Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Serhat URSAVAŞ


Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı
Orman Mühendisliği, Orman Botaniği Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Manyas/Balıkesir, 1981

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (3305)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : serhatursavas@gmail.com     serhatursavas@karatekin.edu.tr
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce (68, 75)

 Kısa Özgeçmiş 

Serhat URSAVAŞ, 13.01.1981 tarihinde Balıkesir´in Manyas ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manyas´ta tamamladı. Ankara Üniversitesi, Orman Fakültesini 1999 yılında kazandıktan sonra, 2003 yılında aynı bölümden "Orman mühendisi" ünvanıyla mezun oldu. Vatani görevini 2004-2005 yılları arasında, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, Mehmetçik Dershanesinde Biyoloji öğretmeni olarak yapmıştır. Daha sonra; Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Bölümünde 2005-2008 yılları arasında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak "Orman Yüksek Mühendisi" unvanını almaya hak kazanmıştır. Doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümünde 2008-2011 yılları arasında tamamlayarak "Doktor" unvanını almaya hak kazanmıştır. Doktora eğitimi sırasında, 2009-2011 yılları arasında iki yıl süreyle Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından verilen Doktora bursunu almıştır. Uzmanlık konusu olan "Karayosunları (musci) sistematiği ve ekolojisi" konusunda birçok makaleye sahiptir. Evli olan Serhat URSAVAŞ; Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Botaniği Anabilim Dalında, 11.05.2012 tarihinde Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış olup görevine devam etmektedir. 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2003
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2008
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Doktora 2011
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : ILGAZ–YENİCE (ÇANKIRI) ORMANLARI’NIN KARAYOSUNLARI (MUSCI) FLORASI
Danışman: Yard. Doç. Dr. Gökhan ABAY
  
Doktora Tezi : KIZILDAĞ (ISPARTA) MİLLİ PARKI KARAYOSUNU (MUSCI) FLORASI
Danışman: Prof. Dr. Barbaros ÇETİN

 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12012 - Türk Eğitim Vakfı Doktora Onur Ödülü
22008 - Türk Eğitim Vakfı Doktora Bursu

 Verdiği Lisans Dersleri 

ORM101 Orman Botaniğine Giriş
ORM106 Ağaç Fizyolojisi (Seçmeli)
ORM201 Gymnospermae
ORM202 Angiospermae
ORM416 Odun Dışı Orman Ürünleri


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

ORM577 Tarımsal Alanlardaki Briyofitler
ORM576 Sucul Briyofitler
ORM519 Briyotlerin Terminolojisi
ORM568 Mikroskop Kullanımı ve Kesit Alma Teknikleri


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2012-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

2014-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü 

Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı 

2016-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Müdür Yardımcılığı 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

Zeki IŞIN 

2018 

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Karayosunu Florası (Yüksek Lisans) 

Recep SÖYLER 

2017 

Eldivan Dağı Kuzey Aklanı Karayosunu (Musci) Envanteri (Yüksek Lisans) 

Nermin GÜNDÜZ 

2015 

Alpsarı Göleti ve Civarı (Çankırı) Karayosunu Florası (Yüksek Lisans) 

Ayşe CENGİZ 

Devam 

Balya Orman İşletme Şefliği (Balıkesir) Karayosunu Florası (Yüksek Lisans) 

Elif ÖZTÜRK MARAŞ 

Devam 

Çankrı-Korgun İlçesi Meralarının Karayosunu Florası (Yüksek Lisans) 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2012 

Kuruluşunu 60. yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu 7-8-9 Kasım Bolu 

Katılımcı 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  

Hakem (Ulusal Dergi) 

Turkish Journal of Botany  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Anatolian Bryology 

Dergi Editörlüğü (Uluslararası Dergi) 

Anatolian Bryology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Turkish Journal of Forestry 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Bağbahçe Bilim Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2012 

Gamze GÜRSU 

Ankara Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2013 

Semih EDİŞ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

2013 

Hüseyin YILMAZ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

2014 

Hüseyin YILMAZ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2015 

Azize YAVUZ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fenbilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2015 

Bilun SARI 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2016 

Fatih DİKMEN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2017 

Burçin SÖYLEMEZ 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2017 

Seval KARADEMİR 

Kastamonu Üniversitesi
Fen Bilimleri Ensititüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

10 

2017 

Gizem Taybe SANALP 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

11 

2017 

Melike USLU 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

12 

2017 

Hüseyin YILMAZ 

Çankırı Karatekin Üniveristesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Ursavaş, S., Çetin, B., 2013. Contribution to the Moss Flora of Kizildağ (Isparta) National Park in Turkey. Current Progress in Biological Research, ISBN 978-953-51-1097-2, InTech..  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Canli, K., Çetin B.,, 2014. The Moss Flora of Akdağ Mountain (Amasya, Turkey) . The Scientific World Journal
 2 Özçelik, A. D. Uyar, G. Ören, M., 2016. Bryophyte flora of Gevne and Dimçayı Valleys (Antalya-Konya/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 3 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Ursavaş, S. Işın, Z., 2018. New records of Bryum gemmiferum and Atrichum crispum for Turkey. DOI: 10.1080/11263504.2018.1539041. Plant Biosystems 2, 1-5..  

2.

Abay, G., Gül, E., Günlü, A., Erşahin, S., Ursavaş, S., 2015. Spatial variation, mapping, and classification of moss families in semi-arid landscapes in NW Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, DOI: 10.1007/s10661-014-4240-5.  

3.

Ören, M. Sarı, B. Ursavaş, S. , 2015. Syntrichia minor (Pottiaceae) and Cephaloziella integerrima (Cephaloziellaceae) new to bryophyte flora of Turkey. Archives of Biological Science. DOI:10.2298/ABS141204004O.  
Makaleye Atıflar (9):
 1 Ören, M., Bozkaya, S., Dilek Özçelik, A., Hazer, Yasin, Uyar, G.,, 2015. Zonguldak İli Briyofit Florasına Katkılar . Anatolian Bryology
 2 Sarı, B. Ören, M., 2016. Safranbolu İlçesi (Karabük) Briyofit Florası . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty
 3 Buck, W. R. Atwood, J. J., 2016. Recent literature on bryophytes . The Bryologist
 4 Özçelik, A. D. Uyar, G. Ören, M., 2016. Bryophyte flora of Gevne and Dimçayı Valleys (Antalya-Konya/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 5 Batan, N., Özen, Ö., Alataş, M., Özdemir, T., 2016. Hygrohypnum ochyraceum (Bryophyta), new to Turkey and Southwest Asia . Phytologia Balcanica
 6 Batan, N., Özdemir, T., 2016. Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats. (Plagiotheciaceae, Bryophyta) New to Turkey . Arctoa
 7 Erata, H., Özen, Ö., Batan, N., Özdemir, t.,, 2017. The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy . Anatolian Bryology
 8 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology
 9 Ezer, T.,, 2017. Contributions to the bryophyte flora of Turkey . Acta Biologica Turcica

4.

Abay, G., Gül, E., Ursavaş, S., Erşahin, S., 2014. Substratum properties and mosses in semi-arid environments. A case study from North Turkey. Cryptogamie Bryologie, 35(2):181-196.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 William R. Buck, Bruce,Allen, 2014. Recent literature on bryophytes — 117(4) . The Bryologist
 2 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

5.

Ursavaş, S. & Çetin, B., 2014. Cinclidotus asumaniae Ursavaş & Çetin (Bryopsida, Pottiaceae), sp. nov., a new species to the hygrophytic moss flora of Southern Turkey. Nova Hedwigia, Vol: 98, 3-4, 467-472..  
Makaleye Atıflar (8):
 1 Batan, N., Osman, Ö., and Turan, Ö.,, 2014. New Bryophyte Records from Turkey and Southwest Asia . Journal of Plant Systematic, Telopea
 2 Yılmaz Özdil, 2015. Kadın sayfa: 13 . Kırmızı Kedi Yayın Evi
 3 William R. Buck, Bruce Allen,, 2014. Recent literature on bryophytes — 117(4) . The Bryologist
 4 Kara, R., Ezer, T., Gözcü C.M., 2016. Three new moss records from Turkey, Southwest Asia and Mediterranean . Official Journal of the Societa Botanica Italiana
 5 Sarı, B. Ören, M., 2016. Safranbolu İlçesi (Karabük) Briyofit Florası . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty
 6 Batan, N., Özen, Ö., Alataş, M., Özdemir, T., 2016. Hygrohypnum ochyranum (Bryophyta), new to Turkey and Southest Asia . Phytologia Balcanica
 7 Batan, N., Özdemir, T., 2016. Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats. (Plagiotheciaceae, Bryophyta) New to Turkey . Arctoa
 8 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

6.

Keçeli, T., Abay, G., Ursavaş, S., 2011. Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske, new to liverwort flora of Turkey. Cryptogamie Bryologie, 32(3): 273-277.  
Makaleye Atıflar (10):
 1 Uyar, G., Ören M, 2013. Three remarkable new moss records for the Southwest-Asia from northern Turkey . Turk J Bot 37: 363-368
 2 Batan, N., Özdemir, T, 2013. Contributions to the moss flora of the Caucasian part (Artvin province) of Turkey . Turk J Bot 37: 375-388
 3 Batan, N., Alataş, M., Özdemir, T, 2013. Schistidium sordidum new to Turkey and Southwest Asia . Arch. Biol. Sci. 65(4):1505-1509
 4 Batan, N., Alataş, M., Özdemir, T, 2013. Leptoscyphus cuneifolius (Lophocoleaceae, Marchantiophyta) new to Southwest Asia . Cryptogamie Bryologie, 34(3):373-377
 5 Alataş, M., Batan, N., Hazer, Y., 2014. The moss flora of Elazığ-Sivrice (Turkey) province . Biological Diversity and Conservation
 6 Abay, G., Keçeli, T., , 2014. Sphagnum molle (Sphagnaceae, Bryophyta) in Turkey and SW Asia . Cryptogamie, Bryologie
 7 Bruk, W.,R., Allen, B., Pursel, R., A., , 2012. Recent literature on bryophytes—115(1) . The Bryologist,
 8 , 2015. Türkiye´deki Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske., (Scapaniaceae, Hepaticae) Üzerine Notlar . Anatolian Bryology
 9 Özçelik, A. D. Uyar, G. Ören, M., 2016. Bryophyte flora of Gevne and Dimçayı Valleys (Antalya-Konya/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 10 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

7.

Ursavaş, S. Keçeli, T., Basımda. Weissia multicapsularis, a rare moss species new to Turkey and Asia. (ID: 1536086 DOI:10.1080/11263504.2018.1536086).. Plant Biosystems.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Sarıoğlu, S. Işın, Z. Ursavaş, S. Keçeli, T., 2017. Türkiye’deki Milli Parkların Briyofit Zenginliği Açısından İrdelenmesi. Anatolian Bryology, 3:2, 103-115..  

2.

Sönmez, B., Ören, M., Ursavaş, S., Keçeli, T., , 2017. The bryophyte flora of Sinop Peninsula (Turkey). Biodicon, 10:3, 114-123.  

3.

Ursavaş, S. ve Söyler, R., 2015. Orman Bölge Müdürlüğü Bazında Hasat Edilen Karayosunlarının Miktarları ve Satış Rakamları. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

4.

Gündüz Kesim, N., Ursavaş, S., 2015. The Moss Flora of Çankırı Alpsarı Pond, with a moss record (Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kürschner) from the Country. Anatolian Bryology, 1:1, 18-33.  
Makaleye Atıflar (9):
 1 Sarı, B. Ören, M., 2016. Safranbolu İlçesi (Karabük) Briyofit Florası . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty
 2 Buck, W. R. Atwood, J. J., 2016. Recent literature on bryophytes . The bryologyst
 3 Alataş, M. Batan, N., 2016. The moss flora of Arapgir (Malatya/Turkey) district . Biological Diversity and Conservation
 4 Alataş, M. Batan, N., 2016. Yeşilyurt ve Battalgazi (Malatya) İlçelerinin Karayosunu Florası . Anatolian Bryology
 5 Şimşek, Ö. Çetin, B., 2016. Bolu Dağları Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası . Anatolian Bryology
 6 Erata, H., Özen, Ö., Batan, N., Özdemir, T.,, 2017. The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy . Anatolian Bryology
 7 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology
 8 Alataş, M., Batan, N.,, 2017. The bryophyte flora of Baskil district (Elazığ/Turkey) . Biodicon
 9 Ezer, T., , 2016. Notes on Pterygoneurum crossidioides (Pottiaceae, Bryophyta), a xerophytic species in Turkey . Biodicon

5.

Ursavaş, S., Çetin, B., 2012. Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal. (Seligeriaceae) a new record to the bryophyte flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation, 5/2, 70-72..  
Makaleye Atıflar (14):
 1 Abay, G. Keçeli, T., 2014. Sphagnum molle (Sphagnaceae, Bryophyta) in Turkey and SW Asia . Cryptogamie, Bryologie 35(1): 105-112
 2 Alataş, M. Uyar, G., 2015. The Bryophyte Flora of Abant Mountains (Bolu/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 3 Batan, N., Turan, Ö., Alataş, M.,, 2015. Additional Bryophyte records from Gümüşhane province in Turkey . Botanica Serbica
 4 Batan, N., Turan, Ö., Alataş, M.,, 2013. Bryophyte Flora of The Iğdır Province (Turkey) . Phytologia Balcanica
 5 Batan, N., and Turan, Ö., , 2013. Notes on Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda (Amblystegiaceae) in Turkey . Biological Diversity and Conservation
 6 Alataş, M., Batan, N., Hazer, Y., 2014. The moss flora of Elazığ-Sivrice (Turkey) province. . Biological Diversity and Conservation
 7 Batan, N., Jia, Y., Özdemir, T., Alataş, M., 2014. Brotherella and Encalypta species new to Turkey, Mediterranean and Southwest Asia . Plant Biosystems
 8 Batan, N., Alataş, M., Özdemir, T.,, 2013. Leptoscyphus cuneifolius (Lophocoleaceae, Marchantiophyta) New to Southwest Asia . Cryptogamie, Bryologie
 9 Ören, M., Keçeli, T., 2014. The moss flora of Ihlara Valley (Aksaray/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 10 Alataş, M., Batan, N., 2015. The moss flora of Keban (Elazığ/Turkey) district . Biological Diversity and Conversation
 11 Özçelik, A. D. Uyar, G. Ören, M., 2016. Bryophyte flora of Gevne and Dimçayı Valleys (Antalya-Konya/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 12 Alataş, M. Batan, N., 2016. The moss flora of Arapgir (Malatya/Turkey) district . Biological Diversity and Conservation
 13 Batan, N., Jia, Y., Özdemir, T., Alataş, M., 2016. Brotherella and Encalypta species new to Turkey, Mediterranean and Southwest Asia . Plant Biosystems
 14 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

6.

Keçeli, T., Ursavaş, S., Abay, G., 2011. Türkiye´nin B6 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 19, 14-24.  
Makaleye Atıflar (6):
 1 Vladimir E. Fedosov, 2011. On Entosthodon Fascicularis And Weissia Armata Comb. Nov. (= W. Papillosissima Laz.) In Russia . Arctoa
 2 Abay, G., Batan, N., Özdemir, T., 2016. Bryophyte Checklist of Rize, North-East Turkey . Arctoa
 3 Abay, G., 2011. Ethnobryological Uses of Some Bryophytes Spreading in Turkey . 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium
 4 Fedosov, V.E., 2011. On Entosthodon fascicularis and Weissia armata Comb. Now. (=W. papillossima Laz.) in Russia . Arctoa
 5 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. Bryophyte Checklıst of Giresun, North East Turkey . Anatolian Bryology
 6 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

7.

Ursavaş, S., Abay, G., 2009. Contributions to the bryoflora of Ilgaz Mountains, Yenice Forests, Turkey. Biological Diversity and Conservation, 2/3, 112-121.  
Makaleye Atıflar (9):
 1 Şimşek, Ö., Canlı, K., Çetin, B., 2011. Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) flora of Ilgaz Mountains (Turkey) . Biological Diversity and Conservation, 4/1:7-10
 2 Alataş, M., Uyar, G., 2011. A note on Pohlia ludwigii (Spreng. ex Schwaegr.) Broth., (Bryaceae, Musci) in Turkey . Biological Diversity and Conservation. 4/3: 83-86
 3 Arıöz, S.S., Kara, R., Can, M.C., Ezer, T., 2012. The moss flora of Kirmir Valley (Güdül, Ankara/Turkey) . Biological Diversity and Conservation 5/1: 63-68
 4 Kara, R., Ezer, T., Can, S.M., 2011. A note on Lophocolea minor Nees in Turkey . Ot Sistematik Botanik Dergisi, 18 (2): 73-78
 5 Canli, K., Çetin B.,, 2014. The Moss Flora of Akdağ Mountain (Amasya, Turkey) . The Scientific World Journal
 6 Kara, R., Ertek, A.,, 2013. Mazmılı Dağı´nın Bryofit Florası . Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitirme Tezi,
 7 Dikmen, F., Keçeli, T.,, 2017. Contributions to the Liverwort Flora (Marchantiophyta) of Gürgenli Mountain (Bayramören/Çankırı) . Anatolian Bryology
 8 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology
 9 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. THE BRYOPHYTE CHECKLIST OF TRABZON PROVINCE OF TURKEY . ARCTOA

8.

Ursavaş, S., Abay, G., 2009. Türkiye´nin A2 Karesinin Karayosunları (Musci) Kontrol Listesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 11, 16: 33-43.  
Makaleye Atıflar (17):
 1 Cangül, C., Ezer, T., 2010. The Bryophyte Flora of Kaplandede Mountain (Düzce, Turkey) . Folia Cryptog. Estonica, Fasc. 47:3-12
 2 Alataş, M., Ören, M., Uyar, G., 2011. The bryophyte flora in campus center of Zonguldak Karaelmas University . Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 13(20): 51-58
 3 Arıöz, S.S., Kara, R., Can, S.M., Ezer, T., 2012. The moss flora of Kirmir Valley (Güdül, Ankara/Turkey) . Biological Diversity and Conservation 5/1: 63-68
 4 Ören, M., Uyar, G., Keçeli, T, 2012. The bryophyte flora of the western part of the Küre Mountains (Bartın, Kastamonu), Turkey . Turk J Bot., 36:538-557.
 5 Alataş, M., Uyar, G.,, 2015. The Bryophyte Flora of Abant Mountains (Bolu/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 6 M. Ören, G. Uyar, T. Keceli, 2012. The bryophyte flora of the western part of the Küre Mountains (Bartın, Kastamonu), Turkey . Turkish journal of botany
 7 Alataş, M., Ören, M., Uyar, G.,, . The Bryophyte Flora In Campus Center of Zonguldak Karaelmas University . Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 8 Kara, R., Ertek, A.,, 2013. Mazmılı Dağı´nın Bryofit Florası . Niğde Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Bitirme Tezi
 9 Ören, M., Bozkaya, S., Dilek Özçelik, A., Hazer, Yasin, Uyar, G.,, 2015. Zonguldak İli Briyofit Florasına Katkılar . Anatolian Bryology
 10 Özçelik, A. D. Uyar, G. Ören, M., 2016. Bryophyte flora of Gevne and Dimçayı Valleys (Antalya-Konya/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 11 Abay, G., Batan, N., Özdemir, T., 2016. Bryophyte Checklist of Rize, North-East Turkey . Arctoa
 12 Abay, G., 2011. Ethnobryological Uses of Some Bryophytes Spreading in Turkey . 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium
 13 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. Bryophyte Checklıst of Giresun, North East Turkey . Anatolian Bryology
 14 Gürsu, G., Çetin, B.,, 2017. The Moss (Bryophyta) Flora of Karasu District (Sakarya/Turkey) . Anatolian Bryology
 15 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology
 16 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology
 17 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. THE BRYOPHYTE CHECKLIST OF TRABZON PROVINCE OF TURKEY . ARCTOA

9.

Abay, G., Ursavaş, S., 2009. Çankırı İli Araştırma Ormanı Karayosunu (Musci) Flora ve Ekolojisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 11, 16: 61-70.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Savaroğlu, F., Potoğlu Erkara, İ., Koyuncu O., 2011. The bryophyte flora of Osmaneli (Bilecik/Turkey) district . International Journal of Botany, 7(1):17-30
 2 Kara, R., Ertek, A.,, 2013. Mazmılı Dağı´nın Bryofit Florası . Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitirme Tezi
 3 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

10.

Abay, G., Ursavaş, S., Şahin, A., 2007. The chorology of the Turkish moss species of Andreaceae, Archidiaceae, Aulacomniaceae, Amblystegiaceae and Anomodontaceae families. G.U. Journal of Science 20, 51-60.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Abay, G., 2011. Ethnobryological Uses of Some Bryophytes Spreading in Turkey . 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium
 2 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

11.

Abay, G., Ursavaş, S., 2005. Mosses (Musci) of Değirmenboğazı (Manyas District, Balıkesir). Turk J Bot. 29, 425-434.  
Makaleye Atıflar (5):
 1 Ören, M., Uyar, G., Keçeli, T. , 2007. The bryophyte flora of Erdek, Bandırma, Manyas districts (Balıkesir, Turkey) . International Journal of Botany, 3(1), 1–14
 2 Savaroğlu, F., Potoğlu Erkara, İ., Koyuncu, O., 2011. The bryophyte flora of Osmaneli (Bilecik/Turkey) district . International Journal of Botany, 7(1):17-30
 3 Erdağ, A., Kürschner, H., 2011. The Cinclidotus P. Beauv./Dialytrichia (Schimp.) Limpr. complex (Bryopsida, Pottiaceae) in Turkey . Botanica SERBICA, 35(1):13-29
 4 Keçeli, T., Abay, G., 2006. Liverworts (Hepaticae) of Değirmenboğazı, Karakabaağaç, Başdeğirmendere Villages and Their Environs (Manyas, Balıkesir) . Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 5 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Tuttu, G., Ursavaş, S., Söyler, R., 2017. Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3 (1); 60-66.  

2.

Ursavaş, S. Öztürk, E., 2016. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanında Ölü Ağaçlar Üzerinde Tespit Edilen Karayosunları. Anatolian Bryology.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Gürsu, G., Çetin, B.,, 2017. The Moss (Bryophyta) Flora of Karasu District (Sakarya/Turkey) . Anatolian Bryology
 2 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

3.

Tuttu, G., Ursavaş, S., 2016. Kayın Yaprağının Türkiye’deki Hasat Miktarları. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2 (1-2); 1-3.  

4.

Canlı, K., Şimşek, Ö., Ursavaş, S., Çetin, B., 2011. Karagöl (Çubuk, Ankara) Mesire Alanının Bryofit (Bryophyta) Florası . MAKUFEBED, 4:38-49.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

5.

Abay, G., Ursavaş, S., Kadıoğlu, N.B., Tarhan, İ., 2006. Artvin (A4) ve Antalya (C12)’dan Bazı Karayosunu (=Musci) Kayıtları. Tabiat ve İnsan, 4, 19-32.  
Makaleye Atıflar (5):
 1 Özdemir, T. , 2009. A Revised Check-List of the Bryophytes of A4 Square of Turkey . International Journal of Botany, 5(1), 1–35
 2 Kırmacı, M., Özçelik, H, 2010. Köprülü Kanyon Milli Parkı (Antalya) Karayosunu Florasına Katkılar . Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2:59-73
 3 Batan, N., and Turan, Ö.,, 2011. Mersin (C12), Trabzon ve Gümüşhane (A4)’ den bazı karayosunu (musci) kayıtları . SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 4 Özçelik, A. D. Uyar, G. Ören, M. , 2016. Bryophyte flora of Gevne and Dimçayı Valleys (Antalya-Konya/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 5 Erdağ, A., Kürschner, H.,, 2017. A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017 . Anatolian Bryology

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Tuttu, G., Ursavaş, S., Çizgen, S., 2018. Ladenin (Cistus sp.) Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 907. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

2.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2018. Göknar (Abies sp.) Dalının Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 914. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

3.

Ursavaş, S., Çizgen, S., Tuttu, G., 2018. Funda (Erica sp.) ve Funda Kök Odununun Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımları. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 926. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

4.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2018. Çam (Pinus sp.) İbresinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 1283. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

5.

Ursavaş, S., Çizgen, S., Tuttu, G., 2018. Harvest Yields and Ethnobotanical Use of Lichens in Turkey. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 1287. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

6.

Tuttu, G., Ursavaş, S., Çizgen, S., 2018. Alıç (Crataegus sp.) Meyvesi ve Yaprağının Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımları. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem 2018), Abstract Book, 1354. 26-27 April 2018, Ankara (Poster Bildiri).  

7.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2018. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Juniperus drupacea Cones in Turkey. Ecology 2018 International Symposium, Abstract Book, 901. 19-23 June 2018, Kastamonu (Poster Bildiri).  

8.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2018. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Oleander (Nerium oleander) in Turkey. Ecology 2018 International Symposium, Abstract Book, 871. 19-23 June 2018, Kastamonu (Poster Bildiri).  

9.

Ursavaş, S., Tuttu, G., Çizgen, S., 2018. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Oriental Sweetgum (Liquidambar orientalis) in Turkey. Ecology 2018 International Symposium, Abstract Book, 855. 19-23 June 2018, Kastamonu (Poster Bildiri).  

10.

Ursavaş, S. Keçeli, T., 2018. Dicranella staphylina H. Whitehouse and Weissia multicapsularis (Sm.) Mitt. New Bryophyte Record from Floodplain Forest in Turkey. International Ekology 2018 (Kastamonu) 19-23 June (Oral Presentation).  

11.

Ören, M. Ursavaş, S., 2018. Bryophyte Diversity of the Eastern Part of the Küre Mountains. International Ecology 2018 (Kastamonu) 19-23 June (Oral Presentation).  

12.

Keçeli, T. Ursavaş, S., 2018. The Bryophyte Flora of Kocaçay River Delta, Karacabey Floodplain Forest, and Their Environs. International Ecology 2018 (Kastamonu) 19-23 June (Oral Presentation) .  

13.

Sarıoğlu, S., Keçeli, T., Ursavaş, S., Uslu, M.,, 2017. Contributes To the Bryophyte Flora of Acarlar (Sakarya) Lake Longoze Forest. ECOLOGY 2017, Oral Presentation.  

14.

Ursavaş, S., Işın, Z., Keçeli, T.,, 2017. Moss Flora of İgneada Longoze Forests National Park. ECOLOGY 2017, Oral Presentation.  

15.

Birben, Ü., Ursavaş, S., Ünal, H.E., 2017. An Assessment of Non-Wood Forest Products in Turkey. I. Internatıonal Congress on Medıcınal And Aromatıc Plants: “Natural and Healthy Lıfe”.  

16.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Türkiye’deki Kuşburnu Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. International Symposium On Medicinal, Aromatic And Dye Plants, Proceedings Book, 569. 5-7 October 2017, Malatya, Turkey (Poster Presentation).  

17.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Türkiye’deki Hayıt Yaprağı Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. 1.Uluslararası Demirci Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 331-332. 12-14 Ekim 2017, Manisa (Sözlü Bildiri).  

18.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Türkiye’deki Zeytin-Zeytin Sürgünü Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. 1.Uluslararası Demirci Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 333-334. 12-14 Ekim 2017, Manisa (Sözlü Bildiri).  

19.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Juniper (Juniperus sp.) Seed in Turkey. ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Abstract Book, 355. 18-20 October 2017, Isparta, Turkey (Poster Presentation).  

20.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Acorn in Turkey. ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Abstract Book, 356. 18-20 October 2017, Isparta, Turkey (Poster Presentation).  

21.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Rhododendron (Rhododendron sp.) in Turkey. ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Abstract Book, 357.18-20 October 2017, Isparta, Turkey (Poster Presentation).  

22.

Özen, A., Ursavaş, S., Keçeli, T., Yorulmaz, T., 2017. Evaluating the effectiveness of Hacı Osman Nature Protected Area for maintaining biodiversity, securing habitats, and reducing threats. The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration, 7-10 November 2017, Trabzon, Turkey. Oral Presentation..  

23.

Ursavaş, S., Tuttu, G., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Mushroom (Boletus sp.) in Turkey. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Abstract Book, 482. 9-12 Mayıs 2017, Konya (Poster Bildiri).  

24.

Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Stinging nettle (Urtica sp.) in Turkey. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Abstract Book, 487. 9-12 Mayıs 2017, Konya (Poster Bildiri).  

25.

Çizgen, S., Tuttu, G., Ursavaş, S., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Lavender (Lavandula sp.) in Turkey. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Abstract Book, 484. 9-12 Mayıs 2017, Konya (Poster Bildiri).  

26.

Çizgen, S., Ursavaş, S.,Tuttu, G., 2017. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Mistletoe (Viscum album L.) in Turkey. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Abstract Book, 486. 9-12 Mayıs 2017, Konya (Poster Bildiri).  

27.

Şahin Yağlıoğlu, A. Ursavaş, S. Ören, M. Sert, E., 2017. Anticancer Activity Evaluation of Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee extracts. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi. 26-29 April 2017 İstanbul. Poster bildiri..  

28.

Şahin Yağlıoğlu, A. Ursavaş, S. Ören, M. Sert, E., 2017. Evaluation of In vitro Anticancer Activity of Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. extracts. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi. 26-29 April 2017 İstanbul. Poster bildiri..  

29.

Şahin Yağlıoğlu, A. Ursavaş, S. Ören, M. Sert, E. Saray, E., 2017. The Biological Activities of Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch extracts. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi. 26-29 April 2017 İstanbul. Poster bildiri..  

30.

Şahin Yağlıoğlu, A. Ursavaş, S. Ören, M. Sert, E., 2017. In vitro Anticancer Activities against C6 Cell Line of Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop. extracts. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi. 26-29 April 2017 İstanbul. Poster bildiri..  

31.

Şahin Yağlıoğlu, A. Ursavaş, S. Ören, M. Sert, E. Saray, E., 2017. Anticancer Activities of Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor Extracts Against Rat Brain Tumour. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi. 26-29 April 2017 İstanbul. Poster bildiri..  

32.

Şahin Yağlıoğlu, A. Ursavaş, S. Ören, M. Sert, E. Şahin, İ., 2017. The Anticancer Activities of Alleniella complanata (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt extracts. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi. 26-29 April 2017 İstanbul. Poster bildiri.  

33.

Ursavaş, S. Erol Ursavaş, F., 2017. Chemical Composition and Medicinal Use of the Essential Oils of Bryophytes. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants "Natural and Heathy Life" 9-12 May. 2017 Konya, TURKEY. Poster Bildiri..  

34.

Tuttu, G., Ursavaş, S., Söyler, R., 2016. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Lime Flowers in Turkey. International Forestry Symposium (IFS 2016), Abstract Book, 210. 07-10 December 2016, Kastamonu (Poster Bildiri).  

35.

Ursavaş, S., Tuttu, G., Söyler, R., 2016. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Carob (Ceratonia siliqua L.) in Turkey. International Forestry Symposium (IFS 2016), Abstract Book, 211. 07-10 December, Kastamonu (Poster Bildiri).  

36.

Ursavaş, S., Tuttu, G., Söyler, R., 2016. Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Chestnut in Turkey. International Forestry Symposium (IFS 2016), Abstract Book, 212. 07-10 December 2016, Kastamonu (Poster Bildiri).  

37.

Yağlıoğlu, A.Ş. Ursavaş, S. Ören, M., 2016. Analysis of the Fatty Acids and Phenolic Compounds in Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. Symposium on EuroAsian Biodiyersity (SEAB), 23-27 May, Antalya, TÜRKİYE. Poster presentation.  

38.

Yağlıoğlu, A.Ş. Ursavaş, S. Güneş, D. Ören, M., 2016. The phenolic compounds and fatty acides compositions of Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop.extracts. Symposium on EuroAsian Biodiversily (SEAB), 23-27 May 2016, Antalya, TÜRKİYE Oral presentatin.  

39.

Yağlıoğlu, A.Ş. Ursavaş, S. Saray, E. Ören, M., 2016. The secondary metabolites of Alleniella complanata (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandtextracts. Symposium on EuroAsian Biodiversiiy (SEAB), 23-27 May 2016, Antalya, TÜRKİYE Poster presentation..  

40.

Yağlıoğlu, A.Ş. Ursavaş, S. Demirtürk, M. Ören, M., 2016. The Phytochemical Analysis of Thamnobryum alopecurum (Hedw. Nieuwl. ex Gangulee. symposium on EuroAsian Biodiversliy (SEAB), 23-27 May 2016, Antalya, TÜRKİYE, Poster presentation..  

41.

Yağlıoğlu, A.Ş. Ursavaş, S. Ören, M. Demirtürk, M., 2016. The Extraction and Analysis of Phenolic and Lipophilic Compounds of Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor.. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB), 23-27 May 2016, Antalya, TÜRKİYE, Poster presentation.  

42.

Yağlıoğlu, A.Ş. Ursavaş, S. Demirtürk, M. Ören, M., 2016. The secondary metabolite profiles of Hylocomium slendens (Hew.) Schimp. extracts. Symposium on EuroAston Biodiyersity (SEAB), 23 - 27 May 2016, Antalya, TÜRKİYE. Poster presentation..  

43.

Tuttu, G., Ursavaş, S., 2015. Harvest amounts of the beech leaves in Turkey. 10th International Beech Symposium, Abstract Book, 92. Kastamonu Üniversitesi, 1-6 Eylül 2015, Kastamonu (Poster Bildiri).  

44.

Abay, G., Ursavaş, S., Çetin, B, 2012. Epiphytic mosses growing on Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana trees in Ilgaz forests of Turkey. 14 th International Fir Symposium 12-14 September 2012, Oral presentation, Kastamonu/Turkey Kastamonu University, Journal of Forestry Faculty, Special Issue Vol:12 No:3, 170-175..  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Karabulut, M. Keçeli, T. Ursavaş, S. Tayyibe Arslan, G., 2016. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı (Demirköy­ Kırklareli) Ciğerotu Florasına Katkılar. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Gaziantep. Sözlü sunum.  

2.

Söylemez, B., Ören, M., Keçeli, T., Ursavaş, S., 2016. Sinop Yarım adası Briyofit florası. . 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Gaziantep. Sözlü Sunum. .  

3.

Ursavaş, S., 2015. Karayosunu (Bryophyta-Musci) Hasadında Dikkat Edilmesi Gereken Hassas Noktalar. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu 4-6 Haziran ILGAZ (Sözlü Bildiri).  

4.

Ursavas, S. , 2014. Orman Ekosisteminden Sürdürülebilir Bir Karayosunu (Bryophyta) Hasatı Nasıl Yapılıt?. Ekoloji 2014 Sempozyumu 1-4 Mayıs, Kıbrıs (Poster Bildiri).  

5.

Birben, Ü. Açıkgöz, M., Ünal, H.E., Ursavaş, S. , 2014. Orman Karbon Piyasaları Üzerine Bir Değerlendirme. Ekoloji 2014 Sempozyumu, 1-4 Mayıs, Kıbrıs (Poster Bildiri).  

6.

Kesim, N.G., Ursavaş, S., 2014. Çankırı ve İspanya’daki Syntrichia caninervis var. gypsophila Türünün Morfolojik Özelliklerinin Kıyaslanması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Eskişehir) Poster bildiri, 23-27 Haziran,.  

7.

Kesim, N.G., Ursavaş, S., 2014. Çankırı Alpsarı Göleti ve Civarındaki Yarı Kurak Bir Havzadan Tespit Edilen Bazı Önemli Karayosunu Türleri. Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar) 10-12 Eylül, Çankırı..  

8.

Ursavaş, S., Birben, Ü., 2013. Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Karayosunlarının Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Durumu. 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya.  

9.

Ursavaş, S., Abay, G., 2012. Türkiye´nin B9 ve B10 Karesinin Karayosunları (Musci) Kontrol Listesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, Poster Bildiri, İzmir.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Abay, G., Batan, N., Özdemir, T., 2016. Bryophyte Checklist of Rize, North-East Turkey . Arctoa

10.

Ursavaş, S., Abay, G., 2012. Türkiye´nin C13 Karesinin Karayosunları (Musci) Kontrol Listesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, Poster bildiri, İzmir.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Abay, G., Batan, N., Özdemir, T., 2016. Bryophyte Checklist of Rize, North-East Turkey . Arctoa

11.

Abay, G., Ursavaş, S., Keçeli, T, 2010. Türkiye’nin B7 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21–25 Haziran 2010, Denizli, Program ve Özet Kitabı, 394-395, (poster bildiri).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Abay, G., Ursavaş, S., Keçeli, T., 2016. Bryophyte Checklist of Rize, North-East Turkey . Arctoa
 2 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. Bryophyte Checklıst of Giresun, North East Turkey . Anatolian Bryology
 3 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. THE BRYOPHYTE CHECKLIST OF TRABZON PROVINCE OF TURKEY . Arctoa

12.

Ursavaş, S., Keçeli, T., Abay, G., 2010. Türkiye’nin B8 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran 2010, Denizli, Program ve Özet Kitabı, 392-393, (poster bildiri).  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Ören, M., Keçeli, T., 2014. The moss flora of Ihlara Valley (Aksaray/Turkey) . Biological Diversity and Conservation
 2 Abay, G., Batan, N., Özdemir, T., 2016. Bryophyte Checklist of Rize, North-East Turkey . Arctoa
 3 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. Bryophyte Checklıst of Giresun, North East Turkey . Anatolian Bryology
 4 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. THE BRYOPHYTE CHECKLIST OF TRABZON PROVINCE OF TURKEY . ARCTOA

13.

Keçeli, T., Ursavaş, S., Abay, G., 2010. Türkiye’nin B6 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran 2010, Denizli, Program ve Özet Kitabı, 395-396, (poster bildiri).  

14.

Ursavaş, S., Şahin, A., Abay, G., 2009. Türkiye´nin A1 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Özel sayı, ISSN:1302-0943, Cilt II, Sayfa: 604-612, (5-7 Kasım 2009- Bartın) (Poster bildiri).  
Makaleye Atıflar (6):
 1 Ezer, T., Cihan, F., Kara, R, 2013. Trakya (Türkiye) bölgesi biryofit fulorasına katkılar III . Ot Sistematik Botanik Dergisi, 20(2):113-122.
 2 Abay, G., Batan, N., Özdemir, T., 2016. Bryophyte Checklist of Rize, North-East Turkey . Arctoa
 3 Yayıntaş, Ö.T., 2014. Contributions to the Moss Flora of Western Turkey: Biga Peninsula (Canakkale) and Thrace Region of Turkey . Global Journal of Science Frontier Research: Biological Science
 4 Abay, G., 2011. Ethnobryological Uses of Some Bryophytes Spreading in Turkey . 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium
 5 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. Bryophyte Checklıst of Giresun, North East Turkey . Anatolian Bryology
 6 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. THE BRYOPHYTE CHECKLIST OF TRABZON PROVINCE OF TURKEY . ARCTOA

15.

Abay, G., Ursavaş, S., Şahin, A., 2009. Türkiye´nin A3 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, ISSN: 1302-0943, Cilt II, Sayfa: 613-619, (5-7 Kasım 2009-Bartın) (Poster bildiri).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Abay, G., Batan, N., Özdemir, T., 2016. Bryophyte Checklist of Rize, North-East Turkey . Arctoa
 2 Abay, G., 2011. Ethnobryological Uses of Some Bryophytes Spreading in Turkey . 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium

16.

Şahin, A., Ursavaş, S., Abay, G., 2009. Türkiye´nin A5 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Özel sayı, ISSN: 1302-0943, Cilt II, Sayfa: 620-625, (5-7 Kasım 2009-Bartın) (Poster bildiri).  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Şahin, A., Ursavaş, S., Abay, G., 2016. Bryophyte Checklist of Rize, North-East Turkey . Arctoa
 2 Abay, G., 2011. Ethnobryological Uses of Some Bryophytes Spreading in Turkey . 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium
 3 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. Bryophyte Checklıst of Giresun, North East Turkey . Anatolian Bryology
 4 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. THE BRYOPHYTE CHECKLIST OF TRABZON PROVINCE OF TURKEY . ARCTOA,

17.

Abay, G., Ursavaş, S., 2008. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanı Karayosunu (=Musci) Florası. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008. Trabzon, s:449 (poster bildiri).  

18.

Ursavaş, S., Abay, G., 2008. Türkiye'nin A2 Karesi İçin Hazırlanmış Karayosunu (Musci) Listesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008. Trabzon, s:445 (poster bildiri).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Özdemir, T., Batan, N.,, 2017. THE BRYOPHYTE CHECKLIST OF TRABZON PROVINCE OF TURKEY . ARCTOA
Toplam Makale Sayısı: 86

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Ursavaş, S., Tuttu, G.. 2017-2019. Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı (Çankırı/Eldivan) Tohumlu ve Tohumsuz (Briyofit) Bitki Florası (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 2.Keçeli, T. Ursavaş, S.. 2017-2019. Kovada Gölü Milli Parkı (Isparta) Briyofit Florası (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Yürütücü: Körpe, B., Danışman: Ursavaş, S.. 2017-2018. Bergama-Tavukçukuru Köyü ve Civarı (İzmir) Karayosunu (Muscı) Florası (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 2.Keçeli, T., Ursavaş, S.. 2015-2017. Kocaçay Deltası, İğneada ve Acarlar Longoz Ormanlarının Briyofit Florası (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 3.Yürütücü: Cankara, N.E. Danışman: Ursavaş, S.. 2016-2017. Su Stresi Uygulanan Bazı Tüplü Fidanlarda (Karaçam-Sarıçam-Sedir) Hypnum cupressiforme Hedw. Karayosunu Türünün, Fidan Gelişimi Üzerindeki Etkisi (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 4.Ören, M. Ursavaş, S.. 2014-2017. Doğu Küre Dağları Briyofit Florası (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 5.Yürütücü: Boz, T. Danışman: Ursavaş, S.. 2014-2015. Antalya İli Alanya İlçesi Delice Çayı Karayosunu Florası (2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri) (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ) [Araştırma Projesi] 
 6.Ursavaş, S. Gündüz, N.. 2013-2015. Alpsarı Göleti ve Civarı (Çankırı) Karayosunu Florası (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi BAP) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 7.Abay, G., Gül, E., Ursavaş, S.. 2010-2013. Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarı Jipsli Alanlardaki Karayosunları (Bryophyta)´nın İklim ve Toprak Etkileşiminin İncelenmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi BAP) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 9 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.