Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Arş. Gör. Özlem MEŞEOrman Mühendisliği, Silvikültür Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 1990

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (3276)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : ozlemeken@karatekin.edu.tr     
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 2012
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans 2015
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Doktora
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Çankırı (Kenbağ) ve Eldivan Orman Fidanlıklarında Yetiştirilen Anadolu Karaçamı ile Toros Sediri Türlerinde Fidan Kalite Değerlendirmeleri
Danışman: Doç. Dr. M. Nuri ÖNER
  

 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2017 

International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR 2017) 

Sözlü Bildirili 

2017 

International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR 2017) 

Poster Bildirili 

2016 

International Forestry Symposium 

Poster Bildirili 

2014 

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu  

Poster Bildirili 

2014 

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu 

Poster Bildirili 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Eken, Ö., Öner, N., 2017. An Assessment of the Important Morphological Properties of Anatolian Black Pine Seedlings in Semiarid Forest Nursery. Fresenius Environmental Bulletin, 26(6):4158-4162.  
Makaleye Atıflar (5):
 1 Ölmez, Z., Arslan Olçum, B., 2017. Effects of Cold Stratification and H2SO4 Pre-Treatments on Germination of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Seeds under Open Field and Greenhouse Conditions . Fresenius Environmental Bulletin, 26(8):5142-5146.
 2 Biçer, B.T., Toncer, Ö., Kavak, H., Akıncı, C., 2017. Seed Germinatıon Rate in Lentil (Lens culinaris) with Chalky Spotted . Fresenius Environmental Bulletin, 26(8):5054-5058.
 3 Kravkaz Kuşçu, İ. S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemir Özcan, A. G., Şevik, H.,, 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.) . Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37, Publisher: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editors: Recep EFE, Murat ZENCİRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, pp.455-461.
 4 Çetin, M., Yiğit, N., Özel, H.B., Şevik, H., 2018. The Changing of Leaf Micromorphological Characters Grown in Different Growth Conditions in Buxus sempervirens Plants . Recent Researches in Science and Landscape Management, Chapter 47, Edit by Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, pp 664-674.
 5 Şevik, H., Çetin, M., Yiğit, N., 2018. The Changing Leaf Micromorphogical Characters Grown in Different Growth Conditions in Prunus cerasifera Ehrh. . Recent Researches in Science and Landscape Management, Chapter 46, Edit by Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, pp 644-663.

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Eken, Ö., Öner, N., 2017. Morphological Characteristics of Taurus Cedar Seedlings Produced in Cankiri Forest Nursery . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, IFS 2016, Special Issue, 17(3): 419-426.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Meşe, Ö., Turfan, N., Öner, N., Meşe, İ., 2018. Determination of Some Chemical Components of Sessile Oak Seeds; Example of Demirköy Forest Enterprise Directorate. 2nd Aerobiology and Palynology Symposium (APAS2018), October 07-10, 2018, Bodrum-Muğla (Sözlü Bildiri).  

2.

Turfan, N., Eken, O., Tan, A., Çelikbaş, H. M., 2017. Comparison of Respiration Metabolism in Some Monumental Tree Species . International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR 2017) (Sözlü Bildiri).  

3.

Turfan, N., Eken, O., Tan, A., Çelikbaş, H. M., 2017. Comparison of Respiration Metabolism in Some Tree Species at the Different Age Groups. International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR 2017) (Poster Bildiri).  

4.

Eken, Ö., Öner, N., 2016. Morphological characteristics of taurus cedar seedlings in Çankırı Forest Nursery. International Forestry Symposium, December 7-10, 2016, Kastamonu/TURKEY, Abstract Book, p.82, (Poster Bildiri).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Eken, Ö., Öner, N., 2014. Yerel Halkın Sosyoekonomik Durumunun İyileştirilmesi Kapsamında Bal Ormancılığı: Çankırı Ahlât Köyü Bal Ormanı Örneği. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Bildiriler Kitabı, 1043-1050, Isparta (Poster Bildiri-Tam Metin).  

2.

Öner, N., Eken, Ö., 2014. Yarıkurak Bölgelerde Erozyon Kontrolü Amaçlı Yapılan Ağaçlandırma Çalışmaları: Çankırı- Alakır Ağaçlandırması Örneği. Havza Yönetimi Sempozyumu, Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Eylül 2014, Bildiriler Kitabı, 574-579, Çankırı, (Poster Bildiri-Tam Metin).  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Öner, N., Erşahin, S., Ayan, S., Özel, H. B., 2016. İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2):32-44
Toplam Makale Sayısı: 8

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Türksoy, H., Doğan, H.H., Erdoğan Orhan, İ., Tamer, U., Öztürk, Ö., Eken, Ö., Pınarbaşı, S., Öner, N.. 2015-2018. Yaylacık Araştırma Ormanı Odun Dışı Orman Ürünü Makrofunguslarının Belirlenmesi, Fenolik Bileşikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Tespiti ile Yayılış Alanlarının Bazı Silvikültürel Özellikleri (Proje No: 23.7717) (Destekleyen Kuruluş: Orman Genel Müdürlüğü) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.