Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Prof. Dr. M. Nuri ÖNER


Rektör Yardımcısı, Silvikültür Anabilim Dalı Başkanı
Orman Mühendisliği, Silvikültür Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Konya, 1972

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 27 57 (3257)
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : nurioner@karatekin.edu.tr     nurioner@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce
Kişisel Web Sitesi : http://websitem.karatekin.edu.tr/nurioner

 Kısa Özgeçmiş 

01.08.1972 tarihinde Konya´da doğdu. 1990 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü´nden 1994 yılında "Orman Mühendisi" ünvanıyla mezun oldu. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaç Malzeme Eğitimi bilim Dalında Yüksek Lisansa başladı ve bu programı 1996 yılında tamamladı. 06.02.1997 tarihinde Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı´nda Silvikültür Doktora Programına girerek 2001 yılında "Doktor" ünvanını almaya hak kazandı. 2004 yılında "Yardımcı Doçent" kadrosuna atanan Nuri ÖNER, Ekim 2011´de Üniversite Doçenti ünvanını almıştır. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı´nda Öğretim Üyesi olarak görev yapan Nuri ÖNER; evli olup iki kız çocuğu babasıdır.
 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Lisans 1994
Türkiye Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaç Malzeme Eğitimi Yüksek Lisans 1996
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği/Silvikültür Doktora 2001
Türkiye T.C.Üniversitelerarası Kurul Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Orman Mühendisliği Doçent 2011
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği/Silvikültür Profesör 2017
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Kütahya-Gediz-Yağmurlar Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Titrek Kavak (Populus tremula L.) Odununun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Araştırmalar
Danışman: Prof. Dr. Abdullah GEZER
  
Doktora Tezi : Ilgaz Dağı’nın Güney Aklanındaki Orman Toplumları ve Silvikültürel Özellikleri
Danışman: Prof. Dr. Gülen ÖZALP

 Uzmanlık Alanları 

Silvikültür, Ağaçlandırma Tekniği, Bitki Sosyolojisi, Vejetasyon


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası-Ankara Şubesi, 1994-Devam ediyor.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Spor Klübü Derneği Üyesi, 2009-2013
Çankırı Fenerbahçeliler Derneği Üyesi, 2007-2013
Çankırı Fenerbahçeliler Derneği Genel Sekreteri, 2010-2013


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12018 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
22010 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü  (Relationship Between a Natural Monumental Stand in...)
32009 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü  (Effects of Leaf Area of Downy Oak (Quercus pube...)
41990 - Lisans Eğitim Bursu (Eskişehir Sanayi ve Ticaret Odası)

 Verdiği Lisans Dersleri 

ORM 309 Silvikültürün Temel Esasları
ORM 306 Silvikültür Tekniği
ORM 413 Bitirme Çalışması-I
ORM 414 Bitirme Çalışması-II

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE VERİLEN DERSLER
İstatistik Yöntemleri (2001-2005)
Orman Ürünleri Kimyası (2004-2007)
Biyoistatistik (2007-2008)
Orman Ürünlerinden Faydalanma (2001-2011)
Fidanlık Tekniği (2009-2015)
Ağaçlandırma Tekniği (2004-2015)
Orman Bakımı (2009-2014)
Orman Ağaçları Islahı (2009-2014)


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

YÜKSEK LİSANS
ORM 511 Doğal Gençleştirme Yöntemleri
ORM 512 Karışık Meşcerelerin Silvikültürü
ORM 513 Orman Vejetasyon Bilgisine Giriş
ORM 514 Ormanda Doğa Koruma ve Silvikültür
ORM 515 Türkiyenin Ormanları
ORM 516 Yüksek Dağ Silvikültürü
ORM 500 Seminer
ORM 705 Uzmanlık Alan Dersi

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE VERİLEN DERSLER
Silvikültürel Planlama (2004-2008)
Kurak ve Yarıkurak Alanların Ağaçlandırılması (2004-2008)

DOKTORA
ORM 610 Verimsiz Ormanların İyileştirilmesi
ORM 611 Kurak ve Yarıkurak Alanlarda Doğa Restorasyonu
ORM 612 Tali Ağaç Türlerimizin Silvikültürü
ORM 632 Fidan Standardizasyonu
ORM 633 Özel Nitelikli Ağaçlandırmalar
ORM 634 Tohum Kaynakları ve Islah Teknikleri
ORM 600 Seminer
ORM 705 Uzmanlık Alan Dersi


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2007-2018 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Dekan Yardımcısı 

2012-2018 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi 

2013-2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

İç Kontrol Koordinasyon Komisyonu Üyesi 

2012-2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Yönetim Kurulu Üyesi (Doçent Temsilcisi) 

2013-2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 

2013-2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Kalite Geliştirme Komisyonu Üyesi 

2014-2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Fakülte Kurulu Üyesi (Doçent Temsilcisi) 

2010-2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Takip Komisyonu Üyesi 

2015-2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Kalite Komisyonu Orman Fakültesi Asil Üyesi 
10 

2010-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Peyzaj Komisyonu Üyesi 
11 

2013-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Etik Kurul Komisyonu Üyesi 
12 

2013-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Eğitim Komisyonu Üyesi 
13 

2013-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı 

Bilimsel Dengeleme Komisyonu Üyesi 
14 

2015-2015 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Akademik Teşvik Başvuru Ön İnceleme Heyeti Üyesi 
15 

2011-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Hayat Boyu Öğrenme Programı ERASMUS Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Üyesi 
16 

2010-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Yabancı Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu Üyesi 
17 

2009-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Proje Yönetim Birimi Üyesi 
18 

2009-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

İç Kontrol Koordinasyon Grubu Fakülte Koordinatörü 
19 

2009-2012 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 
20 

2011-2012 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atamayla İlgili Değerlendirme Komisyonu Üyesi 
21 

2012-2012 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Komisyonu Üyesi 
22 

2011-2012 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi 
23 

2010-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Kurulu Strateji Çalışma Grubu Üyesi 
24 

2009-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı 

Bilimsel Dengeleme Komisyonu Üyesi 
25 

2009-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Orman Fakültesi ERASMUS Koordinatörü 
26 

2007-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Yönetim Kurulu Üyesi (Yardımcı Doçent Temsilcisi) 
27 

2008-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Yönetim Kurulu Üyesi 
28 

2008-2010 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyesi 
29 

2009-2010 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Ç.K.Ü.Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Belirleme Komisyonu Üyesi 
30 

2010-2010 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Yurtiçi/Yurtdışı Görev İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi 
31 

2007-2009 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı 
32 

2007-2009 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Fakülte Kurulu Üyesi (Yardımcı Doçent Temsilcisi) 
33 

2007-2008 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı Başkanı 
34 

2004-2007 

Ankara Üniversitesi 

Uzaktan Eğitim Merkezi Üyesi 
35 

2005-2006 

Ankara Üniversitesi 

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Üyeliği 
36 

2016-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi 
37 

2016-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Merkezi (ÇANKAM) Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi 
38 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Orman Mühendisliği Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi 
39 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Fakülte Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi) 
40 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Yönetim Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi) 
41 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 
42 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Kurulu İcra Heyeti Üyesi 
43 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Kurulu Geleceğe Bakış Çalışma Grubu Üyesi 
44 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyesi 
45 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyesi 
46 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Kalite Komisyonu Üyesi 
47 

2018-... 

TMMOB Orman Mühendisleri Odası 

Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Komisyonu Üyesi-Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi 
48 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı 
49 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı 
50 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 
51 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı 
52 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Eğitim Komisyonu Başkanı 
53 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Kariyer Geliştirme ve İntibak Koordinatör Yardımcısı 
54 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Kalite Geliştirme Komisyonu Başkanı 
55 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı 
56 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Üniversitemizde Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırması ve Bir Üst Ünvana Yükseltilmesi Komisyon Başkanı 
57 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Yabancı Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu Başkanı 
58 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Üniversite Taşınmazlarının Tasarruflarına İlişkin İşlemler Komisyonu Üyesi 
59 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Senatör (Rektör Yardımcısı) 
60 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Dr.Öğr.Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi 
61 

2018-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Yönetim Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi) 
62 

2014-... 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanlığı 

Rehabilitasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi Alt İhtisas Grubu Üyesi 
63 

2015-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Orman Fakültesi Risk Belirleme Koordinatörü 
64 

2013-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemi Fakülte Koordinatörü 
65 

2012-... 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Erozyon Kontrolü Daire Bşk. 

Kurak ve Yarıkurak Alanlar Çalışma Grubu Üyesi 
66 

2012-... 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Havza Planlaması ve Arazi Islahı Daire Bşk. 

Havza Çalışma Grubu Üyesi 
67 

2008-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Senatör (Orman Fakültesi Temsilcisi) 
68 

2007-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Silvikültür Anabilim Dalı Başkanı 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

Burak ÖZKAN 

2018 

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğünde 2000–2010 Yılları Arasında Erozyon Kontrolü Amaçlı Yapılan Bazı Ağaçlandırma Çalışmalarının Kritiği (Yüksek Lisans) 

Fadime ÇORAK 

2017 

Değişik Yetiştirme Ortamlarında Üretilen Farklı Orijinli Tüplü Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar (Yüksek Lisans) 

Özlem EKEN 

2015 

Çankırı (Kenbağ) ve Eldivan Orman Fidanlıklarında Yetiştirilen Anadolu Karaçamı ile Toros Sediri Türlerinde Fidan Kalite Değerlendirmeleri (Yüksek Lisans) 

Serdar Doğukağan SARICI 

2015 

Seben Orman İşletme Müdürlüğünde Yapılan Rehabilitasyon Çalışmalarının Silvikültürel Açıdan Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans) 

Murat ÇALIŞGAN 

2013 

Hızardere Orman İşletme Şefliği’ndeki (Ilgaz-Ankara) Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar (Yüksek Lisans) 

Serpil ERKMEN 

2009 

Soğuk Katlama Önişlemlerinin Tatar Akçaağacı (Acer tataricum L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. (Yüksek Lisans) 

Figen EREN 

2008 

Devrez (Ilgaz-Ankara) Orman İşletme Şefliği’ndeki Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. (Yüksek Lisans) 

Bora İMAL 

2007 

Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğünde 1983–2003 Yılları Arasında Yapılan Bazı Ağaçlandırma Çalışmalarının Kritiği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. (Yüksek Lisans) 

Selman ERTAŞ 

Devam 

Bucak Orman İşletme Müdürlüğünde 2004–2014 Yılları Arasında Yapılan Bazı Ağaçlandırma Çalışmalarının Kritiği (Yüksek Lisans) 

10 

Mustafa Sezgin TEKİN 

Devam 

Bayramören (Ilgaz-Ankara) Orman İşletme Şefliği’ndeki Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar (Yüksek Lisans) 

11 

Ayşe TEZCAN YAYLA 

Devam 

Farklı Kap Ebatları ve Yetiştirme Ortamlarının Toros Sediri Fidanlarının Kalitesine Etkisinin Araştırılması: Ankara (Yenikent) İlyakut Orman Fidanlığı Örneği (Yüksek Lisans) 

12 

Semra TÜRKOĞLU 

Devam 

Ankara Yöresindeki Bazı Kent İçi Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans) 

13 

Müzeyyen ACAR 

Devam 

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde Yapılan Bazı Fıstık Çamı (Pinus pinea L.) Ağaçlandırma Çalışmalarının Kritiği (Yüksek Lisans) 

14 

Özlem EKEN 

Devam 

Çankırı Koşullarında Sarıçamda (Pinus sylvestris L.) Bazı Tohum ve Fidan Karakteristikleri ile Bazı Ekolojik Faktörler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi (Doktora) 

15 

Akif AYRANCI 

Devam 

Farklı Orijinli Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich) Tohumlarında Bazı Ön İşlemlerin Çimlenmeye Etkisi (Yüksek Lisans) 

16 

Yusuf Emre ARSLAN 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

17 

Süleyman Emre ÖNER 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

18 

Cemre ÇALIŞKAN 

Devam 

(Yüksek Lisans) 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2018 

4th International Symposium on Non-Wood Forest Products, Bursa Technical University Faculty of Forestry, 4-6 October 2018, Bursa-Turkey 

Bilim Kurulu Üyesi 

2018 

International Symposium of Ecology 2018, June 19-23, 2018, Kastamonu-Turkey 

Bilim Kurulu Üyesi 

2018 

The 4th CEPPIS International Scientific Conference on Civil Engineering: Present Problems, Innovative Solutions (CEPPIS2018), Sub Theme: Civil engineering in XXI century, 12 September 2018, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland. 

Bilim Kurulu Üyesi 

2018 

Kurum İç Kalite Güvence Sistemi ve Kurum İç Değerlendirme Raporu Çalıştayı, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, 02 Mayıs 2018, Ankara  

Katılımcı 

2018 

International Symposium of Ecology 2018, June 19-23, 2018, Kastamonu-Turkey  

Sözlü Bildirili 

2017 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 79. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, 15 Aralık 2017, Ankara. 

Katılımcı 

2017 

International Forestry and Environment Symposium "Climate Change and Tree Migration", 07-10 November 2017, Trabzon/Turkey  

Sözlü Bildirili 

2017 

3rd CEPPIS International Scientific Conference on Civil Engineering: Present Problems, Innovative Solutions (CEPPIS2017), Sub Theme: Optimization in Business and Engineering, May, 31 2017, UTP University of Science and Technology, BYDGOSZCZ, POLAND 

Bilim Kurulu Üyesi 

2017 

International Forestry and Environment Symposium "Climate Change and Tree Migration", 07-10 November 2017, Trabzon/Turkey 

Bilim Kurulu Üyesi 

10 

2017 

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25-27 October, 2017, Adana 

Bilim Kurulu Üyesi 

11 

2016 

2nd International Scientific Conference: Civil Engineering-Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS 2016, Sustainable Development in Construction, June, 8 2016, BYDGOSZCZ, POLAND 

Bilim Kurulu Üyesi 

12 

2016 

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca Düzenlenen Araştırma İhtisas Grupları Toplantısı, 02-05 Şubat 2016, Antalya. 

Bilim Kurulu Üyesi 

13 

2016 

Bütün Yönleriyle Ilgaz Sempozyumu, 07-09 Eylül 2016, Ilgaz, Çankırı 

Bilim Kurulu Üyesi 

14 

2016 

Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 18-20 Ekim 2016, İğneada, Kırklareli 

Bilim Kurulu Üyesi 

15 

2016 

International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY 

Sözlü Bildirili 

16 

2015 

ERASMUS+, Staff mobility for teaching between Programme Countries, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Im Jana I Jedrzeja Sniadeckich W Bydgoszczy, Poland 

Katılımcı 

17 

2015 

IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz 

Katılımcı 

18 

2015 

Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz 

Katılımcı 

19 

2015 

10th International Beech Symposium"Ecology and Silviculture of Beech" IUFRO Working Party 1.01.07, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu, Turkey. 

Poster Bildirili 

20 

2015 

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca Düzenlenen Araştırma İhtisas Grupları Toplantısı, 26-30 Ocak 2015, Antalya. 

Bilim Kurulu Üyesi 

21 

2015 

The International Scientific Forum on Rehabilitation and Restoration of Degraded Forest, 8-12 June 2015, Astana/KAZAKHSTAN 

Bilim Kurulu Üyesi 

22 

2015 

The International Scientific Forum on Rehabilitation and Restoration of Degraded Forest, 8-12 June 2015, Astana/KAZAKHSTAN 

Sözlü Bildirili 

23 

2015 

1st International Conference: Civil Engineering-Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS 2015, Project Management in Construction, May, 20 2015, BYDGOSZCZ, POLAND 

Bilim Kurulu Üyesi 

24 

2015 

10th International Beech Symposium"Ecology and Silviculture of Beech" IUFRO Working Party 1.01.07, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu, Turkey. 

Yürütme Kurulu Üyesi 

25 

2014 

Havza Yönetimi Sempozyumu, Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Eylül 2014, Çankırı. 

Yürütme Kurulu Üyesi 

26 

2014 

III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş. 

Sözlü Bildirili 

27 

2014 

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca Düzenlenen Araştırma İhtisas Grupları Toplantısı, 03-07 Şubat 2014, Antalya. 

Bilim Kurulu Üyesi 

28 

2014 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanlığı, Orman Bakımı, Gençleştirme ve Rehabilitasyon Ana İhtisas Grubu, Rehabilitasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi Alt İhtisas Grubu Toplantısı, 26-27 Şubat 2014, Ankara. 

Katılımcı 

29 

2014 

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta. 

Poster Bildirili 

30 

2014 

Havza Yönetimi Sempozyumu, Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Eylül 2014, Çankırı. 

Poster Bildirili 

31 

2013 

T.C. Çankırı Valiliği, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ağaç Bayramı Kutlama Programında "Yaşam Kaynağımız Ormanlar" Konulu Konferans, Çankırı. 

Sözlü Bildirili 

32 

2013 

Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu 10. Dönem Toplantısı (UNFF10), 8-19 Nisan 2013, İstanbul. 

Katılımcı 

33 

2013 

EFI 2013 Annual Conference, EFI 20 Years Science and Policy Forum: Our forests in the 21st century-ready for risks and and opportunities?, 23-27 September 2013, Nancy-France. 

Katılımcı 

34 

2013 

International Conference Forest Research Institute at The Bulgarian Academy of Sciences 85-th Anniversary, Federation of Scientific and Technical Unions (FSTU), 1-2 October 2013, Sofia, Bulgaria. 

Sözlü Bildirili 

35 

2013 

1857"den Günümüze Ormancılık Eğitim Öğretim Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 17-19 Kasım 2013, İstanbul. 

Katılımcı 

36 

2012 

14th International Fir Symposium, 12-14 September 2012, Kastamonu. 

Sözlü Bildirili 

37 

2012 

TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 12 Ocak 2012, Çankırı. 

Katılımcı 

38 

2011 

Gençleştirme, Orman Bakımı, Rehabilitasyon Eğitimi, 20-22 Haziran 2011, Ankara OGM, Silvikültür Dairesi Başkanlığı, Ilgaz. 

Sözlü Bildirili 

39 

2010 

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, 2010, Artvin.  

Sözlü Bildirili 

40 

2010 

Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Çorum. 

Sözlü Bildirili 

41 

2010 

XXIII. IUFRO World Congress, 23–28 August 2010, Seoul-Korea. 

Sözlü Bildirili 

42 

2009 

"Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development" International Scientific Conference, 16-18 April 2009, Prague, Czech Republic. 

Sözlü Bildirili 

43 

2009 

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, Çankırı. 

Katılımcı 

44 

2009 

I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, 5-7 Kasım 2009, Bartın. 

Poster Bildirili 

45 

2009 

IX.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. 

Poster Bildirili 

46 

2009 

XIII World Forestry Congress, 18-23 October 2009, Argentina. 

Poster Bildirili 

47 

2008 

IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, 13-15 Kasım 2008, Çankırı. 

Sözlü Bildirili 

48 

2007 

Ulusal Çevre Sempozyumu,18-21 Nisan 2007, Mersin. 

Sözlü Bildirili 

49 

2006 

Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir. 

Bilim Kurulu Üyesi 

50 

2006 

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, Çankırı. 

Katılımcı 

51 

2006 

Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir. 

Sözlü Bildirili 

52 

2006 

Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ilgaz / Çankırı.  

Yürütme Kurulu Üyesi 

53 

2003 

Cumhuriyetten Günümüze Çankırı Sempozyumu, Çankırı. 

Sözlü Bildirili 

54 

2003 

Çankırı İl Jandarma Komutanlığında “Ağaçlandırma Faaliyetleri” konulu Konferans, Çankırı. 

Sözlü Bildirili 

55 

2003 

Çankırı İl Jandarma Komutanlığında “Erozyon ve Erozyonla Mücadele” konulu Konferans, Çankırı. 

Sözlü Bildirili 

56 

2003 

II.Ulusal Ormancılık Kongresi, Ankara. 

Katılımcı 

57 

2002 

Türkiye Dağları I.Sempozyumu, Ilgaz. 

Sözlü Bildirili 

58 

2002 

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15-18 Mayıs 2002, Artvin. 

Sözlü Bildirili 

59 

2000 

“Çevre Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” Kursu, Ankara. 

Katılımcı 

60 

1996 

Makine İkmal Şube Müdürlüğü Semineri, Muğla. 

Katılımcı 

61 

1995 

Orman Mühendislerini Mesleğe Hazırlama Semineri, Kastamonu. 

Katılımcı 

62 

1995 

Orman Yol Şebeke Planlarının Yapım Teknikleri Semineri, Muğla. 

Katılımcı 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

02.03.2017-Devam 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi  

Prof. Dr. 

05.10.2004-29.05.2007 

Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi  

Yard. Doç. Dr. 

01.07.1994-06.02.1997 

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 

Orman Mühendisi 

03.12.2001-05.10.2004 

Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi 

Arş. Gör. Dr. 

06.02.1997-03.12.2001 

Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi 

Araştırma Görevlisi 

29.05.2007-02.10.2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Yard. Doç. Dr. 

03.10.2011-02.03.2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Doç. Dr. 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Biological Diversity and Conservation 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Research Journal of Seed Science 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

Research Journal of Forestry 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

Research Journal of Environmental Sciences 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

Journal of Applied Sciences 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

10 

Research Journal of Botany 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

11 

International Journal of Plant Breeding and Genetics 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

12 

Pakistan Journal of Biological Sciences 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

13 

International Journal of Botany 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

14 

Journal of Plant Sciences 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

15 

Asian Journal of Plant Sciences 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

16 

Journal of Biological Sciences 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

17 

American Journal of Plant Physiology 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

18 

African Journal of Biotechnology  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

19 

Fresenius Environmental Bulletin (FEB)  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

20 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Danışmanlığı 

Hakem (Ulusal Dergi) 

21 

Ecologia 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

22 

International Journal of Agricultural Research 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

23 

Research in Environment and Life Sciences 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

24 

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 

Yayın Kurulu Üyesi (Ulusal Dergi) 

25 

Agricultural Science Research Journal 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

26 

Journal of Plant Breeding and Crop Science 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

27 

Iranian Journal of Applied Animal Science 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

28 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

29 

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

30 

Journal of Plant Sciences 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

31 

Bartın Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

32 

Research Journal of Seed Science  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

33 

Research Journal of Botany 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

34 

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi  

Dergi Editörlüğü (Ulusal Dergi) 

35 

Research Journal of Forestry  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

36 

Ecologia 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

37 

African Journal of Environmental Science and Technology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

38 

Research Journal of Earth and Planetary Sciences 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

39 

International Journal of Physical Sciences 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

40 

Plant Biotechnology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

41 

Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Hakemliği 

Hakem (Ulusal Dergi) 

42 

British Journal of Pharmaceutical Research 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

43 

American Journal of Experimental Agriculture 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

44 

The Scientific World Journal 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

45 

Annual Review & Research in Biology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

46 

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Bildiri Değerlendirme Hakemliği 

Hakem (Ulusal Dergi) 

47 

Journal of Forestry Research 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

48 

Pakistan Journal of Botany 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

49 

South-East European Forestry 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

50 

Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

51 

Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Hakemliği  

Hakem (Ulusal Dergi) 

52 

Turkish Journal of Forestry  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

53 

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, October 26-28, 2016 

Hakem (Ulusal Dergi) 

54 

Turkish Journal of Botany 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

55 

Forest Review 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

56 

Arid Land Research and Management  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

57 

International Forestry and Environment Symposium "Climate Change and Tree Migration", 07-10 November 2017, Trabzon/Turkey, 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

58 

Turkish Journal of Forest Science  

Hakem (Ulusal Dergi) 

59 

Journal of Forest Science (JFS) 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

60 

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

61 

Forestry Ideas 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

62 

International Symposium "Ecology 2018" 20-24 June 2018, Kastamonu Turkey, Bildiri Değerlendirme Hakemliği 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

63 

Genetika 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2006 

Evrim ARSLANTAŞ 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2006 

Ebru ÖZDEMİR 

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2007 

Salih ARSLANTAŞ 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2007 

Yakup KILIÇ 

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2007 

Tuğba USTA 

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2007 

Hakan KELEŞ 

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2008 

Serhat URSAVAŞ 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2008 

Seda ERKAN BUĞDAY 

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2009 

Abdurrahman ŞAHİN 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

10 

2007 

Bora İMAL 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

11 

2008 

Figen EREN 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

12 

2009 

Serpil ERKMEN 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

13 

2010 

Küpra SAYGIN 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

14 

2011 

Seçkin BUYRUKÇU 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

15 

2011 

Ebru GÜL 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

16 

2012 

Ahmet Sami EROL 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

17 

2012 

Yalçın KONDUR 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

18 

2012 

Yalçın KONDUR 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

19 

2012 

Seda ERKAN BUĞDAY 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

20 

2012 

Ender BUĞDAY 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

21 

2013 

Ender BUĞDAY  

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

22 

2013 

Hüseyin YILMAZ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

23 

2013 

Semih EDİŞ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

24 

2013 

Erda ÇELER 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

25 

2013 

İlker Mete DAŞDEMİR 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

26 

2013 

Mefar Erhan ÇUBUKÇU 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

27 

2013 

Murat ÇALIŞGAN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

28 

2013 

Gamze TUTTU 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

29 

2013 

Seval SÜNAL 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

30 

2014 

Yalçın KONDUR 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

31 

2014 

Muhammet BUÇAN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

32 

2014 

Esra BAYAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

33 

2014 

Esra BAYAR  

Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

34 

2015 

Birol BULUT 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

35 

2015 

Özlem AYAN 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

36 

2015 

Özlem EKEN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

37 

2015 

Serdar Doğukağan SARICI 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

38 

2015 

Ebru GÜL 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

39 

2016 

Aziz Emre YILMAZ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

40 

2016 

Erkan ÜNALAN 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

41 

2016 

Burcu HASDEMİR 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

42 

2017 

Özlem EKEN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

43 

2017 

Fatih GÜREL 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

44 

2017 

Özlem EKEN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

45 

2017 

Hasan Emre ÜNAL 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

46 

2017 

Halima A. Fathalla ALSHALWI 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

47 

2017 

Osamah Faraj Abdullah MOHAMMED 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

48 

2017 

İbrahim AYTAŞ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

49 

2017 

Mustafa ARSLAN 

Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

50 

2017 

Fatma Merve NACAKCI 

Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

51 

2017 

Fadime ÇORAK 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

52 

2018 

Esra BAYAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

53 

2018 

Muhammed SAVCI 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

54 

2018 

Emre GENÇ 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

55 

2018 

Ebru ÇALIŞKAN 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

56 

2018 

Recep BAYCAN 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

57 

2018 

Lutfia Amer A. ELTIER 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

58 

2018 

Lutfia Amer A. ELTIER  

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

59 

2018 

Volkan ÇALOĞLU 

Artvin Çoruh Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

60 

2018 

Uğur KEBECİ 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

61 

2018 

Burak ÖZKAN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Eken, Ö., Öner, N., 2017. An Assessment of the Important Morphological Properties of Anatolian Black Pine Seedlings in Semiarid Forest Nursery. Fresenius Environmental Bulletin, 26(6):4158-4162.  
Makaleye Atıflar (5):
 1 Ölmez, Z., Arslan Olçum, B., 2017. Effects of Cold Stratification and H2SO4 Pre-Treatments on Germination of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Seeds under Open Field and Greenhouse Conditions . Fresenius Environmental Bulletin, 26(8):5142-5146.
 2 Biçer, B.T., Toncer, Ö., Kavak, H., Akıncı, C., 2017. Seed Germinatıon Rate in Lentil (Lens culinaris) with Chalky Spotted . Fresenius Environmental Bulletin, 26(8):5054-5058.
 3 Kravkaz Kuşçu, İ. S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemir Özcan, A. G., Şevik, H.,, 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.) . Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37, Publisher: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editors: Recep EFE, Murat ZENCİRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, pp.455-461.
 4 Çetin, M., Yiğit, N., Özel, H.B., Şevik, H., 2018. The Changing of Leaf Micromorphological Characters Grown in Different Growth Conditions in Buxus sempervirens Plants . Recent Researches in Science and Landscape Management, Chapter 47, Edit by Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, pp 664-674.
 5 Şevik, H., Çetin, M., Yiğit, N., 2018. The Changing Leaf Micromorphogical Characters Grown in Different Growth Conditions in Prunus cerasifera Ehrh. . Recent Researches in Science and Landscape Management, Chapter 46, Edit by Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, pp 644-663.

2.

Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, Z., Aslan, S., 2015. Evaluation of Survival Ratios and Growth of the Common Plantation Species (Black Pine and Taurus Cedar) on Arid and Semiarid Sites in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin , 24(9a):2906-2915.  
Makaleye Atıflar (6):
 1 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44.
 2 Kravkaz Kuşçu, İ. S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemir Özcan, A. G., Şevik, H., 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.) . Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37 ST. Kliment Ohridski University Press (Editors: Recep Efe, Murat Zencirkıran, Jan A. Wendt, Zeynal Tumsavaş, Halil Ünal, Bilyana Borisova), pp.455-461.
 3 Vasic, V., Pantic, D., Medarevic, M., Obradovic, S., Cukovic, D., 2018. Old-Growth Beech Forests in Serbia . Fresenius Environmental Bulletin, 27(3):1498-1507.
 4 Yıldız, O., Altundağ, E., Çetin, B., Güner, Ş.T., Sargıncı, M., Toprak, B., 2018. Experimental arid land afforestation in Central Anatolia, Turkey . Environmental Monitoring and Assessment 190:355 https://doi.org/10.1007/s10661-018-6724-1
 5 Çetin, M., Yiğit, N., Özel, H.B., Şevik, H., 2018. Chapter 47: The Changing of Lead Micromorphological Characters Growth in Different Growth Conditions in Buxus sempervirens Plants (eds: Recep Efe, Murat Zencirkıran, İsa Curebal) pp:664-674 . in book Recent Researches in Science and Landscape Management, Cambridge Scholars Publishing, 742p, ISBN:978-1-5275-1087-6
 6 Şevik, H., Çetin, M., Yiğit, N., 2018. The Changing Leaf Micromorphogical Characters Grown in Different Growth Conditions in Prunus cerasifera Ehrh. . Recent Researches in Science and Landscape Management, Chapter 46, Edit by Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, pp 644-663.

3.

Öner, N., Bilgili, B.C., Çorbacı, O.L. , 2015. Determination of Potential Natural Oak Sites for Landscape Design Using GIS in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16(2):783-794.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Wang, L.H., 2018. Plant landscape design simulating natural community by using AHP method based on TWINSPAN classification . AIP Conference Proceedings 1971(1):030010, DOI: 10.1063/1.5041129, MATERIALS SCIENCE, ENERGY TECHNOLOGY AND POWER ENGINEERING II (MEP2018).

4.

Öner, N., Bilgili, B.C., Çorbacı, O.L. , 2015. Evaluating The Potential Site Locations of Natural Pine Species for Landscape Design Using GIS in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 24(8):2477-2483.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Bilgen, B. B., Kaya, N., 2017. Genetic Diversity among Pinus sylvestris L. Populations and its Implications for Genetic Conservation: Comparison of Nuclear and Chloroplast Microsatellite Markers . Fresenius Environmental Bulletin, 26(11):6873-6881
 2 Eroğlu, E., Acar, C., Meral, A., 2018. Ecological and Visual Characteristics of Native Plant Compositions in Mountain Forests . Fresenius Environmental Bulletin, 27(4): 2160-2172.

5.

Öner, N. Özden, S. Birben, Ü., 2010. Relationship Between a Natural Monumental Stand in Turkey and Local Beliefs. Journal of Environmental Biology, 31, 149-155.  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Samakov, A., Berkes, F., 2017. Spiritual commons: sacred sites as core of community-conserved areas in Kyrgyzstan . International Journal of the Commons, 11(1):422-444.
 2 Öztürk, M., Uysal, İ., Yücel, E., Altay, V., Karabacak, E., 2017. Soil-plant interactions in the monumental plane trees (Platanus orientalis) grove-Çanakkale-Turkey . Journal of Environmental Biology, Special Issue, 38(5):1129-1137.
 3 Özkan, B., Ölez, S., Usta, S., Önal Emiroğlu, Ç., Gökmen, M., 2017. İç Anadolu Bölgesi Kalıntı Ormanlarının Durumunun Belirlenmesi ve Korunması İçin Öneriler . IV. Ulusal Ormancılık Kongresi “İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık” 15-16 Kasım 2017, Bildiriler Kitabı I. Cilt , 11-22, Antalya.
 4 Gürsoy, A., 2018. Local Knowledge on Tree Health in Forest Villages in Turkey . The Human Dimensions of Forest and Tree Health, Global Perspectives, Editors: Urquhart, Julie, Marzano, Mariella, Potter, Clive (Eds.), Palgrave Macmillan, Cham

6.

Sıvacıoğlu, A., Öner, N., Şevik, H. , 2010. Effective Clone Number and Cone Production in a Clonal Seed Orchard of Anatolian Black Pine (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) in Kastamonu-Turkey . The International Forestry Review, Vol.12(5):158.  

7.

Sıvacıoğlu, A., Öner, N., Özdemir, S.Ö., 2010. Stand Structures of Küre Mountains National Park (Turkey) and Precautions for Avoiding Unfavorable Impacts of Local Community. The International Forestry Review, Vol.12(5):122.  

8.

Sıvacıoğlu, A., Öner, N., 2010. Forest Communities in Southern Slopes of Ilgaz Mountain (Yenice) and Their Some Silvicultural Properties . The International Forestry Review, Vol.12(5):135.  

9.

Öner, N. Çakır, M., 2009. Effects of Leaf Area of Downy Oak (Quercus pubescens Willd.) Common Ash (Fraxinus excelsior L.) and Boxelder (Acer negundo L.) Seedlings Plant on Diameter, Height, Volume and Weight Increment. African Journal of Biotechnology, 8(16):3798-3805.  

10.

Öner, N., Doğan, H.H., Öztürk, C., Gürer, M., 2009. Determination of Fungal Diseases, Site and Stand Characteristics in Mixed Stands in Ilgaz-Yenice Forest District, Cankiri, Turkey. Journal of Environmental Biology, 30(4):567-575.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Doğan, H.H., Akata, I., 2011. Ecological Features of Tricholoma anatolicum in Turkey . African Journal of Biotechnology, Vol. 10(59):12626-12668.
 2 Zhuk, E., Vasilyeva, G., Goroshkevich, S., 2015. Witches’ broom and normal crown clones from the same trees of Pinus sibirica: a comparative morphological study . Trees-Structure and Function, 29(4):1079-1090.
 3 Vasilyeva, G., Zhuk, E., 2016. Needle structure of mutational witches’ brooms in Pinus sibirica . Dendrobiology, 75:79-85.

11.

Öner, N., Uysal, M. , 2009. Usability of the Taurus Cedar and Crimean Pine in Green Belt Afforestations in Semiarid Regions in Turkey: A Case Study in Konya Province Loros Mountain–Akyokus. African Journal of Agricultural Research, 4(10):1049-1057.  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Şahin,M., Yıldırım, M.T., 2012. Toros Sedirinin İnsansız Hava Aracıyla Ekilmesi . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı (I.Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş.)
 2 Messinger, J., Güney, A., Zimmermann, R., Ganser, B., Bachmann, M., Remmele, S., Aas, G., 2015. Cedrus libani: A Promising Tree Species for Central European Forestry Facing Climate Change? . European Journal of Forest Research, 134(6):1005-1017.
 3 Kravkaz Kuşçu, İ. S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemir Özcan, A. G., Şevik, H.,, 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.) . Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37, Publisher: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editors: Recep EFE, Murat ZENCİRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, pp.455-461.
 4 Çetin, M., Yiğit, N., Özel, H.B., Şevik, H., 2018. The Changing of Leaf Micromorphological Characters Grown in Different Growth Conditions in Buxus sempervirens Plants . Recent Researches in Science and Landscape Management, Chapter 47, Edit by Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, pp 664-674.

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Eken, Ö., Öner, N., 2017. Morphological Characteristics of Taurus Cedar Seedlings Produced in Cankiri Forest Nursery . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, IFS 2016, Special Issue, 17(3): 419-426.  

2.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M., 2017. Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Ormanlarında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [ Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera:Curculionidae)] Salgınına İklim ve Toprak Yapısının Etkileri. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AJFR), 3(1):79-92.  

3.

Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AJFR), 2(1-2):32-44.  

4.

Kondur, Y., Bilgili, B.C., Şimşek, Z., Öner, N., , 2012. Monitoring the Epidemic of Bark Beetles Determined in Uludag Fir Stands in Ilgaz (Derbent and Doruk) Via Landsat Satellite Images. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 2012, Özel Sayı: 86-90.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Yaman, M., Algı, G., Ünal, S., Güner, B.G., 2016. Survey of Pathogens and Parasites of the Engraver Beetle Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera:Curculionidae: Scolytinae) in Turkey . Acta Zoologica Bulgarica, 68(1):127-130.
 2 Ünal S., Yaman M.,Ertürk E., Selek F., Karadeniz M, 2014. Kastamonu ve Samsun Yöresinde Yaygın Kavak Zararlıları . Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü VIII. Genel Kurul Toplantısı, 13-14 Kasım 2014. Kocaeli, TÜRKİYE
 3 Jeger, M., Bragard, C., Caffier, D., Candresse, T., Chatzivassiliou, E., et al., 2017. Pest categorisation of Ips sexdentatus . EFSA Journal, 15(11)4999. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4999

5.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, M., 2010. Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk)’nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1):169-174.  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Tüzün, A., Divrak, D., 2013. The Role and Potential Harm Inflicted by Insects in Forest Ecosystems . International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October 2013, Artvin, Turkey, 1134-1136
 2 Bolu, H., Kara, K., Zirek, D., Özaslan, C., 2015. A New Host Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) Record for Drino atropivora (Robineau-Descoidy 1830): (Diptera: Tachinidae) from Turkey . Journal of Entomological Research Society 17(2):11-16
 3 Akkuzu, E., Erol, S., Dıngıloğlu, E., Özdikmenli, G., Ayberk, H., 2015. Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Lepidoptera Faunası . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2):308-318
 4 Koç, A., Koç, C., 2018. An Assessment Through Relationship Between Air Pollution and Climatic Parameters in City of Igdir . Journal of Urban Academy, 11(1):1-10

6.

Şimşek, Z., Kondur, Y.,Öner, N., Şimşek, M. , 2010. Küresel İklim Değişikliği Dikkate Alınarak Kabukböceklerinin Yönetimi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(1):44-54.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Aydın, M., 2011. The Effects of Climatic Changes on Drying of Bornmullerian Fir that occur in Kastamonu Area Forests . The 8th World Congress of the International Assocation for Landscape Ecology, Landscape ecology for sustainable environment and culture, Proceedings, Aug., 18-23, 2011, Beijing, China, pp.22-23
 2 Kondur, Y., Göl, C., 2016. Effects of the Global Climate Change on Resin Production in Forest Trees and Harmful Insect Outbreaks . International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Proceedings, 911-915.

7.

Öner, N., Abay, G., 2009. Silvikültürel Müdahalelerin Briyofitler Üzerine Etkileri. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. Özel Sayı, ISSN:1302-0943, Cilt II, Sayfa: 656-662, (5-7 Kasım 2009-Bartın) (Poster Bildiri).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Abay, G., Kamer, D., 2010. Biyoçeşitliliğimizin Az Bilinen Bileşenleri "Bryofitler" . III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt:III, 1115-1125.

8.

Öner, N., Eren, F., 2008. The Comparisons Between Root Collar Diameter and Height Growth of Black Pine (Pinus nigra Arnold.) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Seedlings in Bolu Forest Nursery. Journal of Applied Biological Sciences, 2(1):07-12 .  
Makaleye Atıflar (10):
 1 Pourmajidian, M.R., Ammi, S.,Tabari, M., Spahbodi, K., Parsakhoo; A., 2009. Effect of the Extent of Root Pruning on Growth, Biomass and Nutrient Content of Oak (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) Seedlings . Journal of Applied Biological Sciences, 3 (1):87-91.
 2 Sıvacıoğlu, A, 2010. Genetic Variation in Seed and Cone Characteristics in a Clonal Seed Orchard of Scots pine (Pinus sylvestis L.) Grown in Kastamonu-Turkey . Romanian Biotechnological Letters, Volume: 15, Issue: 6, Pages: 5695-5701. Published: NOV-DEC 2010.
 3 Atalay, İ., Efe, R., 2012. Ecological attributes and distribution of Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana Lamb.Holmboe] in Turkey . Journal of Environmental Biology , Volume: 33, Issue: 2, Special Issue: SI Supplement: S, Pages: 509-519, Published: APR 2012.
 4 Banach, J., Skrzyszewska, K., Swieboda, L., 2013. Substrate influences the height of one- and two-year-old seedlings of silver fir and European beech growing in polystyrene containers . Forest Research Papers (Lesne Prace Badawcze),June 2013, Vol. 74 (2):117–125.
 5 Ivetic, V., Skoric, M., 2013. The Impact of Seeds Provenance and Nursery Production Method on Austrian Pine (Pinus nigra Arn.) Seedlings Quality . Annals of Forest Research, 56(2):1-10.
 6 Atik, A., 2013. Effect of different concentrations of effective microorganisms (Baikal EM1) on the root collar diameter and height growth in the seedlings of Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold. subsp pallasiana Lamb. (Holmboe)] . Journal of Food Agriculture & Environment, Volume: 11, Issue: 2, Pages: 1300-1304, Published: 2013.
 7 Atik, A., 2014. Effect of Different Concentrations of Vermicompost (Biohumus) on the Root Collar Diameter And Height Growth in the Seedlings of Anatolian Black Pine . Journal of Forests, 1(2):29-36
 8 Atik, A., Yılmaz, B., Aslan, F., 2015. Effects of Three Different Concentrations of Vermicompost on the Growth in the with 2+0 Aged Seedlings of Anatolian Black Pine . International Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries, 3(2): 25-31
 9 Kravkaz Kuşçu, İ. S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemir Özcan, A. G., Şevik, H.,, 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.) . Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37, Publisher: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editors: Recep EFE, Murat ZENCİRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, pp.455-461.
 10 Silvestru-Grigore, C. V., Dinulica, F., Spârchez, G., Halalisan, A. F., Dinca, L. C., Enescu, R. E., Crisan, V. E., 2018. Radial Growth Behavior of Pines on Romanian Degraded Lands . Forests 2018, 9, 213; doi:10.3390/f9040213.

9.

Göl, C., Dengiz, O., Öner, N. , 2007. Çankırı-Ovacıkyayla Havzası Orman Topraklarının Temel Özellikleri ve Sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 1-11. ISSN: 1302-7085..  

10.

Öner, N., Ayan, S., Sıvacıoğlu, A., İmal, B., 2007. Kent Ormancılığı ve Kent Ormanlarının Çevresel Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(2):190-203.  
Makaleye Atıflar (11):
 1 Tilki, F., Güner, S., Tüfekçioğlu, A., 2008. Kent Ormancılığı ve Artvin İli Kent Ormancılığı Uygulamaları . Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9(1-2):92-100.
 2 Girti, P., Gültekin, Y.S., Özdede, S., 2010. Kentsel Ağaçlandırmaların Ekolojik Çevre Üzerine Etkileri . III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, IV, 1478-1483, Artvin.
 3 Kiper, T., Öztürk, A.G., 2011. Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği. . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2):105-118.
 4 Kulözü, N., Özer, S., Aklıbaşında M., 2014. Kent Ormanları Konusunda Kullanıcılarının Farkındalık Düzeylerinin Saptanması: Erzurum Kent Ormanı Örneği . III. Uluslararası Odundışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, 746-755.
 5 Akcanlı, F., 2010. Çevre Muhasebesi Açısından Kağıt Ambalajı Geri Dönüştüren İşletmelerin Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Fayda-Maliyet Analizi Ankaş Atık Kağıt İmalat San. Ve Tic. A.Ş.’De Uygulama . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, 238 s., Afyon.
 6 Demir, M., Dindaroğlu, T., Yılmaz, S., 2014. Effects of forest areas on air quality; Aras Basin and its environment . Journal of Environmental Health Science and Engineering, 12 (Article Number: 60) Published: MAR 10 2014.
 7 Üçler, A. Ö., Acar, C., 2015. Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımdaki İşlevleri ve Planlanmasındaki Yaklaşımlar . 2023 e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 26-29 Kasım 2015, Antalya, Bildiriler Kitabı, 277-287.
 8 Düzgüneş, E., Bayramoğlu, E., Demirel, Ö., 2016. Effects of the Recreational Aspect of Urban Forests on Ecology . International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Proceedings, 874-880.
 9 Bekar, M., Pulatkan, M., Güneroğlu, N., 2016. Recreational Usage of Urban Forests: The Case of Trabzon City . International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Proceedings, 881-886.
 10 Sağlam, S., Elvan, O.D., 2017. Kent Ormanlarının Türkiye’deki Gelişimi ve Hukuki Durumu . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4): 669-681.
 11 Turna, İ., 2017. Kent Ormancılığı (Kentsel Yeşil Alanlar) . Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Genel Yayın No:245, Fakülte Yayın No:43, Trabzon

11.

Kondur, Y., Öner, N., Şimşek, Z., 2006. Harmful Insects and Relationships Between Certain Tree Properties in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) of Ilgaz Mountain, Cankiri, Turkey. Journal of Biological Sciences, 6(6):1065-1070.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Oner, N., Dogan, H.H., Ozturk, C., Gurer, M., 2009. Determination of Fungal Diseases, Site and Stand Characteristics in Mixed Stands in Ilgaz-Yenice Forest District, Cankiri, Turkey . Journal of Environmental Biology 30(4):567-575.
 2 Yaman, M., Algı, G., Ünal, S., Güner, B.G., 2016. Survey of Pathogens and Parasites of the Engraver Beetle Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera:Curculionidae: Scolytinae) in Turkey . Acta Zoologica Bulgarica, 68(1):127-130.
 3 Moore, R., Cottrell, J., A’Hara, S., Ray, D., 2017. Pine-tree lappet moth (Dendrolimus pini) in Scotland: Discovery, timber movement controls and assessment of risk . Scottish Forestry, 71(2):34-43.

12.

Öner, N., İmal, B., 2006. Bülbülpınarı (Eldivan-Çankırı) Yöresi Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2:67-79.  
Makaleye Atıflar (6):
 1 Oskay, F., 2007. Çankırı İli Eldivan İlçesi Karaçam Ormanı Topraklarındaki Fungal Floranın ve İn-Vitro’da Antagonistik Etkileşimlerinin Belirlenmesi, . Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 113s.
 2 Eren, F., 2008. Devrez (Ilgaz-Ankara) Orman İşletme Şefliği´ndeki Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar . Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 72s.
 3 Genç, M., Kasarcı, E., Kaya, C., 2012. Meşcere Kuruluşu Araştırmaları Üzerine Silvikültürel Bir Değerlendirme . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2):291-303
 4 Oskay, F., Şimşek, Z., 2017. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman Topraklarında Saptanan Mikrofunguslar . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AJFR), 3(1):23-38
 5 Özel, H. B., Üzgün, S., 2017. Bartın Yenihan Bölgesi Ormanlarında Vejetasyon Etütleri ve Meşcere Kuruluş Özelliklerinin Belirlenmesi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi(BAROFD), 19(2):183-202.
 6 Başbağ, M., Hoşgören, H., Aydın, A., 2013. Vicia Taxa in the Flora of Turkey . Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28(1):59-66.

13.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Öner, N., 2006. The Damage of Bark Beetles and the Relations Between Certain Tree Properties in Uludag Fir (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf.) at Ilgaz Mountain, Cankiri, Turkey. Journal of Biological Sciences, 6(6):1017-1022.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Oner, N., Dogan, H.H., Ozturk, C., Gurer, M., , 2009. Determination of Fungal Diseases, Site and Stand Characteristics in Mixed Stands in Ilgaz-Yenice Forest District, Cankiri, Turkey . Journal of Environmental Biology 30(4):567-575.
 2 Varlı, A.V., Sever, A., 2013. İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)’a Karşı Feromon Denemesi . Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(1):1-10.

14.

Öner, N., 2006. Aliağa-Kemalpaşa (İzmir) Yöresinde Yapılan Kızılçam ve Fıstıkçamı Ağaçlandırmalarının Başarısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2(1):68–78.  

15.

Öner, N., Uysal, M., 2006. Mindos Tepe- Yeğren (Konya) Yöresinde Tesis Edilen Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) ve Mahlep (Cerasus mahalep L. Miller.) Ağaçlandırmalarında Dip Çap-Boy İlişkileri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 6(1):11–25.  
Makaleye Atıflar (5):
 1 Şahin,M., Yıldırım, M.T., 2012. Toros Sedirinin İnsansız Hava Aracıyla Ekilmesi . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı (I.Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş.)
 2 Narin, T., 2012. Mardin Yöresinde 2004-2010 Yılları Arasında Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniverstesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 67s.
 3 İmal, B., 2007. Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğünde 1983-2003 Yılları Arasında Yapılan Bazı Ağaçlandırma Çalışmalarının Kritiği . Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 164s.
 4 Özbey, A., Öncül, N., Yıldırım, Z., Yıldırım, M., 2011. Mahlep ve Mahlep Ürünleri . GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2):153-158
 5 Ayan, S., Yer, E.N., Gülseven, O., 2017. Türkiye’deki Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandırma Sahalarının İklim Tipi Açısından Değerlendirilmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(2) DOI:10.17474/artvinofd.305038

16.

Öner, N., Buğday Erkan, S., 2006. Taşova-Amasya Yöresinde Yapılan Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Yapay Gençleştirme Çalışmalarına Bir Bakış. Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 6(1):1–10 .  

17.

Öner, N. , 2006. Ilgaz Dağı´nın Güney Aklanındaki Orman Toplumları ve Silvikültürel Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 56(1):109–133 .  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Sarıbaş, M., 2006. Bitki Sosyolojisinin Önemi Tarihçesi ve Ülkemiz Ormancılığında Bitki Sosyolojisi Çalışmaları . Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:319, Müdürlük Yayın No:034, Sayı:7, 67–88, Antalya.

18.

Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., 2006. Relationships Between Different Growth Parameters and Damage of Harmful Insects in Crimean Pine of Ilgaz Mountain, Cankiri, Turkey. Journal of Biological Sciences, 6(6):1071-1076.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Oner, N., Dogan, H.H., Ozturk, C., Gurer, M., 2009. Determination of Fungal Diseases, Site and Stand Characteristics in Mixed Stands in Ilgaz-Yenice Forest District, Cankiri, Turkey . Journal of Environmental Biology 30(4):567-575.
 2 Stournara, P., Patias, P., Karamanolis, D., 2017. Evaluating wood volume estimates derived from Quickbird imagery with GEOBIA for Pinus nigra trees in the Pentalofo forest, northern Greece . Remote Sensing Letters, 8(1):96-105.

19.

Öner, N., Çakır, M., 2006. Yaprak Alanının Anadolu Karaçamı (Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica) ve Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidanlarında Bitki Çap, Boy, Hacim ve Ağırlık Artımı Üzerine Etkileri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 6(2):167–178 .  

20.

Öner, N., Abay, G., 2005. Contributions to the flora of Yenice Forests (Ilgaz/Çankırı). Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 5(2):181-197.  
Makaleye Atıflar (5):
 1 Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, M., , 2010. Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk)´nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği . Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1):177-182.
 2 Ursavaş, S., Abay, G, 2009. Contributions to the Bryoflora of Ilgaz Mountains, Yenice Forests, Turkey . Biological Diversity and Conservation, 2(3), 112-121.
 3 Abay, G., Ursavaş, S., Çetin, B., 2012. Epiphytic Mosses Growing on Abies nordmannianasubsp. bornmuelleriana Trees in Ilgaz Forests of Turkey . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 170-175
 4 Dikilitaş, B., Güler, B., Uğurlu, E., Altan, Y., 2016. Ovacık (Karabük) ve Çevresinin Floristik Özellikleri . Celal Bayar University Journal of Science, 12(2):253-264.
 5 Türkiş, S., Elmas, E., 2018. Safranbolu-Tokatlı Kanyonu’nun Floristik Kompozisyonu, Hayat Formu ve Korotip Özellikleri . KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 21(6):817-824

21.

Öner, N., Abay, G., 2005. The Vegetation of Yenice Forests (Ilgaz / Çankırı). Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5(2):164-180.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Ursavaş, S., Abay, G., 2009. Contributions to the Bryoflora of Ilgaz Mountains, Yenice Forests, Turkey . Biological Diversity and Conservation, 2(3):112-121.
 2 Abay, G., Ursavaş, S., Çetin, B., 2012. Epiphytic Mosses Growing on Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana Trees in Ilgaz Forests of Turkey . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 170-175
 3 Dikilitaş, B., Güler, B., Uğurlu, E., Altan, Y., 2016. Ovacık (Karabük) ve Çevresinin Floristik Özellikleri . Celal Bayar University Journal of Science, 12(2):253-264.

22.

Şimşek, Z., Öner, N., 2003. Ilgaz (Derbent ve Doruk)´da Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) Meşcerelerinin Silvikültürel Özellikleri İle Saptanan Kabukböcekleri ve Mücadele Yöntemleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2:49–60 .  
Makaleye Atıflar (11):
 1 Lehtijarvi, Doğmuş, H. T., Lettiijarvi, A., Oskay, F., Aday, A. G., Karadeniz, M., 2008. Annosum Kök ve Alt Gövde Çürüklüğünün Abies bornmülleriana ve Abies cilicica Meşcerelerinde Yoğunluğunun Belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9(1-2):111-120.
 2 Şimşek, Z., Kondur, Y., 2006. Çankırı Ormanlarının Zararlı Böcekleri ve Mücadele Yöntemleri . Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 6(1):98-119.
 3 Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M, 2010. Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri . Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2):149-157.
 4 Sarıkaya, O., 2008. Batı Akdeniz bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae (Coleoptera: Faunası) . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi
 5 Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M, 2008. Küresel İklim Değişikliğinin Zararlı Böcekler Üzerine Olası Etkileri . 100. Yıla Doğru Çankırı, Çankırı Valiliği IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, 13-15 Kasım 2008, 87-125.
 6 Sarıkaya, O, Avcı, M, 2011. Bark Beetle Fauna (Coleoptera:Scolytinae) of the Coniferous Forests in the Mediterranean Region of Western Turkey, with a New Record for Turkish Fauna . Turkish Journal of Zoology, 35(1):33-47.
 7 Arslantaş, S., 2007. Kayseri (Yahyalı )´da Karaçam ( Pinus nigra Arnold. )’larda Zararlı Olan Çam Sürgün Bükücüsü, (Rhyacionia buoliana(Den.&Schiff): Lepidoptera-Tortricidae)´nün Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar . Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 60s.
 8 Varlı, S.V., Sever, A., 2013. İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)’a Karşı Feromon Denemesi . BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 15(1):1-10.
 9 Turfan, N., Savacı, G., Sarıyıldız, T., 2016. Uludağ Göknarı ve Sarıçam İbrelerinin Bazı Kimyasal Bileşiklerinin Meşcere Yaşına ve Bazı Toprak Özelliklerine Bağlı Olarak Değişimi . Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 16(2):583-598.
 10 Anonim, 2016. Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerinde Önemli Zararlı ve Hastalıkları Tanıma Klavuzu . T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, 184s.
 11 Anonim, 2016. Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele Yöntemleri . T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, 296s

23.

Göl, C., Öner, N., 2003. Çankırı-Eldivan-Korubaşı Mevkii Doğal ve Yapay Orman Kuruluşlarının Bazı Toprak ve Silvikültürel Özellikleri Yönünden İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu, Orman Fakültesi Dergisi. 3(1): 1-18. ISSN 1303-2399..  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Turfan, N., Savacı, G., Sarıyıldız, T., 2016. Uludağ Göknarı ve Sarıçam İbrelerinin Bazı Kimyasal Bileşiklerinin Meşcere Yaşına ve Bazı Toprak Özelliklerine Bağlı Olarak Değişimi . Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 16(2):583-598.

24.

Öner, N., Göl, C., 2003. Ilgaz-Yenice Orman İşletme Şefliğindeki Orman Toplumlarının Bazı Silvikültürel ve Toprak Özellikleri. Gazi Üniversitesi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 3(1): 61-76. ISSN 1303-2399.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Topaçoğlu, O., Bozkuş, H.F., Güney, K., 2008. Ilgaz Dağı Kuzey Bakıda Subalpin ve Yüksek Montan Yükselti Basamağındaki Bazı Meşcere Kuruluşlarının Silvikültürel Özellikleri . Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 8(1):1-13.
 2 Göl, C., Ediş, S, 2010. Ilgaz Dağı Güney Yamacındaki Farklı Orman Kuruluşlarındaki Toprak Özelliklerinin Değişimi . Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 6(2):40-54.

25.

Öner, N., Aslan, S. , 2002. Titrek Kavak (Populus tremula L.) Odununun Teknolojik Özellikleri ve Kullanım Yerleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1:135-146.  
Makaleye Atıflar (21):
 1 Neser, G., 2008. On the Interlaminar Fracture Toughness of Some Softwood Cores . Journal of Reinforced Plastics and Composites, 27(16-17):1767-1774.
 2 Neser, G., 2010. Seawater Exposure Effect on the Fracture Toughness of Low-Density Woods/GRP Sandwich Systems . Journal of Wood Science, 56(2):154-159.
 3 Tutuş, A., Çiçekler, M., Karataş, B., 2011. Pulp and Paper Production by Soda-Sodium Borohydride Methot from Popy Stems . 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011.
 4 Yaşar, S., Güller, B., Baydar, H., 2010. Susam (Sesamum indicum L.), Pamuk (Gossypium hirsitum L.) ve Haşhaş (Papaver somniferum L.) Saplarında Karbonhidrat, Lignin Miktarları ve Bazı Lif Özellikleri Üzerine Araştırmalar. . Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1, s.56-66
 5 Filiz, M., Usta, P., Şahin, H.T., 2011. Melamin, Üre Formaldehit Tutkalı, Kızılçam Ve Çay Atıkları İle Elde Edilen Yonga Levhanın Bazı Teknik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(2):88-93.
 6 Tunçer, A., 2008. Giresun Şebinkarahisar Yöresi Doğal Titrek Kavak (Populus tremula L.) Meşceresinden Örneklenen Populasyonlarda Morfogenetik Araştırmalar . Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 56s.
 7 Güçüş, M.O., Eroğlu, H., 2013. Türkiye´de Doğal Olarak Yetişen Titrek Kavak Odununun (Populus tremula L.) Lif Morfolojisi ve Kimyasal Yapısının İncelenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Dergisi, 9(1):55-61.
 8 Tutuş, A., Çiçekler, M., Özdemir A., Atlaş, A., 2014. Geven Otunun (Astragalus membranaceus) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi . III. Uluslararası Odundışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, 323-331.
 9 Ertürk, T., Karahan, F. A., 2015. Türkiye´de Titrek Kavak (Populus tremula L.) Alanlarının İrdelenmesi . Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü VIII. Genel Kurul Toplantısı, 13-14 Kasım 2014, Kocaeli, Orman Genel Müdürlüğü, Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Müdürlük Yayın No:272, Çeşitli Yayınlar Serisi No:27, Tebliğler Kitabı, 74-81.
 10 Yaşar, S., Ceviz, A.U., Karatepe, Y., 2016. Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora Türlerinin Kimyasal İçeriği ve Fenolik Ekstraktiflerinin İncelenmesi . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2):182-187.
 11 Yaşar, S., Demir, F., Karatepe, Y., 2016. Bazı maki türlerinin kimyasal içeriği ve fenolik ekstraktifleri üzerine araştırmalar . Turkish Journal of Forestry, Türkiye Ormancılık Dergisi, 17(2):187-193.
 12 Çetin, F., Gündüz, G., 2016. Türkiye’deki Bazı Ağaç Türü Odunlarının Fiziksel Özellikleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi . Journal of Bartın Faculty of Forestry, 18 (2):175-193.
 13 Yaşar, S., İçel, B., 2016. Alkali Modification of Cotton (Gossypium hirsutum L.) Stalks and its Effect on Properties of Produced Particleboards . Bioresources, 11(3):7191-7204.
 14 Uysal, S., 2017. Atık Kağıt Kırıntı Liflerinin Farklı Hamurlardan Elde Edilen Kağıtların Özelliklerine Etkileri . Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 15 Keleş, H., 2017. Erciyes Dağındaki Doğal Titrek Kavak (Populus tremula L.) Ormanları Üzerine Değerlendirme . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 32(3):1-14.
 16 Bektaş, İ., Düzkale Sözbir, G., Bal, B.C., Altuntaş, E., 2017. Kavak Odununun Kimyasal Özellikleri Üzerine Termal ve Basınçlı Termal Modifikasyon İşlemlerinin Etkisi . KSU. Journal of Engineering Sciences, 20(1):31-37.
 17 Çetin, F., Gündüz, G., 2017. Türkiye’deki Bazı Ağaç Türü Odunlarının Mekanik Özellikleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1):161-181.
 18 Topbaşoğlu, B., Sevinçli, Y., 2017. Lavanta Sapı ve Muz Kabuğu Kullanılarak Üretilen Yonga Levhaların Karşılaştırılması . Electronic Journal of Vocational Colleges, 07(1):47-53.
 19 Yaşar, S., Kılınç, G., 2018. Palmitoil, Stearoil ve Oleoil Klorür ile Esterlenmiş Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) Hemiselülozlarının Kimyasal Karakterizasyonu . Turkish Journal of Forestry, 19(1):98-102.
 20 Bektaş, İ., Gültekin, G., Tutuş, A., Kılıç Ak, A., 2018. Odun Türünün Dinamik Eğilme Direnci Üzerine Etkisi . El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 5(2):576-581.
 21 Güler, G., Beram, A., 2018. Yabani Hindiba (Cichorium intybus L.) Saplarından Üretilen Yongalevhaların Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Pürüzlülük Özelliklerinin İncelenmesi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20 (2): 216-222.

26.

Şimşek, Z., Öner, N., 2001. Kızılırmak (Çankırı) İlçesinde Yeşil Kuşak Tesisi İle Hububatın Önemli Zararlılarından Olan Süne (Eurygaster spp.) ve Kımıl (Aelia spp.)´ın Yumurta Parazitoitleri (Trissolcus grandis Thomson)´ ne Uygun Ekolojik Koşulların Sağlanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1-2):59-69 .  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Şimşek, Z., Aktaş, H., Kondur, Y., Koçak, E., Özdemir, I., Karaca, V., 2005. Ülkemizde Hububatın Önemli Zararlısı Süne (Eurygaster spp.) ile Hububatta Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Hastalık Etmenleri ve Mücadele Stratejileri. . GAP IV. Tarım Kongresi GAP Tarımının Mevcut Durumu ve Geleceğe Bakış (2005-2015), Cilt I, 323-328.
 2 Karaca, V., Gözüaçık, C., Şimşek, Z., 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Hububatın Entomolojik Sorunları ve Çözüm Önerileri . Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (2):154-159.
 3 Çetin, G., Koçak, E., Hantaş, C., 2014. Bursa ve Yalova İlleri Buğday Tarlaları ve Ağaçlık Alanlardaki Süne Yumurta Parazitoit (Hymenoptera: Scelonidae) Türleri, Bulunma Oranları ve Popülasyon Takibi . Derim, 31(1):35-49.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., Öner, N., 2012. Tarım Arazilerinde Sürdürülebilir Zararlı Yönetimi Kapsamında Arazi Yapısı, Biyoçeşitlilik ve Doğal Zararlı Yönetimi Üzerinde İncelemeler. Çankırı Araştırmaları Dergisi, 7(9):103-118.  

2.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y.Şimşek, M., 2010. Yeşil Kuşak Tesislerinin Hububatın Ana Zararlısı Olan Süne ve Kımıl´ın Yumurta Parazitoitleri Üzerine Etkileri. Çankırı Araştırmaları Dergisi, 5(5-6):207-225.  

3.

Birben, Ü., İmal, B., Özden, S., Öner, N., 2008. Ilgaz (Çankırı)´da Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Yöre Ekonomisine Katkılarının Değerlendirilmesi. Tabiat ve İnsan Dergisi, 2:7-16 .  

4.

Öner, N., İmal, B., 2007. Çankırı İli Orman Varlığı ve Ağaçlandırma Çalışmaları. Çankırı Araştırmaları Dergisi, 2:275-285 .  

5.

İmal, B., Birben, Ü., Öner, N., Özden, S., 2006. Sosyal Riski Azaltma Projesi (Srap) Kapsamındaki Ağaçlandırma Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Yararları. Kırsal Çevre Yıllığı, ISNN 1303-9334, 32-41.  

6.

Menemencioğlu, K., Öner, N., 2006. Hasat Zararlarını Azaltıcı Transport Planlarının (HZATP) Silvikültürel Planlamaya Katkıları. Tabiat ve İnsan Dergisi, 3:25–34..  

7.

Öner, N. , 2003. Ilgaz Dağının Güney Aklanındaki Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Kullanım Olanakları Üzerine Araştırmalar. Orman ve Av Dergisi, 3:7–15 .  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Arslan, M., 2005. Batı Karadeniz Bölgesinde Türk Fındığı (Corylus colurna L.) Populasyonlarının Ekolojik ve Silvikültürel Yönden İncelenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91s.
 2 Tüfekçioğlu, A., Kalay, H.Z., 2005. Doruk Ağacı Yayılışı Batı Yönde Melet Irmağını Geçiyormu? . Ladin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 93-103, Trabzon.
 3 Tüfekçioğlu, A., 2003. Melet Havzası Bitki Örtüsü ve Toprak Yapısına Genel Bir Bakış . Mesudiyede Biyolojik Çeşitlilik ve Organik Tarım Alternatifi Çalıştayı Bildiriler Kitabı

8.

Öner, N., 2002. Çankırı İlinin Kuraklık Bakımından Kritiği İle Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Türler ve Ağaçlandırma Teknikleri. Kırsal Çevre Yıllığı, 67–87.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Kırdar, E., Özel, H. B., Ertekin, M., Demir, N., 2011. Kurak ve Yarıkurak İklim Bölgelerinde Ağaçlandırma Çalışmaları (Çankırı Örneği) Üzerine Değerlendirme . Kurak ve Yarıkurak Alan Yönetimi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve Bildiriler Kitabı, 5-8 Aralık 2011, Nevşehir (Ürgüp), 124-137.
 2 Karatay, H., Okur, A., 2018. Sulama ve Drenaj Kanalları Ağaçlandırmalarında Kullanılabilecek Bazı Hızlı Gelişen Yapraklı Türlerin Belirlenmesi (Şanlıurfa-Harran Örneği) . Ormancılık Araştırma Dergisi (Journal of Forestry Research), 5(1):01-14.

9.

Öner, N., Abay, G., 2001. İndağ (Ilgaz-Çankırı)-Diphan (Kastamonu) Arasında Yalancı İğde (Hippophae rhamnoides L.)´nın Oluşturduğu Meşçere Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma. Tabiat ve İnsan Dergisi, 4,10-14 .  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Yücedağ, C., Gezer, A. , 2005. Türkiye Ormancılığı İçin Önemli Bir Ağaç Türü Yalancı İğde (Hippophae rhamnoides L.) . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1):68–71
 2 Aras, A., Akkemik, Ü., Kaya, Z., 2007. Hippophae rhamnoides L.: Fruit and Seed Morphology and its Taxonomic Problems in Turkey . Pakistan Journal of Botany, 39(6):1907-1916.
 3 Ölmez, Z., 2011. Effects of Cold Stratification and H2SO4 on Seed Germination of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) . African Journal of Biotechnology, 10(22):4586-4590.
 4 Ölmez, Z., Arslan Olçum, B., 2017. Effects of Cold Stratification and H2SO4 Pre-Treatments on Germination of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Seeds under Open Field and Greenhouse Conditions . Fresenius Environmental Bulletin, 26(8):5142-5146.

10.

Şimşek, Z., Öner, N., 2001. Kızılırmak (Çankırı)´da Kurulmuş Olan Yeşil Kuşak Tesislerinde Yetişen Otsu Bitkilerin Hububatın Ana Zararlıları Süne ve Kımıl´ın Doğal Düşmanları Üzerine Etkileri. Tabiat ve İnsan Dergisi, 4:24-29.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Şimşek, Z., Aktaş, H., Kondur, Y., Koçak, E., Özdemir, I., Karaca, V., 2005. Ülkemizde Hububatın Önemli Zararlısı Süne (Eurygaster spp.) ile Hububatta Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Hastalık Etmenleri ve Mücadele Stratejileri. . GAP IV. Tarım Kongresi GAP Tarımının Mevcut Durumu ve Geleceğe Bakış (2005-2015), Cilt I, 323-328.
 2 Karaca, V., Gözüaçık, C., Şimşek, Z., 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Hububatın Entomolojik Sorunları ve Çözüm Önerileri . Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (2): 154-159

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Bilgili, B. C., Erşahin, S., Sünal, S., Görgülü, Ö., Öner, N., 2018. Net Primary Productivity of Ilgaz Reservation Area Forests as Affected by Climate Anomalies Between 2000 and 2010. International Symposium of Ecology 2018, June 19-23, 2018, Kastamonu, Abstract Book, p.588 (Sözlü Bildiri).  

2.

Çorbacı, Ö. L., Bilgili, B. C., Erşahin, S., Öner, N., 2018. Determination of Potential Plantation Areas of Turkish Sweetgum in Turkey . International Symposium of Ecology 2018, June 19-23, 2018, Kastamonu, Abstract Book, p.1076 (Poster Bildiri).  

3.

Meşe, Ö., Turfan, N., Öner, N., Meşe, İ., 2018. Determination of Some Chemical Components of Sessile Oak Seeds; Example of Demirköy Forest Enterprise Directorate. 2nd Aerobiology and Palynology Symposium (APAS2018), October 07-10, 2018, Bodrum-Muğla (Sözlü Bildiri).  

4.

Özel, H. B., Ayan, S., Öner, N., 2017. Evaluation of Artificial Regeneration Applications Established by Some Broadleaved Forest Tree Species in Yenice-Çitdere Region. International Forestry and Environment Symposium "Climate Change and Tree Migration", 07-10 November 2017, Trabzon/Turkey, Abstract Book, p.206, (Sözlü Sunum).  

5.

Eken, Ö., Öner, N., 2016. Morphological characteristics of taurus cedar seedlings in Çankırı Forest Nursery. International Forestry Symposium, December 7-10, 2016, Kastamonu/TURKEY, Abstract Book, p.82, (Poster Bildiri).  

6.

Sarıcı, S.D., Öner, N., 2016. Silvicultural evaluation of rehabilitation studies in Seben Forest Enterprise. International Forestry Symposium, December 7-10, 2016, Kastamonu/TURKEY, Abstract Book, p.226, (Sözlü Bildiri).  

7.

Özel, H.B., Kırdar, E., Üzgün, S., Öner, N., Kalmaz Kaptan, R., 2015. Investigation of Stand Structure and Vegetation Change by Spatial Pattern Analyses in the Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Dominated Mixed Broadleaved Forests in Kdz. Eregli Region in Turkey. 10th International Beech Symposium, IUFRO Working Party 1.01.07 “Ecology and Silviculture of Beech, September 1-6, 2015, Kastamonu-Safranbolu, TURKEY, Abstract Book, p.98, (Poster Bildiri).  

8.

Özel, H.B., Kırdar, E., Ayan, S., Öner, N., Üzgün, S., Efe, M.,, 2015. Determination of Relationship Among Climate Change-Elevation Gradient and Plant Community in The Konya-Karapinar and Meke Arid Basin, Turkey. International Scientific Forum on ”Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests”, 8-12 June 2015, Astana, Kazakhstan, Abstract Book, p.21, (Sözlü Bildiri) .  

9.

Özel, H.B., Çoban, S., Kırdar, E., Öner, N.,, 2015. Investigation of Vegetation Cover Accompanying to Haloxylon sp. In Konya-Karapinar District. International Scientific Forum on ”Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests”, 8-12 June 2015, Astana, Kazakhstan, Abstract Book, p.118, (Poster Bildiri).  

10.

Özel, H.B., Efe, M., Öner, N., , 2015. The Effect of Differences Origin on Adaptation Ability and Ecophysiological Characteristics of Syspirensis oak (Quercus macranthera subsp. syspirensis) Rehabilitation Afforestation in The Erzurum Semi-Arid Zones, Turkey. International Scientific Forum on ”Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests”, 8-12 June 2015, Astana, Kazakhstan, Abstract Book, p.152-153, (Poster Bildiri) .  

11.

Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H.B., , 2015. Rehabilitation of Semi-Arid Areas in Central-North Anatolia. International Scientific Forum on ”Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests”, 8-12 June 2015, Astana, Kazakhstan, Abstract Book, p.129-130 (Poster Bildiri) .  

12.

Erşahin, S., Öner, N., Bilgili, B.C., , 2015. Desertification of Some Forests in Different Climate Zones in Anatolia. International Scientific Forum on ”Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests”, 8-12 June 2015, Astana, Kazakhstan, Abstract Book, p.20, (Sözlü Bildiri).  

13.

Ayan, S., Öner, N., Özel, H. B., Ayan, Ö., Yer, E. N., 2015. The Techniques for Enhancing Afforestation Performance on Extrem Ecological Conditions. International Scientific Forum on ”Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests”, 8-12 June 2015, Astana, Kazakhstan, Abstract Book, p.90-91,(Sözlü Bildiri).  

14.

Öner, N., Bilgili, B.C., Çorbacı, Ö.L., 2014. Türkiye’de Peyzaj Tasarımında Kullanılabilecek Doğal Akçaağaç Türlerimizin Potansiyel Yetişme Alanlarının CBS Yardımıyla Belirlenmesi. 3rd. International Nonwood Forest Products Symposium (III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu), 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, Bildiri Özetleri Kitabı, 97s, Bildiriler Kitabı, 631-640 (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  

15.

Bilgili, B.C., Öner, N., Aytaş, İ., 2014. Çankırı İli Parklarının Bitkisel Peyzaj Tasarımında Kullanılan Doğal Ağaç Türlerinin Belirlenmesi . 3rd. International Nonwood Forest Products Symposium (III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu), 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, Bildiri Özetleri Kitabı, 115s, Bildiriler Kitabı, 786-795 (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Aytaş, İ., Tuttu; G, 2015. Evaluating Use Opportunities of Fagus orientalis in The Urban Open-Green Spaces . 10th International Beech Symposium, IUFRO Working Party 1.01.07 “Ecology and Silviculture of Beech, September 1-6, 2015, Kastamonu-Safranbolu, TURKEY, Abstract Book, p.81-83

16.

Çakır, F., Öner, N., 2013. Studies on Stand Structures within the Devrez (Ilgaz-Ankara) District. International Conference Forest Research Institute at The Bulgarian Academy of Sciences 85-th Anniversary, Federation of Scientific and Technical Unions (FSTU), 1-2 October 2013, Sofia, Bulgaria. Abstracts Book, p.50, (Sözlü Bildiri-Özet).  

17.

Sıvacıoğlu, A., Öner, N., 2013. Forest Management Assessment as to FSC (Forest Stewardship Council) Certification System in Turkey . International Conference Forest Research Institute at The Bulgarian Academy of Sciences 85-th Anniversary, Federation of Scientific and Technical Unions (FSTU), 1-2 October 2013, Sofia, Bulgaria. Abstracts Book, p.12, (Sözlü Bildiri-Özet).  

18.

Kondur, Y., Bilgili, B.C., Şimşek, Z., Öner, N., , 2012. Monitoring the Epidemic of Bark Beetles Determined in Uludag Fir Stands in Ilgaz (Derbent and Doruk) Via Landsat Satellite Images . 14th International Fir Symposium, 12-14 September, Kastamonu, Abstracts Book, p.25. (Sözlü Bildiri-Özet) .  

19.

Öner, N., Beyribey, M., Sıvacıoğlu, A., Ayan, S. , 2009. Afforestation Practices in Semi Arid Regions of Turkey. XIII World Forestry Congress, 18-23 October 2009, Argentina. (Poster Bildiri-Özet).  

20.

Öner, N., Sıvacıoğlu, A. , 2009. Evaluation of Afforestation Practices in Semi Arid Regions in Turkey. Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development International Scientific Conference, 16-18 April 2009, Session 1: Forest Genetics and Silviculture, Prague-Czech Republic. (Sözlü Bildiri-Özet).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Eken, Ö., Öner, N., 2014. Yerel Halkın Sosyoekonomik Durumunun İyileştirilmesi Kapsamında Bal Ormancılığı: Çankırı Ahlât Köyü Bal Ormanı Örneği. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Bildiriler Kitabı, 1043-1050, Isparta (Poster Bildiri-Tam Metin).  

2.

Öner, N., Eken, Ö., 2014. Yarıkurak Bölgelerde Erozyon Kontrolü Amaçlı Yapılan Ağaçlandırma Çalışmaları: Çankırı- Alakır Ağaçlandırması Örneği. Havza Yönetimi Sempozyumu, Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Eylül 2014, Bildiriler Kitabı, 574-579, Çankırı, (Poster Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

3.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, M. , 2010. Kuraklığın Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri ve Gelecekte Alınması Gereken Önlemler . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 16-17 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 514-521, Çorum. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

4.

Öner, N., Sıvacıoğlu, A. , 2010. Yarıkurak Bölge Ağaçlandırmaları ve Çölleşme (Çankırı ve Tosya Örneği). Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 16-17 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 94-104, Çorum. (Sözlü Bildiri-Tam Metin) .  

5.

Sıvacıoğlu, A., Öner, N., 2010. Verimsiz Ormanların Islahı Çalışmalarının Çölleşme İle Mücadele Açısından İrdelenmesi. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 16-17 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 390-393, Çorum. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  

6.

Alptekin, C.Ü., İmal, B., Öner, N., 2010. Ülkemizde Doğal Korunan Alanlar ve Milli Parklarda Alınabilecek Silvikültürel Önlemler. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, III, 915-926, Artvin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Demir, M., Özer, S., 2014. Evaluation of Tortum Waterfall According to the Criteria Used in the Selection of Protected Areas in Turkey . Polish Journal of Environmental Studies, 23(5):1555-1563.
 2 Sıvalıoğlu, P., 2012. Milli Park Kullanıcılarının Algısal Değerlendirmesi: Marmara Bölgesi Örneği . İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi
 3 Yıldırım, H.,T., Yurdakul Erol, S., 2012. Korunan Alanlar, Ekolojik İşlevleri ve Geleceğe Yönelik Tahminler . Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2):101-109.

7.

Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., İmal, B., Şimşek, M., 2010. Küresel İklim Değişikliği Dikkate Alınarak Kurak ve Yarıkurak Alanların Ağaçlandırılması ve Zararlı Böceklerle Mücadelesine Yönelik Öneriler (Çankırı İli Örneği). III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, II, 827-838, Artvin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Kondur, Y., Şimşek, Z., 2016. Researches on the First Time Recorded Egg Parasitoid, Telenomus euproctidis (Wilcox) (Hym.: Scelionidae) of Browntail Moth, Euproctis chrysorrhoea L., (Lep.: Erebidae) on Oak (Quercus infectoria Oliver) in Çankırı, Turkey . International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, Proceedings, 22-30.
 2 Şimşek, Z., Kondur, Y., 2017. Çankırı Sarıçam Ormanlarında Diprion pini L. (Hymenoptera: Diprionidae)’nin Feromon Tuzakları Yardımıyla Popülasyon Seyrinin Belirlenmesi . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(1): 194-208.

8.

Sıvacıoğlu, A., Öner, N., 2010. İklim Değişimi ve Sürdürülebilir Ormancılık. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, III, 1021-1029, Artvin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  

9.

Sıvacıoğlu, A., Şevik, H., Öner, N. , 2010. Hanönü-Günlüburun (Kastamonu) Karaçam Tohum Bahçesinde Etkili Klon Sayısı ve Kolonal Varyasyon. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, II, 754-758, Artvin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin) .  

10.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, M., , 2009. Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk)´nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009 Nevşehir, s.288 (Poster Bildiri-Özet).  

11.

İmal, B., Öner, N., 2008. Yarıkurak Bir Alan Özelliği Gösteren Çankırı İlinde Uygulanabilecek Ağaçlandırma Teknikleri. IV.Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, 100.Yıla Doğru Çankırı, 13-15 Kasım 2008, 231-245, Çankırı. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

12.

İmal, B., Öner, N., Sıvacıoğlu, A., Ayan, S., 2007. Kent Ormancılığı Olgusu ve Türkiye´deki Kent Ormanları. Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Bildiriler Kitabı (CD), 12 s., Mersin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  

13.

İmal, B., Yılmaz, S., Sağlıcak, Y., Kondur, Y., Şimşek, Z., Öner, N., 2007. Çankırı (Tümçam)´da Yarıkurak Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 66-71, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Ertekin, M., Demir, N., Kırdar, E., Özel, H.B., Ayan, S., 2010. Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Kullanılan Karaçam´ın (Pinus nigra Arnold.) Büyümesine Fitohormonların Etkileri . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 443-451, Çorum.
 2 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 3 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

14.

Öner, N., Ayan, S., Sıvacıoğlu, A., İmal, B., 2007. Kuraklığın Tanımı ve Kurak- Yarıkurak Bölgelerin Ayrımında Kullanılan Yöntemler. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 261-270, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Alptekin, C.Ü., İmal, B., 2010. Kurak ve Yarıkurak Alanlarda Fidan Üretimine Genel Bir Bakış . III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, II, 792-803, Artvin.
 2 Buyrukçu, S., 2011. Hanönü-Günlüburun Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana Lamb. Holmboe) Tohum Bahçesinde Su Stresi Etkileri Yönünden Klonal Varyasyon . Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 63s.

15.

Şimşek, Z., Demir, N., Kondur, Y., Öner, N., Yılmaz, S., İmal, B., 2007. Yarıkurak Bölge Özelliğine Sahip Çankırı (Şabanözü-Gümerdiğin)’da Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmaları. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 72-79, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 2 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

16.

Öner, N., Sağlıcak, Y., İmal, B., Şimşek, Z., Kondur, Y., Yılmaz, S., 2007. Çankırı (Şabanözü) Özbek Orman İçi Ağaçlandırma Alanının Genel Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 94-102, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 2 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

17.

Kondur, Y., Öner, N., Yılmaz, S., Demir, N., İmal, B., Şimşek, Z., 2007. Çankırı (Şabanözü-Çaparkayı)´da Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 80-87, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Ertekin, M., Demir, N., Kırdar, E., Özel, H.B., Ayan, S., 2010. Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Kullanılan Karaçam´ın (Pinus nigra Arnold.) Büyümesine Fitohormonların Etkileri . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 443-451, Çorum.
 2 Yüksek,T., Özalp, M., Yüksek, F., Erdoğan Yüksel, E., Dehşet, F., İnanlı, E., 2010. Erozyon Kontrol Sahalarında Kullanılan Yalancı Akasyanın (Robinia pseudeoacacia L.) Toprak Özelliklerine Etkisi (Artvin-Pamukçular Havzası Örneği) . III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt:II, 708-715.
 3 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 4 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

18.

Öner, N., Ayan, S., Sıvacıoğlu, A., İmal, B., Öztürk, S., 2007. Kent Ormancılığının Çevreye Olan Etkileri. Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Bildiriler Kitabı (CD), Mersin. (Poster Bildiri-Özet).  

19.

Yılmaz, S., Şimşek, Z., İmal, B., Öner, N., Kondur, Y., 2007. Çankırı (İldivan-Küçükhacıbey)’da Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmaları. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 88-93, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Abay, G., Ursavaş, S., 2009. Çankırı İli Araştırma Ormanı Karayosunu (Musci) Flora ve Ekolojisi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(16):61-70.
 2 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.
 3 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44

20.

Ünal, S., Sıvacıoğlu, A., Ayan, S., Öner, N. , 2007. Ilgaz Dağları Ormanlarındaki Fırtına Devrikleri ve Entomolojik Sonuçları. Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Bildiriler Kitabı (CD), 11 s., Mersin. (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Lehtijarvi, Doğmuş, H. T., Lettiijarvi, A., Oskay, F., Aday, A. G., Karadeniz, M., 2008. Annosum Kök ve Alt Gövde Çürüklüğünün Abies bornmülleriana ve Abies cilicica meşcerelerinde Yoğunluğunun Belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9(1-2):111-120.
 2 Ozturk, S., Ayan, S. , 2015. Management alternatives in national park areas: the case of Ilgaz Mountain National Park . Eco Mont-Journal on Protected Mountain Areas Research, 7(1)37–44, Published: JAN 2015

21.

Sıvacıoğlu, A., Ayan, S., Öner, N., 2007. Silvikültürel Uygulamaların Ilgaz Dağları Göknar Ormanlarındaki Meşcere Yapısına ve Çevreye Etkisi. Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Bildiriler Kitabı (CD), 9 s., Mersin. (Poster Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Lehtijarvi, Doğmuş, H. T., Lettiijarvi, A., Oskay, F., Aday, A. G., Karadeniz, M., 2008. Annosum Kök ve Alt Gövde Çürüklüğünün Abies bornmülleriana ve Abies cilicica meşcerelerinde Yoğunluğunun Belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9(1-2):111-120.
 2 Topaçoğlu, O., 2007. Ilgaz Dağı Kuzey Bakısındaki Orman Basamakları, Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Özellikleri . İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 190s.
 3 Öztürk, S., Ayan, S, 2015. Management Alternatives in National Park Areas: The Case of Ilgaz Mountain National Park . Eco Mont-Journal on Protected Mountain Areas Research, 7(1):37-44.

22.

Sıvacıoğlu, A., Ayan, S., Öner, N., Çelik, D.A. , 2007. Yarı Kurak Özellikteki Tosya (Kastamonu) Yöresi Erozyon ve Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 112-124, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Çağlar, M., 2009. Türkiye’de Orman Köylerinin Sosyo Ekonomik Sorunları Kooperatifleşmenin Bu Sorunların Çözümüne ve Kalkınmalarına Olan Katkıları (Kastamonu-Ortalıca(Tosya) Örneği) . II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunları Kongresi Bildiriler Kitabı, s.108-114, Isparta.
 2 Dehşet, F., 2011. Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 s.

23.

Ayan, S., Sıvacıoğlu, A., Öner, N., Demircioğlu, N. , 2007. Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Bitki Canlılığını Korumada Kullanılabilecek Toprak Islah Edici Materyaller. Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 1, 183-190, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (7):
 1 Özel, H.B., Ertekin, M., Kırdar, E., 2010. Konya-Karapınar Yöresi Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Kullanılan Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.)´nın Büyüme Durumunun İncelenmesi . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 411-418, Çorum.
 2 Ertekin, M., Demir, N., Kırdar, E., Özel, H.B., Ayan, S., 2010. Kurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Kullanılan Karaçam´ın (Pinus nigra Arnold.) Büyümesine Fitohormonların Etkileri . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 443-451, Çorum.
 3 Taşdemir, C., Karatay, H., 2010. Elazığ Yöresinde Sutut Maddesinin (Poliakrilamit) Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Fidanlarının Tutma Başarısına Etkisi . Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Tebliğler Kitabı, 479-484, Çorum.
 4 Ertekin, M., Özel, H.B., 2010. Çorum Yöresi Erozyonla Mücadele Kapsamında Yapılan Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Sedir (Cedrus libani A.Rich.) Ağaçlandırmaları . Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18):77-85.
 5 Taşdemir, C., Karatay, H, 2010. Elazığ Yöresinde Sutut Maddesinin (Poliakrilamit) Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich) Fidanlarının Tutma Başarısına Etkisi . Kırsal Çevre Yıllığı 2010, 99-108.
 6 Keskin, Y., 2012. Etkin Mikroorganizmaların Dişbudak (Fraxinus exelsior L.) ve Çınar Yapraklı Akçaağaç (Acer platanoides L.) Türlerinde 1+0 Yaşlı Fidanların Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi . Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 62s.
 7 Yavuz, S., 2011. Artvin-Yusufeli Yöresinde Karaçamın (Pinus nigra subsp. pallasiana) Dikim Başarısının Belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 45s.

24.

Şimşek, Z., Öner, N., 2002. Ilgaz -Yenice Orman Ekosisteminde Bulunan Kabuk Böceklerinin Salgın Yapmasında Meşcere Yapısı ve İklim Koşullarının Etkisi. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi , 2, 696-706, 15-18 Mayıs 2002, Artvin (Poster Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (4):
 1 Lehtijarvi, Doğmuş, H. T., Lettiijarvi, A., Oskay, F., Aday, A. G., Karadeniz, M., 2008. Annosum Kök ve Alt Gövde Çürüklüğünün Abies bornmülleriana ve Abies cilicica meşcerelerinde Yoğunluğunun Belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9(1-2):111-120.
 2 Yıldız, O., Eşen, D., Akbulut, S, 2007. Effects of different ecological and silvicultural factors on beetle catches in the Turkish fir (Abies bornmülleriana Mattf.) ecosystems . Journal of Pest Science, 80(3):145-150.
 3 Sarıkaya, O., 2008. Batı Akdeniz bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae (Coleoptera: Faunası) . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 4 Sarıkaya, O, Avcı, M, 2011. Bark Beetle Fauna (Coleoptera:Scolytinae) of the Coniferous Forests in the Mediterranean Region of Western Turkey, with a New Record for Turkish Fauna . Turkish Journal of Zoology, 35(1):33-47.

25.

Menemencioğlu, K., Öner, N., 2002. Ilgaz-Yenice Orman İşletme Şefliği Yol Ağı Planının Seçme İşletmesine Uygunluğunun İrdelenmesi. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 1, 375–380 (2002), Artvin (Sözlü Bildiri).  

Diğer...

1.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M.,, 2013. Hızardere (Ilgaz) Orman İşletme Şefliğindeki Meşcere Kuruluşlarının Silvikültürel Özellikleri ile Orman Alanlarındaki Ağaçların Kuruma Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler. . Çankırı Karatekin Üniversitesi, BAP-2010/01, Proje Kesin Raporu, 130 s.  

2.

Gürer, M., Öner, N., Doğan, H.H., Öztürk, C., 2002. Ilgaz-Yenice Orman İşletmesinde Orman Toplumlarının Fungal Hastalıklarının ve Silvikültürel Özelliklerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK TARP-2550 Proje Kesin Raporu, 36s.  
Toplam Makale Sayısı: 94

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Türksoy, H., Doğan, H.H., Erdoğan Orhan, İ., Tamer, U., Öztürk, Ö., Eken, Ö., Pınarbaşı, S., Öner, N.. 2015-2018. Yaylacık Araştırma Ormanı Odun Dışı Orman Ürünü Makrofunguslarının Belirlenmesi, Fenolik Bileşikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Tespiti ile Yayılış Alanlarının Bazı Silvikültürel Özellikleri (Proje No: 23.7717) (Destekleyen Kuruluş: Orman Genel Müdürlüğü) [Araştırma Projesi] 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M.. 2010-2012. Hızardere (Ilgaz) Orman İşletme Şefliğindeki Meşcere Kuruluşlarının Silvikültürel Özellikleri ile Orman Alanlarındaki Ağaçların Kuruma Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, BAP.) [Araştırma Projesi] 
 2.Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., Aslan, S.. 2002-2007. Çankırı İli (Kızılırmak, Yapraklı, Ilgaz) Ağaçlandırma Alanlarında Yetişebilecek Ağaç Türleri İle Bunların Entomolojik Sorunlarının Tespiti Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Çankırı Valiliği) [Araştırma Projesi] 
 3.Öner, N.. 2005-2006. Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Çankırı Alan Araştırması Kontrolörü (Destekleyen Kuruluş: Avrupa Birliği, İLO) [Araştırma Projesi] 
 4.Gürer, M., Öner, N., Doğan, H.H., Öztürk, C.,. 2000-2002. Ilgaz – Yenice Orman İşletmesinde Orman Toplumlarının Fungal Hastalıklarının ve Silvikültürel Özelliklerinin Belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, TARP 2550) [Araştırma Projesi] 
 5.Şimşek, Z., Öner, N.. 2000-2001. Kızılırmak (Çankırı) İlçesinde Potansiyel Ağaçlandırma Alanlarında Karışık Meşcere Oluşturarak Süne ve Kımıl Yumurta Parazitoitlerinin Korunma ve Beslenmesi İçin Uygun Ortamın Sağlanması Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Valiliği) [Araştırma Projesi] 
 6.Öner, N., Gezer, A.,. 1994-1996. Kütahya-Gediz-Yağmurlar Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Titrek Kavak (Populus tremula L.) Odununun Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Destekleyen Kuruluş: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 7 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.