Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

Doç. Dr. Umut PEKİN TİMURPeyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi : İzmir, 1975

Yazışma Adresi : Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ÇANKIRI
Telefon no : +90 376 212 2757 ()
Faks no : +90 376 213 69 83
E-Posta : umutpt@karatekin.edu.tr     umutpekin@hotmail.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 Eğitim Durumu ve Akademik Kariyeri 
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim Dalı Derece Yıl
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans 1996
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans 2001
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Doktora 2007
 
 Lisansüstü Çalışmaları 
Yüksek Lisans Tezi : Ankara Kenti Bulvarlarında Yapılan Bitkisel Düzenleme Çalışmaları ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma
Danışman: Prof. Dr. Nizamettin KOÇ
  
Doktora Tezi : Kentsel Akarsu Koridorlarının Geliştirilmesi ve Ankara Çayı Kavramsal Yeşil Yol Planı
Danışman: Doç. Dr. M. Emin BARIŞ

 Uzmanlık Alanları 

Peyzaj Planlama, Akarsu Peyzajları, Yeşil Yol, Kent Peyzajı


 Üye Olduğu Kuruluşlar 

Çankırı Ekoloji Derneği


 Verdiği Lisans Dersleri 

Çevre Sorunları (Seçmeli)
Teknik Resim
Doğal Korunan Alanlar
Orman Rekreasyonu
Bitki Tanıma ve Değerlendirme-I
Bitki Tanıma ve Değerlendirme-II
Peyzaj Analizi ve Değerlendirme


 Verdiği Lisansüstü Dersler 

Yeşil Yol Sistemleri


 Akademik ve İdari Görevleri 
No. Yıllar Kuruluş Görev

2012-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Bölüm Başkanı 

2010-2013 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Peyzaj Komisyonu 

2011-2012 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

2010-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kızılırmak Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü 

Bölüm Başkanı 

2010-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kızılırmak Meslek Yüksekokulu 

Yönetim Kurulu Üyesi 

2008-2011 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yönetim Kurulu Üyesi 

2009-2010 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Güz ve Bahar dönemi öğrenci danışmanlığı 

2008-2009 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Güz ve Bahar dönemi öğrenci danışmanlığı 

2014-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Farabi Kootdinatörü 
10 

2010-... 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Staj Değerlendirme Komisyonu 

 Danışmanlığında Yürütülen Lisansüstü Çalışmalar 
No. Öğrencinin Adı ve Soyadı Yıl Konu

Mahmut Murat Kutku 

Devam 

Bursa Kenti Reşat Oyal Kültür ve Merinos Parklarının Kullanıcı Profilinin Belirlenmesi, Tercih ve Beklentilerinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans) 


 Katıldığı Bilimsel Etkinlikler 
No. Yıl Bilimsel Etkinlik Katılım türü

2010 

Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarı 

Dinleyici 

2009 

Peyzaj Planlama ve Tasarım Sorunları 

Dinleyici 

2008 

TMMOB 2.Su Polikaları Kongresi 

Dinleyici 


 Görev Yaptığı Dergiler 
No. Dergi Adı Görev

Düzce Orman Fakültesi Dergisi 

Hakem (Ulusal Dergi) 

Journal of Environmental Biology 

Hakem (Uluslararası Dergi) 

International Journal of Landscape Architecture Research 

Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Dergi) 

IRTAD Journal 

Hakem (Uluslararası Dergi) 


 Görev Aldığı Jüri/Tez İzleme Komisyonu Üyelikleri 
No. Yıl Öğrencinin Adı ve Soyadı Kuruluş Görev

2011 

Cengiz, G. 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 

2014 

Şahin, P. 

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Üyeliği 


 Diğer Bilgiler 

ArcGIS 9.1 Sertifikası 


 Yayınlar 

Kitap veya Kitap Bölümleri

1.

Cengiz, A. E., Ayhan, Ç. K. Ak, T., Pekin Timur, U., 2017. Cittaslow as a Model for Sustainable Development: A Review of Slow Cities in Turkey. Current Trends in Science and Landscape Management. St. Kliment Ohridski University Press, Edited by: Efe Recep, Zencirkıran Murat, Wendt Jan A., Tumsavas Zeynal, Ünal Halil, Borisova Bilyana, 63-89, ISBN 978-954-07-4338-7, Sofia.  

2.

Cengiz, A. E., Ayhan, Ç. K. Ak, T., Pekin Timur, U., 2017. An Alternative Approach to Sustainable City Development: Cittaslow/Slow City. Current Trends in Science and Landscape Management.St. Kliment Ohridski University Press, Edited by: Efe Recep, Zencirkıran Murat, Wendt Jan A., Tumsavas Zeynal, Ünal Halil, Borisova Bilyana, 43-62, ISBN 978-954-07-4338-7, Sofia.  

3.

Pekin Timur, U., Timur, Ö. B., Özden, F., 2017. Importance of Greenways for Sustainable Cities. Sustainable Landscape Planning and Design. Peter Lang GmbH, Edited by: Özyavuz Murat, 493-503, ISBN 978-3-631-73439-1, Frankfurt.  

4.

Cengiz A. E., Pekin Timur, U., Karadag A. A., Demiroglu Demet, 2014. A Contribution to Sustainable Urban Development: Urban Agricultural Lands.. Urban and Urbanization. St. Kliment Ohridski University Press, Edited by: Efe Recep, Onay Turgut Tüzün, Sharuho Igor, Atasoy Emin, 85-104, ISBN:978-954-07-3772-0, Sofia..  

5.

Demiroglu D., Pekin Timur, U., Karadag A. A., Cengiz A. E., 2014. Ecology-Based Contemporary Urbanism Approahes. Urban and Urbanization. St. Kliment Ohridski University Press, Edited by: Efe Recep, Onay Turgut Tüzün, Sharuho Igor, Atasoy Emin, 579-600, ISBN:978-954-07-3772-0, Sofia..  

6.

Pekin Timur, U., 2013. Urban Waterfront Regenerations. Advances in Landscape Architecture (Edited by: Murat Özyavuz).  
Makaleye Atıflar (3):
 1 Ajai Chandran C. K.1 andKrishne Gowda, 2014. The Blue–Green Edge in Thiruvananthapuram, India: An Initiative for Urban Waterways and Waterfront Developments . Environmental Quality Management
 2 AJAI CHANDRAN C. K., KRISHNE GOWDA SRIDHARA, M. V, 2014. Restoring the Blue-Green Edge in Thiruvananthapuram in Kerala: An Initiative for Urban Waterways and Waterfront Development . Journal of Media and Social Development
 3 Lagarense, B.E.S and & Walansendow, A. , 2015. Exploring Residents´ Perceptions and Participation on Tourism and Waterfront Development: The Case of Manado Waterfront Development in Indonesia . Journal Asia Pacific Journal of Tourism Research Volume 20, 2015 - Issue 2

7.

Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Özcan, A.U., 2011. Assessing Zir Valley and its Environs in point of Alternative Tourism Potentialk by Using GIS. Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II. (Edited by Efe, R., Ozturk, M., Atalay, I.). Chapter Twenty Seven, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-4438-2986-1, pp. 359-374, UK.  

8.

Şahin Kuş, C., Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Erol, U. E., 2010. Isparta Kenti Donatı Elemanlarının İrdelenmesi. Isparta Değerleri Envanteri, Envanter no:39, ISBN:978-9944-452-41-0.  

9.

Pekin Timur, U., Erzin, P. C., Timur, Ö. B., Basımda. An Evaluation About/Of Greenways On Railway Route. .  

10.

Pekin Timur, U., Timur, Ö. B., Basımda. Evaluation of Barış Manço Children’s Playground to Safety Criteria . .  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Cengiz, A. E., Ayhan, C. K., Pekin Timur, U. , 2016. Method for Determination of the Potential for Ecotourism in the Canakkale Wars Gallipoli Historical Area (Canakkale, Turkey). Oxidation communications; 39; 641-660.  

2.

Pekin Timur, U., 2012. Planting Children´s Playgrounds: Çankırı City Case. Journal of Food Agriculture & Environment.  

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki İndekslerce Taranan Dergilerdeki Makaleler

1.

Pekin Timur, U., Barış M. E., 2014. Greenway Planning Based on River for Sustainable Cities: An Example of Ankara City. International Journal of Natural and Engineering Sciences.  

2.

Pekin Timur, U., Ediş, S., Timur, Ö.B., Göl, C., 2012. Kentsel Alanlar ve Yerleşkelerde Su Hasadı Teknikleri; Planlama ve Tasarım. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 170-174, ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X.  

3.

Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Şahin Kuş, C., Dağıstanlıoğlu, C., Çalt, Ö. ve Pektaş, O.S, 2011. Çankırı Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi.  

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.

Cengiz A. E., Demiroglu D., Pekin Timur, U., Karadag A. A., 2014. Dogal ve Kültürel Peyzaja Darbe: Tabiat ve Biyolojik Çesitliligi Koruma Kanunu Tasarısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi.  

2.

Timur, Ö.B., Timur Pekin, U., 2012. Çankırı Koşullarında Yetiştirilebilecek Bitkiler (Ağaçlar ve Çalılar). Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, ISSN:1308-0040, E-ISSN:2146-0132, www.nobel.gen.tr, 122-124 s.  

3.

Pekin Timur, U., Erzin, P. C., Timur, Ö. B., Basımda. An Evaluation About Greenways On Railway Route. .  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Aytaş, İ., Pekin Timur, U., Timur, Ö.B., 2018. Çankırı Eldivan yöresi görsel peyzaj kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Ve Fuzzy Set Tekniği kullanılarak incelenmesi. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sözlü Sunum) .  

2.

Pekin Timur, U., Erzin, P.E., Aytaş, İ., Timur, Ö.B., 2018. Çocuk oyun alanlarında çocuk-oyun-doğa bütünleşmesi için tasarım önerileri. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sözlü Sunum).  

3.

Pekin Timur, U., Erzin, P.E., Özden, F., Timur, Ö.B., Aytaş, İ., 2018. Terkedilmiş demiryolu güzergahı yeşil yoluna bir örnek: High Line - Bir dönüşüm hikayesi. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sergi Sunumu) .  

4.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., Pekin Timur, U., 2018. Vertical gardens in urban regeneration: Mexico City Via Verde Project Example. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu-ISUEP 2018: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, ESKİŞEHİR (Sergi Sunumu).  

5.

Timur, Ö.B., Aytaş, İ., Pekin Timur, U., 2017. New Lighting Approaches in Landscape Architecture. INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH. International University of Sarajevo Nobel Science and Research Center, 06-10 September 2017. Bosnia. (Sergi Sunumu).  

6.

Şimşek İlhan, B., Pekin Timur, U., 2016. Notion Of Coastal Zone Management As a Basis For Sustainable Waterfront Developments: Framingan agenda for Turkey . 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability September, 18-20, 2015, Trabzon, TURKEY.  

7.

Pekin Timur, U., Barış M. E., 2014. Use of GIS in Greenway Planning. International Congress on Landscape Ecology Understanding Mediterranean Landscapes:Human and Nature.  

8.

Şahin Kuş, C., Dağıstanlıoğlu, C., Timur Pekin, U. and Timur, Ö.B., 2011. Noon-Wood Forest Products on the Possibilities of Agricultural Practices on the Landscape of Research. II.International Noon-Wood Forest Products Symposium Abstracts Book.  

9.

Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Özcan, 2010. Assessing Zir Valley and its Environs in point of Alternative Tourism Potential by Using GIS. 2nd International Symposium on Geography Abstracts, 292 p.  

10.

Timur Pekin, U., Barış, M. E., Timur, Ö.B., 2010. Greenways for protection of water resources. International Soil Sciences on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality Proceedings Book.  

11.

Pekin, U., Timur, Ö.B., 2009. Kentsel Dış Mekanlar ve Donatı Elemanları-Eskişehir Kenti Örneği (Poster). Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Doğa, Kent ve Sürdürülebilirlik, (Editörler: Yrd.Doç.Dr. Taş,- N., ve Dr. Taş, M.) TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, ISBN:978-9944-89-688-7, 80-86 s., Bursa.  

12.

Pekin, U., Timur, Ö.B., 2009. Urban Outdoors and Urban Furniture-A case of Eskişehir (Poster). 21th International Building and Life Congress, Nature, City and Sustainability, (Editors: Assist Prof Taş, N.,and Dr. Taş, M.) UCTEA Chamber of Architects, Bursa Section, ISBN:978-9944-89-688-7, pp. 437-444, Bursa.  

13.

Pekin, U., 2008. Atatürk Forest Farm: From past to date (Poster). 5. International Conference on Geographic Information Systems (ICGIS 2008), (Edited by: Demirci, A., Karakuyu, M., Mcadams, M.A., İncekara, S., Karaburun, A.) Proceedings, Volume:2, Fatih University, ISBN-978-975-303-096-0, pp. 909-916, İstanbul.  

14.

Pekin, U., 2008. Evaluating The Large Urban Parks Through Application of GIS in Terms of Landscape Architecture: The Capital Ankara Model. 5. International Conference on Geographic Information Systems (ICGIS 2008) (Edited by: Demirci, A., Karakuyu, M., Mcadams, M.A., İncekara, S., Karaburun, A.), Proceedings, Volume:2, Fatih University, ISBN-978-975-303-096-0, pp. 743-750, İstanbul.  

15.

Pekin, U., 2008. Urban Waterfronts Regeneration: A Model of Porsuk Stream in Eskişehir. Proceedings of the 6. International Symposium Agro Environ (AgroEnviron 2008), Natural Resources Conversation, Use and Sustainability, Ankara University Agricultural Faculty Soil Science Department, ISBN:978-975-482-772-9, pp. 410-413, Antalya.  

16.

Ozcan, A.U., Basaran, M., Erdogan, H.,E., Dölarslan, M. and Pekin, U., 2006. Use of Usle Methodology To Assess Soil Erosion Risk in Different Land Uses of İndağı Region, Çankırı. International ESSC Conference on Soil and Water Conservation Under Changing Land Use (Editors: Martinez-Casasnovas, J.A., Ildefonso, P.S., Martin, M.C.R., Solanes, J.C.B.), Universitat de Lleida, ISBN:84-8409-211-9, DL: L-920-2006, pp. 155-158, Lleida, Spain.  

17.

Pekin, U., 2005. The Evaluation of Ankara Brook´s Recreational and Ecological Potential within Scope of Blueway Concept (Poster). European Council of Landscape Architecture Schools, Landcape Change Conference Proceedings, Department of Landscape Architecture Faculty of Agriculture Ankara University, ISBN:975-482-688-9, pp. 319-322, Ankara.  

18.

Şenyapılı, T., Güzey, Ö., Tekel, A., Ertekin, A., Serin, B., Batkal, Ç., Hacıoğlu, Ç., Kayış, D., Özatmaca, E., Öksüz, M., Pekin, U., Bostancıoğlu, S. and Çopur, S., 2005. Urban Transformation and Alternative Models . Atatürk Forest Farm, International Summer School, Gazi University Department of City and Regional Planning, ISBN:975-507-129-6, 20-28 pp., Ankara, Turkey.  

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

1.

Timur Pekin, U.,Timur, Ö.B., Özel, A.E., 2015. Kentlerde Alternatif Ulaşım ve Sağlıklı Çevreler İçin Yeşil Yolların Önemi (Tam Metin Bildiri). 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 12-14 Kasım 2015.  

2.

Timur Pekin, U.,Timur, Ö.B., Özel, A.E., 2015. Kentlerde Alternatif Ulaşım ve Sağlıklı Çevreler İçin Yeşil Yolların Önemi (Özet Bildiri). 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Özetleri Kitabı. Bildiri No:84, s.73.  

3.

Pekin Timur, U., Barış M. E., 2014. Kentsel Havzalarda Yesil Yolların Öneminin Irdelenmesi. Havza Yönetimi Sempozyumu.  

4.

Pekin Timur, U., Aras Y. E., Timur, Ö.B., Kuş Şahin C., 2014. Edirne Kenti Tavuk Ormanı’nın Açık ve Yesil Alanlar Açısından Degerlendirilmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu "Akdeniz Ormanlarının Gelecegi:Sürdürülebilir Toplum ve Çevre.  

5.

Timur, Ö.B., Özcan, A.U., Pekin Timur, U., Başaran M., Çelem H., Perçin M.H., 2014. Yarıkurak bölgede bazı bitkilerin rüzgar erozyonuna karsı etkinliğinin belirlenmesi: Çankırı örneğinde (Sözlü Sunum). II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Yayın No:1594267.  

6.

Karaca E., Timur, Ö.B., Pekin Timur, U., 2013. Eski Bir Sanat Yeni Bir Akım: Dikey Bahçeler. Peyzaj Mimarlıgı 5. Kongresi “Dönüsen Peyzaj”.  

7.

Karadağ A.A., Cengiz A. E., Pekin Timur, U., 2013. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi´nin Türkiye´deki Mekansal Planlama Sürecine Etkisi. Ekoloji 2013 Sempozyumu.  

8.

Kuş Şahin C., Pekin Timur, U., Dağıstanlıoğlu C., Erol U. E., Timur, Ö.B., 2013. Kent Mezarlıklarında Bitkisel Materyallerin Kullanımı: Isparta Örnegi. V.Süs Bitkileri Kongresi.  

9.

Şahin Kuş, C., Timur Pekin, U., Timur, Ö.B., Erol, U. E., 2010. Isparta Kenti Donatı Elemanlarının İrdelenmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 335-345 s., ISBN: 978-9944-452-40-3, Isparta.  

10.

Pekin, U., Özcan, A.U., Timur, Ö.B., 2006. Kent Ormancılığı Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanım Olanakları "Use of GIS Opportunities Urban Forestry Studies". 4.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri (4.GIS Days in Turkey), Fatih Üniversitesi, ISBN:975-303-022-3, İstanbul.  

11.

Timur, Ö.B., Özcan, A. U., Pekin Timur, U., Çelem H, Perçin H., Basımda. Yarıkurak Bölgede Bazı Bitkilerin Rüzgar Erozyonuna karşı Etkinliğinin Belirlenmesi: Çankırı Örneğinde. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çöllesme Sempozyumu.  

Diğer...

1.

Pekin, U., 2009. Peyzaj Mimarlığı: Ölümcül Bir Kıyamet Bildirisi. Peyzaj Mimarlığı Dergisi sayı:1 52-56 s., Ankara.  

2.

Pekin, U., 2006. Kentsel Mekanda Yol Ağaçlandırma Çalışmaları ve Ankara Kenti Örneği. Tabiat ve İnsan (Nature and Man) Dergisi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, sayı:1, ISSN:1302-1001, Ankara.  
Toplam Makale Sayısı: 49

 Projeler 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 1.Pekin Timur, U., Timur, Ö. B., Erşahin, S., Sunal, S. ve Dikmen, Ü.. 2015-2018. Çankırı Kent Merkezinde Bitkilerde Biriken Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişkenliği (Destekleyen Kuruluş: ÇAKÜ BAP) [Araştırma Projesi] 
 2.Pekin Timur, U., Kutku, M.M.. 2013-2016. "Bursa Kenti Resat Oyal Kültür ve Merinos Parklarının Kullanıcı Profilinin Belirlenmesi, Tercih ve Beklentilerinin Karsılastırılması (Destekleyen Kuruluş: ÇKÜ BAP) [Lisansüstü Tez Projesi] 
 3.Çelem, H., Timur, Ö.B., Özcan, A.U., Timur Pekin, U., Başaran,M. . 2010-2013. Yerleşim Alanlarında Bitkisel Materyalle Toz Engelleme Çalışmaları: Çankırı Örneği (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (BAP)) [Araştırma Projesi] 
Toplam Proje Sayısı : 3 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.