Misyon

Orman Fakültesi Misyonu

  1. Başta ormanlar olmak üzere, çevre ve doğal kaynaklara bağlı tüm değerlerin korunması, çok yönlü planlanması, üretimi, zararlıları ile mücadelesi, işletilmesi, ekonomisi, endüstrisi ve pazarlanması konularında bilimsel ve teknik bilgiyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı ve bilinçli meslek insanları yetiştirmek.
  2. Eğitim-öğretim, bilimsel yayın ve etkinlikler yapmak suretiyle Üniversitemizin güçlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak.
  3. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel ve teknik bilgi üretmek ve paylaşmaktır.

Orman Mühendisliği Programı Misyonu

Bu programın amacı; ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve korunması için kullanabilen, çevre ve ormancılık sorunlarına çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir.

Peyzaj Mimarlığı Programı Misyonu

Bu programın amacını; doğal ve kültürel peyzaja ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları ile sürdürülebilir, kalitesi yüksek mekanları yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarım çalışmaları oluşturmaktadır. Peyzaj mimarlığı eğitiminin temel konularında ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon altyapısına sahip, toplumun bilinçlenmesine rehberlik eden bireyler yetiştirmektir.