Fakülte Komisyonları ve Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Komisyonu
Başkan : Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
Üye : Prof. Dr. Sedat KELEŞ
Üye : Prof. Dr. B. Cemil BİLGİLİ
Üye : Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Üye : Doç. Dr. Ender BUĞDAY

Ders Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Prof. Dr. İlker ERCANLI (Başkan)
Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
Arş. Gör. Dr. Ferhat BOLAT
Arş. Gör. Dr. Özlem MEŞE
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Doç. Dr. Ali Uğur ÖZCAN (Başkan)
Doç. Dr. Özgür Burhan TİMUR
Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER

Arazi Programları Hazırlama ve Teknik Gezi Düzenleme Komisyonu
Başkan : Prof. Dr. Ceyhun GÖL
Üye : Doç. Dr. Meriç ÇAKIR
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
Üye : Arş. Gör. Dr. Ferhat BOLAT
Üye : Arş. Gör. Dr. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ

Ders Programı (Lisans ve Lisansüstü) Hazırlama Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Gamze TUTTU
Arş. Gör. Dr. Servet PEHLİVAN
Arş. Gör. Dr. Özlem MEŞE
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Doç. Dr. Ali Uğur ÖZCAN (Başkan)
Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ

Sınav Programları (Lisans ve Lisansüstü) Hazırlama Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Seval SÜNAL KAVAKLIGİL
Arş. Gör. Dr. Ülkü YILMAZ
Arş. Gör. Simge ÇİZGEN TAN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Doç. Dr. Özgür Burhan TİMUR (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ

Staj Değerlendirme Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
Arş. Gör. Dr. Servet PEHLİVAN
Arş. Gör. Dr. Ülkü YILMAZ
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Nuray ÇİÇEK (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ
Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ
Sosyal Etkinlikler Komitesi (Mezuniyet, organizasyonlar vb.)
Başkan : Doç. Dr. Semih KUTER
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Nuray ÇİÇEK
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Gamze TUTTU
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Seval SÜNAL KAVAKLIGİL
Üye : Arş. Gör. Simge ÇİZGEN TAN
Üye : Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ

Üniversite Komisyon Temsilcilikleri
Eğitim Komisyonu : Doç. Dr. Yalçın KONDUR
Kalite Komisyonu : Doç. Dr. Ender BUĞDAY (Orman Mühendisliği Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Gülay KARAHAN (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
Burs Değerlendirme Komisyonu : Prof. Dr. Nazan KELEŞ (Başkan)
Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi : Dr. Öğr. Üyesi Semih EDİŞ
Web ve İnternet Birim Sorumlusu : Doç. Dr. Semih KUTER
Açık Erişim Birim Koordinatörlüğü : Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT

Bologna Eşgüdüm Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK
AKTS Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK
ERASMUS Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Semih KUTER
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Semih EDİŞ
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Doç. Dr. Özgür Burhan TİMUR
FARABİ Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK
MEVLANA Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK