Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Arda ÖZENOrman Mühendisliği, Havza Yönetimi Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1980

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (3300)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : ardaozen@gmail.com     ardaozen@karatekin.edu.tr
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

22.02.1980 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimlerini Eskişehirde tamamladı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 2006 yılında yüksek lisans ve 2012 yılında doktora çalışmalarını tamamladı. 2004-2012 yılları arasında ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca 2010 yılında misafir araştırmacı olarak Danimarka Aarhus Üniversitesi National Research İnstitute’de (NERI) doktora çalışmalarının bir kısmını gerçekleştirmiştir. Aralık 2012 – Eylül 2013 tarihleri arasında Dr.Arş.Gör. olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümünde çalışmıştır. Ekim 2013 tarihinden itibaren ise Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesinde Havza Yönetimi A.B.D’de Yardımcı Doçent olarak akademik kariyerine devam etmektedir. British Phycological Society Bursu (2005), TÜBİTAK uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülleri, TÜBİTAK yurtdışı bilimsel etkinliklere katılım desteği, ODTÜ yayın ödülleri, V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu (2012) en iyi doktora çalışması sözlü sunum ödülü, ODTÜ FBE En iyi doktora tez ödülü gibi burs ve ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca Sulakalan Yönetim Planlaması eğitmen sertifikası, Freshwater algae sertifikası (İskoçya) ve Tools for the study of aquatic microbial food webs sertifikası (Uruguay) bulunmaktadır. Ulusal (TÜBİTAK,BAP,DPT, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ulusal Projeleri) ve uluslararası (Greek Phytoplankton,NERI,REFRESH, EMLS) pekçok projede görev almıştır. İngilizce bilen Yrd.Doç.Dr. Arda Özen evlidir. 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Lisans 2002
Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Yüksek Lisans 2006
Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Doktora 2012
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : “Aynı havzadaki sığ göllerin ekolojik yapısının belirlenmesinde su seviyesi değişimi,besin tuzlarının yoğunluğu ve balık stokunun değişen rolleri”. Yüksek Lisans, ODTÜ, Biyoloji Bölümü.
Danışman: Doç. Dr. Meryem Beklioglu Yerli
  
Doktora Tezi : “Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı kontrol mekanizmalarının ülkemiz sığ göllerindeki mikrobik çevrim üzerine etkisi: zaman yerine mekan, göl izleme ve mezokozm yaklaşımları”. Doktora, ODTÜ, Biyoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Meryem Beklioglu Yerli, Prof.Dr. Erik Jeppesen

 Uzmanlık Alanları 

Havza yönetimi, Tatlı su ekolojisi, sulakalan yönetim, su kalitesi modelleme, göllerde mikrobiyal döngü, iklim değişikliği


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD), Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal,Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12013 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
22013 - Bölüm Birincisi (ODTÜ 2011-2012 Yılı en iyi doktora tez ödülü)
32010 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
42009 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
52008 - TÜBİTAK Uluslararası Kongre Katılım Bursu

 Verdiği Lisans Dersleri 

ORM228 Kuraklık ve Su Yönetimi
ORM319 Hidroloji
ORM424 Sulak Alan Ekolojisi
ORM427 Türkiye`nin Sulak Alanları


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

ORM584 Havzalarda Sulakalan Yönetimi
ORM585 Su Kalitesi Kontrol ve Koruma Yöntemleri
ORM586 Orman-Sucul Ekosistem İlişkileri
ORM589 Su Kaynakları Amenajmanı
TYB509 Sucul Ekosistemler
TYB510 Su Kalitesi ve Kontrol Yöntemleri
TYB511 Su Kalitesi ve Su Kaynakları Yönetimi
TYB512 Sulakalan Yönetim Planlaması


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2014-2018 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Fakülte Web Sayfası Yönetim Komisyonu Başkanı 

2015-2018 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Staj Değerlendirme Komisyonu Başkanı 

2015-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

 Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi 

2014-2015 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Fakülte Satın Alma Komisyon Üyesi 

2014-2015 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Bologna Fakülte Koordinatörü 

2015-2015 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Stratejik Plan Hazırlık ve Analiz Çalışma Grubu Üyesi 

2015-... 

Çankırı Mahalli Sulak Alan Komisyonu 

Üye 

2016-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarım ve Yaşam Bilimleri ABD, Hidrobiyoloji Bilim Dalı ve İklim Değişikliği ve Çevre İlişkisi Bilim Dalı Başkanı 

2016-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Merkezi (ÇANKAM) 

Danışma Kurulu Üyesi 
10 

2016-... 

Tarım ve Yaşam Bilimleri ABD 

Erasmus Koordinatörü 
11 

2018-... 

Çankırı Toprak Koruma Kurulu 

Üye (TEMA Temsilcisi) 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

Bekir Kılıç (Mezun) 

2020 

Ladik Gölü’nün (Samsun) Yüzeysel Alanının Zamansal ve Mekansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi Tez dönemi (Tarım ve Yaşam Bilimleri A.B.D) (Yüksek Lisans) (Yüksek Lisans) 

Yasemin Canan Aksoy 

2020 

Akuaponik Sistemde Brokoli (Brassica oleraceae L.) Fidelerinin Gelişimi ve Su Kalitesine Etkisi Tez dönemi (Eş Danışman), (Tarım ve Yaşam Bilimleri ABD) (Yüksek Lisans) 

İmran Akbaş (Mezun) 

2019 

Ormanların Göletlerde Su Kalitesine Etkileri (Çankırı Eldivan Örneği) (Orman Mühendisliği ABD) (Yüksek Lisans) 

Berkin Arcan 

Devam 

Kızılırmak Koşullarında Bazı Çeltik Çeşitlerinde Damla ve Tava Sulama Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması (Tarım ve Yaşam Bilimleri ABD) (Yüksek Lisans) 

Volkan Temiz 

Devam 

Çankırı ili Yapraklı İlçesindeki Hazım Dağlı Tabiat Parkındaki Göletin Batimetrik Haritasının Oluşturulması (Orman Mühendisliği ABD) (Yüksek Lisans) 

İbrahim Pehlivan 

Devam 

Ders dönemi (Tarım ve Yaşam Bilimleri ABD) (Yüksek Lisans) 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2019 

2. International Limnofish Symposium Elazığ 

Bilim Kurulu Üyesi 

2018 

International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS),Alanya / Turkey 

Bilim Kurulu Üyesi 

2017 

International Limnofish Symposium 

Bilim Kurulu Üyesi 

2014 

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Yürütme Kurulu Üyesi 

2014 

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Bilim Kurulu Üyesi 

2014 

8. Shallow Lakes Conference 

Yürütme Kurulu Üyesi 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

26.11.2012-23.09.2013 

Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü 

Ar.Gör.Dr. 

2004-2012 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü 

Araştırma Görevlisi 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 

Dergi Editörlüğü (Ulusal Dergi) 

Hydrobiologia 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Turkish Journal of Botany 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Aquatic Ecology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Journal of Limnology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Journal of Marine Systems 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

European Journal of Protistology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

10 

Ecological Processes 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

11 

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

12 

Plos One 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

13 

Journal of Aquatic Sciences and Oceanography 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

14 

Journal of Aquatic Sciences and Oceanography (JASO) 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

15 

Freshwater Biology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

16 

Entomological Science 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

17 

Anatolian Bryology 

Dergi Editörlüğü (Ulusal Dergi) 

18 

International Journal of Aquaculture Research and Development 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

19 

Environment International 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

20 

Water Resources Management 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

21 

Turkish Journal of Zoology 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

22 

Acta Aquatica Turcica 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

23 

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research (Limnofish) 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

24 

Aquatic Botany 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

25 

Frontiers in Microbiology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2015 

Nur FİLİZ 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

2015 

Esra Kuzkaya 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2016 

Şeyda ERDOĞAN 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

2018 

Semih EDİŞ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

2019 

Gülce Saydam 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

2020 

Hasan Altuğ 

Yozgat Bozok Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 


 Diğer Bilgiler 

Web sayfası tasarımı (HTML), İstatistik programları (SPSS,Mini Tab, SAS,CANOCO Sigma Stat). 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Dede, E.E.A., Özen, A., 2020. Biyolojik Değişkenler: Mikrobiyal Komünite. Tatlısu Ekosistemlerinde Arazi ve Laboratuvar Yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.492 Sayfa.  

2.

Demir, N., Levi, E.E., Coşkun, T., Özen, A., Yaprak, A.E., 2020. Biyolojik Değişkenler: Sucul Bitkiler (11. Bölüm, Sayfa 203-220). Tatlısu Ekosistemlerinde Arazi ve Laboratuvar Yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.492 Sayfa.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Meryem Beklioğlu, Tuba Bucak, Eti E. Levi, Şeyda Erdoğan, Özen, A. Nur Filiz, Gizem Bezirci, Ayşe İdil Çakıroğlu, Ü. Nihan Tavşanoğlu, Didem Gökçe, Nilsun Demir, Müfit Özuluğ, Mustafa Duran, Korhan Özkan, Sandra Brucet & Erik Jeppesen, 2020. Influences of climate and nutrient enrichment on the multiple trophic levels of Turkish shallow lakes,. Inland Waters, DOI: 10.1080/20442041.2020.1746599.  

2.

Ömer Köksal Erman, Özen, A. Gürçay Kıvanç Akyıldız, 2018. A Field Study on Bio-Ecology of Deronectes toledoi (Coleoptera:Dytiscidae) in the Eastern Anatolia Region of Turkey. Journal of the Entomological Research Society,Vol 20, No 2: 103-108.  

3.

Evanthia Mantzouki et al., Ozen, A., 2018. Data Descriptor: A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. SCIENTIFIC DATA,Volume: 5, Article Number: 180226.  

4.

Özen, A. Nihan Tavsanoglu, Ayşe İdil Çakıroğlu, E.Ester Levi, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu, 2018. Patterns of microbial food webs in Mediterranean shallow lakes with contrasting nutrient levels and predation pressures. Hydrobiologia, 806(1), 13-27.  

5.

Bucak Tuba, Dennis Trolle, Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Ozen, A., Erik Jeppesen, Meryem Beklioglu, 2018. Modeling the effects of climatic and land use changes on phytoplankton and water quality of the largest Turkish freshwater lake: Lake Beyşehir.. Science of The Total Environment.  

6.

Mantzouki, E.; Lürling, M.; Fastner, J.; de Senerpont Domis, L.; Wilk-Wozniak, E.; Koreiviene, J.; Seelen, L.; Teurlincx, S.; Verstijnen, Y.; Krzton, W.; Walusiak, E.; Karosiene, J.; Kasperoviciene, J.; Savadova, K.; Vitonyte, I.; Cillero-Castro, C.; Budzynska, A.; Goldyn, R.; Kozak, A.; Rosinska, J.; Szelag-Wasielewska, E.; Domek, P.; Jakubowska-Krepska, N.; Kwasizur, K.; Messyasz, B.; Pelechata, A.; Pelechaty, M.; Kokocinski, M.; García-Murcia, A.; Real, M.; Romans, E.; Noguero-Ribes, J.; Duque, D.P.; Fernández-Morán, E.; Karakaya, N.; Häggqvist, K.; Demir, N.; Beklioğlu, M.; Filiz, N.; Levi, E.E.; Iskin, U.; Bezirci, G.; Tavşanoğlu, Ü.N.; Özhan, K.; Gkelis, S.; Panou, M.; Fakioglu, Ö.; Avagianos, C.; Kaloudis, T.; Çelik, K.; Yilmaz, M.; Marcé, R.; Catalán, N.; Bravo, A.G.; Buck, M.; Colom-Montero, W.; Mustonen, K.; Pierson, D.; Yang, Y.; Raposeiro, P.M.; Gonçalves, V.; Antoniou, M.G.; Tsiarta, N.; McCarthy, V.; Perello, V.C.; Feldmann, T.; Laas, A.; Panksep, K.; Tuvikene, L.; Gagala, I.; Mankiewicz-Boczek, J.; Yağcı, M.A.; Çınar, Ş.; Çapkın, K.; Yağcı, A.; Cesur, M.; Bilgin, F.; Bulut, C.; Uysal, R.; Obertegger, U.; Boscaini, A.; Flaim, G.; Salmaso, N.; Cerasino, L.; Richardson, J.; Visser, P.M.; Verspagen, J.M.H.; Karan, T.; Soylu, E.N.; Maraşlıoğlu, F.; Napiórkowska-Krzebietke, A.; Ochocka, A.; Pasztaleniec, A.; Antão-Geraldes, A.M.; Vasconcelos, V.; Morais, J.; Vale, M.; Köker, L.; Akçaalan, R.; Albay, M.; Maronic, D.Š.; Stevic, F.; Pfeiffer, T.Z.; Fonvielle, J.; Straile, D.; Rothhaupt, K.-O.; Hansson, L.-A.; Urrutia-Cordero, P.; Bláha, L.; Geriš, R.; Fránková, M.; Koçer, M.A.T.; Alp, M.T.; Remec-Rekar, S.; Elersek, T.; Triantis, T.; Zervou, S.-K.; Hiskia, A.; Haande, S.; Skjelbred, B.; Madrecka, B.; Nemova, H.; Drastichova, I.; Chomova, L.; Edwards, C.; Sevindik, T.O.; Tunca, H.; Önem, B.; Aleksovski, B.; Krstic, S.; Vucelic, I.B.; Nawrocka, L.; Salmi, P.; Machado-Vieira, D.; de Oliveira, A.G.; Delgado-Martín, J.; García, D.; Cereijo, J.L.; Gomà, J.; Trapote, M.C.; Vegas-Vilarrúbia, T.; Obrador, B.; Grabowska, M.; Karpowicz, M.; Chmura, D.; Úbeda, B.; Gálvez, J.Á.; Özen, A.; Christoffersen, K.S.; Warming, T.P.; Kobos, J.; Mazur-Marzec, H.; Pérez-Martínez, C.; Ramos-Rodríguez, E.; Arvola, L.; Alcaraz-Párraga, P.; Toporowska, M.; Pawlik-Skowronska, B.; Niedzwiecki, M.; Peczula, W.; Leira, M.; Hernández, A.; Moreno-Ostos, E.; Blanco, J.M.; Rodríguez, V.; Montes-Pérez, J.J.; Palomino, R.L.; Rodríguez-Pérez, E.; Carballeira, R.; Camacho, A.; Picazo, A.; Rochera, C.; Santamans, A.C.; Ferriol, C.; Romo, S.; Soria, J.M.; Dunalska, J.; Sienska, J.; Szymanski, D.; Kruk, M.; Kostrzewska-Szlakowska, I.; Jasser, I.; Zutinic, P.; Udovic, M.G.; Plenkovic-Moraj, A.; Frak, M.; Bankowska-Sobczak, A.; Wasilewicz, M.; Özkan, K.; Maliaka, V.; Kangro, K.; Grossart, H.-P.; Paerl, H.W.; Carey, C.C.; Ibelings, B.W. , 2018. Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins 2018, 10(4), 156.  

7.

Beklioglu, M., Bucak, T., Coppens, J., Bezirci, G., Tavşanoglu, U.N., Çakıroğlu, A.İ., Levi, E.E., Erdoğan, Ş., Filiz, N., Özkan, K., Özen, A., 2017. Restoration of Eutrophic Lakes with Fluctuating Water Levels: A 20-Year Monitoring Study of Two Inter-Connected Lakes. Water,9,127..  

8.

Ü.Nihan Tavşanoğlu . Michal Sorf . Konstantinos Stefanidis . Sandra Brucet . Semra Türkan . Helen Agasild . Didier L. Baho . Ulrike Scharfenberger . Josef Hejzlar . Eva Papastergiadou . Rita Adrian . David G. Angeler . Priit Zingel . Ayşe İdil Çakıroğlu . Özen, A., Stina Drakare . Martin Søndergaard . Erik Jeppesen . Meryem Beklioğlu, 2017. Effects of nutrient and water level changes on the composition and size structure of zooplankton communities in shallow lakes under different climatic conditions: a pan-European mesocosm experiment. Aquatic Ecology (DOI 10.1007/s10452-017-9615-6).  

9.

Brucet, S., Tavşanoğlu, Ü.N., Özen, A. , Levi, EE. , Bezirci, G., Çakıroğlu, Aİ., Jeppesen, E., Svenning, JC., Ersoy, Z. Beklioğlu, M., 2017. Size-based interactions across trophic levels in food webs of shallow Mediterranean lakes. Freshwater Biology,62-11:1819-1930.  

10.

Coppens, J., Özen, A., Tavşanoğlu, N., Erdoğan, Ş., Levi E.E., Yozgatlıgil, C., Jeppesen, E., Beklioğlu, M., 2016. Impact of alternating wet and dry periods on long-term seasonal phosphorus and nitrogen budgets of two shallow Mediterranean lakes. Science of The Total Environment 563-564:456-467.  

11.

Ulku Nihan Tavsanoglu, Sandra Brucet, Eti Ester Levi, Tuba Bucak, Gizem Bezirci, Özen, A., Liselotte S. Johansson, Erik Jeppesen, Meryem Beklioglu, 2015. Size-based diel migration of zooplankton in Mediterranean shallow lakes assessed from in situ experiments with artificial plants. Hydrobiologia, 753:47–59.  

12.

Ozen, A., Tuba Bucak, Ulku Nihan Tavsanoglu, Ayse Idil Cakıroglu, Eti Ester Levi, Jan Coppens, Erik Jeppesen, Meryem Beklioglu, 2014. Water level and fish-mediated cascading effects on the microbial community in eutrophic warm shallow lakes: a mesocosm experiment. Hydrobiologia (2014) 740:25–35.  

13.

A. İdil Çakıroğlu, Ü. Nihan Tavşanoğlu, Eti E. Levi, Thomas A. Davidson, Tuba Bucak, Özen, A., Gürçay K. Akyıldız, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu, 2014. Relatedness between contemporary and subfossil cladoceran assemblages in Turkish lakes. Journal of Paleolimnology,52:367-383.  

14.

Ozen, A. Michal Sorf, Carolina Trochine, Lone Liboriussen, Meryem Beklioglu, Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen, Liselotte Sander Johansson,Erik Jeppesen , 2013. Long-term effects of warming and nutrients on microbes and other plankton in mesocosms. FRESHWATER BIOLOGY Volume: 58 Issue: 3 Special Issue: SI Pages: 483-493.  

15.

Erik Jeppesen, Brian Kronvang, Jørgen E. Olesen, Joachim Audet, Martin Søndergaard, Carl C. Hoffmann, Hans E. Andersen, Torben L. Lauridsen, Lone Liboriussen, Meryem Beklioglu, Mariana Meerhoff, Ozen, A. Korhan Özkan , 2011. Climate change effects on nitrogen loading from cultivated catchments: implications for nitrogen retention, ecological state of lakes and adaptation. Hydrobiologia,663:1-21..  

16.

Ozen, A. Burcu Karapinar, Ismail Küçük, Erik Jeppesen, Meryem Beklioglu, 2010. Drought-induced changes in nutrient concentrations and retention in two shallow Mediterranean lakes subjected to different degrees of management. . Hydrobiologia, 646: 61-72.  

17.

Erik Jeppesen, Brian Kronvang, Mariana Meerhoff, Martin Søndergaard, Kristina M. Hansen, Hans E. Andersen, Torben L. Lauridsen ,Meryem Beklioglu, Ozen, A. Jørgen E. Olesen. , 2009. Climate change effects on runoff, catchment phosphorus loading and lake ecological state, and potential adaptations. . Journal of Environmental Quality, 38: 1930- 1941.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Maraşlıoğlu, F., Bektaş, S., Özen, A., 2020. Comparative Performance of Physicochemical-Based and Diatom-Based Metrics in Assessing the Water Quality of Mert Stream, Turkey. J. Ecol. Eng. 2020; 21(8):18–31.  

2.

Özen, A. Ediş, S. Göl, C., 2014. Modelling of Minimum Water Levels of Lake İznik by Using Time Series Models. Journal of Biological and Environmental Sciences (JBES). 8(24): 125-132..  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Erdoğan, Ş , Özen, A. , Akın, Ş , Ediş, S., 2020. Evaluation of Some Physicochemical Parameters of Cevdet Dündar Pond (Yozgat/Turkey) Based on Bathymetric Map and Field Measurements. . Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (2) , 808-818 . .  

2.

Ürker, O , Özen, A., 2020. Işıklı Gölü ve Gökgöl Sulak Alanlarında Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırmasının Değerlendirilmesi . Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 13 (2) , 518-531 .  

3.

Özen, A., 2019. Çankırı İlinin Su Ürünleri Sektör Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DergisiArşivCilt 9, Sayı 4 Sayfalar 808 - 815.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Çiçek, Atikmen, N., Ozen, A., Aksoy, Y.C., 2019. Impact of The Growth and Development of Broccoli (Brassica oleraceae L.) Seedlings on the Water quality of a Small Scale Aquoponic System” (Oral Presentation). 2. Uluslararası Limnoloji ve Tatlısu Balıkçılığı Sempozyumu (Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries LimnoFish’2019) 3-5 Eylül 2019.  

2.

Çiçek, Atikmen, N., Ozen, A., Aksoy, Y.C., 2019. “Fish Health in Aquaponic Systems: Recommendations for Beginners from our Experiences” (Poster). 2. Uluslararası Limnoloji ve Tatlısu Balıkçılığı Sempozyumu (Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries LimnoFish’2019) 3-5 Eylül 2019.  

3.

Çiçek, Atikmen, N., Ozen, A., 2018. Could aquaponics be a sustainable food solution for developing countries? (POSTER). "International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS)" Alanya / Turkey,7-9 November, 2018..  

4.

Çiçek, Atikmen, N., Ozen, A., 2018. Effect of An Aquaponic System on the Growth of Lettuce (Lactuca sativa) (ORAL PRESENTATION). "International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS)" Alanya / Turkey, 7-9 November, 2018..  

5.

Bekir Kılıç, Özen, A., 2018. Ladik Gölü Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri (ORAL PRESENTATION). 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018),November 22-23, 2018 ,Ankara TURKEY.  

6.

Bekir Kılıç, Özen, A., 2018. Ülkemizdeki Baraj ve Göletlerin Hidrolojik Bazı Özelliklerinin Tespit Edilmesinde ve Yönetiminde CBS ve UA Yöntemlerinin Kullanılması (ORAL PRESENTATION). 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018),November 22-23, 2018 ,Ankara TURKEY.  

7.

Atikmen Cicek, N., Ozen, A., 2018. Preliminary Results Of Small Scale Aquaponic System. Ecology 2018, 19-23 June 2018,Kastamonu, Turkey.  

8.

Çiçek, Atikmen, N., Ozen, A., Yılmaz, E., 2018. Aquaponics: Sustainable and Environmenal Friendly solution for water pollution problems related with Aquaculture In Turkey (poster). Ecology 2018. 19-23 June 2018, Kastamonu, Turkey.  

9.

Çiçek, Atikmen, N., Ozen, A., Aksoy, Y.C., 2018. How To Choose The Right Aquaponics System (poster). Ecology 2018. 19-23 June 2018. Kastamonu, Turkey..  

10.

Ozen, A., Çiçek, Atikmen, N., 2018. A Sustainable Innovative Agriculture Technology Aquaponic Systems And Potential Use In Turkey (poster) . International Congress on Engineering and Life Sciences (ICELIS), 26-29 April 2018. Kastamonu, Turkey..  

11.

Ozen, A., Ediş, S., 2018. Impact of Artificial Water Level Changes on the Limnological Characteristics of Alpsarı Pond (Çankırı-Korgun). International Congress on Engineering and Life Sciences (ICELIS), 26-29 April 2018. Kastamonu, Turkey..  

12.

Özen, A., 2017. Assessment of Fishery Sector in Çankırı Province based on Swot Analysis and Field Studies. Limnofish 2017, 4-6 October 2017. Isparta,Eğirdir.  

13.

Özen, A., 2017. Could thousands of new reservoirs mean trouble or solution for climate change?. 4. International Water Congress, Water Management in Smart Cities, 2-4 November 2017. İzmir Turkey.  

14.

Özen, A., 2017. Spreading Areas and Impacts of Zebra Mussels in Turkey. 4. International Water Congress, Water Management in Smart Cities, 2-4 November 2017. İzmir Turkey..  

15.

Özen, A. , Günlü, A., 2017. Satellite remote sensing and geographic information systems (GIS) to assess changes in the water volume in Çankırı Güldürcek dam lake. The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration, 7-10 November 2017, Trabzon, Turkey..  

16.

Özen, A., Ursavaş, S., Keçeli, T., Yorulmaz, T., 2017. Evaluating the effectiveness of Hacı Osman Nature Protected Area for maintaining biodiversity, securing habitats, and reducing threats. The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration, 7-10 November 2017, Trabzon, Turkey. Oral Presentation..  

17.

Özen, A. , Ediş, S., 2017. Mapping of Spatial Distribution of Water Quality by Using Inverse Distance Weighted Interpolation Method in Tatlıçay and Acıçay Streams. 1. INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCH AND ENGINEERING CONGRESS 16-18 November 2017. Osmaniye, Turkey..  

18.

Özen, A. , Günlü, A., 2017. Determining the Change of Turkey’s Biggest Three Freshwater Lakes Surface Area by Geographic Information Systems and Remote Sensing Tools. 1. INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCH AND ENGINEERING CONGRESS 16-18 November 2017. Osmaniye, Turkey..  

19.

Meryem Beklioğlu, Şeyda Erdoğan, Özen, A. Nihan Tavşanoğlu, Jan Coppens, Eti Levi, Tuba Buck, Gizem Bezirci, İdil Çakiroğlu, Nur Filiz, 2016. Restoration of eutrophication in drought stricken lakes in mediterranean climatic region: a system of heavily eutrophic and relatively control lakes. . 33. SIL Congress, 2016 Torino,Italy.  

20.

Meryem Beklioğlu, Şeyda Erdoğan, Özen, A. Nihan Tavşanoğlu, Jan Coppens, Eti Levi, Tuba Buck, Gizem Bezirci, İdil Çakiroğlu, Nur Filiz, 2016. Restoration of eutrophication in drought stricken lakes in mediterranean climatic region: a system of heavily eutrophic and relatively control lakes. 33. SIL Congress, Torino,Italy.  

21.

Ülkü Nihan Tavşanoğlu, Michal Šorf, Kostantinos Stefanidis, Sandra Brucet, Helen Agasild, Didier L. Baho, Ulrike Scharfenberger, Meryem Beklioğlu, Josef Hejzlar, Eva Papastergiadou, Rita Adrian, David G. Angeler, Priit Zingel, Ayşe İdil Çakıroğlu, Özen, A. Stina Drakare, Martin Søndergaard, Erik Jeppesen, 2016. Investigation of zooplankton community and size structure in different nutrient and water level among latitudinal gradient: a mesocosm experiment. 3rd Ecology and Evolutionary Biology Symposium, Ankara.  

22.

Ozen, A., 2015. Changes in Freshwater Ecosystems due to Climate Change and Potential Adaptations. 1st TURKISH-GERMAN FRONTIERS OF SOCIAL SCIENCE SYMPOSIUM “Changing Climate – Changing Lives” 26 – 29 November 2015 İstanbul, Turkey .  

23.

Göl, C., Özen, A., 2015. İçme Suyu Üretim Havzalarında Ekosistem Tabanlı Bütünsel Havza Yönetimi. International Urban Studies Congress, Problems in Present Day City. Cilt: 1, p. 178 - 197, 16-17 Nisan 2015. Eskişehir. (Oral presentation - Full paper).  

24.

Beklioglu M, Cakıroglu I,Tavsanoglu N, Levi E, Ozen, A. , Bucak T., Ozkan K., Oguzkurt D, , 2014. ECOLOGY OF MEDITERRANEAN SHALLOW LAKES OF TURKEY THROUGHIMPACT OF CLIMATE AND NUTRIENT ENRICHMENT: SPACE FOR TIMESUBSTITUTE APPROACH. Medclivar 2014 Conference. Middle East Technical University (METU)Ankara, Turkey, 23-25 June 2014.  

25.

Jan COPPENS, Şeyda ERDOĞAN , Ü. Nihan TAVŞANOĞLU , Tuba BUCAK, Özen, A. , Erik JEPPESEN , Meryem BEKLİOĞLU, 2014. Impacts of wet and drought periods on the long-term seasonal phosphorus and nitrogen budgets of two shallow Mediterranean lakes . 8. International Shallow Lakes Conference.  

26.

Özen, A., Ülkü Nihan TAVŞANOĞLU , Ayşe İdil ÇAKIROĞLU , Eti Ester LEVİ , Erik JEPPESEN , Meryem BEKLİOĞLU, 2014. Impact of top down and bottom up controls on microbial food webs of Turkish shallow lakes. 8. International Shallow Lakes Conference.  

27.

Ülkü Nihan TAVŞANOĞLU, Eti Ester LEVİ , Gizem BEZİRCİ , Ayşe İdil ÇAKIROĞLU , Tuba BUCAK , Özen, A. , Nur FİLİZ , Meryem BEKLİOĞLU , Erik JEPPESEN, 2014. Factors that Control Zooplankton Community Structure and Diversity in Turkish Shallow Lakes . 8. International Shallow Lakes Conference.  

28.

Brucet, S., Tavsanoglu, UN., Ozen, A., Levi, E., Bezirci, G., Cakıroglu, AI., Jeppesen, E., Svenning, JC, Beklioglu, M., 2014. Size diversity of aquatic assemblages responds to gradients in trophic interactions, productivity and climate in shallow mediterranean lakes. Joint Aquatic Sciences Meeting 18-23 May 2014 Oregon, USA.  

29.

Beklioglu M, Cakıroglu I,Tavsanoglu N, Levi E, Ozen, A. , Oguzkurt D, Bezirci G, Bucak T,Ozkan K, Brucet S, Jeppesen E., 2013. Influence of climate and nutrients on ecology of Mediterranean shallow lakess of Turkey: Space for time substitue Approach. . SIL XXXII Congress 4-9 August 2013, Budapest, Hungary..  

30.

Sandra Brucet, Nihan Tavşanoğlu, Özen, A. Eti Levi, Gizem Bezirci, A. Idil Cakiroglu, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu, 2013. Does high size diversity of predator assemblages enhances size diversity at lower trophic levels?. SIL XXXII Congress 4-9 August 2013, Budapest, Hungary.  

31.

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Eti E. Levi, Ozen, A. Korhan Özkan, Didem Oğuzkurt,Tuba Bucak, Gizem Bezirci, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu., 2010. Non-native Fish Species in 30 Shallow Lakes Located from North to South of Turkey.New approaches for assessing the impacts of non-native freshwater fishes in the Mediterranean region.. Workshop. 6–29 October 2010 in Muğla, Turkey .  

32.

Erik Jeppesen, Brian Kronvang, Mariana Meerhoff, Martin Søndergaard, Kristina M. Hansen, Hans E. Andersen, Torben L. Lauridsen ,Meryem Beklioglu, Ozen, A. & Jørgen E. Olesen., 2009. Shallow lake dynamics in a climate change perspective.. SEFS6, Symposium of European Freshwater Sciences 6, 17-21 August, 2009, Sinaia, Romenia .  

33.

Meryem Beklioglu, Nihan Tavşanoglu, İdil Çakıroglu, Özen, A. Eti Levi, Korhan Özkan, Didem Oguzkurt, Mengü Türk, Tuğba Bucak, Erik Jeppesen, 2009. Role of nutrients and climate on functioning of the Turkish shallow lakes. . SEFS6, Symposium of European Freshwater Sciences 6, 17-21 Au, 2009, Sinaia, Romenia .  

34.

Özen, A. Karapinar, Burcu; Kucuk, Ismail; Jeppesen, Erik; Beklioğlu, Meryem, 2008. Drought-Controlled Nutrient Mass Balances in a System of Two Mediterranean Shallow Lakes, Turkey. . SHALLOW LAKES CONFERENCE Structure and Function of Shallow lakes URUGUAY 23-28 November 2008.  

35.

Jeppesen, Erik ; Sondergaard, Martin; Meerhoff, Mariana; Liboriussen, Lone ; Lauridsen, Torben ; Landkildehus, Frank ; Beklioglu, Meryem ; Kronvang, Brian ; Amsinck, Susanne ; Özen, A., 2008. Relative importance of temperature and nutrient gradients in shallow lake functioning: empirical and experimental evidence. SHALLOW LAKES CONFERENCE Structure and Function of Shallow lakes URUGUAY 23-28 November 2008 .  

36.

Tavşanoğlu, Nihan; Özen, A. Jeppesen, Erik; Beklioğlu, Meryem, 2008. Diel horizontal and vertical distribution of zooplankton and the refuge effect of macrophyte in warm-climate Turkish lakes. SHALLOW LAKES CONFERENCE Structure and Function of Shallow lakes URUGUAY 23-28 November 2008 ..  

37.

Beklioğlu, Meryem ; Özen, A. Çakıroğlu, Idil; Tavşanoğlu, Nihan; Oğuzkurt, Didem; Özkan, Korhan; Levi, Eti; Jeppesen, Erik., 2008. Role of nutrients and climate on functioning of the Turkish Shallow lakes using space for time substitute approach. SHALLOW LAKES CONFERENCE Structure and Function of Shallow lakes URUGUAY 23-28 November 2008..  

38.

M. Beklioglu, A. İdil Çakıroglu, E. Levi, N. Tavşanoğlu, Özen, A., E. Jeppesen, Susanne Lildal Amsinck, K. Özkan, Lisa Doner., 2008. Past to present and to future: Ecology of Turkish Shallow lakes. International Paleoclimatology Workshop.  

39.

Meryem Beklioglu, Özen, A. , 2007. Ulkemiz sıg gollerinde kuraklık etkisi ve ekolojik tepkiler.. Uluslararası Kuresel Iklım Degisikligi ve Cevresel Etkiler Konferansı 18-20 Ekim 2007. Bildiriler kitabı.Sayfa 299-306 .  

40.

Özen, A. B. Karapinar Ç. B. Muluk Ö. Karabulut, M. Beklioglu, 2005. Eymir Göl´ünde biyomanipulasyondan beş yıl sonra su içi bitkilerin kaybıyla berrak su durumundan bulanık su durumuna geçiş. “Shallow Lakes in a changing world" the 5th international Symposium on the Ecology and Management of Shallow Lakes 5 - 9 June, 2005 in Dalfsen, the Netherlands.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Ozen, A., Ediş, S., 2018. Çankırı Alpsarı Göletinin Sediment Depolama Kapasitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi. 8. Ulusal Lİmnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2018, Sakarya, Türkiye.  

2.

Ozen, A., Ediş, S., 2018. Çankırı Şabanözü Gümerdiğin Göleti Su Depolama Kapasitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi ve Gölet Bilgi Sisteminin Oluşturulması. 8. Ulusal Lİmnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2018, Sakarya, Türkiye.  

3.

Ozen, A., 2016. Ekolojik Kentlerde Doğal Arıtım Sistemleri Yapay Sulak Alanlar. “Plansız kentleşme ve kent ekosistemlerinin korunması çalıştayı” 10-11 Haziran 2016 ÇANKIRI .  

4.

Özen, A. Nihan Tavsanoglu, 2016. Çankırı ili Eldivan ve Şabanözü İlçelerindeki göletlerde Fitoplankton türlerini etkileyen çevresel değişkenlerin belirlenmesi. 7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Mersin.  

5.

Ömer Köksal Erman, Özen, A. Gürçay Kıvanç Akyıldız, 2016. Deronectes toledoi (Coleoptera:Dytiscidae)’nin Biyo-Ekolojisi Üzerine Bir Alan Çalışması (poster). 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, :Gaziantep.  

6.

Özen, A., 2015. Sazan Balığının (Cyprinus carpio) Tatlı Sulardaki Ekolojik Etkileri . 2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 20-22 Mayıs 2015 Eğirdir Isparta .  

7.

Özen, A., 2015. Çankırı İli Su Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları. 2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 20-22 Mayıs 2015 Eğirdir Isparta .  

8.

Ediş, S., Göl, C., Ozen, A., Emine Görgülü, Ebru Çerçi, 2015. Havzalardaki Farklı Arazi Kullanım Türü ve Mevsimsel Akış Değişimlerinin Su Kalitesi Üzerine Etkileri . 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı).  

9.

Özen, A., Menemencioğlu, K., Buğday, E., 2015. Ormancılıkta Yol Yapım ve Bakım Çalışmalarının Sucul Ekosistem Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu.  

10.

Meryem Beklioğlu, Ayşe İdil Çakıroğlu, Ülkü Nihan Tavşanoğlu, Eti Ester Levi, Özen, A. Tuba Bucak, Korhan Özkan, Gizem Bezirci, Didem Oğuzkurt, Sandra Brucet Balaman, Erik Jeppesen, 2014. ÜLKEMİZ SIĞ GÖLLERİNİN EKOLOJİ YAPILARINDA İKLİM VE ÖTROFİKASYON ETKİLERİ: ZAMAN YERİNE MEKAN YAKLAŞIMI . 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı 14-18 Nisan 2014 Ankara.  

11.

Ediş, S., Aytaş, İ., Göl, C., Özen, A., 2014. Çankırı İline Ait SPİ (Standart Yağış İndeksi)´nin Zaman Serisi Analizi ile Tahmini. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum - Özet metin).  

12.

Ediş, S., Göl, C., Özen, A., 2014. Havza Yönetiminde Kullanılan Hidrolojik Modeller. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, Özet Bildiriler Kitabı, p. 94, 10-12 Eylül Çankırı. (Poster sunum- Özet metin).  

13.

Özen, A., Ediş, S., Göl, C., 2014. İznik Gölü Minimum Su Seviyelerinin Zaman Serisi Yöntemleri ile Modellenmesi. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, p.12, 25-28 Ağustos 2014, Bursa(Sözlü sunum - Özet metin).  

14.

Ediş, S., Göl, C., Serengil, Y., Özen, A., 2014. Kurak/Yarı Kurak Havzalarda Regülatör Tesisinin Dere Akımına Etkileri. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos 2014, Bursa. (Sözlü sunum - Özet metin).  

15.

Göl, C., Ozen, A. , Ediş, S., 2014. Meteorolojik ve Hidrolojik Afetlerde Havza Bazlı Yönetim Sistemleri. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, Özet Bildiriler Kitabı, p. 85, 10-12 Eylül Çankırı. (Poster sunum- Özet metin).  

16.

Ozen, A. , Göl, C., Ediş, S., Beklioğlu M., 2014. İklim Değişikliği ve Kuraklığın Tatlısu Ekosistemlerine Etkisi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, p. 326-332, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum - Tam metin).  

17.

Tuba BUCAK,Dennis TROLLE,A. Idil ÇAKIROĞLU,Ü.Nihan TAVSANOĞLU,Özen, A. Eti Ester LEVI Gizem BEZIRCI, Nur FILIZ Seyda ERDOĞAN Meryem BEKLIOĞLU, 2013. İklim Değişikliğinin Beyşehir Gölü Ekosistemi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 3. Ulusal Sulakalanlar Kongresi.  

18.

Ü. Nihan Tavşanoğlu, Sandra Brucet, A. İdil Çakıroğlu, Eti E. Levi, Özen, A. Liselotta Johansson, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu, 2013. Türkiye sığ göllerinde zooplanktonun günlük göç davranışı ve büyüklük yapısı. . 3. Ulusal Sulak Alanlar Sempozymum, 22-25 Ekim 2013, Samsun.  

19.

Özen, A. Michal Sorf, Carolina Trochine, Lone Liboriussen, Meryem Beklioglu, Martin Søndergaard , Torben L. Lauridsen, Liselotte Sander Johansson, Erik Jeppesen, 2012. Sıcaklık ve Besin Tuzlarının Mikrobik ve Planktonik Komüniteler Üzerindeki Uzun Dönemli Etkileri: Mezokozm Deneyi. V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012. Isparta-Türkiye .  

20.

Özen, A. Nihan Tavşanoğlu, Ayşe İdil Çakiroğlu, Eti Levi, Gizem Bezirci, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu, 2012. Besin Tuzları, Avlanma baskısı ve Küresel ısınmanın ülkemizdeki bazı sığ göllerdeki mikrobik çevrim üzerindeki etkileri. V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012. Isparta-Türkiye.  

21.

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Şeyda Erdoğan, Tuba Bucak, Nur Filiz, E.Ester Levi, Özen, A. Gizem Bezirci, Meryem Beklioğlu, 2012. Küresel İklim Değişikliğinin Göl Ekosistemi üzerine etkileri: Mezokozm Deneyi. V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu,27-29 Ağustos 2012. Isparta-Türkiye.  

22.

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A.İdil Çakıroğlu, E.Ester Levi, Özen, A. Tuba Bucak, Gizem Bezirci, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu, 2012. İklimin Sığ Göllerin Yapı ve İşlevleri Üzerindeki Etkileri: Zaman Yerine Mekan Yaklaşımı. V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu,27-29 Ağustos 2012. Isparta-Türkiye .  

23.

Nur Filiz, A. İdil Çakıroğlu, Ü. Nihan Tavşanoğlu, , Şeyda Erdoğan, Tuba Bucak, E.Ester Levi, Özen, A. Gizem Bezirci, Meryem Beklioğlu, 2012. Su seviyesi ve nutrient değişikliklerinin perifiton-makroomurgasız etkileşimleri üzerine etkisi: Mezokozm deneyi. V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta-Türkiye.  

24.

Tuba Bucak, A. İdil Çakıroğlu, Ü. Nihan Tavşanoğlu, Eti Ester Levi, Gizem Bezirci, Nur Filiz, Şeyda Erdoğan, Özen, A. Deniz Önal , Jan Coppen & Meryem Beklioğlu, 2012. Beyşehir Gölü Havza Ölçekli Ekolojik İzleme. V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta-Türkiye.  

25.

Özen, A. Burcu Karapınar, İsmail Küçük, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu, 2009. Akdeniz İklim Bölgesinde Aynı Havzada Yeralan Mogan ve Eymir Göllerinde Kuraklığın Besin Tuzu Bütçelerine Olan Etkisi . 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan,2009 Ankara-Türkiye .  

26.

Meryem Beklioğlu, Özen, A. Nihan Tavşanoğlu, İdil Çakiroğlu, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Eti Levi, Mengü Türk, Erik Jeppesen, 2009. Enlemsel Değişimde Türkiyede’ki Sığ göllerin Ekolojik Yapı ve İşlevleri: Zaman Yerine Mekan Yaklaşımı. . 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan,2009 Ankara-Türkiye.  

27.

Meryem Beklioğlu, Nihan Tavşanoğlu, İdil Çakıroğlu, Özen, A. Eti Levi,Korhan Özkan,Didem Oğuzkurt, Tuba Bucak, Erik Jeppesen, 2009. Ülkemiz sığ göllerin ekolojik yapısında besin tuzu ve iklimin etkisinin zaman yerine mekan yaklaşımı ile belirlenmesi. 9.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir .  

28.

Ü.Nihan Tavşanoğlu, Özen, A. Erik Jeppesen,Meryem Beklioğlu, 2009. Türkiye’deki sığ göllerde Zooplanktonun yatay ve dikey dağılımları.. 9.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir.  

29.

Meryem Beklioğlu, Özen, A. Ayşe İdil Çakiroğlu, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Nihan Tavşanoğlu, Eti Levi, Mengü Türk, 2008. Ülkemiz Sığ Göllerin Ekolojik Yapısında Ötrofikasyon ve İklim Değişiminin Olası Rolleri. 3.Ulusal Limnoloji Sempozyumu,İzmir .  

30.

Meryem Beklioğlu, Ayşe İdil Çakiroğlu, Korhan Özkan, Didem Oğuzkurt, Lisa Doner, Özen, A. Ceran Şekeryapan, Yetkin Alici, Erik Jeppesen, 2008. Sığ ve Derin Göllerde Besin Ağının Karbon ve Azot Kalıcı İzotopları Kullanarak Belirlenmesi. 3.Ulusal Limnoloji Sempozyumu,İzmir .  

31.

Ozen, A. M.Beklioglu, 2007. Otrofik Eymir Gölünün Biyomanipulasyon ile Restorasyonunda Kuraklık Etkisi. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği kongresi 24-27 Ekim, İzmir.Yaşam Çevre ve Teknoloji Bildiriler Kitabı,sayfa 282-291. Emre Basımevi,İzmir .  

32.

M.Beklioglu Özen, A., 2007. Hidroloji Besin Tuzları ve Balık Stokunun Küresel ısınma ile BirlikteTürkiye´deki Sığ göllerin Ekolojisine Etkileri. . 7. Ulusal Çevre Mühendisliği kongresi 24-27 Ekim, İzmir.Yaşam Çevre ve Teknoloji Bildiriler Kitabı, sayfa 403-412. Emre Basımevi, İzmir.  
Toplam Makale Sayısı: 96

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Özen, A. (Araştırmacı,Hidrobiyolog). 2018-2021. Büyük Menderes Havzası Peyzaj Atlası Projesi (Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı) [Araştırma Projesi] 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Özen, A. (Hidrobiyolog Danışman). . 2020-2020. Acarlar Longozu Sulak Alanı Revize Yönetim Planının Yapımı Projesi (Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı (Yüklenici Firma BELDA)) [Uygulama Projesi] 
 2.Özen, A. (Hidrobiyolog Danışman). . 2020-2020. Kayseri Palas Tuzla Sulak Alanı Yönetim Planının Yapımı Projesi (Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı (Yüklenici Firma BELDA)) [Uygulama Projesi] 
 3.Nuray Çiçek Atikmen, Ozen, A., Yasemin Canan Aksoy. 2018-2020. Akuaponik Sistemde Brokoli (Brassica oleraceae L.) Fidelerinin Gelişimi ve Su Kalitesine Etkisi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP OF061218L01) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 4.Özen, A.. 2016-2020. Çankırı ili Eldivan İlçesindeki Göletlerde Sediment Miktarının Batimetrik Haritalar İle Tespit Edilmesi ve Orman Varlığının Sediment Birikimine Etkisinin Değerlendirilmesi. Proje no: OF1709B29 (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP) [Araştırma Projesi] 
 5.Özen, A. (Araştırmacı). 2016-2020. Türkiye Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi Alt Proje: Biyolojik İzleme Projesi (Tatlısu Makrofit Örnekleme Grubu) (Destekleyen Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) [Araştırma Projesi] 
 6.Erdoğan, Ş., Akın, Ş., Özen, A. . 2018-2020. Yozgat Çamlık Milli Parkı göletinin fitoplankton biyoçeşitliliği ve su kalitesinin belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: Bozok Üniversitesi) [Araştırma Projesi] 
 7.Özen, A., Ediş, S.. 2017-2019. Tarımsal Faaliyetlerin Gümerdiğin Göleti;nin (Çankırı-Şabanözü) Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (OF200217B29) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP) [Araştırma Projesi] 
 8.Özen, A. İmran Akbaş. 2016-2019. OF270516L16 Ormanların Göletlerde Su Kalitesine Etkileri (Çankırı Eldivan Örneği) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 9.Özen, A. (Proje Koordinatörü,Hidrobiyolog). 2019-2019. Azap Gölü Sulak alan Yönetim Planı Projesi (Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı.(Yüklenici Firma EMS)) [Araştırma Projesi] 
 10.Özen, A., Ediş, S.. 2016-2018. Alpsarı Göleti´nin (Çankırı-Korgun) Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (OF090316B13) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri)) [Araştırma Projesi] 
 11.Özen, A. (Danışman). 2017-2018. Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Kaynak Değerleri Envanter-Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesi Projesi (Destekleyen Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, doğa Koruma ve Milli Parklar ) [Uygulama Projesi] 
 12.Özen, A. (Hidrobiyolog Danışman). 2018-2018. Gediz Deltası Revize Sulak Alan Yönetim Planı Projesi (Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı (Yüklenici Firma NARTUS)) [Uygulama Projesi] 
 13.Özen, A. (Hidrobiyolog Danışman). 2018-2018. Işıklı ve Gökgöl Sulak Alan Revize Yönetim Planı Projesi (Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı (Yüklenici Firma NARTUS)) [Uygulama Projesi] 
 14.Özen, A. (Hidrobiyolog Danışman). 2018-2018. Tol Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi (Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı (Yüklenici Firma NARTUS)) [Uygulama Projesi] 
 15.Özen, A. (Hidrobiyolog Danışman). 2018-2018. Manisa İli Marmara Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi (Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı (Yüklenici Firma LİKARBA)) [Uygulama Projesi] 
 16.Özen, A. (Hidrobiyolog Danışman). 2018-2018. Sivas İli Tödürge Gölü Ve Ulaş Gölleri Sulak Alan Tescil Sınırları İçerisinde Revize Sulak Alan Yönetim Planının Yapımı Projesi (Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı (Yüklenici Firma EMS)) [Uygulama Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 17 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.