Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. İbrahim AYTAŞPeyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Yenişehir/Bursa, 1987

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (4928)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : aytasibrahim@karatekin.edu.tr     aytasibrahim@hotmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, ÜDS: 63.75

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans 2010
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Çankırı Kentsel Açık Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Danışman: Yard. Doç. Dr. Bayram Cemil BİLGİLİ
  

 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2010 

Ankara – Altındağ Belediyesi Peyzaj Proje Öğrenci Yarışması 

Katılımcı 

2009 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonu (PMOGenç) Peyzaj Mimarlığı 1. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 

Katılımcı 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Aytaş, İ., Uzun, S., 2015. Düzce kent merkezindeki yaya alanlarının görsel peyzaj kalitesinin belirlenmesi. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 65(1): 11-29. DOI: 10.17099/jffiu.60910.  

2.

Bilgili, B.C., Aytaş, İ., Çorbacı, Ö.L., Alp, Ş., 2014. İlkbaharda Çiçek Açan Bazı Bitki Türlerinin Çankırı Koşullarında Çiçeklenme Zamanlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(3): 338-347.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Aytaş, İ., Bilgili, B.C., Şahin, Ş., 2016. Çankırı Kenti Peyzaj Karakter Analizi. TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. 13-14 Ekim 2016. Ankara Üniversitesi Bildiri Kitabı, s: 696-713. Ankara (Sözlü Bildiri).  

2.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., 2015. Türk Bahçelerinin Tasarım Özellikleri ve Rekreasyon Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. 19-21 Kasım 2015. Kastamonu Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, s: 641-652, Kastamonu.  

3.

Aytaş, İ., Tuttu, G., 2015. Evaluating use opportunities of Fagus orientalis in the urban open-green spaces. 10th International Beech Symposium, Abstract Book, 81. Kastamonu Üniversitesi, 1-6 Eylül 2015, Kastamonu (Poster Bildiri).  

4.

Bilgili, B.C., Öner, N., Aytaş, İ., 2014. Çankırı İli Parklarının Bitkisel Peyzaj Tasarımında Kullanılan Doğal Ağaç Türlerinin Belirlenmesi . 3rd. International Nonwood Forest Products Symposium (III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu), 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, Bildiri Özetleri Kitabı, 115s, Bildiriler Kitabı, 786-795 (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Aytaş, İ., Tuttu; G, 2015. Evaluating Use Opportunities of Fagus orientalis in The Urban Open-Green Spaces . 10th International Beech Symposium, IUFRO Working Party 1.01.07 “Ecology and Silviculture of Beech, September 1-6, 2015, Kastamonu-Safranbolu, TURKEY, Abstract Book, p.81-83

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Aytaş, İ., Timur, Ö.B., 2016. Bisiklet Yollarının Kent Planlamasındaki Önemi. 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi. Bildiri Kitabı, 2. Cilt, s: 407-420, 12-14 Kasım 2015, Ankara (Poster Bildiri).  

2.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., 2015. Karayollarında Bitkilendirme Çalışmaları İle Trafik Güvenliğinin Arttırılması. 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Bildiri No: 61 s.53 (Özet Bildiri).  

3.

Ediş, S., Aytaş, İ., Göl, C., Özen, A., 2014. Çankırı İline Ait SPİ (Standart Yağış İndeksi)´nin Zaman Serisi Analizi ile Tahmini. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 10-12 Eylül 2014, Çankırı.  

4.

Kuter, N., Aytaş, İ., 2013. Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler. . Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım 2013, Adana, s: 737-753..  
Toplam Makale Sayısı: 10

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Bilgili, B.C., Aytaş, İ.. 2014-2015. Çankırı Kentsel Açık-Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.