Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Dr. Öğr. Üyesi Gülay KARAHANPeyzaj Mimarlığı, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : ,

Yazışma Adresi :
Telefon no : +90 376 212 2757 (2226)
Faks no : +90 376 213 6983
E-Posta : gulaykarahan@karatekin.edu.tr     gkarahan03@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller :

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Lisans
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Erciyes Strato Volkanından Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Toprakların ve Su Kaynaklarının Toksik Element Kirliliği (2007-2009)
Danışman: Prof. Dr. Tekin ÖZTEKİN
  
Doktora Tezi : Toprak Morfolojik ve Parametrik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğinin Tahmini (2010-2014)
Danışman: Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

 Uzmanlık Alanları 

Toprak Fiziği, Toprak-Bitki-Su ilişkileri, Hidro-pedoloji, Sulama ve Drenaj, Modelleme


 Üye Olduğu Kuruluşlar 


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12018 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

 Verdiği Lisans Dersleri 

Çevre Sorunları
Peyzaj Mimarlığında İklim Bilgisi
Yeşil Alanlarda Sulama ve Drenaj
Şehir ve Bölge Planlama


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Bitki Su Tüketimi
Hidro-pedoloji


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2017-2018 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi 

2016-2017 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi 

2015-2016 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

Kütüphane Komisyonu Üyeliği 

2017-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Mevlana Koordinatörü 

2015-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Stratejik Plan Hazırlık ve Analiz Çalışma Grubu Üyesi 

 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2018 

European Geosciences Union General Assembly, 9-13 April, Vienn, AUSTRIA. 

Katılımcı 

2017 

The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May, Cappadocia, TURKEY 

Sözlü Bildirili 

2017 

IRSYSC 2017 – 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 24-26 May, Konya, TURKEY 

Sözlü Bildirili 

2017 

Erasmus+KA107 Teaching Mobility, Azerbaycan Nahçıvan State University, Natural sciences and Agriculture Faculty, 20-24 November, NAHCİVAN 

Sözlü Bildirili 

2016 

VII. International Scientific Conference ‘Actual Problems of Solid State Physics’ SSP-2016. National Academy Of Sciences Of Belarus Scientific-Practical Materials Research Centre Of The National Academy Of Sciences Of Belarus, 22-25 November, Minsk, BELARUS. 

Katılımcı 

2016 

The Selcuk International Scientific Conference. Spatial Data Processing, Modeling, Analysing and Management for Knowledge Based System, 27-30 September, Antalya, TURKEY. 

Sözlü Bildirili 

2015 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İklim Değişimi ve Karbon Yönetimi Eğitim Programı, 27-30 Nisan, Utem, Ankara, TÜRKİYE 

Katılımcı 

2014 

International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’, 14-16 October, Antalya, TURKEY 

Poster Bildirili 

2014 

İstanbul Carbon Summit. Carbon Management, Technologies, Trade, 3-5 April, Istanbul, TURKEY 

Sözlü Bildirili 

10 

2014 

İpek Üniversitesi, Writing great papers in international journals an introduction for researchers, 5-8 May, Ankara, TURKEY 

Katılımcı 

11 

2013 

Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 22-24 Ekim, Tokat, TÜRKİYE 

Katılımcı 

12 

2013 

EURASIAN SOIL – Workshop 2013. “The biophysical attributes of soil quality” , June, Samsun, TURKEY 

Katılımcı 

13 

2013 

Workshop on Recent Water Management Approaches; from Watershed to Field, 1-5 July, Samsun, TURKEY 

Katılımcı 

14 

2013 

Soil and Water Relationship EU Summer School 2013. Czech University of Life Science, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources and Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, 3-18 June, Samsun, TURKEY. 

Katılımcı 

15 

2012 

8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 15-17 May, Çeşme-İzmir, TURKEY 

Sözlü Bildirili 

16 

2012 

Academic Exchange Visit. Northampton Community College, Harrisburg Cominity College, Moravian College, June -July 2012, USA 

Katılımcı 

17 

2009 

I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Haziran, Eskişehir, TÜRKİYE 

Sözlü Bildirili 

18 

2009 

I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16–18 Haziran, Konya, TÜRKİYE 

Sözlü Bildirili 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Eurasian Journal of Soil Science 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Hydrological Sciences Journal 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2016 

Ahmet Sami EROL 

ÇNÜ Fenbilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 


 Diğer Bilgiler 

AutoCAD, Fortran, Minitab, GS+, SPSS, WEKA 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Erşahin, S., Kapur, S., Aydin, G., Akça, E., Görücü, Ö., Tolunay, D., Karahan, G., Bilgili, B.C., 2016. Terresterial Ecosystem Carbon Dynamics as Influced by Land Use and Climate Change.. Springer Briefs in Environment, Security, Development and Peace (ESDP), Vol. 29 Mediterranean Studies No. 4 Series Editor: Hans Günter Brauch.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Linlin Xia, Yang Liu, Xinjing Wang, Xin Tian, Qiong Wu, Yan Zhang, Gengyuan Liu, Yan Hao, 2018. Spatial analysis of the ecological relationships of urban carbon metabolism based on an 18 nodes network model .
 2 B Fu, M Wu, Y Che, K Yang, 2017. Effects of land-use changes on city-level net carbon emissions based on a coupled model. . Carbon Management, 2017 - Taylor & Francis

2.

Karahan, G., Erşahin, S., Bayramin, İ. Küsek, G., Erdoğan, E. , 2015. İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Ders Kitabı, Bölüm(ler), Küresel İklim Değişikliği. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı.  

3.

Erşahin, S., Karahan, G. , 2015. Toprak Değişkenliği ve Analizi. Toprak Amenajmanı (Ed: S. Erşahin, T.Öztaş, A.Namli, G.Karahan). Gazi Kitabevi.  

4.

Erşahin, S., Karahan, G., 2015. Tarımda Bilgisayar Modelleri. Toprak Amenajmanı (Ed: S. Erşahin, T.Öztaş, A.Namli, G.Karahan). Gazi Kitabevi.  

5.

Aydın, M., Aydın, G., Erşahin,S., Karahan, G. , 2015. Toprak Suyu. Toprak Amenajmanı (Ed: S. Erşahin, T.Öztaş, A.Namli, G.Karahan). Gazi Kitabevi.  

6.

Erşahin, S., Oğuz, İ., Karahan, G. , 2015. Toprak ve Su Koruma. Toprak Amenajmanı. (Ed: S. Erşahin, T.Öztaş, A.Namli, G.Karahan). Gazi Kitabevi.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Karahan, G., Erşahin, S., 2017. Relating Macropore Flow to Soil Parametric and Morphological Variables. Soil Science Society of America Journal. 81:1014-1024.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 K. Reid, K. Schneider, B.G Mcconkey, 2018. Components of Phosphorus Loss From Agricultural Landscapes, and How to Incorporate Them Into Risk Assessment Tools . Frontiers in Earth Science 6:135

2.

Kılıç, K., Doğan, H.M., Yalçın, H., Bilim, M., Karahan, G., 2015. Potentially Toxic Elements Of Volcanic Ash Soils In The Cappadocia Region Of Central Turkey. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10(1):171-181.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 I. Atalay , 2016. A New approach to the land capability classification: Case study of Turkey . Procedia Environmental Sciences, Volume: 32 Pages: 264-274
 2 H.A. Bahamonde, V. Fernández, F. Mattenet, 2016. Mineral elements in grasses growing in contrasting environmental conditions in southern Patagonia . New Zealand Journal Of Agrıcultural Research, Volume: 59 Issue: 3 Pages: 235-249

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Karahan, G., Erşahin, S., 2018. Geostatistics in Characterizing Spatial Variability of Forest Ecosystems. Eurasian Journal of Forest Science (2018) 6(1): 9-22.  

2.

Karahan, G., Erşahin, S. , 2016. Predicting Saturated Hydraulic Conductivity Using Soil Morphological Properties. Eurasian Journal Of Soil Science. 5(1).  
Makaleye Atıflar (2):
 1 A. Abdelrhman. , 2017. Hydro-Geophysical Properties Of Some Soils Of Western Limestone Plateau At Assiut Governorate, Egyp .
 2 S.A.Ganiyu, J.A.Rabiu, R.O.Olatoyea, 2018. Predicting hydraulic conductivity around septic tank systems using soil physico-chemical properties and determination of principal soil factors by multivariate analysis . Journal of King Saud University - Science

3.

Karahan, G., Erşahin, S., Öztürk, H.S. , 2014. Toprak Koşullarına Bağlı Olarak Tarla Kapasitesi Dinamiği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848 (2014) 30 (1), 1-9 doi:10.13002/jafag17.  
Makaleye Atıflar (6):
 1 Sucu, S., Yağcı, A., Yıldırım, K., 2018. Changes in Morphological, Physiological Traits and Enzyme Activity of Grafted and Ungrafted Grapevine Rootstocks Under Drought Stress . Erwerbs-Obstbau, Springer (2018) 60:127–136
 2 İ. Ekberli, C. Gülser , 2018. Sulamada Toprağın Islanma Derinliğinin Belirlenmesi . Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 33 (2018)
 3 H.Şenol, P.Alaboz, S.Gülsoy, G.Özkan, 2018. Physicochemical properties of soils under the forests of crimean juniper (Juniperus excelsa bieb.) flora. Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ormanları altındaki toprakların fizikokimyasal özellikleri . Artvin Çoruh Üniversitesi. Orman Fakültesi Dergisi, 19(1).
 4 P Alaboz, AA Işıldar, M Müjdeci, H.Şenol, 2017. Effects of Different Vermicompost and Soil Moisture Levels on Pepper (Capsicum annuum) Grown and Some Soil Properties. . YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI) 2017, 27(1):30-36
 5 S.Yaykıran , 2016. Sakarya Havzası´nın Yüksek Çözünürlüklü Hidrolojik Modelinin Yapılandırılması . İTU Fen Bilimleri Enstitüsü, PhD Thesis
 6 İ. Gümüş, M. Dedeoğlu, C. Şeker, H. H. Özaytekin, Ü. Karaca, E. Atmaca, H. Negiş, 2016. Toprağın Su Depolama Kapasitesi Yaklaşımıyla Kuraklık Etkisinin Değerlendirilmesi . Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 3(1): 113-116

4.

Atikmen, N.Ç., Kutuk, C., Karahan, G. , 2014. Response of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) to Fresh and Exhausted Mushroom Compost Substrates in Greenhouse Conditions. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 71(2), 233-239.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Svjetlana Zeljkovıc, Nada Paradıkovıc, Uroš Šušak, Monika Tkalec, 2015. Use Of Spent Mushroom Substrate For Growing Geranium (Pelargonium Peltatum L.) And Surfinia (Petunia Hybrida Juss.) Seedlings. . Book of abstracts of VI International Scientific Agricultural Symposium / Kovacevic, Dušan (ur.). Sarajevo: Faculty of Agriculture in Sarajevo , 2015. 179-179 (ISBN: 978-99976-632-1-4).
 2 N. Paradikovic, U. Šušak, S. Zeljkovic, 2017. Alternative Substrate Use in Geranium Transplants Production (Pelargonium peltatum L. and Pelargonium zonale L.) . Journal Of Agriculture Food and Development (2415-0142) 3 (2017), 3; 16-20.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Karahan, G., Erol, A.S., Erşahin, S., 2018. Advances in Soil Science Diagnosis. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. (AJFR), 4(1), 38-45.  

2.

Bilgili, B.C., Erşahin, S., Dikmen, Ü., Karahan, G., 2017. Konya Kapalı Havzasında Farklı Arazi Örtülerinde Net Birincil Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AJFR), 3(1):14-22.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 M. Aydın, N. Pınarcıoğlu, Ö. Uğurlu, 2017. The Balance Of Irrıgated Land And Wetland In Turkey . Current Debates In Publıc Fınance, Publıc Admınıstratıon & Envıronmental Studies, Vol (13)

3.

Karahan, G., Erşahin, S., 2015. Jips: Özellikleri, Çevresel Davranışları ve Toprak Islah Maddesi Olarak Kullanımı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 2 (2016): 45-53.  
Makaleye Atıflar (1):
 1 A.Çayci, E.Yalçın, A.Akçin. , 2018. Jipsli Topraklarda Yaşayan Bitkilerde Adaptasyon Mekanizmaları ve Komünite Dağılışına Etkileri . Black Sea Journal of Engineering and Science 1(3): 114-124(2018)

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Karahan, G., Erşahin, S., Erol, A.S., 2018. Potential of Plant Growth Models to Mitigate Climate Change Impact on Agricultural Systems. IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018". Faculty of Agriculture, Jahorina, 04-07 October 2018, Bosnia and Herzegovina.  

2.

Karahan, G., Erol, A.S., Erşahin, S., Mikayilsoy, F., 2018. Modeling Soil Thermal Properties in a Uludağ Fir and Scots Pine Mixed Stant. IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018". Faculty of Agriculture, Jahorina, 04-07 October 2018, Bosnia and Herzegovina.  

3.

Erol, A.S., Karahan, G., Erşahin, S., Mikayilsoy, F., 2018. Determination of Thermal Properties in Soil Surface Under Grassland and Forest Canopy in Semiarid Anatolia. IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018". Faculty of Agriculture, Jahorina, 04-07 October 2018, Bosnia and Herzegovina.  

4.

Erol, A.S., Karahan, G., Mikayilsoy, F., 2018. Analytical Solutions of the Thermal Conductivity Equation on the Soil. IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018". Faculty of Agriculture, Jahorina, 04-07 October 2018, Bosnia and Herzegovina.  

5.

Karahan, G., Erol, A.S., Erşahin, S., Mikayilsoy, F., 2018. Comparison of Methods Used in Modeling of Soil Thermal Properties Under Grassland Canopy in Semiarid Anatolia . Sakharov Readıngs 2018: Environmental Problems of The XXI Century. Abstract Book, pp:9-10, 17–18 May 2018, Minsk, Belarus (oral presentation).  

6.

Karahan, G., Erşahin, S., 2017. Geostatistical Analysis of Spatial Variation in Forest Ecosystems. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Cappadocia, Turkey (oral presentation).  

7.

Karahan, G., Erşahin, S., Erol, A.S., 2017. Advances in Soil Structure Diagnosis. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Cappadocia, Turkey (oral presentation).  

8.

Erol, A.S., Erşahin, S., F. Mikailsoy, Karahan, G., 2017. Modeling Soil Thermal Properties in Corn (Zea Mays) Canopy in Semiarid Anatolia . The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Cappadocia, Turkey (oral presentation).  

9.

Erol, A.S., Mikailsoy, F., Shein, E., Karahan, G., 2017. Comparison of Algorithms for the Determination of the Soil Thermal Diffusivity. IRSYSC 2017 – 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 24-26 May 2017 (oral presentation).  

10.

Erol, A.S., Erşahin, S., Mikailsoy, F., Karahan, G., 2017. Modeling Soil Thermal Properties in a Sugar Beet Canopy in Semiarid Anatolia. International Conference "Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science Planning Governance". 4-6 October, Tbilisi, Georgia (poster presentatin).  

11.

Oğuz, İ., Karahan, G., Yarılan, M., Erşahin, S., 2017. Correlation Between Sorptivity and Infiltration Rate as Affected by Land Use. International Congress of Agriculture and Environment, 16-18 November, Antalya, Turkey (oral presentation).  

12.

Karahan, G., Erşahin, S., 2017. Soil Chemistry as Affected by Climate Change. International Congress of Agriculture and Environment, 16-18 November, Antalya, Turkey (oral presentation).  

13.

Karahan, G., Erşahin, S., Erol, A.S., 2017. Saturated Hydraulic Conductivity of Anatolian Soils. VIII International Agriculture Symposium. Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina (oral presentation).  

14.

Karahan, G., Erşahin, S., Erol, A.S., 2017. Relationship Between Soil Water Potential and Sorptivity in A Clay Soil. VIII International Agriculture Symposium. Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina (poster presentation).  

15.

Erol, A.S., Ersahin, S., Shein, E., Mikayilsoy, F., Karahan, G., 2017. Mathematical Modelling Of Soil Thermal Properties Under Different Plant Canopies. .  

16.

Karahan, G., Erşahin, S., 2016. Hydrology of Gypsisols. Eurosoil Congress, 17-22 October, Istanbul, Turkey (oral presentation).  

17.

Erşahin, S., Karahan, G., Öztürk, H.S., 2016. Evaluation of Soil Hydropedelogical Properties By Factor Analysis. Eurosoil Congress, 17-22 October, 2016. Istanbul, Turkey (oral presentation).  

18.

Shein, E.V., Erol, A.S., Kharitonova, G.V., Milanovskiy, E.U., Konovalova, N.S., Erşahin, S., Er F., Mikailsoy, F., Karahan, G., 2016. Clay-Calcareous Aggregate Formation in a Calcic Haploxerept. Eurosoil Congress, 17-22 October, 2016. Istanbul, Turkey (oral presentation).  

19.

Karahan, G., Erşahin, S., 2016. Saturated Hydraulic Conductivity As Affected By Skeleton Content In Tipic Usticfluents Under Paddy And Grassland Use. Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences Conference, "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems" 27-30 September, Antalya, Turkey (oral presentation).  

20.

Karahan, G., 2016. . Usage Of Gypsum As A Soil Conditioner In Agriculture. Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences Conference, "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems" 27-30 September, Antalya, Turkey (poster presentation).  

21.

Erol, A.S., Erşahin, S., Shein, E., Mikailsoy, F., Karahan, G., 2016. Comparing Soil Thermal Properties Under Sugar Beet Plant Canopies In Heavy-Clay Soils Of Central Anatolia. Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences Conference. "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems" 27-30 September, 2016. Antalya, Turkey (oral presentation).  

22.

Karahan, G., Erşahin, S., 2015. Response of soils to Climate Change in Soil-Plant-Atmosphere Continium. PEDOFRACT VIII. International Workshop on Soil Structure and Function at the Changing Planet: Scaling and Modelling. A Coruña, Spain, June 19-22, 2015.  

23.

Karahan, G., Erşahin, S., 2015. Relating Near Saturated Hydraulic Conductivity to Soil Parametric and Structural Properties. PEDOFRACT VIII. International Workshop on Soil Structure and Function at the Changing Planet: Scaling and Modelling. A Coruña, Spain, June 19-22, 2015.  

24.

Karahan, G., Erşahin, S., 2014. Predicting Saturated Hydraulic Conductivity By Soil Morphological Properties. 9th International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’,14-16 October, 2014. Side, Antalya, Turkey .  

25.

Karahan, G., Erşahin, S., Döker, S., Uslu, M., Gül, E., Sünal, S., Dikmen, Ü., 2014. Vertical and Horizantal Distribution of Heavy Metals in Sodic Urban Soils in Çankırı. 9th International Soil Science Congress on ‘The Soul of Soil and Civilization’,14-16 October, 2014. Side, Antalya, Turkey.  

26.

Karahan, G., Erşahin, S., 2014. Predicting Saturated Hydraulic Conductivity By Soil Parameters and Morphological Properties. Complex Soil Systems Conference, 3-5 September, 2014, David Brower Center, Berkeley, California, USA.  

27.

Karahan, G., Erşahin, S., 2014. Relationship between Soil Water Potential and Sorptivity. Complex Soil Systems Conference, 3-5 September, 2014, David Brower Center, Berkeley, California, USA (poster presentation).  

28.

Atikmen, N.Ç., Kütük, C., Karahan, G., 2014. Response of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) to Fresh and Exhausted Mushroom Compost Substrates in Greenhouse Conditions. . The 13th International Symposium ‘Prospects for the 3rd milenium Agriculture’ 25-27 September, 2014. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Cluj-Napoca, Romania.  

29.

Erşahin, S., Kapur, S., Aydin, G., Akça, E., Karahan, G., Görücü, Ö., 2014. Terresterial Ecosystem Carbon Dynamics as Influced by Land Use and Climate Change.. Istanbul Carbon Summit. Carbon Management, Technologies, Trade. 3-5 April 2014. Istanbul, Turkey (oral presentation).  

30.

Karahan, G., Kiliç, K. , 2012. Potentially Toxic Elements of Volcanic Ash Soils in Middle Anatolia Region of Turkey. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" May 15-17, 2012 Çeşme-Izmir, Turkey (oral presentation).  

31.

Demiray, E., Karahan, G., Erşahin, S., 2012. Temporal Changes in Some Soil Hydraulic Properties in an Alfalfa Field. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" May 15-17, 2012 Çeşme-Izmir, Turkey (oral presentation).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Bilgili, B.C., Erşahin, S., Dikmen, Ü., Karahan, G., 2014. Konya Kapalı Havzasında Farklı Arazi Örtülerinde Net Birincil Üretimin Jeoistatistiksel Analizi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss: 268-278, 10-12 Eylül 2014, Çankırı.  

2.

Karahan, G., Erşahin, S., 2012. Toprak Çözeltisi Örnekleme Yöntemleri. Tarım Sempozyumu, 20-23 Nisan 2012, Çankırı .  

3.

Sattari, M.T.,Yurekli, K., Ünlükara, A., Anli, A.S., Karahan, G., 2010. Ankara´da Aylık ET0 Miktarlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmin Edilmesi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı. (24-33), Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, 1-4 Haziran, Eskişehir.  

4.

Yürekli,K., Anlı, A.S., Karahan, G., Örs, İ., 2009. Karaman İli Kuraklık Gidişinin Analizi. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (113-119), 16–18 Haziran, Konya.  

5.

Yürekli, K., Anli, A.S., Örs, İ., Karahan, G., 2009. Sakarya Havzası Aylık Akımlarının Kuraklık Analizi. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (779-784), 16-18 Haziran, Konya.  
Toplam Makale Sayısı: 51

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Karahan, G., Erol, A.S., Erşahin, S., Mikayilsoy, F. 2017-2018. Orman ve Mera Örtüsü Altında Toprak Termal Özelliklerinin Modellenmesinde Katmansal ve Noktasal Yöntemlerin Karşılaştırılması (OF200217B37) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP) [Araştırma Projesi] 
 2.Karahan, G., Erşahin, S., Öztürk, H.S.. 2013-2014. Toprak Morfolojik ve Parametrik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini (Destekleyen Kuruluş: (TUBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 3.Erşahin, S., Karahan, G.. 2012-2014. Toprak Morfolojik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP) [Araştırma Projesi] 
 4.Kılıç, K., Doğan, H.M., Bilim, M., Karahan, G.. 2007-2013. Erciyes Strato Volkanından Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Topraklar ve Çevre ile Etkileşimleri (Destekleyen Kuruluş: (TUBİTAK) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 4 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.