Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Doç. Dr. Nazan KUTER


Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : Yalvaç, Isparta, 1976

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 (3283)
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : nkuter@karatekin.edu.tr     nazankuter@yahoo.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Kısa Özgeçmiş 

1976 yılında Yalvaç/Isparta’da doğdu. Lisans öğrenimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans Eğitimini “Isparta-Yalvaç, Pisidia Antiocheia Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezi ile 2002 yılında tamamladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Peyzaj mimarlığı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda başladığı Doktora Eğitimini “Çankırı Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi” isimli doktora tezi ile 2007 yılında tamamlayarak, Bilim Doktoru unvanı almaya hak kazandı. 2007-2008 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış, 2008 yılında ise aynı bölümde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. 2008-2010 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri E.A.B.D’nda, DOSAP (Doktora Sonrası Araştırma Programı) kapsamında post doktora çalışmasını tamamladı. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan Doçentlik sınavında başarılı olarak 31.01.2014 tarihinde Doçent unvanı aldı. Halen Doç.Dr. unvanı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde görevine devam etmektedir. 


 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans 1997
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans 2001
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Doktora 2007
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Doçent 2014
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Isparta-Yalvaç, Pisidia Antiocheia Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN
  
Doktora Tezi : Çankırı Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN

 Uzmanlık Alanları 

Kentsel Peyzaj Tasarımı, Tarihi Çevreler, Doğaya Yeniden Kazandırma (Reclamasyon), Doğa Koruma ve Rekreasyon, Turizm


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

• TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
• Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği


 Verdiği Lisans Dersleri 

ORM211 Teknik Resim
OMU101 Mesleki Uygulama
ORM417 Bitirme Ödevi
ORM202 Doğal Korunan Alanlar ve Orman Rekreasyonu
OMU402 Mesleki Uygulama
ORM416 Bitirme Ödevi
PEY212 Doğa Turizmi
PEY101 Peyzaj Mimarlığına Giriş
PEY104 Temel Tasarım
PEY112 Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar
PEY114 Doğa Koruma ve Rekreasyon


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2010-2014 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı 

2012-2014 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Yönetim Kurulu Üyeliği 

2013-2014 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Bologna Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü 

2013-2014 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Mevlana Değişim Programı Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü 

2008-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yönetim Kurulu Üyeliği 

2014-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı 

2013-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı Başkanlığı 

2010-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Peyzaj Komisyonu 

2011-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü ÖYP Bölüm Koordinatörü 

 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

European Journal of Remote Sensing  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi  

Hakem (Uluslararası Dergi) 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2010 

Nasim Shakouri 

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2011 

Emine Atalay Seçen 

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Doktora Tez Jürisi Üyeliği 

2011 

Evren Tandoğan 

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2011 

Melike Süslü 

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2010 

Zafer Poyraz 

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2012 

Aysun Tuna 

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2014 

Evren Tandoğan 

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2014 

Hülya Öztürk Tel 

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez İzleme Komitesi Üyeliği 

2015 

Merve Damla Yurtseven 

Kastamonu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

10 

2015 

Emine Keleş 

Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Kuter, S., Akyürek, Z., Kuter, N. and Weber, G.-W., 2017. An alternative method for snow cover mapping on satellite images by modern applied mathematics. Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics II, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, A.A. Pinto and D. Zilberman (Editors). Springer International Publishing: Switzerland. Vol. 195, pp. 267-292.  

2.

Kuter, N., 2013. Reclamation of Degraded Landscapes due to Opencast Mining. Advances in Landscape Architecture. Edited by Murat Özyavuz. ISBN 978-953-51-1167-2, Published by InTech, Croatia. pp: 923-958.  

3.

Kuter, N., Kuter, S., 2011. Wildfire Risk Mapping by GIS: A Case Study in Bodrum Forest Sub-District. Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, Recep Efe, Münir Öztürk and İbrahim Atalay (Editors). Cambridge Scholars Publishing, UK. ISBN(10): 1-4438-2986-2, ISBN(13): 978-1-4438-2986-1, pp. 325-337.  

4.

Ter, Ü., Erdoğan, E., Kuter, N., Basımda. Yaşlılık ve Kamusal Dış Mekân Tasarımı. Yaşlılık: Disiplinlerarası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler-2. Bölüm XIX Ed: Velittin KALINKARA.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Kuter, N., Dilaver, Z., Gül, E., 2014. Determination of suitable plant species for reclamation at an abandoned coal mine area. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 28(5): 268-276.  

2.

Kuter, N., Yenilmez, F., Kuter, S., 2011. Forest Fire Risk Mapping by Kernel Density Estimation. Croation Journal of Forest Engineering, Vol. 32(2), pp. 599-610.  

3.

Yenilmez, F., Kuter, N., Emil, M.K., Aksoy, A., 2011. Evaluation of Pollution Levels at an Abandoned Coal Mine Site in Turkey with the aid of GIS. International Journal of Coal Geology, 86(1): 12-19..  

4.

Kuter, S., Usul, N., Kuter, N., 2011. Bandwidth Determination for Kernel Density Analysis of Wildfire Events at Forest Sub-District Scale. Ecological Modelling, Vol. 222(17), pp. 3033-3040.  

5.

Erdoğan, E., Kuter, N., 2010. Coastal Landscapes and Conservation Issues: Antalya-Phaselis. African Journal of Agricultural Research (AJAR), 5(7): 468-475..  

6.

Kuter, N., Kuter, S., 2010. Accuracy Comparison between GPS and DGPS: A Field Study at METU Campus. Rivista Italiana di Telerilevamento - Italian Journal of Remote Sensing, Vol. 42(3), pp. 3-14.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Kuter, N., Ünal, H.E., 2013. Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (2): 192-201..  

2.

Kuter, N., Erdoğan, E., 2010. Çankırı Kentsel Sit Alanının Bitki Varlığı Açısından Değerlendirilmesi.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 105-111..  

3.

Erdoğan, E., Kuter, N., 2010. Edirne Kenti Kültür Varlıklarının Kent Estetiği Açısından Değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(3): 137-145..  

4.

Kuter, N., Erdoğan, E., 2008. Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1): 35-44..  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Kuter, N., , 2009. Kent Ormanı ve Çankırı Örneği. Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl: 41, Sayı: 2, s: 26-31..  

2.

Kuter, N., Erdoğan, E., 2009. Çankırı Kenti Atatürk Bulvarı Üzerinde Bulunan Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi.. Çankırı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, s: 243-256..  

3.

Kuter, N., Ünal, H.E., 2009. Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri.. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(2): 146-156..  

4.

Kuter, N., 2008. Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Orman Peyzajı ve Estetiği Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 36-47..  

5.

Kuter, N., 2007. Kentsel Estetik ve Çankırı Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1): 38-53.  

6.

Kuter, N., Erdoğan, E., 2007. Çankırı Kentsel Sit Alanının Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi.. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1): 54-70..  

7.

Kuter, N., 2007. Çankırı Kenti ve Çevresinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi.. Z.K.Ü. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9(11): 71-77..  

8.

Kuter, N., 2007. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nın Eko-Turizm Açısından Değerlendirilmesi.. Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl: 41, Sayı: 4, s: 3-7..  

9.

Kuter, N., Erdoğan, E., 2006. Yalvaç, Pisidia Antiocheia Antik Kenti ve Çevresinin Peyzaj Özellikleri ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 111-123..  

10.

Gül, E., Abay, G., Kuter, N., 2006. Çankırı Kenti Park ve Bahçelerindeki Ağaç ve Çalı Türleri. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7(1): 60-68..  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Gül, E., Kuter, N., 2017. Kent Ormanlarında Rekreasyonel Faaliyetlerin Toprak Özelliklerine Etkileri. IWACT – 2017, International West Asia Congress Of Tourism Research, 28 Sept – 01 October 2017, Van- Turkey (Oral presentation)..  

2.

Kuter, N., Çiçek Atikmen, N., Gül, E., 2017. Agroturizm: Çankırı Örneği. IWACT – 2017, International West Asia Congress Of Tourism Research, 28 Sept – 01 October 2017, Van- Turkey (Poster presentation)..  

3.

Kuter, S. and Kuter, N., 2016. Binary Snow Mapping in Kurşunlu Forest Sub-District by Using Support Vector Machines. 4th International Geography Symposium - GEOMED 2016, Antalya, Turkey, 23-26 May, 2016 (oral presentation).  

4.

Kuter, N. and Kuter, S., 2016. Assessing the Suitability of Three Binary Change Detection Algorithms in a Coal Mine Area. 4th International Geography Symposium - GEOMED 2016, Antalya, Turkey, 23-26 May, 2016 (oral presentation).  

5.

Kuter, S., Usul, N., Kuter, N., 2010. Evaluation of Forest Fires with GIS. ESRI International User Conference, 12-16 July 2010, San Diego Convention Center, USA. (http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc10/uc/papers/pap_1332.pdf).  

6.

Kuter, N., Erdoğan, E., 2010. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. International Conference on Organic Agriculture in scope of Environmental Problems, 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island, pp: 366-374. .  

7.

Erdoğan, E., Kuter, N., 2010. Sürdürülebilirlik, Agroturizm ve Peyzaj Mimarlığı.. International Conference on Organic Agriculture in scope of Environmental Problems, 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island, pp: 292-293. (poster declaration).  

8.

Kuter, N., Kuter, S., 2010. Wildfire Risk Mapping by GIS: A Case Study in Bodrum Forest Sub-District.. The 2nd International Geography Symposium Mediterranean Environment, GEOMED 2010, 2-5 June 2010, Kemer/Antalya, Türkiye, p: 196.  

9.

Kuter, N., Yenilmez, F., Kuter, S., 2009. Evaluation of Forest Fires with GIS at METU Campus. . Ecology and Forests for Public Health International Conference, 17-20 September 2009, Oslo, Norveç, p: 65.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Kuter, N., 2014. Terk Edilmiş Açık Ocak Maden Sahalarında Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18-20 Eylül 2014, Isparta, s: 354-367.  

2.

Çiçek Atikmen, N., Kuter, N., 2014. Açık Ocak Madenciliğinin Toprak Üzerine Etkileri ve Toprak İyileştirme Çalışmaları. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18-20 Eylül 2014, Isparta, s: 262-268.  

3.

Kuter, N., Aytaş, İ., 2013. Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler. . Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım 2013, Adana, s: 737-753..  

4.

Kuter, N., Düzgün, H.Ş., 2009. Peyzaj Onarımı Çerçevesinde Açık Ocak Maden Sahalarında Doğaya Yeniden Kazandırma. III. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 11-12 Haziran 2009, Ankara, s: 285-298..  

5.

Kuter, N., 2009. Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Çevresel Etkileri.. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin, s: 331-340. .  

6.

Kuter, N., Ünal, H.E., 2009. Küresel Isınmanın Turizm Üzerindeki Etkileri. . 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin, s: 341-349..  

7.

Kuter, N., 2009. Çankırı Kenti ve Yakın Çevresinin Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi. . TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara, s: 81-91..  

8.

Kuter, N., 2008. İnanç Turizmi ve Isparta-Yalvaç, Pisidia Antiocheia Antik Kenti.. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Belek/Antalya, s: 517-531..  

9.

Göl, C., Kuter, N., 2005. Su ve Toprak Kaynaklarının Korunmasında Orman İçi Dinlenme Yerlerinin Önemi.. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, S. 669-675, 08-10 Eylül 2005, Isparta. (Tam metin - Sözlü sunum).  

10.

Kuter, N., Çiçek Atikmen, N., Basımda. Tarımsal Peyzaj, Agroturizm ve Çankırı Örneği. I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi.  

11.

Kuter, N., Ermiş, İ., Basımda. Kent Meydanları: Bursa, Cumhuriyet Meydanı Örneği. I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi.  

12.

Bilgili, B.C., Kuter, N., Gökyer, E., Basımda. Peyzaj Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları . I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi.  
Toplam Makale Sayısı: 45

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Düzgün, Ş., Aksoy, A., Arol, A.İ., Demirel, N., Kuter, N., Dilaver, Z., Emil. M.K., Yenilmez, F.. 2009-2011. CBS ve UA’ya Dayalı Maden Kapatma Planı Hazırlanması: Ovacık Terk edilmiş Kömür Madeni Örneği (Destekleyen Kuruluş: T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 1 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.