Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. İbrahim AYTAŞPeyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Yenişehir/Bursa, 1987

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (2424)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : aytasibrahim@karatekin.edu.tr     aytasibrahim@hotmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, ÜDS: 63.75, YÖKDİL: 65.00

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans 2010
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2017
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Çankırı Kentsel Açık-Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi
Danışman: Doç. Dr. Bayram Cemil BİLGİLİ
  

 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2010 

Ankara – Altındağ Belediyesi Peyzaj Proje Öğrenci Yarışması 

Katılımcı 

2009 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonu (PMOGenç) Peyzaj Mimarlığı 1. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 

Katılımcı 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Bilgili, B.C., Ergen, M., Aytaş, İ., 2017. Analysis of Urban Green Spaces Case Study of Çankiri. Sustainable Landscape Planning and Design, Peter Lang GmbH, Editör:Murat ÖZYAVUZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 9, ISBN:978-3-631-73439-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap).  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., Özden, F., Akyol, E., Yazıcı, B., Ataoğlu, F.D., 2018. Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area. Journal of Bartın Faculty of Forestry, 20 (1): 53-62, DOI: 10.24011/barofd.356953.  

2.

Aytaş, İ., Uzun, S., 2015. Düzce kent merkezindeki yaya alanlarının görsel peyzaj kalitesinin belirlenmesi. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 65(1): 11-29. DOI: 10.17099/jffiu.60910.  

3.

Bilgili, B.C., Aytaş, İ., Çorbacı, Ö.L., Alp, Ş., 2014. İlkbaharda Çiçek Açan Bazı Bitki Türlerinin Çankırı Koşullarında Çiçeklenme Zamanlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(3): 338-347.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Aytaş, İ., Özcan, A.U., 2018. Landscape change in gypsum region at short period: Çankırı case . 1st GYPSUM ECOSYSTEM RESEARCH CONFERENCE, June 3-9, 2018 Ankara/TURKEY (Poster Bildiri - Özet Metin) .  

2.

Aytaş, İ., Pekin Timur, U., Timur, Ö.B., 2018. Çankırı Eldivan yöresi görsel peyzaj kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Ve Fuzzy Set Tekniği kullanılarak incelenmesi. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sözlü Sunum) .  

3.

Pekin Timur, U., Erzin, P.E., Aytaş, İ., Timur, Ö.B., 2018. Çocuk oyun alanlarında çocuk-oyun-doğa bütünleşmesi için tasarım önerileri. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sözlü Sunum).  

4.

Pekin Timur, U., Erzin, P.E., Özden, F., Timur, Ö.B., Aytaş, İ., 2018. Terkedilmiş demiryolu güzergahı yeşil yoluna bir örnek: High Line - Bir dönüşüm hikayesi. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sergi Sunumu) .  

5.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., Pekin Timur, U., 2018. Vertical gardens in urban regeneration: Mexico City Via Verde Project Example. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sergi Sunumu).  

6.

Timur, Ö.B., Özden, F., Aytaş, İ., Yazıcı, B., Ataoğlu, F.D., Akyol, E., 2017. Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhıye Bridge and Closed Area. INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH. International University of Sarajevo Nobel Science and Research Center, 06-10 September 2017. ICLAR Abstract Book, p: 16. Bosnia (Oral Presentation).  

7.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., Pekin Timur, U., 2017. New Lighting Approaches in Landscape Architecture. INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH. International University of Sarajevo Nobel Science and Research Center, 06-10 September 2017. Bosnia. (Sergi Sunumu).  

8.

Aytaş, İ., Bilgili, B.C., Şahin, Ş., 2016. Çankırı Kenti Peyzaj Karakter Analizi. TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. 13-14 Ekim 2016. Ankara Üniversitesi Bildiri Kitabı, s: 696-713. Ankara (Sözlü Bildiri).  

9.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., 2015. Türk Bahçelerinin Tasarım Özellikleri ve Rekreasyon Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. 19-21 Kasım 2015. Kastamonu Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, s: 641-652, Kastamonu.  

10.

Aytaş, İ., Tuttu, G., 2015. Evaluating use opportunities of Fagus orientalis in the urban open-green spaces. 10th International Beech Symposium, Abstract Book, 81-83. Kastamonu Üniversitesi, 1-6 Eylül 2015, Kastamonu (Tam Metin, Poster Bildiri).  

11.

Bilgili, B.C., Öner, N., Aytaş, İ., 2014. Çankırı İli Parklarının Bitkisel Peyzaj Tasarımında Kullanılan Doğal Ağaç Türlerinin Belirlenmesi . 3rd. International Nonwood Forest Products Symposium (III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu), 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, Bildiri Özetleri Kitabı, 115s, Bildiriler Kitabı, 786-795 (Sözlü Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Aytaş, İ., Tuttu; G, 2015. Evaluating Use Opportunities of Fagus orientalis in The Urban Open-Green Spaces . 10th International Beech Symposium, IUFRO Working Party 1.01.07 “Ecology and Silviculture of Beech, September 1-6, 2015, Kastamonu-Safranbolu, TURKEY, Abstract Book, p.81-83

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Aytaş, İ., Timur, Ö.B., 2016. Bisiklet Yollarının Kent Planlamasındaki Önemi. 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi. Bildiri Kitabı, 2. Cilt, s: 407-420, 12-14 Kasım 2015, Ankara (Poster Bildiri).  

2.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., 2015. Karayollarında Bitkilendirme Çalışmaları İle Trafik Güvenliğinin Arttırılması. 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Bildiri No: 61 s.53 (Özet Bildiri).  

3.

Ediş, S., Aytaş, İ., Göl, C., Özen, A., 2014. Çankırı İline Ait SPİ (Standart Yağış İndeksi)´nin Zaman Serisi Analizi ile Tahmini. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum - Özet metin).  

4.

Kuter, N., Aytaş, İ., 2013. Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler. . Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım 2013, Adana, s: 737-753..  
Toplam Makale Sayısı: 19

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Bilgili, B.C., Aytaş, İ.. 2014-2017. Çankırı Kentsel Açık-Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.