Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi

 


Devam Eden Araştırma Projeleri

1.

Göl, C. ve ÇEM Uzmanları, 2017-2022. Yarı Kurak Yetişme Ortamında Farklı Toprak İşleme Metotlarında Toprak Nemi İzlenmesi Projesi (Destekleyen: OSİB, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü).  

2.

Erdoğan, Ş., Akın, Ş., Özen, A. , 2018-2020. Yozgat Çamlık Milli Parkı göletinin fitoplankton biyoçeşitliliği ve su kalitesinin belirlenmesi (Destekleyen: Bozok Üniversitesi).  

3.

Özen, A. (Araştırmacı), 2017-2020. Türkiye Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi Alt Proje: Biyolojik İzleme Projesi (Tatlısu Makrofit Örnekleme Grubu) (Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü).  

4.

Özen, A., Ediş, S., 2017-2020. Tarımsal Faaliyetlerin Gümerdiğin Göleti´nin (Çankırı-Şabanözü) Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (OF200217B29) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP).  

5.

Ursavaş, S., Tuttu, G., 2017-2019. Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı (Çankırı/Eldivan) Tohumlu ve Tohumsuz (Briyofit) Bitki Florası (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

6.

Keçeli, T. Ursavaş, S., 2017-2019. Kovada Gölü Milli Parkı (Isparta) Briyofit Florası (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

7.

Çakır, M. Akburak, S. Sargıncı, M, 2016-2019. Çankırı Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Meşcerelerinde Ölüörtü Ayrışması ile Mikroeklembacaklılar ve Mikrobiyal Aktivitenin Zamansal Değişimi ve Toprağa Verilen Besin Maddeleri (Destekleyen: TÜBİTAK (3501)).  

8.

Özen, A., Hasan Sinan Aktemur, 2016-2019. OF270516L10 "Çankırı ili Eldivan İlçesindeki Göletlerde Sediment Miktarının Batimetrik Haritalar İle Tespit Edilmesi ve Orman Varlığının Sediment Birikimine Etkisinin Değerlendirilmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP).  

9.

Özen, A. İmran Akbaş, 2016-2019. OF270516L16 Ormanların Göletlerde Su Kalitesine Etkileri (Çankırı Eldivan Örneği) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP).  

10.

Özden, S. S. Ayla Deniz Izyajen, 2016-2019. Türkiye ve Fransa´da Korunan Alanlarda Yönetim Sürecinde Katılımcılık: Kazdağı Milli Parkı-Seine Normande Menderesi Bölge Tabiat Parkı Örnekleri (Destekleyen: ÇNÜ BAP Proje No: OF180516D02 ).  

11.

Erşahin, S. Dikmen, Ü., 2016-2019. Yarı Kurak ve Yarı Nemli Meralarda İklim, Bitki ve Toprak Özelliklerinin Çoklu Etkileşimlerinin Analizi (OF270516D03) (Destekleyen: : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

12.

Özen, A., Ediş, S., 2016-2018. Alpsarı Göleti´nin (Çankırı-Korgun) Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (OF090316B13) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri)).  

13.

Çakır, M., 2016-2018. ÇNÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanı Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Meşcerelerinde Yıllık İbre Dökümü ile Ekosisteme Geri Dönen Karbon ve Azot’un Belirlenmesi (Destekleyen: ÇNÜ BAP).  

14.

Türksoy, H., Doğan, H.H., Erdoğan Orhan, İ., Tamer, U., Öztürk, Ö., Eken, Ö., Pınarbaşı, S., Öner, N., 2015-2018. Yaylacık Araştırma Ormanı Odun Dışı Orman Ürünü Makrofunguslarının Belirlenmesi, Fenolik Bileşikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Tespiti ile Yayılış Alanlarının Bazı Silvikültürel Özellikleri (Proje No: 23.7717) (Destekleyen: Orman Genel Müdürlüğü).  

15.

Demir, K. Göl, C., 2017-2018. Yarı Kurak Ekosistemde Doğal Karaçam Meşcerelerinde Bakının Ölü Örtü Birikimine Etkileri (Destekleyen: TÜBİTAK).  

16.

Ünlü, F. Göl, C., 2017-2018. Yarı Kurak Ekosistemde Doğal ve Plantasyon Karaçam Ormanı Ölü Örtü Birikiminin Değerlendirilmesi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

17.

Dölarslan, M., Gül, E., Türktaş, M., Gürkök, T., 2017-2018. .Yarı Kurak Alanlarda Yayılış Gösteren Bazı Bitki Taksonlarının Ekobiyositolojik Özelliklerinin İncelenmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP) Birimi).  

18.

Gürkök, T., Dölarslan, M., Gül, E., Türktaş, M. , 2017-2018. Farklı Ana Materyale Sahip Toprakların Bitki Genom Boyutu Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP) Birimi).  

19.

Yürütücü: Körpe, B., Danışman: Ursavaş, S., 2017-2018. Bergama-Tavukçukuru Köyü ve Civarı (İzmir) Karayosunu (Muscı) Florası (Destekleyen: TÜBİTAK).  

20.

Özen, A. (Danışman), 2017-2018. Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Kaynak Değerleri Envanter-Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesi Projesi (Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, doğa Koruma ve Milli Parklar ).  

21.

Buğday, E., Erkan Buğday, S. , 2017-2018. Kayın tomruk üretim sahalarında üretim ve pazarlama taktiklerinin CBS yardımı ile değerlendirilmesi (İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen: ÇAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri).  

22.

Yurtseven, H.; Akgül, M.; Çoban, S.; Akburak, S.; Pehlivan, S., 2018-2018. LIDAR Sistemleri ile Geniş Yapraklı Meşcerelerde Optimal Veri Alım Parametrelerinin İHA Tabanlı Olarak Belirlenmesi ve Farklı Aralama Müdahaleleri Sonucunda Meydana Gelen Değişimlerin İzlenmesi (Destekleyen: TÜBİTAK - TOVAG, 1001 - 217O2018).  

23.

Erkan Buğday, S., Özden, S., Korap, H.L., Buğday, E., 2017-2018. Açık Artırmalı Orman Ürünleri Satışlarında Artış Miktarına Döviz Kurlarının Etkisinin Belirlenmesi (Batı Karadeniz Orman İşletme Müdürlükleri Örneği) (Destekleyen: Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ).  

24.

Kaplan, M., Kondur, Y., 2017-2018. Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae)`nın Çankırı`da Biyolojisi ile Laboratuar Ortamında Üretimi (Destekleyen: ÇNÜ BAP).  

25.

Pekin Timur, U., Timur, Ö. B., Erşahin, S., Sunal, S. ve Dikmen, Ü., 2015-2018. Çankırı Kent Merkezinde Bitkilerde Biriken Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişkenliği (Destekleyen: ÇAKÜ BAP).  

26.

Karahan, G., Erol, A.S., Erşahin, S., Mikayilsoy, F, 2017-2018. Orman ve Mera Örtüsü Altında Toprak Termal Özelliklerinin Modellenmesinde Katmansal ve Noktasal Yöntemlerin Karşılaştırılması (OF200217B37) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP).  

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

1.

Tolunay, D.; Makineci, E.; Şahin, A.; Özturna, A. G.; Pehlivan, S. (Bursiyer); Abdelkaim, M. M. A., 2014-2017. İstanbul-Durusu Kumul Alanlarındaki Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) ve Fıstık Çamı (Pinus pinea L.) Ağaçlandırmalarında Karbon Birikimi (Destekleyen: TÜBİTAK - TOVAG, 1001 - 114O797).  

2.

Yılmaz, H., Çakar, D., Göl, C., 2014-2017. Bolu Aladağ Çayı Havzasında Akarsu Kenarı Ekosistemlerinde Toprağın Karbon İçeriğindeki Değişimi (Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü).  

3.

Göl, C. Görgülü, E., 2016-2017. Sarayköy Göleti (Çankırı) Havzasında Arazi Kullanım Türü ve Örtüsünün Yerüstü Su Kalitesi Üzerine Etkileri (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi,BAP).  

4.

Erşahin, S. Sünal, S., 2016-2017. Yarı-kurak Orta Anadolu Koşullarında (Çankırı) Tepe-Eğim Hidropedolojisi (OF090316D01) (Destekleyen: BAP).  

5.

Timur, B. Ö. Erşahin, S. Sünal, S. Dikmen, Ü., 2016-2017. Çankırı Kent Merkezinde Topraktaki Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişimi (OF060416B31) (Destekleyen: BAP).  

6.

Timur, P. U. Erşahin, S. Sünal, S., Dikmen, Ü., 2016-2017. Çankırı Kent Merkezinde Bitkilerdeki Başlıca Ağır Metallerin Uzaysal Değişimi (OF060416B30) (Destekleyen: BAP).  

7.

Yürütücü: Cankara, N.E. Danışman: Ursavaş, S., 2016-2017. Su Stresi Uygulanan Bazı Tüplü Fidanlarda (Karaçam-Sarıçam-Sedir) Hypnum cupressiforme Hedw. Karayosunu Türünün, Fidan Gelişimi Üzerindeki Etkisi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

8.

Kuter, S. (Yürütücü) ve Çiftçi, B.B. (Araştırmacı), 2016-2017. Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü Bölgesinde Kar Örtüsü Haritalaması için Destek Vektör Makineleri Tasarımının Değerlendirilmesi - An Assessment of Design of Support Vector Machines for Snow Cover Mapping in Ilgaz Forest District Region (Destekleyen: ÇAKÜ).  

9.

Ercanlı, İ., Şenyurt, İ., Günlü, A., Bolat, F., Bulut, S., 2016-2017. ÇNÜ Araştırma Ormanı Karaçam Meşcereleri İçin Artım ve Büyüme Tahminlerinin Yapay Sinir Ağları Tekniği ile Elde Edilmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

10.

Gül, E., Dölarslan, M. , 2017-2017. Yarı Kurak Alanlarda Bazı Endemik Astragalus L. Türlerinin Dağılımı ve Çölleşme Eğilimi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP) Birimi).  

11.

Bilgili, B.C., Aytaş, İ., 2014-2017. Çankırı Kentsel Açık-Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi).  

12.

Tuttu, G., Abay, G, 2015-2017. Tosya (Kastamonu) İlçesinin Florası ve Etnobotaniği (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

13.

Keçeli, T., Ursavaş, S., 2015-2017. Kocaçay Deltası, İğneada ve Acarlar Longoz Ormanlarının Briyofit Florası (Destekleyen: TÜBİTAK).  

14.

Göl, C., Ediş, S. , 2016-2017. Yarı Kurak Havzalarda Hidrolojik Modelleme ile İklim Parametrelerinin ve Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Analizi (Terme Çayı Havzası Örneği) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi,BAP).  

15.

Ören, M. Ursavaş, S., 2014-2017. Doğu Küre Dağları Briyofit Florası (Destekleyen: TÜBİTAK).  

16.

Semerci, H., İmal, B., Semerci A., Kaşko Arıcı, Y, 2014-2016. Ankara ve Antalya Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemelerinde Bazı Orijinlerin Dona Dayanıklılıklarının Belirlenmesi (Destekleyen: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Esntitüsü Müdürlüğü).  

17.

Işık, E., Göl, C., 2016-2016. Yarı Kurak Ekosistemlerde Doğal ve Plantasyon Ormanı Toprak Karbon ve Azot Birikiminin Değerlendirilmesi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

18.

Mevrük, S., Göl, C., 2016-2016. Tatlıçay Havzası Farklı Arazi Kullanım Türü / Arazi Örtüsünün (AKT/AÖ) Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri (Destekleyen: TÜBİTAK).  

19.

Göl, C. (Danışman) Büyük Anadolu Ormancılık LTi. Şti., 2016-2016. Kızılöz Erozyon Kontrol Projesi (Destekleyen: OSİB, Çölleşme ve Erozyonlam Mücadele Gn. Md.).  

20.

Pekin Timur, U., Kutku, M.M., 2013-2016. "Bursa Kenti Resat Oyal Kültür ve Merinos Parklarının Kullanıcı Profilinin Belirlenmesi, Tercih ve Beklentilerinin Karsılastırılması (Destekleyen: ÇKÜ BAP).  

21.

Özden, S. Erkan Buğday, S., 2015-2016. Oduna Dayalı Orman Ürünlerinde Stratejik Pazarlama Analizi (Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen: ÇNÜ BAP Proje No: OF190615D05).  

22.

Dölarslan, M., Erşahin, S., Gül, E., 2015-2016. Çankırı İli Eldivan Yöresinde Bitki Tür Zenginliği Ve Çeşitlilği İle Topoğrafya-Toprak Etkileşiminin Modellenmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP)).  

23.

Özden, S. , 2013-2016. Sakız ağacı (Pistacia lentiscus L.) yetiştiriciliği projelerinin ekonomik analizi (Destekleyen: ÇKÜ BAP).  

24.

Akçay, A., Tuttu, G., 2015-2016. Fethiye Güneydağ Orman İsletme Şefliğinin Ağaç ve Çalıları (2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri) (Destekleyen: TÜBİTAK).  

25.

Atik, M., Tülek, B., 2014-2016. Çankırı, Ilgaz Bölgesi Peyzajlarının Sağladığı Faydaların Peyzaj Yapıları, Karakterleri ve Fonksiyonları Açısından Çok Yönlü Analizi (Destekleyen: Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri).  

26.

Çiçek, M., Göl, C., 2016-2016. Tarsus/Karabucak Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Plantasyon Orman Alanlarının Bazı Toprak Özellikleri (Destekleyen: TÜBİTAK).  

27.

Erbaş Gürler, E., Seçkin, Y. Ç., Yetişkin, E. ve Özer, B. , 2013-2015. Zamanın Mekânsal Kurguları: Anma, Anıtlaştırma Biçimleri ve Anma Mekânları (Destekleyen: İstanbul Teknik Üniversitesi ).  

28.

Göl, C., 2014-2015. Çorum-Osmancık-Emine Deresi ve Yan Dere Havzaları Sel ve Erozyon Kontrolü Revize Projesi (Destekleyen: Orman Ve Su İşleri Bakanlığı).  

29.

Erşahin, S., Gül, E., 2012-2015. Yarı-kurak Alanlarda Çölleşme Risk Haritasının Oluşturulması: Çankırı- Sarıkaya Örneği (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP)).  

30.

Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Ünal, S., Aday Kaya A.G., Oskay, F., Karadeniz, M., , 2011-2015. Kastamonu İli, Abies bornmülleriana ssp. bornmülleriana Mattf. meşcerelerinde Annosum kök hastalığının yoğunluğunun ve etmenlerinin belirlenmesi (Destekleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi).  

31.

Keleş, S., Bulut, S., 2013-2015. Değişikyaşlı Ormanların Amenajman Planlama Esasları ve ETÇAP Karar Destek Sistemine Entegrasyonu (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

32.

Yürütücü: Boz, T. Danışman: Ursavaş, S., 2014-2015. Antalya İli Alanya İlçesi Delice Çayı Karayosunu Florası (2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri) (Destekleyen: TÜBİTAK ).  

33.

Yel, S., Göl, C., 2015-2015. Yarı Kurak Sahalarda Tuzlu ve Jipsli Topraklarda Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Ç.K.Ü. Orman Fakültesi Uygulama Ormanı (Destekleyen: TÜBİTAK).  

34.

Göl, C. ve ÇEM Uzmanları, 2015-2015. Yukarı Göksu Havzası Entegre Rehabilitasyon projesi, Bağbaşı Mikrohavzası (Destekleyen: OSİB, ÇEM Genel Müdürlüğü, Ankara).  

35.

Ursavaş, S. Gündüz, N., 2013-2015. Alpsarı Göleti ve Civarı (Çankırı) Karayosunu Florası (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi BAP).  

36.

Dölarslan, M., Erşahin, S., Gül, E., 2014-2015. Yarı Kurak Alanlarda Bitki Tür Zenginliği ve Çeşitliliği ile Çölleşme Eğilimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çankırı- Eldivan Örneği (Destekleyen: TÜBİTAK/1002).  

37.

Karaöz, Ö.M., Çakır, M. ve Akburak, S., 2013-2015. Farklı Sıklıktaki Gürgen (Carpinus Betulus L.) Meşcerelerinde Ayrışma (Destekleyen: İ.Ü. BAP (31748)).  

38.

Bozkuş, F. Aksoy, N. Çakır, F. Çakır, M., 2011-2015. Çankırı Yapraklı Yöresinde Ormandan Bozkıra Geçiş Kuşağının Silvikültürel Özelliklerinin Tespiti (Destekleyen: İ.Ü. BAP (17745)).  

39.

Ercanlı, İ., Şenyurt, M., Günlü, A., Bolat, F., Kurt, A., 2013-2014. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Yayılış Yapan Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme Yaklaşımı ile Geliştirilmesi (Yürütücü) (Destekleyen: TÜBİTAK).  

40.

Yılmaz, H., Ertuğrul, G., 2012-2014. Balkesir Balya Çamucu Orman İşletme Şefliği Alanının Florası (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi BAP, Proje No: 22432).  

41.

Makineci, E. Son, Y. Akburak, S. Çakır, M., 2012-2014. Meşe (Quercus frainetto Ten.) Ormanında Denetimli Yakma Sonrası Üst Toprakta Karbon ve Azotun Mevsimsel Değişimi (Destekleyen: İ.Ü. BAP-IRP (27803)).  

42.

Göl, C. Ediş, S., 2013-2014. Batı Karadeniz Sel Havzalarında Sel ve Kontrolüne Yönelik CBS Tabanlı Model Oluşturulması. 

43.

Bilgili, B.C., 2014-2014. Kentsel Mekanlarda Çevre Kalitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi (Destekleyen: BAP).  

44.

Weber, G.W., Kuter, S., Yerlikaya- Özkurt, F., Kılıç, E., Özmen, A., Karimov, A., Yılmaz, F., Aydın, N. S., Kürün, E., Öz, H., Aslan-Yıldırım, M. H, 2014-2014. Identification, Optimization and Control of Stochastic Hybrid Systems with Jumps for Financial, Economical and Environmental Processes (BAP- 07-05-2014-006) (Destekleyen: ODTÜ).  

45.

Karahan, G., Erşahin, S., Öztürk, H.S., 2013-2014. Toprak Morfolojik ve Parametrik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini (Destekleyen: (TUBİTAK).  

46.

Erşahin, S., Karahan, G., 2012-2014. Toprak Morfolojik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi (BAP).  

47.

Kılıç, K., Doğan, H.M., Bilim, M., Karahan, G., 2007-2013. Erciyes Strato Volkanından Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Topraklar ve Çevre ile Etkileşimleri (Destekleyen: (TUBİTAK).  

48.

Weber, G.W., Özmen, A., Kuter, S., Yerlikaya- Özkurt, F., Karimov, A., Yolcu-Okur, Y, 2013-2013. Stochastic Hybrid Systems of Financial and Economical Processess: Identificated, Optimized and Controlled (BAP-07-05-2013-005) (Destekleyen: ODTÜ).  

49.

Lehtijärvi, A., ; Doğmuş Lehtijärvi, H.T., ;Oskay, F., , 2010-2013. Occurrence, damage and virulence of snow related fungi on Anatolian pine and Taurus cedar in Mt. Dedegül. (Destekleyen: Tübitak ).  

50.

Doğmuş Lehtijärvi, H. T., Oskay, F., , 2010-2013. Dedegöl Dağı (Isparta) Karaçam Gençliklerinde Zarara Neden Olan Kar Fungusları (Destekleyen: SDÜ BAP).  

51.

Bilgili, B.C., 2012-2013. Tekirdağ Atatürk Ormanı Tabiat Parkının Sıcaklık Dağılımı ve Çevresel Etkisi (Destekleyen: BAP).  

52.

Göl, C. (Danışma Kurulu Üyesi), 2012-2013. POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİTABANI İLE HAVZA İZLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ (Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ÇEM, TÜBİTAK-BİLGEM ).  

53.

Çelem, H., Timur, Ö.B., Özcan, A.U., Timur Pekin, U., Başaran,M. , 2010-2013. Yerleşim Alanlarında Bitkisel Materyalle Toz Engelleme Çalışmaları: Çankırı Örneği (Destekleyen: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (BAP)).  

54.

Göl, C., Ayaz, S., Ediş, S., 2012-2013. Çankırı ilinde sosyo-ekonomik yapının ailerlerde su tüketimine etkisi (Lisanüstü Tez Projesi) (Destekleyen: ankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

55.

Alptekin, C.Ü., Dirik, H., İmal, B., 2010-2013. Farklı Biyoiklim Zonlarını Temsil Eden Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana [Lamb.] Holmboe) Orijinlerinin Dona ve Kuraklığa Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi BAP, Proje No:10245).  

56.

Abay, G., Gül, E., Ursavaş, S., 2010-2013. Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarı Jipsli Alanlardaki Karayosunları (Bryophyta)´nın İklim ve Toprak Etkileşiminin İncelenmesi (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi BAP).  

57.

Tolunay, D. Makineci, E. Yılmaz, E. Çakır, M., 2010-2013. Demirköy Meşe Baltalıklarında Besin Maddesi Stoklarının Araştırılması (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi BAP (3900)).  

58.

Makineci, E. Çakır, M., 2009-2012. İstanbul-Belgrad Ormanı Meşe ve Karaçam Meşcerelerinde Ölü Örtü ve Toprak Eklembacaklılarının (Arthropoda) Mevsimsel Değişimi ve Ölü Örtü Ayrışmasına Etkileri (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi BAP (3122)).  

59.

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M., 2010-2012. Hızardere (Ilgaz) Orman İşletme Şefliğindeki Meşcere Kuruluşlarının Silvikültürel Özellikleri ile Orman Alanlarındaki Ağaçların Kuruma Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, BAP.).  

60.

Erpul, G., Özcan, A.U., Başaran, M., Balta, Ç., 2010-2012. Yarı-kurak Bölgelerde Rüzgar Erozyonu Tehlikesinin Değerlendirilmesi: Bölgesel Ölçekte Model Geçerlilik Çalışmaları (Destekleyen: TUBİTAK).  

61.

Göl, C., Serengil, Y., Ediş, S., 2011-2012. Yarı Kurak Havzalarda Düşük Akışların Analizleri (Lisanüstü Tez Projesi) (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri).  

62.

Özden, S. Kılıç, H. Ünal, H.E. Birben, Ü., 2011-2012. Orman yangınları ve insan ilişkisi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (Destekleyen: ÇNÜ BAP).  

63.

Şahin, Ş., Perçin, H., Kurum, E., Uzun, O., Bilgili, B.C., Çiçek, İ., Yiğitbaşıoğlu, H., Tezcan, L., Müftüoğlu, V., Çorbacı, Ö.L., Sütünç, S., Doğan, D., Ateş, E., Tarım, B., Koç, Ö., Kurtoğlu, G., Namal, E., Gökmenoğlu, H.V., Arıcı, Y.K. , 2010-2012. İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

64.

Göl, C. (Danışman, Eğitici), 2011-2012. Amasya Kazanasmazlar Konağı Ormancılık Kültür Evi (AKOK) (TR83/2010/ALTYAPI/01) (Destekleyen: DPT-Amasya Orman Bölge Müd., OKA).  

65.

Göl, C. (Danışman, Eğitici), 2012-2012. Yeşilırmak Havzasında Kırsal Nüfusun Odundışı Orman Ürünleri Farkındalığı (KORUP) Referans No: TR83/2011/İKG (Destekleyen: DPT-Amasya Orman Bölge Müd., OKA).  

66.

Ok, K., Alagöz, G.Ö., Atıcı, E., Şenyurt, M., Çoban, S., Koç, M., 2009-2012. Süsleme Amaçlı Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Yönetimi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

67.

Buğday, E., Menemencioğlu, K., 2011-2012. Ormancılık Üretim Çalışmalarının Çevresel Zararları (Destekleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP birimi).  

68.

Bilgili, B.C., 2011-2011. Uludağ Milli Parkı Sarıalan-Çobankaya-Karabelen-Kirazlıyayla-Yılanlıkaya Mevkileri Peyzaj Planlama-Koruma Amaçlı İmar Planı ve Peyzaj Tasarımı Çalışmaları (Destekleyen: Diğer).  

69.

Düzgün, Ş., Aksoy, A., Arol, A.İ., Demirel, N., Kuter, N., Dilaver, Z., Emil. M.K., Yenilmez, F., 2009-2011. CBS ve UA’ya Dayalı Maden Kapatma Planı Hazırlanması: Ovacık Terk edilmiş Kömür Madeni Örneği (Destekleyen: T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ).  

70.

Gol, C. (Danışma Kurulu Üyesi), Kamu Görevlileri, Üniversite Temsilcileri, STK, , 2009-2011. Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi (NCSA) (Destekleyen: GEF-UNEP, Çevre Orman Bakanlığı).  

71.

Bilgili, B.C., 2009-2010. Ankara Kenti Bazı Park Bahçelerinde Yer Alan Ağaç ve Çalıların Fenolojik Gözlemi Üzerine Bir Araştırma (Destekleyen: BAP).  

72.

Esen, D., Yıldız.O, Edis, S. (Bursiyer), Esen, U., 2008-2010. Ekolojik ve Ekonomik (Odun) Bakımdan Değerli Doğal Yapraklı Bir Türümüz Olan Yabani Kirazın (Cerasus avium L.) Yetiştirilmesi, COST E42 106 O 817, (Proje Araştırıcısı) (Destekleyen: TÜBİTAK-TOVAG).  

73.

Yavuz, H., Kahriman, A., Mısır, N., Mısır, M., Ercanlı, İ., Sakıcı, O.E., Bilgili, F., Bayburtlu, Ş., 2007-2010. Projenin adı: Batı Karadeniz Bölgesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Sarıçam (Pinus silvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri).  

74.

Dengiz, O., Özdemir, N., Ceyhan, V., Sezer, İ., Göl, C., Özcan, H., Başkan, O., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Sirat, A., 2007-2010. Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltası Çeltik Üretim Alanlarının CBS Yardımıyla Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi ve Modellenmesi (Destekleyen: TÜBİTAK).  

75.

Karadağ, M., Arslan, M., Balkız, B., Göl, C., 2005-2010. Çamkoru Araştırma Ormanında Yetişme Ortamı Birimlerinin ve Bunların Verim Sınıflarının Belirlenmesi (Destekleyen: TC. Çevre ve Orman Bakanlığı İç Anadolu Ormancılık Araştırma Ens).  

76.

Akpınar, N., Özcan, A.U., 2008-2010. Hasanoğlan Taş Ocaklarının Doğaya Yeniden Kazanımı. 

77.

Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., 2008-2010. Boylu Ardıç Fidanlarında Pas Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Oluşturdukları Zararın Belirlenmesi. (Destekleyen: SDÜ 1683-ÖYP ).  

78.

Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., 2009-2010. Akdeniz Bölgesi Servi Ormanlarında Kanser Hastalığının Önemi ve Etmenleri Üzerine Araştırmalar (Destekleyen: TÜBİTAK).  

79.

Erpul, G., Bayramin, İ., Başaran, M., Kibar, M., Özcan, A.U., Timur, Ö.B., Dölarslan, M., Deviren, S., 2007-2009. RUSLE Teknolojisi ile Eldivan Sarayköy Göleti Su Toplama Havzasına Gelebilecek Sediment Miktarının Tahmin Edilmesi (Destekleyen: Ankara Üniversitesi).  

80.

Başaran, M., Erpul, G., Akşit, S., Palancıoğlu, M., Özcan, A.U., 2007-2009. USLE/GIS/Jeoistatistik Teknikler Kullanılarak Ali Dağı Volkan Konisinde Erozyon Risk Değerlendirmesi (Destekleyen: Erciyes Üniversitesi).  

81.

Başkent, E.Z., Köse, S., Yavuz, H., Bilgili, E., Pehlivan, H., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., Sivrikaya, F., 2006-2009. Yöneylem Araştırması Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Nesne Tabanlı Çok Amaçlı Orman Amenajman Planlama Modeli Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi (Destekleyen: DPT 2003K120750).  

82.

Şahin, S., Yılmaz, O., Gürbüz, F., Bilgili, B.C., 2007-2009. Kentsel Peyzaj Planlama Kapsamında Yeşil Alanların İklim Kontrolü Üzerine Bir Araştırma: Ankara Kenti Örneği. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (Destekleyen: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri).  

83.

Başkent, E.Z., Mumcu D., Kadıoğulları, A.İ, Karahalil, U., Sivrikaya, F., Keleş, S., Günlü, A., 2006-2008. Yanlızçam Ormanlarının Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlanması ve Orman Dinamiğinin Ekonomik ve İdare Süreleri Açısından Değerlendirilmesi (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi).  

84.

Köse, S., Başkent, E.Z., Sivrikaya, F., Sönmez, T., Yolasığmaz, H.A., Çakır, G., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ, Günlü, A., 2005-2008. Türkiye’de Orman Amenajman Planlama Yazılımının Geliştirilmesi (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004-113-001-1).  

85.

Başkent, E.Z., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., 2005-2008. Orman Amenajman Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi (Destekleyen: TÜBİTAK TOVAG 104 O 355).  

86.

Yavuz, H., Ercanlı, İ., Mısır, N., Kahriman, A., Sakıcı, O.E., Günlü, A., 2005-2008. Trabzon orman bölge müdürlüğü sınırları içerisindeki yer alan Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link..)-Sarıçam (Pinus slyvestris L.) karışık meşçerelerine ilişkin büyüme modelleri (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri).  

87.

Göl, C., Başkan, O., Dengiz, O., 2005-2008. Çankırı-Yapraklı-Yukarıöz Yöresinde Farklı Arazi Kullanım Türleri ile Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki ilişkilerde Jeoistatistik Uygulaması ve Arazilerin Detaylı Etüt ve Haritalanması (Destekleyen: TÜBİTAK).  

88.

Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., Aslan, S., 2002-2007. Çankırı İli (Kızılırmak, Yapraklı, Ilgaz) Ağaçlandırma Alanlarında Yetişebilecek Ağaç Türleri İle Bunların Entomolojik Sorunlarının Tespiti Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Çankırı Valiliği).  

89.

Şimşek, Z., Kondur, Y., 2004-2007. Çankırı (Orta) İli Sarıçam Orman Alanlarında Zararlı Olan Çalı Antenli Çam Yaprakarısı [Diprion pini (L.): Hymenoptera-Diprionidae]'nın Feromon Tuzakla Uçuş Seyri, Popülasyon Gelişmesi ile İlaçlı Mücadele İmkanları Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: TÜBİTAK TOGTAG-3244).  

90.

Aktaş, H., Şimşek, Z., 2005-2006. Orta Anadolu Bölgesi Önemli Kavak Alanlarında Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. Hastalığının Yayılışı, Biyolojisi, Çeşit Reaksiyonları, Zararlı Böceklerle İlişkileri ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: TÜBİTAK).  

91.

Köse, S., Başkent, E.Z., Çakır, G., Sönmez, T., Yolasığmaz, H.A., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., 2003-2006. Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleriyle Meşcere Tiplerinin Sayısal Üretilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanılması (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi 2003-113.001.5).  

92.

Köse, S., Başkent, E.Z., Çakır, G., Yolasığmaz, H.A., Sönmez, T., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., Günlü, A., 2003-2006. Orman Amenajmanında Gerekli Bilişimin Sağlanması İçin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniklerinden Yararlanılması (Destekleyen: KTÜ Projesi, 2003-113.001.5).  

93.

Öner, N., 2005-2006. Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Çankırı Alan Araştırması Kontrolörü (Destekleyen: Avrupa Birliği, İLO).  

94.

Özden, S., 2005-2006. Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Çankırı Alan Araştırması Koordinatörü (Destekleyen: Avrupa Birliği, İLO).  

95.

Başkent, E.Z., Köse, S., Bilgili, E., Ayaz, H., Yolasığmaz, H.A., Sönmez, T., Çakır, G., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ., 2002-2004. Orman Kaynaklarının/Ekosisteminin Orman Amenajman Planları ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Yardımıyla Zamansal Değişiminin İncelenmesi (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi 20.113.001.08).  

96.

Köse, S., Başkent, E.Z.,Sönmez, T., Çakır, G., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., 2002-2004. Ülkemiz Ormancılığında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı, Kurulması ve Uygulama Örneği (Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi 2002-113.001.4).  

97.

Gürer, M., Öner, N., Doğan, H.H., Öztürk, C.,, 2000-2002. Ilgaz – Yenice Orman İşletmesinde Orman Toplumlarının Fungal Hastalıklarının ve Silvikültürel Özelliklerinin Belirlenmesi (Destekleyen: TÜBİTAK, TARP 2550).  

98.

Aktaş, M., Yüksel, M., Alparslan, M., Güneş, A., Elmas, A., Aygül, Ö., Göl, C., 1999-2002. Sedir ve Karaçam Yetiştiriciliğinde Gübreleme ve Bazı Bitki Gelişim Düzenleyicilerin Etkileri. (Destekleyen: A.Ü. ARFO (BAP) Proje NO: 99120001).  

99.

Şimşek, Z., 2000-2002. Kenbağı Orman Fidanlığı (Çankırı)’nda Bulunan Lepidoptera Türlerinin Tespiti ile Kavak Yalancıarısı [Paranthrene tabaniformis (Rott.)]’nın Mücadele Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü).  

100.

Şimşek, Z., 2000-2001. Ilgaz Dağı Milli Parkı (Karakeçilik Tepesi- Derbent) Orman Ekosisteminde Bulunan Böcek Türlerinin Tespiti Üzerinde Faunistk Çalışmalar (Destekleyen: TÜBİTAK).  

101.

Şimşek, Z., Öner, N., 2000-2001. Kızılırmak (Çankırı) İlçesinde Potansiyel Ağaçlandırma Alanlarında Karışık Meşcere Oluşturarak Süne ve Kımıl Yumurta Parazitoitlerinin Korunma ve Beslenmesi İçin Uygun Ortamın Sağlanması Üzerinde Araştırmalar (Destekleyen: Çankırı Valiliği).  

102.

Geray, U. Özden, S. Alkan, H. Korkmaz, M, 1997-1998. Kızıldağ Milli Parkı Master Plan Projesi (Sosyal Analiz) (Destekleyen: Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü).  

103.

Öner, N., Gezer, A.,, 1994-1996. Kütahya-Gediz-Yağmurlar Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Titrek Kavak (Populus tremula L.) Odununun Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Destekleyen: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü).  

104.

Özden, S., 1994-1995. Türkiye´de Ramsar Kapsamındaki Sulak Alanların Yönetsel Sorunları ve Çözüm Önerileri (Destekleyen: İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu).  

105.

Şimşek, Z., 1994-1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hububat alanlarında zararlı olan Hububat hortumluböceği (Pachytychius hordei Brullé Coleoptera : Curculionidae )'nin mücadelesine esas biyolojik kriterler ile en uygun mücadele zamanı ve ilaçların belirlenmesi üzerinde. 

106.

Serel, İ., Adıgüzel, N., Şimşek, Z., 1993-1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çeltiklerde zararlı olan Sogotella zsuezensis Mats. ve Kelisia ribauti Wagn. (Homoptera : Delphacidae) türlerine karşı ilaç denemesi. 

107.

Şimşek, Z., Yaşarakıncı, N., 1993-1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.)'ye karşı ilaç denemeleri. 

108.

Şimşek, Z., Yaşarakıncı, N., 1993-1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.) mücadelesinde ULV formülasyonlu ilaçların biyolojik etkinliklerinin saptanması. 

109.

Şimşek, Z., Yaşarakıncı, N., 1993-1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.)'ye karşı entegre mücadele imkanlarının araştırılması. 

110.

Şimşek, Z., 1990-1991. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hububat alanlarında zararlı olan Hububat hortumluböceği (Pachytychius hordei Brullé : Coleoptera : Curculionidae )'nin yayılış alanları ve biyo - ekolojisi üzerinde araştırmalar. 

111.

Şimşek, Z., Yaşarakıncı, N., 1988-1989. Süne mücadelesinde ULV ilaçlama tekniği. 

112.

Şimşek, Z., 1987-1988. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mısır ve darılarda zararlı olan böcek türleri, tanınmaları, yayılış alanları ve zararları üzerinde araştırmalar. 
Toplam Proje Sayısı: 138


 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.