Hava Fotoğrafların Yorumlanması, ArcGIS 9.2., Netcad 5.0 GIS’ nk001a Sertifikaları 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Göl, C., Ediş, S., Yılmaz, H., 2017. Legal and Administrative Problems In Watershed Management in Turkey; Case Of Tatlıçay Watershed . Environmental Engineering and Management Journal, 16 (12): 2685-2697, Print ISSN: 1582-9596, eISSN: 1843-3707.  

2.

Eşen, D., Yıldız, O., Esen, U., Ediş, S., Çetintaş, C., 2012. Effects of cultural treatments, seedling type and morphological characteristics on survival and growth of wild cherry seedlings in Turkey. iForest – Biogeosciences and Forestry, doi: 10.3832/efor0639-005.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Eşen, D., ERDOĞAN SOYSAL, G., Yıldız, O., 2015. Regenerating Eastern Beech (Fagus orientalis Lipsky) With Gaps of Various Sizes in the Western Black Sea Region of Turkey . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11(1) (2015) 71-82
 2 Kostick, S. A., 2016. A Survey of Winter-Hardy Prunus Species: Evaluation of Seed Germination, Seedling Establishment, and Pollen Viability. . A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF UNIVERSITY OF MINNESOTA

3.

Yılmaz, H., Göl, C., Ediş, S., 2011. The Importance Of Watershed Characteristics In Integrated Watershed Management (A Case Of Gökdere Watershed, Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, 20(12): 3126 - 3134. ISSN : 1018-4619..  

4.

Özden, S. Nayır, İ. Göl, C., Ediş, S. Yılmaz, H. , 2011. Health Problems and Conditions of the Forestry Workers in Turkey. African Journal of Agricultural Research 6 (27): 5884-5890, DOI: 10.5897/AJAR11.505.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Melemez, K., Tunay, M., Emir, T., 2014. A Comparison of Productivity in Five Small-Scale Harvesting Systems . Small-scale Forestry (2014) 13:35–45 DOI 10.1007/s11842-013-9239-1
 2 Melemez, K., 2015. Risk factor analysis of fatal forest harvesting accidents: A case study in Turkey . Safety Science, Volume 79, November 2015, Pages 369–378
 3 Laschi, A., Marchi, E., Foderi, C., Neri, F., 2016. Identifying causes, dynamics and consequences of work accidents in forest operations in an alpine context . Safety Science

5.

Dengiz, O. Göl, C. Sarioğlu, F. E. Ediş, S., 2010. Parametric approach to land evaluation for forest plantation: A methodological study using GIS model. Vol. 5(12), pp. 1482-1496. African Journal of Agricultural Research .  
Makaleye Atıflar (5):
 1 Barbaro, M., Rocca, A., Danuso, F., 2011. A methodology for evaluating land suitability for medicinal plants at a regional level . Italian Journal of Agronomy
 2 Mendia J., Serventi M., 2011. Evaluación del suelo para plantaciones de álamo en el Valle Medio de Río Negro. República Argentina . Tercer Congreso Internacional de Salicáceas en Argentina
 3 Rédei, K., Csiha, I., Keseru, Z., Rásó, J., Kamandiné Végh, Á., Antal, B., 2014. Growth and Yield of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Stands in Nyírség Growing Region (North-East Hungary) . South-east European Forestry, 5 (1): 13-22. DOI: http://dx.doi.org/10.15177/seefor.14-04
 4 Rédei, K., Keseru, Z., Csiha, I., Rásó, J., Kamandiné Végh, Á., Antal, B., 2014. Juvenile Growth and Morphological Traits of Micropropagated Black Locust (Robinia Pseudoacacia L.) Clones under Arid Site Conditions . Acta Silvatica et Lignaria Hungarica. Volume 9, Issue 1, Pages 35–42, ISSN (Print) 1787-064X, DOI: 10.2478/aslh-2013-0003, February 2014
 5 Alemi, A., Eslami, A.R., Shataee Joibari, S.H., 2014. Investigation on development potential of endangered species of Taxus baccata at Golestan Province, based on GIS technology (Case study: Pooneh Aram reserve) . Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 21 No. 4, 2014

6.

Göl, C. Çakır, M., Ediş, S., Yılmaz, H., 2010. The effects of land use/land cover change and demographic processes (1950-2008) on soil properties in the Gökçay catchment, Turkey, . African Journal of Agricultural Research, 4(13): 1670-1677, ISSN: 1991-637X, DOI: 10.5897/AJAR09.716 .  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Göl, C. Günlü, A., Ediş, S., Küçükdögül, A., 2018. Çorum - Osmancık - Emine Deresi ve yan dere havzaları 1990 - 2014 yılları havza ıslah çalışmalarının arazi kullanım türü/arazi örtüsüne etkileri. Turkish Journal of Forestry - Türkiye Ormancılık Dergisi.  

2.

Özen, A. Ediş, S. Göl, C., 2014. Modelling of Minimum Water Levels of Lake İznik by Using Time Series Models. Journal of Biological and Environmental Sciences (JBES). 8(24): 125-132..  

3.

Dengiz, O., İmamoğlu, A., Saygın, F., Göl, C., Ediş, S., Doğan, A., 2014. İnebolu Havzasının ICONA Modeli ile Toprak Erozyon Risk Değerlendirmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29(2): 136-142. ISSN (Print) 1308-8750, ISSN (Online) 1308-8769, DOI: 10.7161/anajas.2014.29.2.136-142 .  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Oğuz, K., 2015. Kurtboğazı barajı havzasında erozyon risk alanlarının belirlenmesi . Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 176-181 ISSN: 1308-8750 (Print) 1308-8769 (Online) doi: 10.7161/anajas.2015.30.2.176-181
 2 Özşahin, E., Atasoy, A., 2015. Aşağı Asi Nehri Havzası Toprakları (The Soils of The Lower Asi River Basin) . Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2015 14(1):127-153 ISSN: 1303-0094
 3 Özşahin, E., 2015. Şehir ve Toprak Arasındaki İlişkinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi: Tekirdağ Şehri Örneği . International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

4.

Pekin Timur, U., Ediş, S., Timur, Ö.B., Göl, C., 2012. Kentsel Alanlar ve Yerleşkelerde Su Hasadı Teknikleri; Planlama ve Tasarım. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 170-174, ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X.  

5.

Göl, C., Ediş, S., 2010. Ilgaz Dağı Güney Yamacındaki Farklı Orman Kuruluşlarındaki Toprak Özelliklerinin Değişimi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6(2): 40-54, ISSN: 1306-2182.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Eşen, D., Ediş, S., Esen, U., Çetintaş, C., Yıldız, O., 2012. Early Effects of a Control-Release Fertılızer on The Survival and Growth of Wild Cherry (Prunus Avium L.) Seedlings in Düzce. Journal of The Bartın Faculty of Forestry Cilt: 14, Özel Sayı, 77-83 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Eşen, D., Yıldız, O., Ediş, S., Esen, U., Çetintaş, C., 2012. Düzce’de Glyphosate Yaprak Herbisitinin Genç Yabani Kiraz (Prunus avium L.) Fidanlarına Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN:1309-4521, Cilt:8, Sayı:1

2.

Eşen, D., Yıldız, O., Ediş, S., Esen, U., Çetintaş, C., 2012. Düzce’de Glyphosate Yaprak Herbisitinin Genç Yabani Kiraz (Prunus avium L.) Fidanlarına Etkisi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN:1309-4521, Cilt:8, Sayı:1.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Ozen, A., Ediş, S., 2018. Impact of Artificial Water Level Changes on the Limnological Characteristics of Alpsarı Pond (Çankırı-Korgun). International Congress on Engineering and Life Sciences (ICELIS), 26-29 April 2018. Kastamonu, Turkey..  

2.

Ediş, S., Ulaş, E., 2017. Determination of Watershed Land Use Type with Bayesian Network in Semi Arid Region. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies. ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey.  

3.

Ediş, S., Ulaş, E., 2017. Trend Analyses of Standardized Precipitation Index in Konya Endorheic Basin, Turkey. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies. ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey.  

4.

Göl, C., Ediş, S., 2017. Land use effects on soil physical properties in semiarid region of Turkey. International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR 2017), 18-20 October 2017, Isparta -Turkey, p. 261-267, (Oral presentation- Full paper).  

5.

Ediş, S., Ulaş, E., 2017. Desertification assesment using the standardized precipitation index in Cankiri, Turkey. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

6.

Ediş, S., Ulaş, E., 2017. Using machine learning methods in order to classify watershed land use type. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

7.

Özen, A. , Ediş, S., 2017. Mapping of Spatial Distribution of Water Quality by Using Inverse Distance Weighted Interpolation Method in Tatlıçay and Acıçay Streams. 1. INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCH AND ENGINEERING CONGRESS 16-18 November 2017. Osmaniye, Turkey..  

8.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S., Ercanlı, İ., 2016. Ormanlık Havzalarda Üretim Yollarında Sıkışmanın Üst Toprak Özelliklerine Etkileri. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, p. 16-26, 02-04 June 2016, Bursa, Turkey (Oral Presentation - Full paper) .  

9.

Özcan, A.U., Ediş, S., 2016. Effect of different land uses on soil erosion losses in semi-arid region: İdris Mountain-Ankara. International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu / TURKEY.  

10.

Ediş, S., Göl, C., Serengil, Y., 2012. Predicting the Effects of Land Use Changes and Meteorological Data on Terme Stream Watershed Hydrology in Turkey. IUFRO Conference, Forest-Water Interactions with Respect to Air Pollution and Climate Change, IUFRO 7.01.08 WP Meeting Hydroecology. (Oral presentation - Abstract paper).  

11.

Göl, C. Ediş, S. Yılmaz, H., Acar H, 2011. Water Harvesting in Rural Micro-Watersheds . Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Third International Conference, Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for Research Work, Vol. 3, p. 10-15, Lozenec, Bulgaria 8-10 June 2011. (Oral Presentation - Full paper).  

12.

Göl, C., Yılmaz, H., Ediş, S. , 2010. Land use effects on some soil properties in a semi-arid ecosystem (Middle North Anatolia), . International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Ondokuz Mayıs University and The Soil Science Society of Turkey, 26-28 May 2010, Samsun - Turkey, (Oral Presentation - Full paper).  

13.

Göl, C., Yılmaz, H., Ediş, S., Dengiz, O., 2010. Effects of physiographic factors and some hydro-physical soil properties on river follow in Ovacikyayla river catchment. International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Ondokuz Mayıs University and The Soil Science Society of Turkey, 26 - 28 May 2010, Samsun - Turkey. (Oral Presentation - Full paper).  

14.

Ediş, S. Uygur, B. and Serengil, Y, 2010. Stream ecohydrological surveys to evaluate the impacts of watershed land use. COST Action FP 0601 FORMAN - 7th Science Workshop (Forests and abundance of water- focus on boreal forests and peatlands.).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Ozen, A., Ediş, S., 2018. Çankırı Alpsarı Göletinin Sediment Depolama Kapasitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi. 8. Ulusal Lİmnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2018, Sakarya, Türkiye.  

2.

Ozen, A., Ediş, S., 2018. Çankırı Şabanözü Gümerdiğin Göleti Su Depolama Kapasitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi ve Gölet Bilgi Sisteminin Oluşturulması. 8. Ulusal Lİmnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2018, Sakarya, Türkiye.  

3.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S., Ercanlı, İ., 2015. Orman İçi Üretim Yollarında Üst Toprak Sıkışmasının Havza Hidrolojisine Etkileri. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz (Sözlü sunum - Tam metin).  

4.

Ediş, S., Göl, C., Ozen, A., Emine Görgülü, Ebru Çerçi, 2015. Havzalardaki Farklı Arazi Kullanım Türü ve Mevsimsel Akış Değişimlerinin Su Kalitesi Üzerine Etkileri . 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı).  

5.

Göl, C., Günlü, A., Çoşkun, M., Ediş, S., 2015. Çorum-Osmancık-Emine Deresi Ve Yan Dereler Havzasında 1987-2014 Yılları Havza Islah Çalışmaları Sonrası Arazi Kullanım Türü/Arazi Örtüsünde Değişim. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı)..  

6.

Çerçi, E., Görgülü, E., Göl, C., Ediş, S., 2015. ÇÖKÜŞ “Kuraklık ve Medeniyet. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı)..  

7.

Ediş, S., Göl, C., Serengil, Y., 2015. Yarı Kurak Havzalarda Debideki Değişimin Su Kalitesi Özelliklerine Etkisi. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı)..  

8.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S. ve Ercanlı, İ., 2014. Orman İçi ve Üretim Yollarının Üst Toprak Sıkışması ve Havza Hidrolojisine Etkisi,. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, p. 97-108, 10-12 Eylül Çankırı.(Sözlü sunum- Tam metin).  

9.

Ediş, S., Aytaş, İ., Göl, C., Özen, A., 2014. Çankırı İline Ait SPİ (Standart Yağış İndeksi)´nin Zaman Serisi Analizi ile Tahmini. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum - Özet metin).  

10.

Ediş, S., Göl, C., Özen, A., 2014. Havza Yönetiminde Kullanılan Hidrolojik Modeller. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, Özet Bildiriler Kitabı, p. 94, 10-12 Eylül Çankırı. (Poster sunum- Özet metin).  

11.

Özen, A., Ediş, S., Göl, C., 2014. İznik Gölü Minimum Su Seviyelerinin Zaman Serisi Yöntemleri ile Modellenmesi. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, p.12, 25-28 Ağustos 2014, Bursa(Sözlü sunum - Özet metin).  

12.

Ediş, S., Göl, C., Serengil, Y., Özen, A., 2014. Kurak/Yarı Kurak Havzalarda Regülatör Tesisinin Dere Akımına Etkileri. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos 2014, Bursa. (Sözlü sunum - Özet metin).  

13.

Göl, C., Ozen, A. , Ediş, S., 2014. Meteorolojik ve Hidrolojik Afetlerde Havza Bazlı Yönetim Sistemleri. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, Özet Bildiriler Kitabı, p. 85, 10-12 Eylül Çankırı. (Poster sunum- Özet metin).  

14.

Ozen, A. , Göl, C., Ediş, S., Beklioğlu M., 2014. İklim Değişikliği ve Kuraklığın Tatlısu Ekosistemlerine Etkisi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, p. 326-332, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum - Tam metin).  

15.

Ediş, S., Demirdöğen, R. E., Kıymaz, E., 2012. Yeşil Eğitimin Örgün ve Yaygın Eğitimdeki Yeri. 1.ULUSAL DİSİPLİNLERARASIÇEVRE KONGRESİ.  

16.

Eşen, D., Yıldız, O., Kulaç, Ş., Esen, U., Ediş, S., Çetintaş, C., 2011. Değerli Yapraklı Bir Tür Yabani Kirazın [Cerasus avium (L.) Moench] Ekolojisi ve Silvikültürü. EKOLOJİ 2011 SEMPOZYUMU.  

17.

Ediş, S., Göl, C., 2011. Türkiye Su Kaynakları Yönetiminde İki Yeni Kavram; Ekohidroloji ve Hidroekoloji. Ekoloji 2011 Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, p. 44-45, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, 5-7 Mayıs 2011, Düzce. (Poster sunum - Özet baskı).  

18.

Göl, C. Yılmaz, H. Ediş, S., 2010. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı Topraklarının Bazı Özellikleri Ve Sınıflandırması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Cilt: III, S. 941-952, Artvin. (Tam metin - Sözlü sunum).  

19.

Ediş, S., Göl, C., Yılmaz, H., 2010. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye Su Mevzuatı Uyum Süreci. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran, Çorum. (Tam metin - Sözlü sunum).  

20.

Göl, C., Ediş, S., Yılmaz, H., 2010. Bütünsel Havza Yönetimi Anlayışı Kapsamında Acıçay Havzasının İdari Ve Yasal Sorunları. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran, Çorum. (Tam metin - Sözlü sunum).  

21.

Ediş, S. ve Toprak, B., 2008. “Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde Oluşan Olağanüstü Hasılat Etasının Etkileri”. VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi .  

22.

Toprak, B., Ediş, S., 2008. “Doğal ve Yapay Kızılçam Meşcerelerinde Artım ve Büyüme İlişkilerinin Karşılaştırılması”. VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi.  

23.

Toprak, B., Ediş, S., 2008. “Çanakkale (Ezine) Orman Fidanlığındaki Yetişme Ortamının İrdelenmesi (Poster Sunum)”. VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi..  
Toplam Makale Sayısı: 50

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Özen, A., Ediş, S.. 2017-2020. Tarımsal Faaliyetlerin Gümerdiğin Göleti´nin (Çankırı-Şabanözü) Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (OF200217B29) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP) [Araştırma Projesi] 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Özen, A., Ediş, S.. 2016-2018. Alpsarı Göleti´nin (Çankırı-Korgun) Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (OF090316B13) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri)) [Araştırma Projesi] 
 2.Göl, C., Ediş, S. . 2016-2017. Yarı Kurak Havzalarda Hidrolojik Modelleme ile İklim Parametrelerinin ve Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Analizi (Terme Çayı Havzası Örneği) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi,BAP) [Araştırma Projesi] 
 3.Göl, C. Ediş, S.. 2013-2014. Batı Karadeniz Sel Havzalarında Sel ve Kontrolüne Yönelik CBS Tabanlı Model Oluşturulması [Uygulama Projesi] 
 4.Göl, C., Ayaz, S., Ediş, S.. 2012-2013. Çankırı ilinde sosyo-ekonomik yapının ailerlerde su tüketimine etkisi (Lisanüstü Tez Projesi) (Destekleyen Kuruluş: ankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 5.Göl, C., Serengil, Y., Ediş, S.. 2011-2012. Yarı Kurak Havzalarda Düşük Akışların Analizleri (Lisanüstü Tez Projesi) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 6.Esen, D., Yıldız.O, Edis, S. (Bursiyer), Esen, U.. 2008-2010. Ekolojik ve Ekonomik (Odun) Bakımdan Değerli Doğal Yapraklı Bir Türümüz Olan Yabani Kirazın (Cerasus avium L.) Yetiştirilmesi, COST E42 106 O 817, (Proje Araştırıcısı) (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK-TOVAG) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 7 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.