Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. Sinan BULUTOrman Mühendisliği, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Trabzon, 1987

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 18200 Çankırı
Telefon no : +90 376 212 2757 (3310)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : sbulut@karatekin.edu.tr     snnblt15@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

1987 yılında Trabzon ili Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Akçaabat’ta tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü´nde başladığı eğitimini 2011 yılında tamamlayarak mezun oldu. 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Orman Amenajmanı Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 31.08.2012 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2011
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Amenajmanı Yüksek Lisans 2015
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Amenajmanı Doktora
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Değişikyaşlı Ormanların Amenajman Planlama Esasları ve ETÇAP Karar Destek Sistemine Entegrasyonu
Danışman: Doç. Dr. Sedat KELEŞ
  
Doktora Tezi : Saf Karaçam Meşcerelerinde Net Birincil Üretim ve Yaprak Alan İndeksinin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Modellenmesi
Danışman: Doç. Dr. Alkan GÜNLÜ

 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2013-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Staj Değerlendirme Komisyonu Üyesi 

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2014 

International Summer School Tree Rings, Climate, Natural Resources and Human Interaction 

Katılımcı 

2014 

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

2014 

Amenajman Planlarının Hazırlanmasında Uzaktan Algılama ve Foto Yorumlama Tekniklerinin Kullanılması 

Katılımcı 

2013 

Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu 

Katılımcı 

2013 

Introduction to ArcGIS I and II 

Katılımcı 

2012 

Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Modelleme (Simülasyon - Optimizasyon) Eğitimi 

Katılımcı 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Karahalil, U. Başkent, E.Z. Bulut, S. , 2018. The effects of land cover changes on forest carbon storage in 40 years: a case study in Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, vol.14, pp.1-17.  

2.

Göl, C. Bulut, S. Bolat, F., 2017. Comparison of different interpolation methods for spatial distribution of soil organic carbon and some soil properties in the Black Sea backward region of Turkey. . Journal of African Earth Sciences, 134; 85–91. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2017.06.014.  

3.

Kadıoğulları, A.İ., Sayın, M.A., Çelik, D.A., Borucu, S., Çil, B. and Bulut, S., 2014. Analysing land cover changes for understanding of forest dynamics using temporal forest management plans. Environmental Monitoring and Assessment.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Bulut, S. and Günlü, A. , 2016. Arazi Kullanım Sınıfları İçin Farklı Kontrollü Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty.  

2.

Bulut, S., Keleş, S. and Günlü, A., 2016. Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

3.

Anlar, H.C., Günlü, A., Keleş, S. ve Bulut, S., 2015. SPOT-4 Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi; Devrez Planlama Birimi Örneği. Ç.N.Ü., Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Şenyurt, M., Ercanlı, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S., 2017. Predicting breast height diameter from stump diameters of crimean pine stands in ÇAKÜ Research Forest. International Symposium on New Horizons in Forestry.  

2.

Bulut, S., Günlü, A. and Keleş, S., 2017. Evaluation of Different Supervised Classification Algorithms for Crown Closure Classes: a case study of Yapraklı Forest Planning Unit, Çankırı. International Symposium on New Horizons in Forestry, ISFOR 2017.  

3.

Bulut, S., Günlü, A. and Keleş, S., 2016. Estimation of Some Stand Parameters Using Göktürk-2 Satellite Image. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016).  

4.

Bolat, F. and Bulut, S., 2016. Spatial Distribution of Stand Carbon in Even-Aged Mixed Forests. International Forestry Symposium, IFS 2016.  

5.

Keleş, S. ve Bulut, S., 2015. Orman Ekosistemlerinin Ekoturizm ve Rekreasyon Fonksiyonunun Orman Amenajman Planlaması Açısından Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Keleş, S. ve Bulut, S., 2014. Aynıyaşlı ve Değişikyaşlı Orman Formlarının Orman Ekosistem Fonksiyonları Kapsamında Karşılaştırılması. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu.  
Toplam Makale Sayısı: 12

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Ercanlı, İ., Şenyurt, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S.. 2016-2017. ÇNÜ Araştırma Ormanı Karaçam Meşcereleri İçin Artım ve Büyüme Tahminlerinin Yapay Sinir Ağları Tekniği ile Elde Edilmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 2.Keleş, S., Bulut, S.. 2013-2015. Değişikyaşlı Ormanların Amenajman Planlama Esasları ve ETÇAP Karar Destek Sistemine Entegrasyonu (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Lisansüstü Tez Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 2 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.