Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. Seval SÜNALOrman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : 02.01.1985, ESKİŞEHİR

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 18200 ÇANKIRI
Telefon no : +90376 212 2757 ()
Faks no : +90376 213 6983
E-Posta : sevalsunal@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Lisans 2008
Türkiye Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans 2011
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak İlmi ve Ekoloji Doktora
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Gözenek Büyüklüğü ve Suyun Yüzey Gerilimi Etkileşiminin, Bromun Gözenekli Ortamlarda Taşınmasına Etkisi
Danışman: Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN
  
Doktora Tezi : Yarı- kurak Orta Anadolu Koşullarında (Çankırı) Tepe-Eğim Hidropedolojisi
Danışman: Prof. Dr. Sabit Erşahin

 Üye Olduğu Kuruluşlar 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
TEMA Vakfı


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12008 - Bölüm Birincisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Toprak Bölümü)

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2016 

Eurosoil 

Sözlü Bildirili 

2014 

Ulusal Havza Sempozyumu Çankırı 

Poster Bildirili 

2014 

9th International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’,14-16 October, 2014. Side, Antalya, TURKEY.  

Sözlü Bildirili 

2013 

3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 

Sözlü Bildirili 

2012 

Prof. Dr. Selahattin İPTAŞ Anısına Tarım Sempozyumu 

Poster Bildirili 

2012 

8th International Soil Science Congress 15-17 May 2012 “Land Degradation and Challenges in Soil Management 

Sözlü Bildirili 

2011 

Ali Numan KIRAÇ Tarım Kongresi 

Katılımcı 

2011 

2. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 

Sözlü Bildirili 

2011 

2. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 

Poster Bildirili 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

19.03.2014-17.05.2014 

Old Dominion University Civil & Environmental Engineering Department 

PhD Thesis studies and research 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Erşahin, S. Aşkın, T. Tarakçıoğlu, C. Özenç, D.B. Korkmaz, K. Kutlu, T. Sünal, S. Bilgili, B.C., 2016. Spatial variation in the solute transport attributes of adjacent Typic Haplusteps, Mollic Ustifluvents, and Lithic Ustipsamments. Geoderma Volume 289, 1 March 2017, Pages 107–116 http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.11.035 .  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Sünal, S. Erşahin, S., 2015. Solute Transport in Sand Columns as Affected by Effluent Surface Tension. Journal of Agricultural Science and Technology A 5 (2015) 25-29.  

2.

Oyman M. Sünal, S. Erşahin, S. , 2012. Interaction between Cross-Linked Polyacrylamide and Water and Solute Flow in a Sand and Loam. Journal of Environmental Science and Engineering A 1 (2012) 510-518.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Sünal, S. Erşahin, S. , 2012. TÜRKİYE’DE TARIMSAL KAYNAKLI YER ALTI SUYU NİTRAT KİRLİLİĞİ 2012 Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İptaş Anısına) Çankırı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (2): 116-118, 2012 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Dikmen, Ü., Sünal, S., Erşahin, S., 2017. Spatial Variability in Total Soil Phosphorus in a Semi-Arid Pasture: Effect of Slope Aspect. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ.(poster).  

2.

Dikmen, Ü., Sünal, S., Erşahin, S., 2017. SOIL CHEMICAL PROPERTIES AS AFFECTED BY LAND USE IN ADJACENT TYPIC HAPLUSTEPS, MOLLIC USTIFLUVENTS, AND LITHIC USTIPSAMMENTS. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ.16-18 may (poster).  

3.

Camcı Çetin, S., Yılmaz, A. E., Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., 2017. Comparing infiltration rate at patchily burned and unburned spots in a semi-arid needle leaf forest. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ. (Sözlü Bildiri).  

4.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., 2017. Soil physical properties as affected by land use ın adjacent typic haplusteps, mollic ustifluvents, and lithic ustipsamments. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ (poster).  

5.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., 2017. Hydropedology As A Powerful Tool For Soıl Researches. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli. (Sözlü Bildiri).  

6.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., Aşkın, T. Tarakçıoğlu, C. Özenç, D.B. Korkmaz, K. Kutlu, T, 2017. Spatıal Varıatıon Of Colluvıal-Alluvıal Soıls Of Chemıcal Propertıes In Central Black Sea Regıon . 5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli. (Poster).  

7.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Erşahin, S., 2017. Soıl Penetratıon Resıstance As Affected By Slope Aspect And Soıl Horızonatıon In Gypsıc Haplustepts. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress. Kırklareli. (Sözlü Bildiri).  

8.

Sünal, S., Dikmen, Ü., Timur, Ö.B., Timur, U.P., Erşahin, S., 2017. Effect of Soil Bulk Density to Urban Plant in Semi-Arid Landscape. International Congress on Landscape Architecture Bosna (Poster).  

9.

Sünal, S. Dikmen, Ü. and Erşahin, S., 2016. Saturated Hydraulic Conductivity Differences as Affected by Slope Properties and Soil Horizonation in Gypsic Haplustepts . Eurosoil 2016. (Sözlü Bildiri).  

10.

Erşahin, S., Aşkın T., Tarakçıoğlu C., Özenç D., Korkmaz K., Kutlu T., Sünal, S., 2014. SPATIAL AUTOCORRELATION OF SOLUTE TRANSPORT ATTRIBUTES IN A COMPOSITION OF TYPIC HAPLUSTEPS, MOLLIC USTIFLUVENTS, AND LITHIC USTIPSAMMENTS . Balkan Agriculture Congress 2014.  

11.

Sünal, S. Erşahin, S. , 2014. Transport of Bromide in Sand Columns: Effect of Particle Size and Water Effluent SurfaceTension . 9th International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’,14-16 October, 2014. Side, Antalya, TURKEY.  

12.

Oyman M. Sünal, S. Erşahin, S. , 2012. Interaction between Cross-Linked Polyacrylamide and Water and Solute Flow in a Sand and Loam . The 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" 15-17 May 2012, Çeşme-İzmir-TURKEY .  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Erşahin, S., Bilgili, B.C., Dikmen, Ü., Sünal, S., 2014. Konya Kapalı Havzasında Birincil Net Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2014, Çankırı. (Sözlü Bildiri).  

2.

Sünal, S. Dikmen, Ü. Erşahin, S., 2014. Ağır Metallerle Kirlenmiş Toprakların Temizlenmesinde Fitoremediasyon Tekniği . I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Poster).  

3.

Erşahin, S. Aşkın, T. Sünal, S. Özenç, D. B. Tarakçıoğlu, C. Korkmaz, K. Kutlu, T. Dikmen, Ü., 2013. ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE KOLÜVYAL-ALÜVYAL TOPRAKLARIN UZAYSAL DEĞİŞKENLİĞİ . III. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ. Tokat. (Sözlü Bildiri).  

4.

Sünal, S. Yılmaz A.E. Çetin C. S. , 2013. FOSFORLU GÜBRELERDEN KAYNAKLI AĞIR METAL (Cd) KİRLİLİĞİNİN EKOLOJİK ETKİLERİ . Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekoloji Sempozyumu 2013 Tekirdağ..  

5.

Sünal, S. Erşahin, S. , 2011. Gözenek Büyüklüğü ve Suyun Yüzey Gerilimi Etkileşiminin, Bromun Gözenekli Ortamlarda Taşınmasına Etkisi. 2. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-25 Kasım 2011 Ankara.  

6.

Dikmen, Ü. Sünal, S. Erşahin, S., 2011. AĞAÇ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SIRA ARASI BİTKİLERİN SU KULLANIM ETKİNLİĞİ . II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Eskişehir (Poster).  
Toplam Makale Sayısı: 22

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Erşahin, S. Sünal, S.. 2016-2017. Yarı-kurak Orta Anadolu Koşullarında (Çankırı) Tepe-Eğim Hidropedolojisi (OF090316D01) (Destekleyen Kuruluş: BAP) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 2.Timur, B. Ö. Erşahin, S. Sünal, S. Dikmen, Ü.. 2016-2017. Çankırı Kent Merkezinde Topraktaki Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişimi (OF060416B31) (Destekleyen Kuruluş: BAP) [Araştırma Projesi] 
 3.Timur, P. U. Erşahin, S. Sünal, S., Dikmen, Ü.. 2016-2017. Çankırı Kent Merkezinde Bitkilerdeki Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişimi (OF060416B30) (Destekleyen Kuruluş: BAP) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 3 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.