Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. Ülkü YILMAZOrman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 1984

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 18200 ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (3306)
Faks no :
E-Posta : ulkudikmen@karatekin.edu.tr     ulkuu0633@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği/Tarla Bitkileri Lisans 2009
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği/Toprak İlmi ve Ekoloji Yüksek Lisans 2012
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği/Toprak İlmi ve Ekoloji Doktora
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Yarı Kurak Meralarda Bitki ve Toprak Özelliklerinin Uzaysal Değişkenliğinin Analizi
Danışman: Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN
  
Doktora Tezi : Yarı Kurak ve Yarı Nemli Meralarda İklim, Bitki ve Toprak Özelliklerinin Çoklu Etkileşimlerinin Analizi
Danışman: Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12009 - Bölüm İkincisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü)

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2018 

International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018, Van  

Sözlü Bildirili 

2018 

International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018, Van  

Poster Bildirili 

2017 

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. Tekirdağ (16-18 May) 

Poster Bildirili 

2017 

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. Tekirdağ (16-18 May) 

Sözlü Bildirili 

2017 

5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli (12-15 September) 

Sözlü Bildirili 

2017 

5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli (12-15 September) 

Poster Bildirili 

2016 

Eurosoil. İstanbul (16-21 October) 

Sözlü Bildirili 

2014 

II. ULUSLARARASI KURAKLIK ve ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU 

Sözlü Bildirili 

2014 

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Poster Bildirili 

10 

2013 

3. ULUSAL TOPRAK ve SU KAYNAKLARI KONGRESİ 

Katılımcı 

11 

2012 

Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İPTAŞ Anısına) 

Poster Bildirili 

12 

2011 

1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 

Katılımcı 

13 

2011 

II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 

Poster Bildirili 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Erşahin, S., Bilgili, C. B., Dikmen, Ü. and Ercanlı, İ., 2016. Net Primary Productivity of Anatolian Forests in Relation to Climate, 2000-2010. 62(6):698-702.. Forest Science. https://doi.org/10.5849/forsci.15-171 .  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Yin, S., Wu, W., Xinwu Li, X., 2018. Comparison of temporal and spatial changes in three major tropical forests based on MODIS data . Journal of Forestry Research
 2 Van Do, Tran, Tamotsu Sato, Mamoru Yamamoto, Osamu Kozan, Nguyen Toan Thang, Vo Dai Hai, Tran Hoang Quy, Phung Dinh Trung and Dang Van Thuyet, 2018. A New Method for Estimating Coarse Root Production in Forest Ecosystem . Forest Science

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., Aşkın, T., Bender Özenç, D., Tarakçıoğlu, C., Korkmaz, K., Kutlu, T,, 2018. Orta Karadeniz Bölgesi Kolüvyal-Alüvyal Topraklarda Kimyasal Toprak Özelliklerinin Uzaysal Değişkenliği. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi.  

2.

Bilgili, B.C., Erşahin, S., Dikmen, Ü., Karahan, G., 2017. Konya Kapalı Havzasında Farklı Arazi Örtülerinde Net Birincil Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AJFR), 3(1):14-22.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 M. Aydın, N. Pınarcıoğlu, Ö. Uğurlu, 2017. The Balance Of Irrıgated Land And Wetland In Turkey . Current Debates In Publıc Fınance, Publıc Admınıstratıon & Envıronmental Studies, Vol (13)

3.

Dikmen, Ü. İptaş, S. Erşahin, S., 2012. YARI-KURAK EĞİMLİ BİR MERADA TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN UZAYSAL DAĞILIM İLİŞKİLERİ. . Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5(2):91-97, 2012.ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X .  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Cevheri, C., Küçük, Ç., 2017. Şanlıurfa (Akabe Mevki) Doğal Mera Bitkilerinin Floristik Kompozisyonu, Gelişme Dönemleri ve Topraklarının Bazı Özellikleri . KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(3): 292-304

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Dikmen, Ü., Sünal, S., Erşahin, S., 2018. Long-Term Tillage and Wheat Monoculture Effects on Soil Chemical Properties in Semi-Arid Agriculture Lands. International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018, Van (Poster Bildiri).  

2.

Dikmen, Ü., Sünal, S., Erşahin, S., 2018. Soil Penetration Resistance as Related to Water Content and Bulk Density in Semi-Arid and Semi-Humid Grasslands. International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018, Van (Sözlü Bildiri). .  

3.

Dikmen, Ü., Sünal, S., Erşahin, S., 2018. Spatial Variability of Soil K Content in a Typical Semi-Arid Grassland. International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018, Van (Poster Bildiri)..  

4.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S. , 2018. Soil Carbon Content in Semi-arid Cultivated Landform. International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018, Van (Poster Bildiri).  

5.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., 2018. Soil Morphologic Variables as Related to Slope Positions on a Semi-Arid Landscape. International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018, Van (Poster Bildiri).  

6.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S. , 2018. Factor Analysis of Hydropedological Variables on a Semi-Arid Cultivated Landform. International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018, Van (Sözlü Bildiri). .  

7.

Dikmen, Ü., Sünal, S., Erşahin, S., 2017. Spatial Variability in Total Soil Phosphorus in a Semi-Arid Pasture: Effect of Slope Aspect. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ.(poster).  

8.

Dikmen, Ü., Sünal, S., Erşahin, S., 2017. SOIL CHEMICAL PROPERTIES AS AFFECTED BY LAND USE IN ADJACENT TYPIC HAPLUSTEPS, MOLLIC USTIFLUVENTS, AND LITHIC USTIPSAMMENTS. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ.16-18 may (poster).  

9.

Camcı Çetin, S., Yılmaz, A. E., Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., 2017. Comparing infiltration rate at patchily burned and unburned spots in a semi-arid needle leaf forest. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ. (Sözlü Bildiri).  

10.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., 2017. Soil physical properties as affected by land use ın adjacent typic haplusteps, mollic ustifluvents, and lithic ustipsamments. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ (poster).  

11.

Dikmen, Ü., Sünal S., Erşahin, S., 2017. PLANT DIVERSITY as RELATED to SLOPE ASPECT and SOIL PHYSICAL PROPERTIES. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli. (Sözlü Bildiri).  

12.

Dikmen, Ü., Sünal S., Erşahin, S., 2017. Change of Desertification Indices with the Effect of Aspect In Semi-Arid Areas. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli. (Poster).  

13.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., 2017. Hydropedology As A Powerful Tool For Soıl Researches. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli. (Sözlü Bildiri).  

14.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., Aşkın, T. Tarakçıoğlu, C. Özenç, D.B. Korkmaz, K. Kutlu, T, 2017. Spatıal Varıatıon Of Colluvıal-Alluvıal Soıls Of Chemıcal Propertıes In Central Black Sea Regıon . 5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli. (Poster).  

15.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., 2017. Soıl Penetratıon Resıstance As Affected By Slope Aspect And Soıl Horızonatıon In Gypsıc Haplustepts. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli. (Sözlü Bildiri).  

16.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Timur, Ö.B., Timur, U.P., Erşahin, S., 2017. Effect of Soil Bulk Density to Urban Plant in Semi-Arid Landscape. International Congress on Landscape Architecture Bosna (Poster).  

17.

Dikmen, Ü. Erşahin, S., 2016. Soil Properties and Plant Diversity as Affected by Slope Aspect in a Semi-Arid Pasture in North Central Anatolia . Eurosoil. İstanbul (Sözlü Bildiri).  

18.

Sünal, S. Dikmen, Ü. and Erşahin, S., 2016. Saturated Hydraulic Conductivity Differences as Affected by Slope Properties and Soil Horizonation in Gypsic Haplustepts . Eurosoil 2016. (Sözlü Bildiri).  

19.

Dikmen, Ü. Erşahin, S., 2014. Tipik Bir Yarı Kurak Merada Bazı Çölleşme Göstergelerinin Bakıyla Değişimi. II. Uluslararası Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu. Konya. (Sözlü bildiri).  

20.

Erşahin, S., Bilgili, B. C., Dikmen, Ü. and Ercanlı, İ, 2014. MODIS Predicted NPPs of Different Forest Covers as Related to Climate Variables in Turkey (Abstract Procedings), The 3rd. FOREBIOM WORKSHOP: Potentials of Biochar to Mitigate Climate Change, 5-6 June Eskişehir, Turkey. .  

21.

Karahan, G., Erşahin, S., Döker, S., Uslu, M., Gül, E., Sünal, S., Dikmen, Ü., 2014. Vertical and Horizantal Distribution of Heavy Metals in Sodic Urban Soils in Çankırı. 9th International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’,14-16 October, 2014. Side, Antalya, Turkey.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Sünal, S. Dikmen, Ü. Erşahin, S., 2014. Ağır Metallerle Kirlenmiş Toprakların Temizlenmesinde Fitoremediasyon Tekniği . I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Poster).  

2.

Erşahin, S., Bilgili, B.C., Dikmen, Ü., Sünal, S., 2014. Konya Kapalı Havzasında Birincil Net Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2014, Çankırı. (Sözlü Bildiri).  

3.

Bilgili, B.C., Erşahin, S., Dikmen, Ü., Karahan, G., 2014. Konya Kapalı Havzasında Farklı Arazi Örtülerinde Net Birincil Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss: 268-278, 10-12 Eylül 2014, Çankırı.  

4.

Erşahin, S. Aşkın, T. Sünal, S. Özenç, D. B. Tarakçıoğlu, C. Korkmaz, K. Kutlu, T. Dikmen, Ü., 2013. ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE KOLÜVYAL-ALÜVYAL TOPRAKLARIN UZAYSAL DEĞİŞKENLİĞİ . III. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ. Tokat. (Sözlü Bildiri).  

5.

Dikmen, Ü. İptaş, S. Erşahin, S., , 2012. YARI-KURAK EĞİMLİ BİR MERADA TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN UZAYSAL DAĞILIM İLİŞKİLERİ. Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İptaş Anısına) Çankırı (Poster).  

6.

Dikmen, Ü. Sünal, S. Erşahin, S., 2011. Ağaç Yetiştiriciliğinde Sıra Arası Bitkilerin Su Kullanım Etkinliği. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Eskişehir (Poster).  
Toplam Makale Sayısı: 31

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Erşahin, S. Dikmen, Ü.. 2016-2019. Yarı Kurak ve Yarı Nemli Meralarda İklim, Bitki ve Toprak Özelliklerinin Çoklu Etkileşimlerinin Analizi (OF270516D03) (Destekleyen Kuruluş: : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Lisansüstü Tez Projesi] 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Pekin Timur, U., Timur, Ö. B., Erşahin, S., Sunal, S. ve Dikmen, Ü.. 2015-2018. Çankırı Kent Merkezinde Bitkilerde Biriken Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişkenliği (Destekleyen Kuruluş: ÇAKÜ BAP) [Araştırma Projesi] 
 2.Timur, B. Ö. Erşahin, S. Sünal, S. Dikmen, Ü.. 2016-2017. Çankırı Kent Merkezinde Topraktaki Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişimi (OF060416B31) (Destekleyen Kuruluş: BAP) [Araştırma Projesi] 
 3.Timur, P. U. Erşahin, S. Sünal, S., Dikmen, Ü.. 2016-2017. Çankırı Kent Merkezinde Bitkilerdeki Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişimi (OF060416B30) (Destekleyen Kuruluş: BAP) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 4 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.