Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. Dr. Başak ÖZERPeyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara,

Yazışma Adresi : Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk Sok. No:12 Kat:4 PK: 18100 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (2226)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : virgozer@gmail.com     basakozer@karatekin.edu.tr
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce
Kişisel Web Sitesi : karatekin.academia.edu/BASAKOZER

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans 2002
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans 2005
Türkiye İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Doktora 2017
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : İnsan Psikolojisi ve Peyzaj Tasarımı [Human Psychology and Landscape Design]
Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin BARIŞ
  
Doktora Tezi : Kentsel Peyzajların Tüketilmesinde Sinema Filmlerinin Rolü [The Role of Movies in The Consumption of Urban Landscapes]
Danışman: Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN

 Üye Olduğu Kuruluşlar 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER)


 Verdiği Lisans Dersleri 

Şantiye Uygulamaları
Özel Peyzaj Tasarımları
Tasarım Atölyesi
Sinema ve Peyzaj


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2017 

Plant Ödülleri 2015-2016 

Yürütme Kurulu Üyesi 

2017 

Bir Farkındalık Çalışması: Peyzaj Tüketimine Sinemasal Müdahale. Eskişehir: TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, 7 Ekim 

Sözlü Bildirili 

2017 

Bir Farkındalık Çalışması: Peyzaj Tüketimine Sinemasal Müdahale. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 6 Ekim 

Sözlü Bildirili 

2017 

İtü-TA 2017: İTÜ Tasarım Atölyesi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Lise Yaz Okulu. İstanbul: Taşkışla, 17-23 Haziran 2017 

Yürütme Kurulu Üyesi 

2016 

İtü-TA 2016: İTÜ Tasarım Atölyesi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Lise Yaz Okulu. İstanbul: Taşkışla, 18-24 Haziran 

Yürütme Kurulu Üyesi 

2016 

DLA 2016 Conference (Digital Landscape Architecture Conference). Istanbul: Istanbul Technical University Faculty of Architecture, May 31 – June 04  

Yürütme Kurulu Üyesi 

2015 

Hafıza Mekânlarının Tasarımı: Anmayı Anıtla Sınırlandırmak. Türkiyede Anma ve Anıtlaştırma Yolları Paneli 

Sözlü Bildirili 

2015 

Landscape as a Socio-Ecological System Uluslararası Çalıştayı 

Yürütme Kurulu Üyesi 

2015 

Culturescape Seoul 2015 Uluslararası Çalıştayı. The University of Seoul & Istanbul Technical University Department of Landscape Architecture. Seoul: The University of Seoul, March 31 – April 10 

Yürütme Kurulu Üyesi 

10 

2015 

Türkiyede Anma ve Anıtlaştırma Yolları Paneli 

Yürütme Kurulu Üyesi 

11 

2014 

China Workshop. Huazhong University of Science & Technology School of Architecture and Urban Planning & Istanbul Technical University Department of Landscape Architecture. Wuhan: Huazhong University, May 09-20 

Yürütme Kurulu Üyesi 

12 

2014 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması Yedek Jüri Üyesi 

Yürütme Kurulu Üyesi 

13 

2014 

Kent Kimliğinin Yansıtıcısı Olarak Kentsel Kamusal Dış Mekânlar. Kimliğinin Arayan Kent Van Sempozyumu. 

Sözlü Bildirili 

14 

2013 

Değişen İstanbul’un Yeni Peyzaj Kurgusu, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi “Dönüşen Peyzaj” 

Sözlü Bildirili 

15 

2013 

Değişen İstanbul’un Yeni Peyzaj Kurgusu Çalıştayı 

Yürütme Kurulu Üyesi 

16 

2013 

TMMOB III. İstanbul Kent Sempozyumu “Yaşanabilir Bir İstanbul” 

Bilim Kurulu Üyesi 

17 

2013 

PMOGenç VII. Yaz Okulu. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TC. Balıkesir Valiliği. Balıkesir, 19 Ağustos-1 Eylül 

Yürütme Kurulu Üyesi 

18 

2013 

Culturescape Tokyo. TUA & ITU International Landscape Design Workshop 

Katılımcı 

19 

2012 

LE: NOTRE Landscape Forum PhD Workshop. LE:NOTRE. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 18-21 Nisan 

Katılımcı 

20 

2012 

PMOGenç Öğrenci Sempozyumu 

Yürütme Kurulu Üyesi 

21 

2012 

PMOGenç VI. Yaz Okulu. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TC. Çanakkale Valiliği. Çanakkale, 27 Ağustos-9 Eylül 

Yürütme Kurulu Üyesi 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2011-2018 

İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Araş. Gör. 

2008-2010 

Nobel Yapı San. Tic. Ltd. Şti. 

Teknik Personel 

2010-2010 

Peyzaj Mimarları Odası 

Teknik Personel 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Space and Culture 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Erbas Gurler, E., Yetiskin, E. and Ozer, B., 2017. Narrative Landscape: The Transformation of Memory(scape)- making in Gallipoli Peninsula. Space and Culture.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Erbaş Gürler, E., Özer, B. ve Yetişkin, E., 2016. Hafızanın Ara Yüzü Olarak Anma ve Anma Mekânları: Gelibolu Yarımadası Örneği. Mimarist.  

2.

Özer, B. and Seçkin, Y. Ç., 2016. The Use of Qualitative Data Analysis Software to Read Landscapes in Movies: The Case of Midnight in Paris. A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture.  

3.

Erbaş Gürler, E. and Özer, B., 2013. The Effects of Public Memorials on Social Memory and Urban Identity. Procedia-Social and Behavioral Sciences.  
Makaleye Atıflar (10):
 1 Harlow, R. M., 2016. Souvenir Battlefields: How Presidents Use Rhetoric of Place to Shape the American Ethos . American Communication Journal
 2 Karen Shelby, 2017. Belgian Museums of the Great War: Politics, Memory, and Commerce .
 3 Cihangiroğlu, M. S., 2016. Memory-space Relation in an Adaptive Reuse Building: Analysis of Cengel Han-Rahmi Koc Museum . Global Journal on Humanities and Social Sciences
 4 Selvin, E., 2016. From Testimony to Recreation: The Case of Yalova Earthquake Monument . doi:10.13140/RG.2.1.2554.2801
 5 Mirisaee, S. M. & Ahmad, Y., 2018. Post-war Tourism as an Urban Reconstruction Strategy Case Study: Khorramshahr . International Journal of Tourism Cities, 4(1), 81-97
 6 Hynes-Bishop, L., 2017. Dialogue, Memorialization and Common ground in Post-Conflict Peru . Peace Studies Journal, 10(1), 6-18
 7 Shelby, K., 2017. Belgian Museums of the Great War: Politics, Memory, and Commerce . Routledge
 8 Mirisaee, S., Ibrahim, M. and Faizah, A., 2014. Post War Reconstruction for Tourism Development Case Study Khorram-Shar, Iran . International Conference on Architecture and Civil Engineering (ICAACE’14), (pp. 57-63). Dubai, December 25-26. ISBN 978-93-84468-11-8
 9 Sarıkaya Levent, Y., 2017. From Memory of Place to Memory Places – A Contemporary Discussion on Remembering and Forgetting . ICONARCH III International Congress of Architecture Memory of Place in Architecture and Planning Congress, (pp. 723-732). Konya, May 11-13
 10 Crisman, P., 2017. Confederate War Grief Transformed: the Openness of Memorials to New Meanings . Places, Forms and Memories of Grief in Contemporary Cities, (pp. 13). Ravenna/Bologna, October 25-28

4.

Özer, B. and Baris, M. E., 2013. Landscape Design and Park Users´ Preferences. Procedia-Social and Behavioral Sciences.  
Makaleye Atıflar (6):
 1 Motealleh, P.,Parsaee, M. & Sheybani, M., 2015. Investigating the significance of landscape in designing library by emphasizing on the enhancement of learning . HBRC Journal
 2 Sağlık, A., ve Kelkit, A., 2015. Çanakkale Valiliği Hükümet Konağı Peyzaj Tasarım Çalışması . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 3 Prabhakar, B. S., Kumar, M. & Nandini, N., 2017. Park users’ perceptions on facilities in parks of Bengaluru – A socio-ecological analysis. . Science and technology for management of emerging environmental issues
 4 Sağlık, A., ve Kelkit, A., 2015. Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Asmatepe C Tipi Mesire Yeri Mutluluk Ormanı Peyzaj Projesi . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
 5 Roth, A., Gerbaud, V., Boix, M., & Montastruc, L., 2017. Holistic framework for land settlement development project sustainability assessment: comparison of El Hierro Island hydro wind project and Sivens dam project . Computers & Chemical Engineering
 6 Volkanovski, J. & Marshall, N., 2015. Seniors´ Playgrounds May Never Get Old . The State Of Australian Cities Conference 2015. Gold Coast Australia, December 9-11

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Erbaş Gürler, E. ve Özer, B., 2017. Bir Gündelik Hatırla(t)ma Deneyimi Olarak Anı Parkları. Kentli Dergisi.  

2.

Deviren, A. S., Çağlın, P., Seifloo, A., Özer, B., Kutlar, Y., Yardım, N., Özdemir, H. veDizdarevic, J., 2012. Kentsel Tarım Potansiyeli: İstanbul ve Saraybosna. Kentli Dergisi.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Özer, B., 2016. Sinema Filmi Kaynaklı Turizm Ekonomisinde Peyzajlar. II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi: Küresel ve Yerel Arasında Kentler.  

2.

Özer, B. and Erbaş Gürler, E., 2015. Representation of Landscapes in the Fiction of Commemoration in the Movies: The Battles of Canakkale in Turkey Cinema. CINECRI’15: II. International Film Studies and Cinematic Arts Conference.  

3.

Özer, B. and Karadağ, D., 2015. Design Discourse as a Tool of Legitimatization in Privatization of Urban Public Landscapes. ARCHHIST’13 Architecture History Art Conference.  

4.

Özer, B., 2015. Cities and Urban Marketing Movies. CINECRI’15: II. International Film Studies and Cinematic Arts Conference.  

5.

Özer, B., 2013. Contemporary Graffiti Art as a Part of Urban Landscape. CONTEMPART’13 Contemporary Art Conference.  

6.

Erbaş Gürler, E. and Özer, B., 2012. Daily Landscapes as a Part of Urban Identity and Memory. ARCHTHEO’12 Theory of Architecture Conference.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Özer, B., 2013. Kentsel Dönüşümde Sosyal Dışla(n)ma ve Kentsel Soylulaştırma. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi “Dönüşen Peyzaj”.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Akyüz, E. A., 2016. Kentsel Dönüşüm Hukukunun Çok Boyutluluğu İlkesi Bağlamında Süleymaniye Yenileme Projesi . V. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi
 2 Akalın, M., 2016. Kentsel Dönüşümün Karanlık Yüzü: Soylulaştırma, Yerinden Edilme ve Mekansal Dışlanma . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 3 Akalın, M., 2016. Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutları . I. International Academic Research Congress

2.

Ortaçeşme, V., Ekşi, M. ve Özer, B. , Basımda. Uluslararasılaşma Kavramı ve Yükseköğretim Kurumlarının Uluslararasılaşmasının Eğitim-Öğretime Katkısı. II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, Düzce: Düzce Üniversitesi, 5 Temmuz.  

Diğer...

1.

Erbaş Gürler, E. ve Özer, B., 2013. Sadece "Park"?. Arredamento Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi.  
Toplam Makale Sayısı: 16

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Erbaş Gürler, E., Seçkin, Y. Ç., Yetişkin, E. ve Özer, B. . 2013-2015. Zamanın Mekânsal Kurguları: Anma, Anıtlaştırma Biçimleri ve Anma Mekânları (Destekleyen Kuruluş: İstanbul Teknik Üniversitesi ) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.