Fakülte Komisyonları ve Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Komisyonu
Başkan : Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
Üye : Prof. Dr. Sedat KELEŞ
Üye : Prof. Dr. Nazan KELEŞ
Üye : Prof. Dr. Bayram Cemil BİLGİLİ
Üye : Prof. Dr. Umut PEKİN TİMUR
Üye : Prof. Dr. Alkan GÜNLÜ

Ders Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Doç. Dr. Üstüner BİRBEN (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Servet PEHLİVAN
Arş. Gör. Simge ÇİZGEN TAN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Doç. Dr. Ali Uğur ÖZCAN (Başkan)
Doç. Dr. Özgür Burhan TİMUR
Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER

Arazi Programları Hazırlama ve Teknik Gezi Düzenleme Komisyonu
Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT

Ders Programı (Lisans ve Lisansüstü) Hazırlama Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Gamze TUTTU
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Doç. Dr. Ali Uğur ÖZCAN (Başkan)
Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ

Sınav Programları (Lisans ve Lisansüstü) Hazırlama Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ferhat BOLAT
Arş. Gör. Dr. Ülkü YILMAZ
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Doç. Dr. Özgür Burhan TİMUR (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ

Staj Değerlendirme Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Seval SÜNAL KAVAKLIGİL
Arş. Gör. Simge ÇİZGEN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Nuray ÇİÇEK (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ
Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ
Sosyal Etkinlikler Komitesi (Mezuniyet, organizasyonlar vb.)
Başkan : Doç. Dr. Muammer ŞENYURT
Üye : Doç. Dr. Özgür Burhan TİMUR
Üye : Doç. Dr. Semih KUTER
Üye : Doç. Dr. Gülay KARAHAN
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Hasan Emre ÜNAL
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Semih EDİŞ
Üye : Arş. Gör. Dr. Özlem MEŞE
Üye : Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ

Üniversite Komisyon Temsilcilikleri
Eğitim Komisyonu : Doç. Dr. Yalçın KONDUR
Kalite Komisyonu : Doç. Dr. Semih KUTER (Orman Mühendisliği Bölümü)
Doç. Dr. Gülay KARAHAN (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
Burs Değerlendirme Komisyonu : Prof. Dr. Nazan KELEŞ (Başkan)
Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi : Dr. Öğr. Üyesi Semih EDİŞ
Web ve İnternet Birim Sorumlusu : Doç. Dr. Semih KUTER
Açık Erişim Birim Koordinatörlüğü : Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT

Bologna Eşgüdüm Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER
AKTS Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER
ERASMUS Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Semih KUTER
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Semih EDİŞ
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Doç. Dr. Özgür Burhan TİMUR
FARABİ Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Doç. Dr. Betül TÜLEK
MEVLANA Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Doç. Dr. Betül TÜLEK