Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Yard. Doç. Dr. Gülay KARAHANPeyzaj Mimarlığı, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : ,

Yazışma Adresi :
Telefon no : +90 376 212 2757 (2226)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : gulaykarahan@karatekin.edu.tr     gkarahan03@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller :

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Lisans
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Erciyes Strato Volkanından Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Toprakların ve Su Kaynaklarının Toksik Element Kirliliği (2007-2009)
Danışman: Prof. Dr. Tekin ÖZTEKİN
  
Doktora Tezi : Toprak Morfolojik ve Parametrik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğinin Tahmini (2010-2014)
Danışman: Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

 Uzmanlık Alanları 

Toprak fiziği, Hidro-pedoloji, Toprak-Bitki-Su ilişkileri, Sulama ve Drenaj


 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Verdiği Lisans Dersleri 

Çevre Sorunları
Yeşil Alanlarda Sulama ve Drenaj
Şehir ve Bölge Planlama


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Bitki Su Tüketimi
Hidro-pedoloji


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2017-2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi 

2015-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Kütüphane Komisyonu Üyeliği 

2016-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Denklik Komisyonu Üyesi 

2015-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Stratejik Plan Hazırlık ve Analiz Çalışma Grubu Üyesi 

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2017 

The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Cappadocia, Turkey 

Sözlü Bildirili 

2017 

IRSYSC 2017 – 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress. 24-26 May 2017  

Sözlü Bildirili 

2016 

VII. International Scientific Conference ‘Actual Problems of Solid State Physics’ SSP-2016. National Academy Of Sciences Of Belarus Scientific-Practical Materials Research Centre Of The National Academy Of Sciences Of Belarus. November 22-25, 2016, Minsk, Belarus. 

Katılımcı 

2016 

The Selcuk International Scientific Conference. Spatial Data Processing, Modeling, Analysing and Management for Knowledge Based System. 27-30 September 2016. Antalya. 

Sözlü Bildirili 

2015 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İklim Değişimi ve Karbon Yönetimi Eğitim Programı 27-30 Nisan, 2015, Utem, Ankara 

Katılımcı 

2014 

International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’,14-16 October, 2015. Antalya, Turkey 

Poster Bildirili 

2014 

İstanbul Carbon Summit. Carbon Management, Technologies, Trade. 3-5 Nisan 2014. İstanbul, Turkey. 

Sözlü Bildirili 

2014 

İpek Üniversitesi, Writing great papers in international journals an introduction for researchers.5-8 Mayıs 2014, Ankara. 

Katılımcı 

2013 

Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 22-24 Ekim 2013, Tokat.  

Katılımcı 

10 

2013 

EURASIAN SOIL – Workshop 2013. “The biophysical attributes of soil quality” 2013 Samsun, Turkey. 

Katılımcı 

11 

2013 

Workshop on Recent Water Management Approaches; from Watershed to Field. July, 1-5, 2013. Samsun, Turkey. 

Katılımcı 

12 

2013 

Soil and Water Relationship EU Summer School 2013. Czech University of Life Science, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources and Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture. 3-18 June, 2013. Samsun, Turkey. 

Katılımcı 

13 

2012 

8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" May 15-17, 2012 Çeşme-İzmir, Turkey. 

Sözlü Bildirili 

14 

2012 

Academic Exchange Visit. Northampton Community College, Harrisburg Cominity College, Moravian College, Philadelphia, USA. June -July, 2012. 

Katılımcı 

15 

2012 

Tarım Sempozyumu. 20-23 Nisan 2012, Çankırı. 

Poster Bildirili 

16 

2009 

I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 1-4 Haziran, 2010. Eskişehir. 

Sözlü Bildirili 

17 

2009 

I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu 16–18 Haziran, 2009. Konya. 

Sözlü Bildirili 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Eurasian Journal of Soil Science 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Hydrological Sciences Journal 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2016 

Ahmet Sami EROL 

ÇNÜ Fenbilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Erşahin, S., Kapur, S., Aydin, G., Akça, E., Görücü, Ö., Tolunay, D., Karahan, G., Bilgili, B.C., 2016. Terresterial Ecosystem Carbon Dynamics as Influced by Land Use and Climate Change. (Eds: Erşahin, S., Kapur, S., Erhan, A., Namlı, A., Erdoğan, H.E.) Carbon Management, Technologies, and Trends in Mediterranean Ecosystems Springer-Volume 15 of the series page:27-44, The Anthropocene: Politik—Economics—Society—Science pp 2744, Date: 10 December 2016. ISBN 9783319450346.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Bitian Fu, Meng Wu, Yue Che, Kai Yang, 2017. Effects of land-use changes on city-level net carbon emissions based on a coupled model . Carbon Management (2017): 1-18.
 2 L Xia, Y Liu, X Wang, X Tian, Q Wu, Y Zhang, 2017. Spatial analysis of the ecological relationships of urban carbon metabolism based on an 18-node network model . Journal of Cleaner Production (2017).

2.

Karahan, G., Erşahin, S., Bayramin, İ. Küsek, G., Erdoğan, E., 2016. Küresel İklim Değişikliği. Tarım Reformu İklim Değişimi ve Karbon Yönetimi Eğitimi Ders Kitabı.  

3.

Erşahin, S., Karahan, G. , 2015. Toprak Değişkenliği ve Analizi (Ed: S. Erşahin, T.Öztaş, A.Namlı, G.Karahan). Toprak Amenajmanı. Gazi Kitabevi, 2015.  

4.

Erşahin, S.,Karahan, G. , 2015. Tarımda Bilgisayar Modelleri (Ed: S. Erşahin, T.Öztaş, A.Namlı, G.Karahan). Toprak Amenajmanı. Gazi Kitabevi, 2015.  

5.

Erşahin, S., Oğuz, İ., Karahan, G. , 2015. Toprak ve Su Koruma (Ed: S. Erşahin, T.Öztaş, A.Namlı, G.Karahan). Toprak Amenajmanı. Gazi Kitabevi, 2015.  

6.

Aydin, M., Aydin, G., Erşahin, S., Karahan, G., 2015. Toprak Suyu (Ed: S. Erşahin, T.Öztaş, A.Namlı, G.Karahan). Toprak Amenajmanı. Gazi Kitabevi, 2015.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Karahan, G., Erşahin, S., 2017. Relating Macropore Flow to Soil Parametric and Morphological Variables. Soil Science Society of America Journal. doi: 10.2136/sssaj2016.10.0327.  

2.

Karahan, G., Erşahin, S., 2016. Predicting Saturated Hydraulic Conductivity Using Soil Morphological Properties. Eurasian Journal Of Soil Science. Volume 5, Issue 1, Jan 2016, Pages 30 – 38, doi: 10.18393/ejss.2016.1.030-038.  

3.

Kiliç, K., Doğan, H.M., Yalçin, H., Bilim, M., Karahan, G., 2015. Potentially Toxic Elements Of Volcanic Ash Soils In The Cappadocia Region Of Central Turkey. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10(1):171-181.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Bahamonde, H. A., Fernandez, V., Mattenet, F., Peri, P.L., 2016. Mineral elements in grasses growing in contrasting environmental conditions in southern Patagonia . New Zealand Journal Of Agrıcultural Research, Volume: 59 Issue: 3 Pages: 235-249
 2 Atalay, İ., 2016. A New approach to the land capability classification: Case study of Turkey . Procedia Environmental Sciences, Volume: 32 Pages: 264-274

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Karahan, G., Erşahin, S., Öztürk, H.S., 2014. Toprak Koşullarına Bağlı Olarak Tarla Kapasitesi Dinamiği.. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848 (2014) 30 (1), 1-9 doi:10.13002/jafag17.  
Makaleye Atıflar (4):
 1 İlknur Gümüş, Mert Dedeoğlu, Cevdet Şeker, H. Hüseyin Özaytekin, Ümmühan Karaca, Emel Atmaca, Hamza Negiş, 2016. Toprağın Su Depolama Kapasitesi Yaklaşımıyla Kuraklık Etkisinin Değerlendirilmesi . Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 3(1): 113-116
 2 P Alaboz, AA Işıldar, M Müjdeci, H Şenol, 2017. Effects of Different Vermicompost and Soil Moisture Levels on Pepper (Capsicum annuum) Grown and Some Soil Properties . YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI) 2017, 27(1):30-36
 3 Yaykıran, S, 2016. Sakarya Havzası´nın Yüksek Çözünürlüklü Hidrolojik Modelinin Yapılandırılması . PhD Thesis. İTU Fen Bilimleri Enstitüsü
 4 Sucu, S., Yağcı, A., Yıldırım, K., 2017. Changes in Morphological, Physiological Traits and Enzyme Activity of Grafted and Ungrafted Grapevine Rootstocks Under Drought Stress . Erwerbs-Obstbau

2.

Atikmen, N.C., Kutuk, C., Karahan, G. , 2014. Response of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) to Fresh and Exhausted Mushroom Compost Substrates in Greenhouse Conditions. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 71(2), 233-239.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Svjetlana Zeljkovıc, Nada Paradıkovıc, Uroš Šušak, Monika Tkalec, 2015. Use Of Spent Mushroom Substrate For Growıng Geranıum (Pelargonium Peltatum L.) And Surfınıa (Petunia Hybrida Juss.) Seedlıngs . Sixth International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2015

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Bilgili, B. C., Erşahin, S., Dikmen, Ü., Karahan, G., 2017. Konya Kapalı Havzasında Farklı Arazi Örtülerinde Net Birincil Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AJFR), 3(1):14-22. .  

2.

Karahan, G., Erşahin, S., 2016. Jips: Özellikleri, Çevresel Davranışları ve Toprak Islah Maddesi Olarak Kullanımı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 2 (2016): 45-53.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Karahan, G., Erşahin, S., 2017. Geostatistical Analysis of Spatial Variation in Forest Ecosystems. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Cappadocia, Turkey (oral presentation).  

2.

Karahan, G., Erşahin, S., Erol, A.S., 2017. Advances in Soil Structure Diagnosis. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Cappadocia, Turkey (oral presentation).  

3.

Erol, A.S., Erşahin, S., F. Mikailsoy, Karahan, G., 2017. Modeling Soil Thermal Properties in Corn (Zea Mays) Canopy in Semiarid Anatolia (oral presentation). The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Cappadocia, Turkey (oral presentation).  

4.

Erol, A.S., Mikailsoy, F., Shein, E., Karahan, G., 2017. Comparison of Algorithms for the Determination of the Soil Thermal Diffusivity. IRSYSC 2017 – 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 24-26 May 2017 (oral presentation).  

5.

Erol, A.S., Erşahin, S., Mikailsoy, F., Karahan, G. , 2017. Modeling Soil Thermal Properties in a Sugar Beet Canopy in Semiarid Anatolia. International Conference "Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science Planning Governance". 4-6 October, Tbilisi, Georgia.  

6.

Oğuz, İ., Karahan, G., Yarılan, M., Erşahin, S., 2017. Correlation Between Sorptivity and Infiltration Rate as Affected by Land Use. International Congress of Agriculture and Environment, 16-18 November, Antalya, Turkey (oral presentation).  

7.

Karahan, G., Erşahin, S., 2017. Soil Chemistry as Affected by Climate Change. International Congress of Agriculture and Environment, 16-18 November, Antalya, Turkey (oral presentation).  

8.

Karahan, G., Erşahin, S., 2016. Hydrology of Gypsisols. EUROSOIL Congress, 17-22 October, Istanbul, Turkey (oral presentation).  

9.

Erşahin, S., Karahan, G., Öztürk, H.S. , 2016. Evaluation of Soil Hydropedelogical Properties By Factor Analysis. EUROSOIL Congress, 17-22 October, 2016. Istanbul, Turkey (oral presentation).  

10.

Shein, E.V., Erol, A.S., Kharitonova, G.V., Milanovskiy, E.U., Konovalova, N.S., Erşahin, S., Er F., Mikailsoy, F., Karahan, G. , 2016. Clay-Calcareous Aggregate Formation in a Calcic Haploxerept. EUROSOIL Congress, 17-22 October, 2016. Istanbul, Turkey (oral presentation).  

11.

Karahan, G., Erşahin, S., 2016. Saturated Hydraulic Conductivity As Affected By Skeleton Content In Tipic Usticfluents Under Paddy And Grassland Use. Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences Conference, "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems" 27-30 September, Antalya, Turkey (oral presentation).  

12.

Karahan, G., 2016. Usage Of Gypsum As A Soil Conditioner In Agriculture. Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences Conference, "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems" 27-30 September, Antalya, Turkey (poster presentation).  

13.

Erol, A.S., Erşahin, S., Shein, E., Mikailsoy, F., Karahan, G., 2016. Comparing Soil Thermal Properties Under Sugar Beet Plant Canopies In Heavy-Clay Soils Of Central Anatolia. Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences Conference. "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems" 27-30 September, 2016. Antalya, Turkey (oral presentation).  

14.

Karahan, G., Erşahin, S., 2015. Response of soils to Climate Change in Soil-Plant-Atmosphere Continium. PEDOFRACT VIII. International Workshop on Soil Structure and Function at the Changing Planet: Scaling and Modelling. A Coruña, Spain, June 19-22, 2015.  

15.

Karahan, G., Erşahin, S., 2015. Relating Near Saturated Hydraulic Conductivity to Soil Parametric and Structural Properties. PEDOFRACT VIII. International Workshop on Soil Structure and Function at the Changing Planet: Scaling and Modelling. A Coruña, Spain, June 19-22, 2015.  

16.

Karahan, G., Erşahin, S. , 2014. Predicting Saturated Hydraulic Conductivity By Soil Morphological Properties. 9th International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’,14-16 October, 2014. Side, Antalya, Turkey.  

17.

Karahan, G., Erşahin, S., 2014. Predicting Saturated Hydraulic Conductivity By Soil Parameters and Morphological Properties. Complex Soil Systems Conference 2014, David Brower Center, Berkeley, California, USA. September 3-5, 2014.  

18.

Karahan, G., Erşahin, S., 2014. Relationship between Soil Water Potential and Sorptivity in a Clay Soil. Complex Soil Systems Conference 2014, David Brower Center, Berkeley, California, USA. September 3-5, 2014.  

19.

Atikmen, N.Ç., Kütük, C., Karahan, G., 2014. Response of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) to Fresh and Exhausted Mushroom Compost Substrates in Greenhouse Conditions. The 13th International Symposium ‘Prospects for the 3rd milenium Agriculture’ 25-27 September, 2014. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Cluj-Napoca, Romania.  

20.

Erşahin, S., Kapur, S., Aydin, G., Akça, E., Karahan, G., Görücü, Ö., 2014. Terresterial Ecosystem Carbon Dynamics as Influced by Land Use and Climate Change. İstanbul Carbon Summit. Carbon Management, Technologies, Trade. 3-5 April 2014. Istanbul, Turkey.  

21.

Karahan, G., Erşahin, S., Döker, S., Uslu, M., Gül, E., Sunal, S., Dikmen, Ü., 2014. Vertical Distribution of Heavy Metals in Sodic Urban Soils in Cankırı. 9th International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’,14-16 October, 2014. Side, Antalya, Turkey.  

22.

Karahan, G., Kiliç, K. , 2012. Potentially Toxic Elements of Volcanic Ash Soils in Middle Anatolia Region of Turkey. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" May 15-17, 2012 Çeşme-Izmir, Turkey.  

23.

Demiray, E., Karahan, G., Erşahin, S., 2012. Temporal Changes in Some Soil Hydraulic Properties in an Alfalfa Field. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" May 15-17, 2012 Çeşme-Izmir, Turkey.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Bilgili, B.C., Erşahin, S., Dikmen, Ü., Karahan, G., 2014. Konya Kapalı Havzasında Farklı Arazi Örtülerinde Net Birincil Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 10-12 Eylül 2014 Çankırı, Bildiriler Kitabı, Sayfa 268-278.  

2.

Karahan, G., Erşahin, S., 2012. Toprak Çözeltisi Örnekleme Yöntemleri. Tarım Sempozyumu. 20-23 Nisan 2012, Çankırı.  

3.

Sattari, M.T.,Yurekli, K., Ünlükara, A., Anli, A.S., Karahan, G., 2010. Ankara´da Aylık ET0 Miktarlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmin Edilmesi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı. (24-33), Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, 1-4 Haziran, Eskişehir.  

4.

Yürekli,K., Anlı, A.S., Karahan, G., Örs, İ., 2009. Karaman İli Kuraklık Gidişinin Analizi. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (113-119), Rixos Hotel, 16–18 Haziran, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Konya.  

5.

Yürekli, K., Anli, A.S., Örs, İ., Karahan, G. , 2009. Sakarya Havzası Aylık Akımlarının Kuraklık Analizi. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (779-784), Rixos Hotel, 16-18 Haziran, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Konya.  
Toplam Makale Sayısı: 41

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Karahan, G., Erol, A.S., Erşahin, S., Mikayilsoy, F. 2017-2018. Orman ve Mera Örtüsü Altında Toprak Termal Özelliklerinin Modellenmesinde Katmansal ve Noktasal Yöntemlerin Karşılaştırılması (OF200217B37) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP) [Araştırma Projesi] 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Erşahin, S., Karahan, G.. 2012-2015. Toprak Morfolojik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini. (Destekleyen Kuruluş: (Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 2.Karahan, G., Erşahin, S., Öztürk, H.S.. 2013-2014. Toprak Morfolojik ve Parametrik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini (Destekleyen Kuruluş: Tubitak-Bidep) [Araştırma Projesi] 
 3.Kılıç, K., Doğan, H.M., Bilim, M., Karahan, G.. 2007-2013. Erciyes Strato Volkanından Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Topraklar ve Çevre ile Etkileşimleri (Destekleyen Kuruluş: Tubitak) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 4 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.