Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. Ferhat BOLATOrman Mühendisliği, Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : ,

Yazışma Adresi :
Telefon no : +90 376 212 2757 ()
Faks no :
E-Posta : fbolat@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü´ nden 2011 yılında iyi bir derece ile mezun oldum ve 2012 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Hasılatı ve Biyometri ABD´ nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 2015 yılında başladığım Doktora eğitimine devam ediyorum. 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2011
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2014
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Bursa-Kestel Orman İşletme Şefliği İçerisindeki Meşcereler İçin Çap Dağılım Modellerinin Geliştirilmesi
Danışman: Doç. Dr. İlker ERCANLI
  

 Uzmanlık Alanları 

Çap Dağılım Modelleri


 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2015-2016 

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 

Dizgi Sorumlusu 

2012-2015 

Orman Fakültesi 

Denklik Komisyonu 

2015-... 

Orman Fakültesi 

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi 

2015-... 

Orman Fakültesi 

Staj Komisyonu Üyesi 

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2017 

International Symposium on New Horizons in Forestry  

Sözlü Bildirili 

2017 

International Symposium on New Horizons in Forestry  

Sözlü Bildirili 

2015 

10th IUFRO Beech Symposium 

Sözlü Bildirili 

2015 

10th IUFRO Beech Symposium 

Poster Bildirili 

2014 

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

2014 

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu 

Poster Bildirili 

2013 

International Caucasian Forestry Symposium 

Sözlü Bildirili 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2008-2009 

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 

Stajyer 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Göl, C. Bulut, S. Bolat, F., 2017. Comparison of different interpolation methods for spatial distribution of soil organic carbon and some soil properties in the Black Sea backward region of Turkey. . Journal of African Earth Sciences, 134; 85–91. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2017.06.014.  

2.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Bolat, F., 2017. Taper equations based on nonlinear mixed effect modeling approach for Pinus nigra in Çankırı forests. BOSQUE 38(3): 545-554.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Günlü, A., Keleş, S., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., 2017. Estimation of leaf area index using WorldView-2 and Aster satellite image: a case study from Turkey . Environmental Monitoring and Assessment

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Bolat, F. ve Ercanlı, İ., 2017. Bursa-Kestel Ormanlarında Çap Dağılımlarının Weibull Fonksiyonu ile Modellenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi.  

2.

Ercanlı, İ., Kurt, A.K., Bolat, F., 2015. Mersin-Tarsus Yöresi Karaçam Ağaçlandırmaları için Gövde Profil Denklemlerinin Otoregresif Modelleme Tekniği ile Geliştirilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

3.

Ercanlı, İ., Şenyurt, M. ve Bolat, F. , 2014. Çankırı yöresi sarıçam meşcereleri için dinamik bonitet endeks modellerinin otoregresif modelleme ile geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 15, 53-60. . .  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Bolat, F., Ercanlı, İ., Şenyurt, M., 2017. Comparison of Some Autoregressive Models for Removing Temporal Autocorrelation Effect in Stem Analysis Data. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

2.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S., 2017. Predicting breast height diameter from stump diameters of crimean pine stands in ÇAKÜ Research Forest. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

3.

Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, M., Bolat, F., Kahriman, A., 2016. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PREDICTING STAND CARBON STOCK FROM REMOTE SENSING DATA FOR EVEN-AGED SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) STANDS IN THE TAŞKÖPRÜ-ÇIFTLIK FORESTS. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

4.

Bolat, F. and Bulut, S., 2016. Spatial Distribution of Stand Carbon in Even-Aged Mixed Forests. International Forestry Symposium, IFS 2016.  

5.

Ercanlı, İ., Kahriman, A., Bolat, F., 2015. Applications of artificial neural network for predicting the relationships between height and age for oriental beech. The 10th International Beech Symposium, 1-6 September, 2015, Kastamonu, Safranbolu-TURKEY .  

6.

Ercanlı, İ., Bolat, F. and Kahriman, A., , 2013. Comparing Parameter Recovery Methods for Diameter Distribution Models of Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link.) and Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) Mixed Stands Located Trabzon and Giresun Forest Regional Directorate, International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin, TURKEY, 119-126. . .  

7.

Günlü, A., Ercanlı, İ., Başkent E.Z., Bolat, F., Şenyurt, M., Basımda. GIS-DERIVED SITE INDEX MODEL OF ORIENTAL BEECH STANDS IN GÖLDAĞ FOREST PLANNING UNIT. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Bolat, F., Ercanlı, İ. ve Kurt, A.,, 2014. Bursa-Kestel ormanlarındaki ağaç tür çeşitliliğinin meşcere çap dağılımı üzerine etkisi (Poster Bildiri), II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 22-24 Ekim Isparta, 850-856.. .  

2.

Ercanlı, İ., Kurt, A. ve Bolat, F.,, 2014. Adana-Feke Kızılçam [Pinus bruti Ten.] meşcereleri için gövde çapı ve gövde hacim denklemlerinin karışık etkili modelleme ile geliştirilmesinde bazı varyans yapılarının karşılaştırılması, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 22-24 Ekim Isparta, 585-591.. .  
Toplam Makale Sayısı: 14

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Ercanlı, İ., Şenyurt, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S.. 2016-2017. ÇNÜ Araştırma Ormanı Karaçam Meşcereleri İçin Artım ve Büyüme Tahminlerinin Yapay Sinir Ağları Tekniği ile Elde Edilmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 2.Ercanlı, İ., Şenyurt, M., Günlü, A., Bolat, F., Kurt, A.. 2013-2014. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Yayılış Yapan Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme Yaklaşımı ile Geliştirilmesi (Yürütücü) (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 2 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.