Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Doç. Dr. Bayram Cemil BİLGİLİPeyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Sivas/Suşehri, 1975

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (3270)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : cemilbilgili@gmail.com     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans 1998
Türkiye Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans 2001
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Doktora 2009
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Tarihi Antakya Parkının Rekreasyonel Alan Kullanımı Yönünden Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Danışman: Prof. Dr. Kamuran GÜÇLÜ
  
Doktora Tezi : Ankara Kenti Yeşil Alanlarının Kent Ekosistemine Olan Etkilerinin Bazı Ekolojik Göstergeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Danışman: Prof. Dr. Şükran ŞAHİN

 Üye Olduğu Kuruluşlar 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Üye, 2001


 Verdiği Lisans Dersleri 

Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2010-2017 

Orman Fakültesi 

Dekan Yardımcısı 

2010-2014 

Peyzaj Mimarlığı 

Bölüm Başkanı 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

İbrahim AYTAŞ 

Devam 

Çankırı Kentsel Açık-Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi (Yüksek Lisans) 


 Diğer Bilgiler 

2004-2005 Peyzaj Mimarı Çankırı Belediyesi, Peyzaj Tasarımı 2001-2003 Peyzaj Mimarı Bilgili Peyzaj, Peyzaj Tasarım Proje 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Bilgili, B.C., Ergen, M., Aytaş, İ., 2017. Analysis of Urban Green Spaces Case Study of Çankiri. Sustainable Landscape Planning and Design, Peter Lang GmbH, Editör:Murat ÖZYAVUZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 9, ISBN:978-3-631-73439-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap).  

2.

Erşahin, S., Kapur, S., Aydin, G., Akça, E., Görücü, Ö., Tolunay, D., Karahan, G., Bilgili, B.C., 2016. Terresterial Ecosystem Carbon Dynamics as Influced by Land Use and Climate Change.. Springer Briefs in Environment, Security, Development and Peace (ESDP), Vol. 29 Mediterranean Studies No. 4 Series Editor: Hans Günter Brauch.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Linlin Xia, Yang Liu, Xinjing Wang, Xin Tian, Qiong Wu, Yan Zhang, Gengyuan Liu, Yan Hao, 2018. Spatial analysis of the ecological relationships of urban carbon metabolism based on an 18 nodes network model .
 2 B Fu, M Wu, Y Che, K Yang, 2017. Effects of land-use changes on city-level net carbon emissions based on a coupled model. . Carbon Management, 2017 - Taylor & Francis

3.

Bilgili, B.C., Gökyer, E., 2012. Landscape Planning: Urban Green Space System Planning. InTech, ISBN: 978-953-51-0654-8 .  

4.

Şahin, Ş., Bilgili, B.C., Müftüoğlu, V. , 2007. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin Uygulanması Yolunda Türkiye: Peyzaj Envanteri . Kozan Ofset, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Erşahin, S., Aşkın, T., Tarakçıoğlu, C., Özenç, D.B., Korkmaz, K., Kutlu, T., Sünal, S., Bilgili, B.C., 2016. Spatial variation in the solute transport attributes of adjacent Typic Haplusteps, Mollic Ustifluvents, and Lithic Ustipsamments. Geoderma Volume 289, 1 March 2017, Pages 107–116 http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.11.035 .  

2.

Öner, N., Bilgili, B.C., Çorbacı, O.L. , 2015. Determination of Potential Natural Oak Sites for Landscape Design Using GIS in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16(2):783-794.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Wang, L.H., 2018. Plant landscape design simulating natural community by using AHP method based on TWINSPAN classification . AIP Conference Proceedings 1971(1):030010, DOI: 10.1063/1.5041129, MATERIALS SCIENCE, ENERGY TECHNOLOGY AND POWER ENGINEERING II (MEP2018).

3.

Öner, N., Bilgili, B.C., Çorbacı, O.L. , 2015. Evaluating The Potential Site Locations of Natural Pine Species for Landscape Design Using GIS in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 24(8):2477-2483.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Bilgen, B. B., Kaya, N., 2017. Genetic Diversity among Pinus sylvestris L. Populations and its Implications for Genetic Conservation: Comparison of Nuclear and Chloroplast Microsatellite Markers . Fresenius Environmental Bulletin, 26(11):6873-6881
 2 Eroğlu, E., Acar, C., Meral, A., 2018. Ecological and Visual Characteristics of Native Plant Compositions in Mountain Forests . Fresenius Environmental Bulletin, 27(4): 2160-2172.

4.

Özyavuz, M., Bilgili, B.C., Salıcı, A., 2015. Determination of Vegetation Changes with NDVI Method. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16(1): 264–273.  

5.

Bilgili, B.C., Şatır, O., Müftüoğlu, V., Özyavuz, M., 2014. A simplified method for the determination and monitoring of green areas in urban parks using multispectral vegetation indices. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(3): 1059-1065.  

6.

Bilgili, B.C., Şahin, Ş., Yılmaz, O., Gürbüz, F., Arıcı, Y.K., 2013. Temperature distribution and the cooling effects on three urban parks in Ankara, Turkey. Int. J. of Global Warming, 5(3): 296-310., Doi: 10.1504/IJWG.2013.055364.  

7.

Özyavuz, M., Şatır, O., Bilgili, B.C. , 2011. A Change Vector Analysis Technique to Monitor Land-use/Land-cover in the Yıldız Mountains, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 20(5), 1190-1199.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Bilgili, B.C., Aytaş, İ., Çorbacı, Ö.L., Alp, Ş., 2014. İlkbaharda Çiçek Açan Bazı Bitki Türlerinin Çankırı Koşullarında Çiçeklenme Zamanlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(3): 338-347.  

2.

Gökyer, E., Bilgili, B.C., 2014. Bartın İli Örneğinde Yeşil Alanların Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. SDU Faculty of Forestry Journal, 15(2).  

3.

Bilgili, B.C., Şatır, O., Müftüoğlu, V., 2013. Using NDVI values for comparing parks in different scales. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (3&4): 2451-2457.  

4.

Bilgili, B.C., 2013. Çankırı Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 10(2): 21-25.  

5.

Bilgili, B.C., Çorbacı, Ö.L., Gökyer, E., 2012. Çankırı Kent İçi Yol Ağaçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 9(2): 98-107.  

6.

Bilgili, B.C., Çorbacı, Ö.L., Müftüoğlu, V., Abay, G., 2012. Determination of potential use in urban landscape design of natural Abies Taxa growth at different altitudes in Turkey. Kastamonu University, Journal of Forestry Faculty, 12(3): 237-241.  

7.

Kondur, Y., Bilgili, B.C., Şimşek, Z., Öner, N., , 2012. Monitoring the Epidemic of Bark Beetles Determined in Uludag Fir Stands in Ilgaz (Derbent and Doruk) Via Landsat Satellite Images. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 2012, Özel Sayı: 86-90.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Yaman, M., Algı, G., Ünal, S., Güner, B.G., 2016. Survey of Pathogens and Parasites of the Engraver Beetle Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera:Curculionidae: Scolytinae) in Turkey . Acta Zoologica Bulgarica, 68(1):127-130.
 2 Ünal S., Yaman M.,Ertürk E., Selek F., Karadeniz M, 2014. Kastamonu ve Samsun Yöresinde Yaygın Kavak Zararlıları . Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü VIII. Genel Kurul Toplantısı, 13-14 Kasım 2014. Kocaeli, TÜRKİYE
 3 Jeger, M., Bragard, C., Caffier, D., Candresse, T., Chatzivassiliou, E., et al., 2017. Pest categorisation of Ips sexdentatus . EFSA Journal, 15(11)4999. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4999

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Bilgili, B.C., Erşahin, S., Dikmen, Ü., Karahan, G., 2017. Konya Kapalı Havzasında Farklı Arazi Örtülerinde Net Birincil Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AJFR), 3(1):14-22.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 M. Aydın, N. Pınarcıoğlu, Ö. Uğurlu, 2017. The Balance Of Irrıgated Land And Wetland In Turkey . Current Debates In Publıc Fınance, Publıc Admınıstratıon & Envıronmental Studies, Vol (13)

2.

Çiçek, N., Kütük, C., Kaşko Arıcı, Y., Bilgili, B.C., 2012. Krizantem (Chrysanthemum morifolium)’in Gelişim Parametreleri Üzerine Farklı Atık Mantar Kompostu ile Hazırlanan Değişik Yetiştirme Ortamlarının Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 68-75.  

3.

Bilgili, B.C., Karahan, F., 2011. Küresel İklim Değişikliğinin Peyzaj Tasarımına Etkileri: Sukkulent Bitki Türlerine Yönelişler. MKU Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 31-42.  

4.

Bilgili, B.C., Çığ,A., Şahin, K., 2011. Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 21(2): 98-103.  

5.

Alp, Ş., Bilgili, B.C., Çorbacı, Ö.L., Karaman, K., 2010. Siğilli Huş (Betula pendula Roth.) Ağacının Bitkisel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda Fonksiyonelliğinin İncelenmesi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 27(2): 58-70.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Aytaş, İ., Bilgili, B.C., Şahin, Ş., 2016. Çankırı Kenti Peyzaj Karakter Analizi. TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. 13-14 Ekim 2016. Ankara Üniversitesi Bildiri Kitabı, s: 696-713. Ankara (Sözlü Bildiri).  

2.

Erşahin, S., Öner, N., Bilgili, B.C., , 2015. Desertification of Some Forests in Different Climate Zones in Anatolia. International Scientific Forum on ”Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests”, 8-12 June 2015, Astana, Kazakhstan, Abstract Book, p.20, (Sözlü Bildiri).  

3.

Şahin, Ş., Perçin, H., Kurum, E., Uzun, O., Bilgili, B.C. , 2014. Bölge-Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, 15. Avrupa Konseyi Uluslararası Çalışma Toplantısı (Tam metin bildiri).  

4.

Öner, N., Bilgili, B.C., Çorbacı, Ö.L., 2014. Türkiye’de Peyzaj Tasarımında Kullanılabilecek Doğal Akçaağaç Türlerimizin Potansiyel Yetişme Alanlarının CBS Yardımıyla Belirlenmesi. 3rd. International Nonwood Forest Products Symposium (III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu), 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, Bildiri Özetleri Kitabı, 97s, Bildiriler Kitabı, 631-640 (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  

5.

Bilgili, B.C., Öner, N., Aytaş, İ., 2014. Çankırı İli Parklarının Bitkisel Peyzaj Tasarımında Kullanılan Doğal Ağaç Türlerinin Belirlenmesi . 3rd. International Nonwood Forest Products Symposium (III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu), 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, Bildiri Özetleri Kitabı, 115s, Bildiriler Kitabı, 786-795 (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Aytaş, İ., Tuttu; G, 2015. Evaluating Use Opportunities of Fagus orientalis in The Urban Open-Green Spaces . 10th International Beech Symposium, IUFRO Working Party 1.01.07 “Ecology and Silviculture of Beech, September 1-6, 2015, Kastamonu-Safranbolu, TURKEY, Abstract Book, p.81-83

6.

Salıcı, A., Özyavuz, M., Bilgili, B.C., 2013. Analysis of Changes in Vegetation Using Multitemporal Satellite Images. VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 18-21 December 2013, Antalya/TURKEY (Özet bildiri) .  

7.

Özyavuz, M., Bilgili, B.C., Elkıran, G., 2013. Temperature Distribution and Environmental Impact of Tekirdag Ataturk Forest Nature Park. VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 18-21 December 2013, Antalya/TURKEY (Özet bildiri).  

8.

Bilgili, B.C., Şahin, Ş., 2013. Evaluation of Urban Green Areas on the City Climate; Case Study of Atatürk Forest Farm. International Caucasian Forestry Symposium, October 24-26, 2013, p.50., Artvin-Turkey (Tam metin bildiri).  

9.

Kondur, Y., Bilgili, B.C., Şimşek, Z., Öner, N., , 2012. Monitoring the Epidemic of Bark Beetles Determined in Uludag Fir Stands in Ilgaz (Derbent and Doruk) Via Landsat Satellite Images . 14th International Fir Symposium, 12-14 September, Kastamonu, Abstracts Book, p.25. (Sözlü Bildiri-Özet) .  

10.

Şahin, Ş., Bekişoğlu, Ü., Bilgili, B.C., 2007. Ecological Network Creation at Landscape Scale: A Case Study in Zir Valley, Ankara/Türkiye . Fabos Landscape Planning and Greenway Symposium, University of Massachusetts, Amherst (Tam metin bildiri).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Erşahin, S., Bilgili, B.C., Dikmen, Ü., Sünal, S., 2014. Konya Kapalı Havzasında Birincil Net Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2014, Çankırı. (Sözlü Bildiri).  

2.

Bilgili, B.C., Erşahin, S., Dikmen, Ü., Karahan, G., 2014. Konya Kapalı Havzasında Farklı Arazi Örtülerinde Net Birincil Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss: 268-278, 10-12 Eylül 2014, Çankırı.  

3.

Yalçıntaş, C., Çorbacı, Ö.L., Güvenç, A., Bilgili, B.C., 2013. Ankara İli Park ve Bahçelerde Yaygın ve Ortak Olarak Bulunan Bazı Toksik Süs Bitkileri. V. Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs, 2013, p: 466-473, Yalova.  

4.

Özyavuz, M., Şişman, E., Bilgili, B.C. , 2013. Açık ve Yeşil Alanların Kent Ekolojisine Etkisi, Tekirdağ Örneği. Ekoloji 2013 Sempozyumu.  

5.

Memlük, Y., Şahin, Ş., Bilgili, B.C., Ülgen Yenil, H., Memlük, M., Güneş, M., 2013. Ankara Dikmen Vadisinin Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi: Kentleşme Ve Doğa İlişkisi. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım, 2013, p: 383-394, Adana.  

6.

Bilgili, B.C., Şahin, Ş., 2013. Kentsel Yeşil Alanlarda Alansal Yeterlilik Mi? Ekolojik Yeterlilik Mi?. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım, 2013, p: 488-496, Adana.  

7.

Kurum, E., Şahin, Ş., Yüksel, E., Bilgili, B.C., Doğan, D., Sütünç, S., 2013. Uzaktan Algılamaya Dayalı Zamansal ve Mekânsal Peyzaj Değişim Analizi ve Değerlendirmesi. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım, 2013, p: 621-628, Adana.  

8.

Şahin, Ş., Bilgili, B.C., Müftüoğlu, V., 2009. Peyzaj Planlama ve Uygulamalarının Su Kaynaklarının Korunmasındaki Etkisi ve Ülkemiz Gerçeği . TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Van İl Koordinasyon Kurulu VAN Kent Sempozyumu, p: 191-206.  

9.

Bilgili, B.C., Kuter, N., Gökyer, E., Basımda. Peyzaj Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları . I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi.  
Toplam Makale Sayısı: 42

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Bilgili, B.C., Aytaş, İ.. 2014-2017. Çankırı Kentsel Açık-Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi) [Araştırma Projesi] 
 2.Bilgili, B.C.. 2014-2014. Kentsel Mekanlarda Çevre Kalitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi (Destekleyen Kuruluş: BAP) [Araştırma Projesi] 
 3.Bilgili, B.C.. 2012-2013. Tekirdağ Atatürk Ormanı Tabiat Parkının Sıcaklık Dağılımı ve Çevresel Etkisi (Destekleyen Kuruluş: BAP) [Araştırma Projesi] 
 4.Şahin, Ş., Perçin, H., Kurum, E., Uzun, O., Bilgili, B.C., Çiçek, İ., Yiğitbaşıoğlu, H., Tezcan, L., Müftüoğlu, V., Çorbacı, Ö.L., Sütünç, S., Doğan, D., Ateş, E., Tarım, B., Koç, Ö., Kurtoğlu, G., Namal, E., Gökmenoğlu, H.V., Arıcı, Y.K. . 2010-2012. İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 5.Bilgili, B.C.. 2011-2011. Uludağ Milli Parkı Sarıalan-Çobankaya-Karabelen-Kirazlıyayla-Yılanlıkaya Mevkileri Peyzaj Planlama-Koruma Amaçlı İmar Planı ve Peyzaj Tasarımı Çalışmaları (Destekleyen Kuruluş: Diğer) [Araştırma Projesi] 
 6.Bilgili, B.C.. 2009-2010. Ankara Kenti Bazı Park Bahçelerinde Yer Alan Ağaç ve Çalıların Fenolojik Gözlemi Üzerine Bir Araştırma (Destekleyen Kuruluş: BAP) [Araştırma Projesi] 
 7.Şahin, S., Yılmaz, O., Gürbüz, F., Bilgili, B.C.. 2007-2009. Kentsel Peyzaj Planlama Kapsamında Yeşil Alanların İklim Kontrolü Üzerine Bir Araştırma: Ankara Kenti Örneği. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 7 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.