Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEKPeyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 1984

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (2424)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : betultulek@karatekin.edu.tr     betulek@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, YÖKDIL:75 - ÜDS: 66.25

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans 2007
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans 2010
Türkiye Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Doktora 2017
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : BAYINDIR BARAJI ÖRNEĞİNDE KENTSEL ALANLAR VE YAKIN ÇEVRESİNDE YER ALAN SU KIYILARININ EKOLOJİK PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ
Danışman: Prof. Dr. M. Emin BARIŞ
  
Doktora Tezi : ÇANKIRI, ILGAZ BÖLGESİ PEYZAJLARININ SAĞLADIĞI FAYDALARIN PEYZAJ YAPILARI, KARAKTERLERİ VE FONKSİYONLARI AÇISINDAN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ
Danışman: Prof. Dr. Meryem ATİK

 Uzmanlık Alanları 

Peyzaj Planlama, Peyzaj Ekolojisi, Çevre ve Doğa Koruma, Tarihi ve Kültürel Miraslar, Sürdürülebilir Turizm ve Çevre


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Peyzaj Mimarları Odası


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12007 - Bölüm Birincisi (Fakülte Birincisi)

 Verdiği Lisans Dersleri 

Peyzaj Mimarlığına Giriş
Peyzaj Mühendisliği
Peyzaj Ekolojisi
Şehir ve Bölge Planlama


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Peyzaj Planlamada Ekosistem Servisleri


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2018 

ECLAS 2018 Conference | Landscapes of Conflict -Ghent 

Sözlü Bildirili 

2018 

ICON-LA 2018-St. Petersburg  

Sözlü Bildirili 

2018 

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

2017 

UKECEK - Environmental Conservation and Biodiversity - XII. Congress of Ecology and Environment with International Participation 

Sözlü Bildirili 

2017 

Muğla Sıtkı Koçman University International Tourism and Cultural Heritage Congress 

Sözlü Bildirili 

2016 

II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi  

Sözlü Bildirili 

2016 

IV. Çevre – Tasarım Kongresi 

Sözlü Bildirili 

2016 

Characterising Historic Landscapes: Interdisciplinary Perspectives 1 March - 4 March 2016, Izmir, TURKEY 

Sözlü Bildirili 

2014 

2.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri  

Sözlü Bildirili 

10 

2014 

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı 10-12 Nisan 2014, Antalya  

Katılımcı 

11 

2014 

“A New Approach for Landscape Planning: Geodesign” Workshop 02-09 Mayıs 2014 Ankara  

Katılımcı 

12 

2013 

Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi  

Sözlü Bildirili 

13 

2012 

LE:NOTRE Peyzaj Forumu 18-21 Nisan 2012 /Antalya  

Katılımcı 

14 

2012 

Visual Landscape Assesment Workshop 23-27 Nisan 2012/Antalya  

Katılımcı 

15 

2012 

ECLAS 2012 Conference 

Poster Bildirili 

16 

2012 

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 

Sözlü Bildirili 

17 

2011 

Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortak girişimi ile “Fidancılık ve Fidan Yetiştiriciliği Konusunda Özel Girişimciliğin Geliştirilmesi” Çalıştayı 19-24 Eylül 2011 /Antalya  

Katılımcı 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

29.01.2008-31.03.2009 

Belbeton A.Ş.  

Peyzaj Mimarı 

01.02.2011-14.06.2017 

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Araştırma Görevlisi 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Atik, M., Yıldırım, E., Tülek, B., 2015. Turizm Bölgelerinde Karayolları Genişletme Çalışması: Güney Antalya Örneği. Çevre ve Ulaşım İlişkileri Edit. M.Yücel, D. Çolakkadıoğlu, Karahan Kitapevi, ISBN 978-605-4989-56-0 sayfa 75 – 88.  

2.

Tülek, B., Atik, M., 2014. Walled towns as defensive cultural landscapes: a case study of Alanya – a walled town in Turkey. Defence Sites II Heritage and Future Edited By C.A. Brebbia, C. Clark, Eds., Volume 143, WIT- Wessex Institute of Technology Press, Southhampton UK (p. 432) ISBN 978-1-84564-833-6, pages 231- 242.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Cengiz, B., Tekdamar, D., Seçkin, G., 2018. Amasra Kalesi ve Surlu Yerleşim Dokusunda Kentsel Kültürel ve Arkeolojik Mirasın Sürdürülebilir Gelişimi . Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, 1(1): 29-42

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Tülek, B., Atik, B., 2017. Çankırı, Ilgaz Bölgesi Devrez Alt Havzası örneğinde peyzaj karakter alanlarının belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences .  

2.

Tülek, B., Atik, M., 2017. Evaluation of Landscape Services with Landscape Metrics in Çıralı, Antalya. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology IOSR-JESTFT, 11 (10):16-25.  

3.

Erdoğan, R., Olgun, R., Tülek, B., Zaimoğlu, Z., 2016. Investigating the Provisions of Bicycle Use and Inclinations of Riders: Konyaaltı (Antalya) Case Study. International Journal of Agriculture and Environmental Research, vol.02, pp.1368- 1380, 201.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Tülek, B., Barış, M.E., 2014. Kent içi ve Yakın Çevresindeki Su Kıyısı Rekreasyon Alanlarının Ekolojik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi: Mavi Göl Örneği. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Özdemir Işık, B., Demirel, Ö., 2016. Trabzon Kenti´nde kıyı rekreasyonel etkinlik alanlarının belirlenmesi . İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66(2): 483-496

2.

Tülek, B., Atik, M., 2013. Doğa Korumada Ekolojik Ağlar Habitat Bağlantıları ve Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneğinde İncelenmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Yaman, G., Doygun, H., 2014. Yeşil Alanların Kent Ekosistemine Katkılarının Kahramanmaraş Kenti Örneğinde İncelenmesi . II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, “Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre” 22-24 Ekim 2014 - Isparta

3.

Tülek, B., Barış, M.E., 2011. Orta Anadolu İklim Koşullarında Su Etkin Peyzaj Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Bayramoğlu, E., 2016. Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü´nün Xeriscape açısından değerlendirilmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa 119-127
 2 Çetin, N., Mansuroğlu, S., 2018. Akdeniz Koşullarında Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılabilecek Bitki Türlerinin Belirlenmesi: Antalya/Konyaaltı Örneği . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 55, Sayı 1, Sayfa 11-18.
 3 Zencirkıran, M., Seyidoğlu Akdeniz, M., 2017. Bursa Kent Parkları Odunsu Bitki Taksonlarının Ekolojik Tolerans Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi,19 (2): 11-19

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Tülek, B., Arslan Muhacir, E.S., 2018. An Examination of the Global Climate Change in Terms of Climate Regulation Services in Urban Landscapes. ICON-LA 2018 Landscape architecture: Towards sustainable urban environments.  

2.

Tülek, B., Atik, M., 2018. Economy of Landscape Services in Ilgaz Region, Central Anatolia. ECLAS Conference 2018.  

3.

Tülek, B., Atik, M., Balta, S., 2018. Kentsel Dönüşümde Özgünlüğün Rolü. ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-International Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Transition/Transformation/Authenticity, 28-29-30 Haziran 2018, Eskişehir.  

4.

Tülek, B., Atik, M., 2017. Çankırı, Ilgaz Bölgesi Rekreasyonel Kaynakları ve Ekoturizme Katkıları. UKECEK - Environmental Conservation and Biodiversity - XII. Congress of Ecology and Environment with International Participation 12- 15 September 2017 Edirne / Turkey, Book of Abstracts, 515 p..  

5.

Tülek, B., Atik, M., 2017. Dünya Kültürel Miras Listesinde "Özgünlük" ve Türkiye . Muğla Sıtkı Koçman University International Tourism and Cultural Heritage Congress, 04-08 October 2017 Marmaris, Muğla, Abstract Book, 67p..  

6.

Selim, C., Tülek, B., 2012. The Ecological Power of The Antalya City: Endemic Plants. ECLAS 2012 Conference. 19-22 September 2012. Poland-Warsaw, s. 83-87..  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Tülek, B., Atuntaş, A., 2016. Turizmde Yeşil Yıldız: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri. II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi.28-30 Nisan 2016, 69-87, Adrasan/Antalya.  

2.

Atik, M., Tülek, B., 2016. Tarih Çevre Peyzajların Tasarımında “Özgünlük”. IV. Çevre – Tasarım Kongresi, Tarihi Çevrede Tasarım Bildiri Kitabı, 05 – 06 Mayıs, 2016 Kayseri, Sayfa 39 – 48.  

3.

Tülek, B., Selim, C., Atik, M., 2014. Yöresel Ürünler İçerisinde Doğal Kekik Türlerinin Yeri ve Sürdürülebilir Kullanımı. 2.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri 14-17 Kasım 2013, Bildiriler Kitabı Ed. M. Ali Eroğlu, Sayfa 7 – 14.  

4.

Tülek, B., Atik, M., 2013. Dönüşen Peyzaj ve Kentlerde Endüstri Peyzajlarının Rolü. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi 14-17 Kasım, 2013, Adana, Bildiriler kitabı, Sayfa 120-132.  

5.

Altuntaş, A., Tülek, B., 2012. Kültürel Peyzajların Turizme Etkileri: Antalya Örneği. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi.12-15 Nisan 2012, 444-458, Antalya..  

Diğer...

1.

Atik, M., Tülek, B., 2012. Kültürel Mirasların ve Peyzajların Tanımlanmasında Özgünlük. Peyzaj Mimarlığı Dergisi.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Soydan, O., 2016. Kültürel Miras Olarak Nahitiya Niğde . Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 54, Sayfa: 54-81
Toplam Makale Sayısı: 20

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Atik, M., Tülek, B.. 2014-2016. Çankırı, Ilgaz Bölgesi Peyzajlarının Sağladığı Faydaların Peyzaj Yapıları, Karakterleri ve Fonksiyonları Açısından Çok Yönlü Analizi (Destekleyen Kuruluş: Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.