Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfalarına hoş geldiniz Sayın Ziyaretçi 

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibarı ile Çift Anadal programımız başlamıştır. 

Çift anadal programına başvurabilmek anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 de olması gerekir.Öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlaması gerekir.

Çift anadal ve yandal programlarına ait müfredat ile ders/uygulama kredileri ve içerikleri, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenerek fakülte kurulu önerisi ve senatonun onayı ile belirlenir. Değişiklik önerileri eğitim-öğretim yılı başlamadan önce rektörlüğe iletilir. Her akademik yılın başında çift anadal ve yandal programlarının kontenjanları ve koşulları, fakülte yönetim kurulu kararı ile duyurur.Çift anadal ve yandal programlarına başvurular, anadal diploma programının en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında ilgili bölüme yapılır. Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması hâlinde verilebilir. Yandal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda “yandal sertifikası” düzenlenir. Bu sertifikalar diploma yerine geçmez.

 


 Adaylar için...
  


Ziyaretçi:


Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yeni Mah. Bademlik Cd. Çankırı
Tel: +90 376 212 2757   Faks: +90 376 213 6983     E-posta: ormandekan@karatekin.edu.tr
En iyi görünüm için Chrome ve 1024x768 veya daha yüksek çözünürlük tavsiye edilir.