Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Prof. Dr. Ceyhun GÖL


Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Orman Mühendisliği, Havza Yönetimi Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Amasya, Doğantepe, 1973

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (3259)
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : drceyhungol@gmail.com     ceyhungol@karatekin.edu.tr
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce
Kişisel Web Sitesi : websitem.karatekin.edu.tr/ceyhungol/sayfa/367

 Kısa Özgeçmiş 

Ceyhun Göl, 1973 yılında Amasya’nın Doğantepe kasabasında doğdu. 1983 yılında Doğantepe İlk okulundan, 1989 yılında Amasya Lisesi’nden mezun olmuştur.
1990-1991 eğitim-öğretim yılında İ.Ü. Orman Fakültesi’ ni kazanan Göl, 1994 yılında ‘Orman Mühendisi’ ünvanıyla mezun olmuştur. 1996 yılında İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Ormancılık Politikası Ana Bilim Dalında, Prof.Dr. Aytuğ AKESEN danışmanlığında ‘Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün Doğayı Koruma Sistemi Yönünden İncelenmesi’adlı yüksek lisans çalışmasını tamamlamış, ‘Orman Yüksek Mühendisi’ ünvanını almıştır.

1997 yılında, Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. GÖL, halen bu görevini sürdürmektedir.

1998 yılında, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Toprak Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamış, Aralık – 2002’ de Prof. Dr. İlhami ÜNVER ve Prof. Dr. Süleyman ÖZHAN danışmanlıklarında yürütttüğü “Çankırı – Eldivan Yöresinde Arazi Kullanım Türleri İle Bazı Toprak Özellikler Arasındaki İlişkiler” adlı doktora tezini tamamlayarak, doktora ünvanını almıştır. 2004 yılında Yrd. Doç. Dr, 2012 yılında Doç. Dr. kadrosuna atanmış ve halen Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Havza Yönetimi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.
 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans 1994
Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ormancılık Politikası Yüksek Lisans 1996
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Doktora 2002
Türkiye Havza Yönetimi Doçent 2012
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün Doğayı Koruma Sistemi Yönünden İncelenmesi
Danışman: Prof. Dr. Aytuğ AKESEN
  
Doktora Tezi : Çankırı – Eldivan Yöresinde Arazi Kullanım Türleri ile Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler (Eş Danışman: Prof.Dr.Süleyman ÖZHAN)
Danışman: Prof. Dr. İlhami ÜNVER

 Uzmanlık Alanları 

Havza Yönetimi, Toprak, Arazi Planlama, Hidroloji


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Orman Mühendisleri Odası
Türkiye Toprak İlmi Derneği
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Türkiye Kütüphaneciler Derneği


 Aldığı Ödül ve Burslar 
12009 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü  (Evaluation of soil properties and flora under affo...)
22009 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü  (The Effect of Land Use Change on Soil Properties a...)
32008 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü  (Effect of Modifying Land Cover and Long-Term Agric...)
42007 - TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü  (Effects Of Different Topographic Positions on Soil...)

 Verdiği Lisans Dersleri 

Meteoroloji ve Klimatoloji,
Havza Yönetimi,
Toprak ve Su Koruma,
Sel ve Çığ Kontrolü,
Mera Amenajmanı,
Çevre Koruma


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

OM-523 Arazi Kullanım Planlama ve Yönetimi
OM-524 Bütünsel Havza Yönetimi
OM-525 Kuraklık ve Su Yönetimi
OM-526 Orman ve Mera Hidrolojisi
OM-527 Toprak ve Su Koruma
OM-528 Havza Islahı
OM-613 Toprak-Btki ve Su İlişkileri
OM-614 Havzalarda Çevre Koruma
OM-557 Orman İçi ve Bitişiğindeki Meralarda Vejetasyon
Ölçme Yöntemleri
OM-622 Hidrometeorolojik Ölçmeler
OM-624 Kurak ve Yarı-Kurak Havzalarda Su Hasadı


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2009-2014 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı 

Bilimsel Dengeleme Komisyon Üyesi 

2012-2014 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Staj Değerlendirme Komisyonu Başkanı 

2009-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Eğitim Komisyonu Üyesi 

2009-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Lisans Önlisans Yaz Okulu ve Lisansüstü Yönetmelikleri İnceleme Komisyonu Üyesi 

2010-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

ERASMUS Enstitü Temsilcisi 

2009-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Müdür Yardımcısı 

2007-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

Semih EDİŞ 

2018 

Yarı Kurak Havzalarda Hidrolojik Modelleme ile İklim Parametrelerinin ve Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Analizi (Terme Çayı Havzası Örneği) (Doktora) 

Ebru ÇERÇİ 

2017 

Ballıca Deresi Havzası Tuzlu ve Jipsli Sahalarda Doğal Yetişen Ağaç ve Çalı Türleri İle Oyuntu Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans) 

Emine GÖRGÜLÜ 

2017 

Sarayköy Göleti (Çankırı) Havzasında Arazi Kullanım Türü ve Örtüsünün Yerüstü Su Kalitesi Üzerine Etkileri (Yüksek Lisans) 

Hüseyin YILMAZ 

2017 

Su Kenarı Ekosistemlerinde Topraktaki Karbon Miktarının Değişimi (Bolu Aladağ Çayı Havzası Örneği) (Doktora) 

Murat KÖRLÜ 

2014 

(Yüksek Lisans) 

Sinem AYAZ BIYIKLIOĞLU 

2013 

Çankırı İlinde Sosyo-Ekonomik Yapının Ailelerde Su Tüketimine Etkisi (Yüksek Lisans) 

Sinem AYAZ 

2013 

(Yüksek Lisans) 

Semih EDİŞ 

2011 

Yarı Kurak Havzalarda Düşük Akışları Analizi (Söğütözü Deresi ve Terme Çayı Havzaları Örneği) (Yüksek Lisans) 

Hüseyin YILMAZ 

2010 

Çankrı Gökdere Havzasının Havza Karakteristiklerinin ve Bazı Hidrofiziksel Toprak Özelliklerinin Araştırılması (Yüksek Lisans) 

10 

Meltem YILMAZ 

2010 

Boğalı Havzasında 1935-2007 Yılları Arasında Demografik Değişimin Arazi Kullanım Türleri ve Arazi Örtüsündeki Değişimlere Etkileri (Yüksek Lisans) 

11 

Hüseyin ACAR 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

12 

Ali YILMAZ 

Devam 

Eskişehir - Kırıkhan Entegre Havzası Islah Projesinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans) 

13 

Remziye KARACA 

Devam 

(Doktora) 

14 

Evren KABACA 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

15 

Abdullah ÖZÇELİK 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

16 

Semih KAHRAMAN 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

17 

Barış BÜYÜKURVAYLI 

Devam 

(Yüksek Lisans) 

18 

Bayram EMİNOĞLU 

Devam 

(Yüksek Lisans) 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2018 

A Global Symposium on Commons without Borders: Global Multiscale Ecosystem Frameworks October 10, 2018; USA-ET 

Sözlü Bildirili 

2018 

Türkiye Su ve Erozyonu İstatistiklerinin Dğerlendirilmesi Çalıştayı 

Katılımcı 

2017 

ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry 

Bilim Kurulu Üyesi 

2017 

ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry 

Sözlü Bildirili 

2017 

International Forestry and Environment Symposium"Climate Change and Tree Migration" 

Sözlü Bildirili 

2017 

Toprak Organik Karbon Çalıştayı, TÜBİTAK-BİLGEM ve OSİB, ÇEM Genel Müdürlüğü 

Katılımcı 

2016 

4. Ulusal Taşkın sepozyumu 

Bilim Kurulu Üyesi 

2016 

Ulusal Heyelan Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

2016 

International Forestry Syposium 

Sözlü Bildirili 

10 

2016 

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas 

Sözlü Bildirili 

11 

2016 

Kurak ve Yarı Kurak Alan Çalıştayı 

Bilim Kurulu Üyesi 

12 

2016 

UNCCD (COP 12) BM Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı  

Katılımcı 

13 

2016 

Plansız Kentleşme ve Ekosistemlerin Korunması Çalıştayı 

Sözlü Bildirili 

14 

2016 

“1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas” will be organized on 02-04 June 2016 at Bursa 

Sözlü Bildirili 

15 

2016 

Erozyon, Sel ve Heyelan Projeleri Eğitimi 

Sözlü Bildirili 

16 

2014 

1. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

17 

2014 

1. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu 

Poster Bildirili 

18 

2013 

Havza Yönetimi Çalıştayı, 16-18 Eylül 2013, Bartın 

Sözlü Bildirili 

19 

2012 

Çölleşme il Mücadele Eğitimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Sözlü Bildirili 

20 

2011 

Ekoloji 2011 

Bilim Kurulu Üyesi 

21 

2011 

Research People and actual tasks on multidisciplinary sciences, third international conference, 

Sözlü Bildirili 

22 

2011 

Dağlık Su Havzaları Yönetimi Çalışma Grubu 28. Dönem Toplantısı 13-15 Eylül 2011, Ilgaz-Kastamonu 

Katılımcı 

23 

2011 

Dağlık Su Havzaları Yönetimi Çalışma Grubu 28. Dönem Toplantısı "Orman için su-Su İçin Orman" 13-15 Eylül 2011, Ilgaz-Kastamonu 

Katılımcı 

24 

2011 

“Erozyonun İzlenmesi, Risk Haritalarının Yapımı ve Yol Haritasının Belirlenmesi” Toplantısı 8-9 Eylül 2011, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü  

Katılımcı 

25 

2010 

2. Ulusal Taşkın Sempozyumu 

Katılımcı 

26 

2010 

Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiyenin Kapasitesinin Belirlenmesi Çalıştayı (NCSA Projesi) 

Katılımcı 

27 

2010 

III. Ulusal Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin 

Sözlü Bildirili 

28 

2010 

International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Ondokuz Mayıs University and The Soil Science Society of Turkey, May 26 – 28, 2010, SAMSUN-TURKEY 

Sözlü Bildirili 

29 

2010 

Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu 

Sözlü Bildirili 

30 

2010 

Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu 

Bilim Kurulu Üyesi 

31 

2010 

1. Ulusal Su Kaynakları Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi, KARAMAN 

Sözlü Bildirili 

32 

2009 

International-Research-Practical Conference «Priority line of activity in the industry and working over of an agricultural output» dedicated to 80-years old of the academician 

Sözlü Bildirili 

33 

2008 

International Meeting on Soil Fertility, Land management and Agroclimatology, 

Sözlü Bildirili 

34 

2008 

Water Observation And Information System For Decision Support 

Sözlü Bildirili 

35 

2008 

TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 

Sözlü Bildirili 

36 

2007 

V. Ulusal Hidroloji Kongresi 

Sözlü Bildirili 

37 

2007 

Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları Kongresi, Göller Kongresi  

Sözlü Bildirili 

38 

2007 

I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK  

Sözlü Bildirili 

39 

2007 

Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında darboğazlar ve Çözüm Önerileri ve Öncelikler 

Sözlü Bildirili 

40 

2007 

14 th International Soil Conservation Organisation Conference, Water Management and Soil Conservation in Semi-Arid Enviroments 

Sözlü Bildirili 

41 

2006 

International Soil Meeting (ISM) on “Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology) 

Sözlü Bildirili 

42 

2006 

Türkiye’de yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı  

Sözlü Bildirili 

43 

2005 

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu  

Sözlü Bildirili 

44 

2005 

MEB-TÜBİTAK Türk Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Tübitak Proje Yürütücüleri Proje Yönetimi 22-26 Mayıs 2005, GEBZE 

Katılımcı 

45 

2005 

GAP IV. Tarım Kongresi 

Sözlü Bildirili 

46 

2003 

II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormanlarının Yönetimi ve Katılım, Türkiye Ormancılar Derneği  

Sözlü Bildirili 

47 

2002 

Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, 

Sözlü Bildirili 

48 

2001 

Toprak Su sempozyumu, Ankara  

Dinleyici 

49 

2000 

AÜ UTABİM, Çevre Planlama ve Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Etkin Kullanımı Kursu, ANKARA. 

Katılımcı 

50 

1998 

Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi Ulusal Bilgilendirme Semineri, İzmir  

Dinleyici 

51 

1997 

XI. Dünya Ormancılık Kongresi, Antalya  

Dinleyici 


 Önceki İş Tecrübeleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2010-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. 

28.02.2013-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Doç. Dr. 

2007-2010 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

2002-2007 

Ankara Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. 

1997-2002 

Ankara Üniversitesi 

Araştırma Görevlisi 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Journal of Environmental Management 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Frontiers of Environmental Science & Engineering in China 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Değerlendirme Üyesi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Journal of Land Use Science 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Tabiat ve İnsan 

Yayın Kurulu Üyesi (Ulusal Dergi) 

Journal of Soil Science and Plant Nutrition 

Hakem (Ulusal Dergi) 

10 

African Journal of Agricultural Research 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

11 

Pakistan Journal of Agricultural Sciences, UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FAISALABAD 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

12 

South-west J Hortic Biol Environ 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

13 

Islamic Republic of Iran, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

14 

African Journal of Biotechnology  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

15 

Fresenius Environmental Bulletin (FEB) 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

16 

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

17 

Journal of Environmental Earth Science 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

18 

Agricultural Science Research Journal 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

19 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

20 

International Journal of Global Warming 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

21 

Turkish Journal of Agriculture - Food Science 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2010 

Hüseyin YILMAZ 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2010 

Meltem YILMAZ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2009 

Hasan Emre ÜNAL 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2012 

Gülay KARAHAN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

2012 

Gülay KARAHAN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2012 

Hüseyin Yılmaz 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2012 

Semih EDİŞ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

 

Sinem Ayaz Bıyıklıoğlu 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2014 

Mehmet Said Özçelik 

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

10 

2014 

Ülkü DİKMEN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyeliği 

11 

2014 

Gülay SAVACI 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

12 

2017 

Gülay SAVACI 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

13 

2017 

Ebru ÇERÇİ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

14 

2017 

Emine GÖRGÜLÜ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

15 

2017 

Hüseyin YILMAZ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

16 

2014 

Mehmet Said Özçelik 

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

17 

2018 

Semih EDİŞ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

18 

2018 

Saim YILDIRIMER 

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

19 

2018 

Saim YILDIRIMER 

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 


 Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Göl, C., 2017. Effects of aspect and changes in land use on organic carbon and soil properties in Uludere catchment, semi-arid region: Turkey.. Rediconti Lincei, 28(3): 463 - 469. https://doi.org/10.1007/s12210-017-0619-x.  

2.

Göl, C. Bulut, S. Bolat, F., 2017. Comparison of different interpolation methods for spatial distribution of soil organic carbon and some soil properties in the Black Sea backward region of Turkey. . Journal of African Earth Sciences, 134; 85–91. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2017.06.014.  

3.

Göl, C., Yılmaz, H., 2017. The Effect Of Land Use Type/Land Cover And Aspect On Soil Properties At The Gökdere Catchment In Northwestern Turkey. Šumarski list, Journal of Forestry Society of Croatia, 9–10, CXXXXI (2017): 459–468, ISSN No.: 0373-1332.  

4.

Göl, C., Ediş, S., Yılmaz, H., 2017. Legal and Administrative Problems In Watershed Management in Turkey; Case Of Tatlıçay Watershed . Environmental Engineering and Management Journal, 16 (12): 2685-2697, Print ISSN: 1582-9596, eISSN: 1843-3707.  

5.

Yılmaz, H., Göl, C., Ediş, S., 2011. The Importance Of Watershed Characteristics In Integrated Watershed Management (A Case Of Gökdere Watershed, Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, 20(12): 3126 - 3134. ISSN : 1018-4619..  

6.

Özden, S. Nayır, İ. Göl, C., Ediş, S. Yılmaz, H. , 2011. Health Problems and Conditions of the Forestry Workers in Turkey. African Journal of Agricultural Research 6 (27): 5884-5890, DOI: 10.5897/AJAR11.505.  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Melemez, K., Tunay, M., Emir, T., 2014. A Comparison of Productivity in Five Small-Scale Harvesting Systems . Small-scale Forestry (2014) 13:35–45 DOI 10.1007/s11842-013-9239-1
 2 Melemez, K., 2015. Risk factor analysis of fatal forest harvesting accidents: A case study in Turkey . Safety Science, Volume 79, November 2015, Pages 369–378
 3 Laschi, A., Marchi, E., Foderi, C., Neri, F., 2016. Identifying causes, dynamics and consequences of work accidents in forest operations in an alpine context . Safety Science

7.

Göl, C. Özden, S. Yılmaz, H., 2011. Interactions between rural migration and land use change in the forest villages in Gökçay Watershed. Turkish Journal Of Agriculture and Forestry. doi:10.3906/tar-0912-583.  

8.

Göl, C., Çakır, M., Baran, A., 2010. Comparison of Soil Properties Between Pure and Mixed Uludag Fir (Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana Mattf.) Stands in Ilgaz Mountain National Park. Ekoloji, 19, 75, 33-40, DOI: 10.5053/ekoloji.2010.755.  

9.

Dengiz, O. Göl, C. Sarioğlu, F. E. Ediş, S., 2010. Parametric approach to land evaluation for forest plantation: A methodological study using GIS model. Vol. 5(12), pp. 1482-1496. African Journal of Agricultural Research .  
Makaleye Atıflar (5):
 1 Barbaro, M., Rocca, A., Danuso, F., 2011. A methodology for evaluating land suitability for medicinal plants at a regional level . Italian Journal of Agronomy
 2 Mendia J., Serventi M., 2011. Evaluación del suelo para plantaciones de álamo en el Valle Medio de Río Negro. República Argentina . Tercer Congreso Internacional de Salicáceas en Argentina
 3 Rédei, K., Csiha, I., Keseru, Z., Rásó, J., Kamandiné Végh, Á., Antal, B., 2014. Growth and Yield of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Stands in Nyírség Growing Region (North-East Hungary) . South-east European Forestry, 5 (1): 13-22. DOI: http://dx.doi.org/10.15177/seefor.14-04
 4 Rédei, K., Keseru, Z., Csiha, I., Rásó, J., Kamandiné Végh, Á., Antal, B., 2014. Juvenile Growth and Morphological Traits of Micropropagated Black Locust (Robinia Pseudoacacia L.) Clones under Arid Site Conditions . Acta Silvatica et Lignaria Hungarica. Volume 9, Issue 1, Pages 35–42, ISSN (Print) 1787-064X, DOI: 10.2478/aslh-2013-0003, February 2014
 5 Alemi, A., Eslami, A.R., Shataee Joibari, S.H., 2014. Investigation on development potential of endangered species of Taxus baccata at Golestan Province, based on GIS technology (Case study: Pooneh Aram reserve) . Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 21 No. 4, 2014

10.

Göl, C. Çakır, M., Ediş, S., Yılmaz, H., 2010. The effects of land use/land cover change and demographic processes (1950-2008) on soil properties in the Gökçay catchment, Turkey, . African Journal of Agricultural Research, 4(13): 1670-1677, ISSN: 1991-637X, DOI: 10.5897/AJAR09.716 .  

11.

Yüksek, T., Göl, C., Yüksek, F., Yüksel, E. E., 2009. The effects of land-use changes on soil properties: The conversion of alder coppice to tea plantations in the Humid Northern Blacksea Region. African Journal of Agricultural Research, 4 (7): 665-674, ISSN 1991-637X.  

12.

Göl, C. , 2009. The Effect of Land Use Change on Soil Properties and Organic Carbon at Dağdamı River Catchmenth in Turkey. Journal of Enviromental Biology, 30 (5): 825-830, ISSN: 0254-8704.  
Makaleye Atıflar (7):
 1 Lenka, N.K., Sudhishri, S., Dass, A., Choudhury, P.R., Lenka, S., Patnaik, U.S., 2013. Soil carbon sequestration as affected by slope aspect under restoration treatments of a degraded alfisol in the Indian sub-tropics . Geoderma 204-205 , pp. 102-110
 2 Jafarian, Z., Kavian, A., . Effects of Land-Use Change on Soil Organic Carbon and Nitrogen . Communications in Soil Science and Plant Analysis 44 (1-4) , pp. 339-346
 3 Biro, K.ab , Pradhan, B.ac, Buchroithner, M.a, Makeschin, F.d , 2013. Land Use/Land Cover Change Analysis And Its Impact On Soil Properties In The Northern Part Of Gadarif Region, Sudan . Land Degradation and Development 24 (1) , pp. 90-102
 4 Mandal, K.G., Baral, U., Padhi, J., Majhi, P., Chakraborty, H., Kumar, A., 2012. Effects of cropping on soil properties and organic carbon stock in Deras region, India . Regional Environmental Change 12 (4) , pp. 899-912
 5 Singh, M.K., Ghoshal, N., 2011. Impact of Land use change on soil organic carbon content in dry tropics . Plant Archives 11 (2) , pp. 903-906
 6 Khalid BIROa,1, Biswajeet PRADHANa, Manfred BUCHROITHNERa, and Franz MAKESCHIN, 2010. Use of Multi-temporal Satellite Data for Land-Use/Land-Cover Change Analyses and its Impacts on Soil Properties in the Northern Part of Gadarif Region, Sudan . Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage
 7 HasanVolkan Oral a,*, Mert Guney b, Mehmet Ali Kucuker a, Turgut T. Onay a, Nadim K. Copty a, Baris Mater c, Orhan Yenigun a, 2013. The impact of hazelnuts in land-use changes on soil carbon and in situ soil respiration dynamics . Journal of Environmental Management 129 (2013) 341-349

13.

Göl, C., Sezgin, M., Dölarslan, M., 2009. Evaluation of soil properties and flora under afforestation and natural forest in semi-arid climate of central Anatolia. Journal of Enviromental Biology, 31 (21-31): 825-830, ISSN: 0254-8704.  

14.

Göl, C., Dengiz, O., 2008. Effect of Modifying Land Cover and Long-Term Agricultural Practises on the Soil Characteristics in Native Forest-Land. Journal of Enviromental Biology, 29 (5): 677-682, ISSN: 0254-8704.  

15.

Dengiz, O., Kızılkaya, R., Göl, C. , 2007. Effects Of Different Topographic Positions on Soil Properties and Soil Enzymes Activities. Asian Journal of Chemisrty, Vol: 19, No: 3, India Asian Journal of Chemistry, 9(3): 2295-2306.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Göl, C. Günlü, A., Ediş, S., Küçükdögül, A., 2018. Çorum - Osmancık - Emine Deresi ve yan dere havzaları 1990 - 2014 yılları havza ıslah çalışmalarının arazi kullanım türü/arazi örtüsüne etkileri. Turkish Journal of Forestry - Türkiye Ormancılık Dergisi.  

2.

Göl, C., 2017. Assessing the amount of soil organic matter and soil properties in high mountain forests in Central Anatolia and the effects of climate and altitude. Journal of Forest Science. 63 (5): 199-205, DOI: 10.17221/70/2016-JFS..  

3.

Göl, C. Yel. S., 2016. Ağaçlandırma çalışmalarında farklı toprak hazırlığı uygulamalarının fidan gelişimi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Forestry (Türkiye Ormancılık Dergisi). 17(2): 125-131..  

4.

Göl, C., Saymalı, H., Karaca, G., 2016. Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyarlılıkları. Journal of Institute of Social Science (Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi). ISSN: 7(2): 187-200. ISSN: 1309-3738..  

5.

Dengiz, O., İmamoğlu, A., Saygın, F., Göl, C., Ediş, S., Doğan, A., 2014. İnebolu Havzasının ICONA Modeli ile Toprak Erozyon Risk Değerlendirmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29(2): 136-142. ISSN (Print) 1308-8750, ISSN (Online) 1308-8769, DOI: 10.7161/anajas.2014.29.2.136-142 .  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Oğuz, K., 2015. Kurtboğazı barajı havzasında erozyon risk alanlarının belirlenmesi . Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 176-181 ISSN: 1308-8750 (Print) 1308-8769 (Online) doi: 10.7161/anajas.2015.30.2.176-181
 2 Özşahin, E., Atasoy, A., 2015. Aşağı Asi Nehri Havzası Toprakları (The Soils of The Lower Asi River Basin) . Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2015 14(1):127-153 ISSN: 1303-0094
 3 Özşahin, E., 2015. Şehir ve Toprak Arasındaki İlişkinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi: Tekirdağ Şehri Örneği . International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

6.

Özen, A. Ediş, S. Göl, C., 2014. Modelling of Minimum Water Levels of Lake İznik by Using Time Series Models. Journal of Biological and Environmental Sciences (JBES). 8(24): 125-132..  

7.

Pekin Timur, U., Ediş, S., Timur, Ö.B., Göl, C., 2012. Kentsel Alanlar ve Yerleşkelerde Su Hasadı Teknikleri; Planlama ve Tasarım. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 170-174, ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X.  

8.

Dengiz, O, Göl, C., Öztürk, E., Yakupoğlu, T., 2010. Fluviyal Yerşekilleri Üzerinde Oluşmuş Farklı Toprak Dağılımların Belirlenmesi ve Sınıflaması. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): 19-27, ISSN:1309-0550.  

9.

Göl, C., Ediş, S., 2010. Ilgaz Dağı Güney Yamacındaki Farklı Orman Kuruluşlarındaki Toprak Özelliklerinin Değişimi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6(2): 40-54, ISSN: 1306-2182.  

10.

Dengiz, O., Göl, C., İmamverdi, E., Özdemir, E., 2009. Farklı Alüviyal Teras Şekilleri Üzerinde Oluşmuş Toprakların Dağılımı ve Özelliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 24(3):184-193, ISSN: 1308-8750 Online ISSN: 1308-8769.  

11.

Göl, C., Çelik, N., Çakır, M., Gül, E., 2008. Türkmen Dağı (Evkondu Tepe) Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 48-60. ISSN: 1302-7085..  

12.

Göl, C., Dengiz, O., Öner, N. , 2007. Çankırı-Ovacıkyayla Havzası Orman Topraklarının Temel Özellikleri ve Sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 1-11. ISSN: 1302-7085..  

13.

Göl, C., Dengiz, O., 2007. Çankırı –Eldivan Karataşbağı Deresi Havza Kullanım-Arazi Örtüsündeki Değişim ve Toprak Özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1): 86-97, ISSN: 1308-8750, e-ISSN: 1308-8769.  

14.

Dengiz, O., Göl, C., Başkan, O., 2007. Büyükçay Havzası (Çankırı) Toprak Özellikleri ve Haritalanması. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1): 46-58, ISSN: 1300-6053.  

15.

Göl, C., Dengiz, O., 2006. Amasya (Kapaklı) Orman Fidanlığı Topraklığının Sınıflandırılması ve Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 21(3):330-339. .  

16.

Göl, C., 2005. Çığ Olgusu ve Ormancılık. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A (1): 46-63. ISSN: 1302-7085.  

17.

Göl, C., Ünver, İ., Özhan, S., 2004. Çankırı-Eldivan Yöresinde Arazi Kullanma Türleri İle Yüzey Toprağı Nemi Arasındaki İlişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A(2): 159-169, ISSN: 1302-7085.  

18.

Yüksel, M., Dengiz, O., Doğan, N., Göl, C., 2003. Çankırı İli Kızılırmak İlçesi Bayanpınar Köyü Arazilerinin Potansiyel Kullanım Durumları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 9 (4): 373-380, ISSN: 300-7580.  

19.

Göl, C., Öner, N., 2003. Çankırı-Eldivan-Korubaşı Mevkii Doğal ve Yapay Orman Kuruluşlarının Bazı Toprak ve Silvikültürel Özellikleri Yönünden İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu, Orman Fakültesi Dergisi. 3(1): 1-18. ISSN 1303-2399..  
Makaleye Atıflar (1):
 1 Turfan, N., Savacı, G., Sarıyıldız, T., 2016. Uludağ Göknarı ve Sarıçam İbrelerinin Bazı Kimyasal Bileşiklerinin Meşcere Yaşına ve Bazı Toprak Özelliklerine Bağlı Olarak Değişimi . Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 16(2):583-598.

20.

Öner, N., Göl, C., 2003. Ilgaz-Yenice Orman İşletme Şefliğindeki Orman Toplumlarının Bazı Silvikültürel ve Toprak Özellikleri. Gazi Üniversitesi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 3(1): 61-76. ISSN 1303-2399.  
Makaleye Atıflar (2):
 1 Topaçoğlu, O., Bozkuş, H.F., Güney, K., 2008. Ilgaz Dağı Kuzey Bakıda Subalpin ve Yüksek Montan Yükselti Basamağındaki Bazı Meşcere Kuruluşlarının Silvikültürel Özellikleri . Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 8(1):1-13.
 2 Göl, C., Ediş, S, 2010. Ilgaz Dağı Güney Yamacındaki Farklı Orman Kuruluşlarındaki Toprak Özelliklerinin Değişimi . Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 6(2):40-54.

21.

Yüksel, M., Göl, C., Dengiz, O., 2002. Çankırı (Kenbağı) Orman Fidanlığı Topraklarının fiziksel, kimyasal özellikleri ve sınıflandırması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. A(2): 11-26. ISSN: 1302-7085.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Keleş, S., Göl, C., 2004. Çok Fonksiyonlu Bir Orman Çıktısı: Su. Tabiat ve İnsan Dergisi, 38(1-2), ISSN: 1302-1001.  

2.

Göl, C., Abay, G., 2003. Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Ağaçlandırma Sahası Genel Toprak Özellikleri ve Doğal Bitki Türleri Üzerine Araştırmalar. Çevre ve Orman Bakanlığı, Yayın No: 211. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 5, 51-73. ISSN : 1300-8579 ..  

3.

Yüksel, M., Dengiz, O., Göl, C., 2001. Çankırı-Kenbağı Orman Fidanlığı Topraklarının Arazi Uygunluk Değerlendirmesi. Orman Bakanlığı Yayın No: 176, Günedoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 12(3): 29-49, ISSN 1301-6253.  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Göl, C., Günlü A., 2017. The Effects of Catchment Melioration on Land Cover Case study: Tatlıçay Catchment. International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR 2017), 18-20 October 2017, Isparta -Turkey, p. 395-399, (Poster presentation- Full paper).  

2.

Göl, C., Ediş, S., 2017. Land use effects on soil physical properties in semiarid region of Turkey. International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR 2017), 18-20 October 2017, Isparta -Turkey, p. 261-267, (Oral presentation- Full paper).  

3.

Göl, C., Özçelik, A., 2017. Frekans Oranı Yöntemi ile Havza Bazlı Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi (Tatlıçay Havzası; Çankırı). International Forestry & Environment Symposium, "Climate Change and Tree Migration", 07-10 November 2017, Trabzon-Turkey, p. 243-244, (Oral Presentation- Abstract paper).  

4.

Göl, C., Günlü, A., 2016. The Estimation of Litter Accumulation By Using GIS and RS Techniques (Case Study: Semi - Arid Tatlıçay Watershed, Turkey) . FETEC 2016, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, 02-04 June 2016, Bursa..  

5.

Göl, C., Yılmaz, M., 2016. Boğalı Havzasında Demografik Değişimin Arazi Kullanımına Etkileri. International Forestry Symposium, IFS2016, p. 945-953. 07-10 December 2016, Kastamonu/Turkey (Poster presentation- Full paper).  

6.

Kondur, Y., Göl, C., 2016. Effects of the Global Climate Change on Resin Production in Forest Trees and Harmful Insect Outbreaks. International Forestry Syposium, IFS2016, p. 911-916. 07-10 December 2016, Kastamonu/Turkey (Poster presentation - Full paper)..  

7.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S., Ercanlı, İ., 2016. Ormanlık Havzalarda Üretim Yollarında Sıkışmanın Üst Toprak Özelliklerine Etkileri. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, p. 16-26, 02-04 June 2016, Bursa, Turkey (Oral Presentation - Full paper) .  

8.

Göl, C., Özen, A., 2015. İçme Suyu Üretim Havzalarında Ekosistem Tabanlı Bütünsel Havza Yönetimi. International Urban Studies Congress, Problems in Present Day City. Cilt: 1, p. 178 - 197, 16-17 Nisan 2015. Eskişehir. (Oral presentation - Full paper).  

9.

Küçükkaya, İ., Göl, C., Doğan, A., Orhan, C., 2014. M-AHP Metodu ile Potansiyel Ağaçlandırma Sahalarının Belirlenmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, Özet Bildiriler Kitabı, p. 8, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum- Özet metin). .  

10.

Ediş, S., Göl, C., Serengil, Y., 2012. Predicting the Effects of Land Use Changes and Meteorological Data on Terme Stream Watershed Hydrology in Turkey. IUFRO Conference, Forest-Water Interactions with Respect to Air Pollution and Climate Change, IUFRO 7.01.08 WP Meeting Hydroecology. (Oral presentation - Abstract paper).  

11.

Göl, C. Ediş, S. Yılmaz, H., Acar H, 2011. Water Harvesting in Rural Micro-Watersheds . Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Third International Conference, Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for Research Work, Vol. 3, p. 10-15, Lozenec, Bulgaria 8-10 June 2011. (Oral Presentation - Full paper).  

12.

Dengiz, O., Sezer,İ., Özdemir, N., Göl, C., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Sırat, A., Şahin, M., 2010. Application of GIS Model in Physical Land Evaluation Suitability for Rice Cultivation . International Soil Science Congress on " Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality" Ondokuz Mayıs University and The Soil Science Society of Turkey, 26-28 May 2010, Samsun - Turkey. (Oral Presentation - Full paper).  

13.

Göl, C., Yılmaz, H., Ediş, S. , 2010. Land use effects on some soil properties in a semi-arid ecosystem (Middle North Anatolia), . International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Ondokuz Mayıs University and The Soil Science Society of Turkey, 26-28 May 2010, Samsun - Turkey, (Oral Presentation - Full paper).  

14.

Dengiz, O., Sezer, I., Ozdemir, N., Gol, C., Yakupoglu, T., Ozturk, E., Sirat, A., Sahin, M. , 2010. Application of GIS model in physical land evaluation suitability for rice cultivation,. International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Ondokuz Mayıs University and The Soil Science Society of Turkey, 26- 28 May 2010, Samsun - Turkey. (Oral Presentation - Full paper).  

15.

Göl, C., Yılmaz, H., Ediş, S., Dengiz, O., 2010. Effects of physiographic factors and some hydro-physical soil properties on river follow in Ovacikyayla river catchment. International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Ondokuz Mayıs University and The Soil Science Society of Turkey, 26 - 28 May 2010, Samsun - Turkey. (Oral Presentation - Full paper).  

16.

İmamverdi, E., Dengiz, O., Özdemir, N., Göl, C., 2009. Topraktaki Tuz Miktarı ile Toprağın Bazı Fiziksel-Kimyasal Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. International-Research-Practical Conference «Priority line of activity in the industry and working over of an agricultural output» dedicated to 80-years old of the academician, K.U. Medeubekov and Kazakh National Agricultural University, Conference Book, p. 677-683, September-2009, Kazakhstan. (Oral Presentation - Full paper).  

17.

Dengiz, O., Göl, C., 2008. Effects of Physiographic Factors and Some Soil Hydro-Physical Soil Properties On River Follow In Uludere Catchment. Water Observation And Information System For Decision Support, (BALWOİS 2008) p. 47-48, ISBN: 978-608-4510-00-0, 27-31 May 2008, Ohrid, Republic of Macedonia. (Oral Presentation - Abstract paper).  

18.

Dölarslan, M., Göl, C., 2008. An Investigation on the Relationship Between Salin Soil and Halophytic Plants Comunity in Semi Arid Region (Acıçay Stream). International Meeting on Soil Fertility, Land management and Agroclimatology, Abstract Book, p. 10, 29 October-1 November 2008, Kuşadası - Turkey. (Oral Presentation - Abstract paper).  

19.

Göl, C., Sezgin, M., Dölarslan, M., 2008. Changes of Soil Properties and Flora in Natural Forest and Afforestation Areas (Çankırı-Eldivan Region). International Meeting on Soil Fertility, Land management and Agroclimatology, Abstract Book, p. 11, 29 October-1 November 2008, Kuşadası - Turkey. (Oral Presentation - Abstract paper).  

20.

Göl, C., Dengiz, O., Başkan, O., 2007. Doğal Kaynak Kullanımı İle Sosyo-Ekonomik Yapı Arasındaki İlişkiler: Büyükçay Havzası Örneği. Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında darboğazlar ve Çözüm Önerileri ve Öncelikler, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 17-19 Ekim 2007, İstanbul. (Oral Presentation - Abstract paper).  

21.

Dengiz, O., Göl, C., Karaca, S., Yüksel, M., 2006. Effects Of Different Lanscape Positions And Parent Material On Soil Variability And Land Uses In Both Sides Of Acıçay River – Çankırı. International Soil Meeting (ISM) on “Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology), 22- 26 May 2006, Şanlıurfa-Turkey. (Poster Presentation - Abstract paper).  

22.

Göl, C., Ünver, İ., Özhan, S., 2006. The Relationship Between Land Use Types and Moisture Contetnts at the Surface Soil İn the Çankırı-Eldivan Region. 14 th International Soil Conservation Organisation Conference, Water Management and Soil Conservation in Semi-Arid Enviroments, ISCO 2006, 14-19 May 2006 Morocco- Marrakech. (Oral Presentation - Full paper).  

23.

Göl, C., Çakır, M., 2006. The relationships between different land use types and some soil properties in Uludere watershed of Çankırı-Yapraklı region. International Soil Meeting (ISM) on Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology), 22-26 May 2006, Şanlıurfa-Turkey. (Oral Presentation - Full paper).  

24.

Göl, C., Çakır, M., Şanlı, Ö., Bayraktaroğlu, E., 2006. The relationships between land use types and some soil properties in Ulugöl lake watershed of Ordu. International Soil Meeting (ISM) on Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology), 22-26 May 2006, Şanlıurfa-Turkey. (Oral Presentation - Full paper).  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Göl, C. Özçelik, A., 2016. Havza Bazlı Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi (Tatlıçay Havzası; Çankırı) . Ulusal Heyelan Sempozyumu, 26-29 Nisan 2016, OSİB, ÇEM Genel Müdürlüğü, Ankara. (Sözlü sunum - Tam metin).  

2.

Göl, C. Körlü, M., 2016. Çankırı Şehir Merkezi Dere içi Islah Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Taşkın Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, s. 843 - 854, 23-25 Kasım 2016, Rize, Türkiye (Sözlü sunum - Tam metin).  

3.

Göl, C. Güldür R.K., 2016. Sel ve Taşkın Afetlerinde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri (TEUS): Ulusal ve Uluslararası Bazı Örnekler. 4. Ulusal Taşkın Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, s. 855- 861, 23-25 Kasım 2016, Rize - Türkiye (Sözlü sunum - Tam metin).  

4.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S., Ercanlı, İ., 2015. Orman İçi Üretim Yollarında Üst Toprak Sıkışmasının Havza Hidrolojisine Etkileri. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6 Haziran 2015, Ilgaz (Sözlü sunum - Tam metin).  

5.

Ediş, S., Göl, C., Ozen, A., Emine Görgülü, Ebru Çerçi, 2015. Havzalardaki Farklı Arazi Kullanım Türü ve Mevsimsel Akış Değişimlerinin Su Kalitesi Üzerine Etkileri . 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı).  

6.

Göl, C., Günlü, A., Çoşkun, M., Ediş, S., 2015. Çorum-Osmancık-Emine Deresi Ve Yan Dereler Havzasında 1987-2014 Yılları Havza Islah Çalışmaları Sonrası Arazi Kullanım Türü/Arazi Örtüsünde Değişim. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı)..  

7.

Çerçi, E., Görgülü, E., Göl, C., Ediş, S., 2015. ÇÖKÜŞ “Kuraklık ve Medeniyet. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı)..  

8.

Ediş, S., Göl, C., Serengil, Y., 2015. Yarı Kurak Havzalarda Debideki Değişimin Su Kalitesi Özelliklerine Etkisi. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş. (Sözlü sunum - Basılmadı)..  

9.

Göl, C., Buğday, E., Ediş, S. ve Ercanlı, İ., 2014. Orman İçi ve Üretim Yollarının Üst Toprak Sıkışması ve Havza Hidrolojisine Etkisi,. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, p. 97-108, 10-12 Eylül Çankırı.(Sözlü sunum- Tam metin).  

10.

Ediş, S., Aytaş, İ., Göl, C., Özen, A., 2014. Çankırı İline Ait SPİ (Standart Yağış İndeksi)´nin Zaman Serisi Analizi ile Tahmini. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum - Özet metin).  

11.

Ediş, S., Göl, C., Özen, A., 2014. Havza Yönetiminde Kullanılan Hidrolojik Modeller. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, Özet Bildiriler Kitabı, p. 94, 10-12 Eylül Çankırı. (Poster sunum- Özet metin).  

12.

Özen, A., Ediş, S., Göl, C., 2014. İznik Gölü Minimum Su Seviyelerinin Zaman Serisi Yöntemleri ile Modellenmesi. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, p.12, 25-28 Ağustos 2014, Bursa(Sözlü sunum - Özet metin).  

13.

Ediş, S., Göl, C., Serengil, Y., Özen, A., 2014. Kurak/Yarı Kurak Havzalarda Regülatör Tesisinin Dere Akımına Etkileri. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos 2014, Bursa. (Sözlü sunum - Özet metin).  

14.

Göl, C., Ozen, A. , Ediş, S., 2014. Meteorolojik ve Hidrolojik Afetlerde Havza Bazlı Yönetim Sistemleri. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, Özet Bildiriler Kitabı, p. 85, 10-12 Eylül Çankırı. (Poster sunum- Özet metin).  

15.

Ozen, A. , Göl, C., Ediş, S., Beklioğlu M., 2014. İklim Değişikliği ve Kuraklığın Tatlısu Ekosistemlerine Etkisi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, p. 326-332, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum - Tam metin).  

16.

Ediş, E., Özcan, A.,U., Göl, C., 2014. Çorum Osmancık Emine Deresi Havzasında RUSLE Teknolojisi Kullanarak Erozyon Durumunun Değerlendirilmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, Özet Bildiriler Kitabı, p. 279-293, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum- Tam metin). .  

17.

Kantarcı, M., D., Çelik H., E., Göl, C., 2014. Kirmir Çayı (Kızılcahamam) Havzası, Özbekler Deresi Islah (1959-1962) Çalışmalarının Değerlendirilmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, p. 448470, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum - Tam metin).  

18.

Ateşoğlu, A., Mutlu, M.Ö., Gem, E., Con, E., Bilir, H., Nefeslioğlu, H.,A., Akgün, A., Göl, C., 2014. Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS) Veri Altyapısında Uzaktan Algılama . I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Eylül Çankırı. (Sözlü sunum - Tam metin).  

19.

Göl, C., 2014. Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinci, Tututm ve Davranışlarının Belirlenmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu “Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar, Özet Bildiriler Kitabı, p. 86, 10-12 Eylül Çankırı. (Poster sunum- Özet metin).  

20.

Ediş, S., Göl, C., 2011. Türkiye Su Kaynakları Yönetiminde İki Yeni Kavram; Ekohidroloji ve Hidroekoloji. Ekoloji 2011 Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, p. 44-45, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, 5-7 Mayıs 2011, Düzce. (Poster sunum - Özet baskı).  

21.

Yılmaz, H., Göl, C., 2011. Batı Akdeniz Anamas Dağları Yörük Kültürü ve Yaylacılık Faaliyetlerinin Doğal Kaynaklara Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, p. 44-45, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, 5-7 Mayıs 2011, Düzce (Özet baskı - Sözlü sunum).  

22.

Yılmaz, H., Göl, C., 2010. Gökdere Havzasında Arazi Kullanım Türleri ile Hidrofiziksel Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, p. 634-643, Çorum. (Tam metin - Sözlü sunum).  

23.

Göl, C. Yılmaz, H. Ediş, S., 2010. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı Topraklarının Bazı Özellikleri Ve Sınıflandırması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Cilt: III, S. 941-952, Artvin. (Tam metin - Sözlü sunum).  

24.

Ediş, S., Göl, C., Yılmaz, H., 2010. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye Su Mevzuatı Uyum Süreci. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran, Çorum. (Tam metin - Sözlü sunum).  

25.

Göl, C., Ediş, S., Yılmaz, H., 2010. Bütünsel Havza Yönetimi Anlayışı Kapsamında Acıçay Havzasının İdari Ve Yasal Sorunları. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran, Çorum. (Tam metin - Sözlü sunum).  

26.

Kantarcı, M.D., Göl, C., 2008. Kirmir Çayı Havzasında (Sarıyar Barajı) Kargasekmez Ağaçlandırma Alanında Yapılan Treaslama, karaçam Ağaçlandırması Meşe Baltalığı Islahı Çalışmalarının 45 Yıllık Sonucu ve Öneriler, . Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu, p. 100-123, 29-30 Nisan 2008, K.S.Ü. Orman Fakültesi, Kahramanmaraş. (Tam metin - Sözlü Sunum).  

27.

Göl, C., 2008. Kentsel su ihtiyacının Karşılanmasında Sürdürülebilir Havza Yönetimi Yaklaşımı. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Cilt. 1, S. 175-184, ISBN: 978-9944-89-512-5, 20-22 Mart 2008, Ankara (tam metin - Sözlü sunum).  

28.

Göl, C., 2007. Arazi Kullanım Türü İle Toprak Organik Karbon Depolama Arasındaki İlişkiler. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK 2007 Bildiriler Kitabı S. 411–419, 11–13 Nisan 2007, İTÜ, İstanbul (Tam metin - Sözlü sunum).  

29.

Göl, C., 2007. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi. Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları Kongresi, Göller Kongresi Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kültür Merkezi, S. 203-2013, ISBN: 978-975-585-960-6, 9-10 Haziran 2007 Isparta. (Tam metin - Sözlü sunum).  

30.

Göl, C., Dengiz, O., 2007. Çankırı-Eldivan Karataşbağı Dere Havzasında Dere Akımlarını Etkileyen Topoğrafik Etmenler ve Hidro-Fiziksel Toprak Özellikleri Üzerine Araştırmalar. V. Ulusal Hidroloji Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, 5-7 Eylül 2007, Ankara. (Tam metin - Sözlü sunum).  

31.

Göl, C., Boğan, E., 2006. Çankırı-Eldivan Karadere Göleti Havzasında Dere Akımını Etkileyen Fizyografik Etmenler Ve Hidrolojik Yapı. Türkiye’de yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı 7-10 Kasım 2006, Ürgüp-Nevşehir. (Tam metin - Sözlü sunum).  

32.

Göl, C., 2005. Su Kaynaklarının Yönetiminde Bütünsel Havza Planlama. GAP IV. Tarım Kongresi, Bildiriler Kitabı S. 1032-1039, 21-23 Eylül 2005, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Şanlıurfa. (Tam metin - Sözlü sunum).  

33.

Göl, C., 2005. Sivas Kardeşler Ormanı Rekreasyon Alanı Toprak Özellikleri. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül 2005, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta. (Poster sunum) .  

34.

Göl, C., Kuter, N., 2005. Su ve Toprak Kaynaklarının Korunmasında Orman İçi Dinlenme Yerlerinin Önemi.. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, S. 669-675, 08-10 Eylül 2005, Isparta. (Tam metin - Sözlü sunum).  

35.

Göl, C., 2003. Havza Yönetiminde Katılım. II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormanlarının Yönetimi ve Katılım, Türkiye Ormancılar Derneği 19-20 Mart 2003, Ankara. (Tam metin - Sözlü sunum).  

36.

Göl, C., 2002. Yukarı Havza Planlamasında Dikkat Edilecek Ölçütler. Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, T.C. Orman Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Kastamonu. (Tam metin - Sözlü sunum).  

Diğer...

1.

Göl, C., 2016. Ekolojik kentler ve su hasadı. Plansız Kentler ve Ekosistemlerin Korunması Çalıştayı.  
Toplam Makale Sayısı: 100

 Projeler 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1.Göl, C. ve ÇEM Uzmanları. 2017-2022. Yarı Kurak Yetişme Ortamında Farklı Toprak İşleme Metotlarında Toprak Nemi İzlenmesi Projesi (Destekleyen Kuruluş: OSİB, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü) [Araştırma Projesi] 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Demir, K. Göl, C.. 2017-2018. Yarı Kurak Ekosistemde Doğal Karaçam Meşcerelerinde Bakının Ölü Örtü Birikimine Etkileri (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 2.Ünlü, F. Göl, C.. 2017-2018. Yarı Kurak Ekosistemde Doğal ve Plantasyon Karaçam Ormanı Ölü Örtü Birikiminin Değerlendirilmesi (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 3.Göl, C. Görgülü, E.. 2016-2017. Sarayköy Göleti (Çankırı) Havzasında Arazi Kullanım Türü ve Örtüsünün Yerüstü Su Kalitesi Üzerine Etkileri (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi,BAP) [Araştırma Projesi] 
 4.Yılmaz, H., Çakar, D., Göl, C.. 2014-2017. Bolu Aladağ Çayı Havzasında Akarsu Kenarı Ekosistemlerinde Toprağın Karbon İçeriğindeki Değişimi (Destekleyen Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü) [Araştırma Projesi] 
 5.Göl, C., Ediş, S. . 2016-2017. Yarı Kurak Havzalarda Hidrolojik Modelleme ile İklim Parametrelerinin ve Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Analizi (Terme Çayı Havzası Örneği) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi,BAP) [Araştırma Projesi] 
 6.Işık, E., Göl, C.. 2016-2016. Yarı Kurak Ekosistemlerde Doğal ve Plantasyon Ormanı Toprak Karbon ve Azot Birikiminin Değerlendirilmesi (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 7.Mevrük, S., Göl, C.. 2016-2016. Tatlıçay Havzası Farklı Arazi Kullanım Türü / Arazi Örtüsünün (AKT/AÖ) Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 8.Göl, C. (Danışman) Büyük Anadolu Ormancılık LTi. Şti.. 2016-2016. Kızılöz Erozyon Kontrol Projesi (Destekleyen Kuruluş: OSİB, Çölleşme ve Erozyonlam Mücadele Gn. Md.) [Uygulama Projesi] 
 9.Çiçek, M., Göl, C.. 2016-2016. Tarsus/Karabucak Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Plantasyon Orman Alanlarının Bazı Toprak Özellikleri (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 10.Göl, C.. 2014-2015. Çorum-Osmancık-Emine Deresi ve Yan Dere Havzaları Sel ve Erozyon Kontrolü Revize Projesi (Destekleyen Kuruluş: Orman Ve Su İşleri Bakanlığı) [Uygulama Projesi] 
 11.Yel, S., Göl, C.. 2015-2015. Yarı Kurak Sahalarda Tuzlu ve Jipsli Topraklarda Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Ç.K.Ü. Orman Fakültesi Uygulama Ormanı (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 12.Göl, C. ve ÇEM Uzmanları. 2015-2015. Yukarı Göksu Havzası Entegre Rehabilitasyon projesi, Bağbaşı Mikrohavzası (Destekleyen Kuruluş: OSİB, ÇEM Genel Müdürlüğü, Ankara) [Uygulama Projesi] 
 13.Göl, C. Ediş, S.. 2013-2014. Batı Karadeniz Sel Havzalarında Sel ve Kontrolüne Yönelik CBS Tabanlı Model Oluşturulması [Uygulama Projesi] 
 14.Göl, C., Ayaz, S., Ediş, S.. 2012-2013. Çankırı ilinde sosyo-ekonomik yapının ailerlerde su tüketimine etkisi (Lisanüstü Tez Projesi) (Destekleyen Kuruluş: ankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 15.Göl, C. (Danışma Kurulu Üyesi). 2012-2013. POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİTABANI İLE HAVZA İZLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ (Destekleyen Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ÇEM, TÜBİTAK-BİLGEM ) [Araştırma Projesi] 
 16.Göl, C. (Danışman, Eğitici). 2011-2012. Amasya Kazanasmazlar Konağı Ormancılık Kültür Evi (AKOK) (TR83/2010/ALTYAPI/01) (Destekleyen Kuruluş: DPT-Amasya Orman Bölge Müd., OKA) [Araştırma Projesi] 
 17.Göl, C. (Danışman, Eğitici). 2012-2012. Yeşilırmak Havzasında Kırsal Nüfusun Odundışı Orman Ürünleri Farkındalığı (KORUP) Referans No: TR83/2011/İKG (Destekleyen Kuruluş: DPT-Amasya Orman Bölge Müd., OKA) [Araştırma Projesi] 
 18.Göl, C., Serengil, Y., Ediş, S.. 2011-2012. Yarı Kurak Havzalarda Düşük Akışların Analizleri (Lisanüstü Tez Projesi) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) [Araştırma Projesi] 
 19.Gol, C. (Danışma Kurulu Üyesi), Kamu Görevlileri, Üniversite Temsilcileri, STK, . 2009-2011. Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi (NCSA) (Destekleyen Kuruluş: GEF-UNEP, Çevre Orman Bakanlığı) [Araştırma Projesi] 
 20.Dengiz, O., Özdemir, N., Ceyhan, V., Sezer, İ., Göl, C., Özcan, H., Başkan, O., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Sirat, A.. 2007-2010. Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltası Çeltik Üretim Alanlarının CBS Yardımıyla Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi ve Modellenmesi (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 21.Karadağ, M., Arslan, M., Balkız, B., Göl, C.. 2005-2010. Çamkoru Araştırma Ormanında Yetişme Ortamı Birimlerinin ve Bunların Verim Sınıflarının Belirlenmesi (Destekleyen Kuruluş: TC. Çevre ve Orman Bakanlığı İç Anadolu Ormancılık Araştırma Ens) [Araştırma Projesi] 
 22.Göl, C., Başkan, O., Dengiz, O.. 2005-2008. Çankırı-Yapraklı-Yukarıöz Yöresinde Farklı Arazi Kullanım Türleri ile Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki ilişkilerde Jeoistatistik Uygulaması ve Arazilerin Detaylı Etüt ve Haritalanması (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK) [Araştırma Projesi] 
 23.Aktaş, M., Yüksel, M., Alparslan, M., Güneş, A., Elmas, A., Aygül, Ö., Göl, C.. 1999-2002. Sedir ve Karaçam Yetiştiriciliğinde Gübreleme ve Bazı Bitki Gelişim Düzenleyicilerin Etkileri. (Destekleyen Kuruluş: A.Ü. ARFO (BAP) Proje NO: 99120001) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 24 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.